Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

 I. ACTELE NECESARE PENTRU INSTITUIREA CURATELEI

1. în cazul dezbaterii sucesiunilor:

 • cerere;
 • C.I. -curator ;
 • certificat de naştere sau C.I. pentru minorul sau majorul ce urmează a fi reprezentat sau asistat ;
 • acte medicale (după caz) ;
 • declaraţia curatorului;
 • declaraţia minorului in vârstă de peste 14 ani;
 • certificatul de deces ;
 • actele de proprietate ale bunurilor incluse in masa succesorală ;

Actele se prezinta in copie si original.

2. în cazul perfectarii contractelor de vanzare-cumparare, donaţie, întreţinere,etc.

 • cerere;
 • C.I. -curator;
 • certificat de naştere sau C.I. pentru minorul sau majorul ce urmează a fi reprezentat sau asistat;
 • acte medicale (dupa caz);
 • declaraţia curatorului;
 • declaraţia minorului în vârstă de peste 14 ani;
 • actele de proprietate;
 • raportul de evaluare al imobilului ce urmează a fi înstrăinat.

II. ACTELE NECESARE PENTRU INSTITUIREA TUTELEI

 • cerere

1. Pentru persoana pusă sub tutelă:

 • certificatul de naştere şi C.I.;
 • adeverinţă de elev (după caz);
 • acte medicale (după caz);
 • acte doveditoare de venituri;
 • hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie;
 • certificatele de deces ale parintilor (după caz).

2.Pentru tutore:

 • cartea de de identitate ;
 • adeverinţă medicală;
 • acte doveditoare de venituri;
 • cazier judiciar.

Actele se prezinta in copie si original.

III. ACTELE NECESARE PENTRU EFECTUAREA ANCHETELOR SOCIALE NECESARE LA EXPERTIZAREA MEDICALĂ A MINORILOR SAU MAJORILOR CU HANDICAP

 • cerere;
 • scrisoarea medicală;
 • certificatul de încadrare intr-o categorie de handicap;
 • certificatul de naştere, cartea de identitate;
 • acte doveditoare ale veniturilor.

Actele se prezinta in copie si original.

IV. ACTELE NECESARE PENTRUELIBERAREA DOVEZILOR, IN CAZUL CETATENILOR CARE NOTIFICA PRIMARULUI INTENTIA DE A LUCRA CU CONTRACT DE MUNCA IN STRAINATATE SI LASA COPIII MINORI IN GRIJA ALTOR PERSOANE

 • cerere;
 • CI parinti;
 • certificate de nastere sau CI pentru minori;
 • declaratia părinţilor din care rezulta in grija cui raman copiii;
 • CI pentru persoana care are grija de copii.

Actele se prezinta in copie si original.

V. ACTELE NECESARE PENTRU INSTITUIREA UNEI MASURI DE PROTECTIE A MINORULUI (PLASAMENT)

 • CI parinti;
 • certificat de naştere sau CI pentru minori;
 • adeverinte medicale;
 • CI pentru persoanele care doresc sa ia in plasament minori;
 • acte doveditoare ale veniturilor;
 • acte doveditoare ale proprietăţii;
 • declaratii ale parintilor din care rezulta ca sunt de acord sa-si dea copiii in plasament.

Actele se vor prezenta in copie si original.

VI. ACTELE NECESARE PENTRU INTERNĂRI ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE

 • cerere;
 • certificate de naştere, căsătorie şi buletin de identitate ( după caz );
 • adeverinţă de elev (dupa caz);
 • acte medicale cu recomandarea medicului de specialitate;
 • adeverinţă cu veniturile realizate sau cupoane de pensii. 

VII. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETELOR SOCIALE ÎN CAZUL MINORILOR CARE VOR SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ :

 • C.I. minor;
 • declaraţie notarială  a soţului major care doreşte să ia în căsătorie un minor;
 • declaraţie notarială cu acordul părinţilor minorului/ei;
 • raportul medico-legal din care rezultă că minorul/a este apt/ă pentru căsătorie;
 • acte doveditoare ale proprietăţii;
 • acte doveditoare ale veniturilor.
Inchide