Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

Anunt rezultate concurs Asociatia GAL Targu Jiu

Anunt selectie personal -Asociatia GAL

LISTA FISELOR DE PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE LA STRUCTURA DE GUVERNANTA TARGU JIU P3 APEL 3 si P4 APEL 2

ANUNT STRUCTURA DE GUVERNANTA LANSARE APEL 2 PRIORITATEA 4 PR SV 2021-2027

ANUNT STRUCTURA DE GUVERNANTA LANSARE APEL 3 PRIORITATEA 3 PR SV 2021-2027

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

ISTA FISELOR DE PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE LA STRUCTURA DE GUVERNANTA TARGU JIU APEL 2 PRIORITATE 7

Anunt lansare al doilea apel de fise de proiecte si subproiecte P7 in cadrul Structurii de Guvernanta Targu Jiu

Hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru repartizarea locuintelor realizate de catre ANL si a listei provizorii a solicitantilor exclusi ca urmare a neindeplinirii criteriilor cadru

LISTA FIȘELOR DE PROIECTE DEPUSE SPRE EVALUARE LA STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ TÂRGU JIU, PRIORITATEA 3, APEL 2

ANUNT LANSARE AL DOILEA APEL DE FISE DE PROIECTE/SUBPROIECTE IN CADRUL STRUCTURII DE GUVERNANTA TARGU JIU

Anunt privind proiectul bugetului local pe anul 2024 si Proiectul bugetului institutiilor publice si activitatilor finantat

Anunt privind lucrarile de inregistrare sistematica de cadastru si carte funciara

Program cu publicul Serviciul Agricol incepand cu 15 ianuarie 2024

Lista finala de prioritati privind repartizarea locuintelor sociale 

Anunt de aducere la cunostinta publica pentru aplicarea prevederilor L421/2002, HG152/2023, HCL 224/2022

Lista provizorie de prioritati privind repartizarea locuintelor sociale

Anunt decizie titular Târgu Jiu insule ecologice

Anunt privind lista fiselor de proiecte depuse spre evaluare la structura de guvernanta Targu Jiu

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt lansare primul apel de fise de proiect in cadrul structurii de guvernanta Targu Jiu

Anunt de aducere la cunostinta publica pentru aplicarea L421/2002

Anunt selectie personal parteneri GAL Targu Jiu

Regulament pentru desfasurarea exercitiului de bugetare participativa in cadrul programului ,,Targu Jiu - Capitala tineretului din Romania 2023,,

Proiect "Microfinantarea nu are etnie!"  - oportunitate pentru antreprenori de etnie roma si IMM-uri care angajeaza cetateni de etnie roma

Anunt selectie parteneri GAL Targu Jiu si anexe de completat solicitanti

Lista puntaj ANL si Lista solicitanti exclusi

Anunt derulare proiect ,,Digi Consultare pentru Dezvoltare Locala,,

Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.42

Anunt privind Proiectul bugetului local al Municipiului Targu Jiu pe anu 2023

Lista actelor justificative necesare stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte, construite prin programele A.N.L.

Lista actelor justificative necesare stabilirii ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte, locuinte sociale

Anunt decizie construire trei pasaje subterane

Lista provizorie de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul locativ de stat si a locuintelor sociale si lista provizorie a solicitantilor exclusi ca urmare a neindeplinirii criteriilor -cadru

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului 

Plan parcelar tarla 184

Tabel parcelar tarla 184

Anunt derulare proiect  ,,Digi Consultare pentru Dezvoltare Locala,,

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire 3 pasaje subterane,,

Apel constituire Consiliul consultativ de tineret

Politica anti-mita corespunde cerintelor standardului SR ISO 37001:2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de utilizare pe domuniul public al Municipiului Targu Jiu a trotinetelor electrice

Anunt PUZ – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ PENTRU ECHIPARE TEHNICO EDILITARĂ ÎN ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, PRESTĂRI SERVICII ȘI LOTIZĂRI

Lista provizorie de prioritati pentru repartizarea locuintelor realizate de catre A.N.L. si lista provizorie a solicitantilor exclusi ca urmare a neindeplinirii criteriilor -cadru

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Anunt privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt organizare cursuri pentru certificare fermieri inscrisi la APIA

Anunt publicitate licitatie teren si imobil

Plan de prevenire si protectie privind prevenirea infectiilor cu  virusul SARS-Cov-2 aplicabile pe perioada starii de alerta

ANUNȚ INFORMARE

       Municipiul Târgu Jiu implementează proiectul ECHILIBRU ȘI DINAMISM, cod SIPOCA 769/ MySMIS 135509, în cadrul căruia se actualizează „ Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Târgu Jiu”, în baza contractului de servicii nr. 214 din 12.05.2021, încheiat cu SC URBAN SCOPE SRL.

        Prima versiune a P.M.U.D. poate fi consultată de către toți cetățenii municipiului Târgu Jiu aici.
       Observațiile, comentariile și sugestiile pot fi depuse  în scris, până în data de 25.11.2021, la sediul Primăriei municipiului Târgu Jiu , la Centrul pentru informarea cetățenilor sau trimise pe e-mail la adresa: primariatargujiu@targujiu.ro.

Inchide