Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

 

I. Documente solicitate la depunerea cererilor de acordare a ajutoarelor de incalzire a locuintelor:

II. Documentele necesare  întocmirii dosarului de ajutor social :

 • copie acte identitate pentru membrii familiei ,
 • copie certificat căsătorie ,
 • copie certificat naştere copii ,
 • copie hotărâre judecătorească privind încredinţarea minorilor ,
 • acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,
 • adeverinţă fisc ,
 • certificat de atestare fiscală ,
 • adeverinţă de venit agricol ,
 • declaraţie notarială în care să se menţioneze că nu deţine mai multe locuinţe şi nu beneficiază de bursă , tipul şi cuantumul ,
 • cupon pensie ,
 • cupon şomaj ,
 • adeverinţă şcolară pentru elevi şi studenţi , în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă , tipul şi cuantumul ,
 • adeverinţă de la A.J.O.F.M.Gorj
 • dosar de încopciat.
 • formuar

III. Documentele necesare pentru acordarea mesei la Cantina de ajutor social :

 • copie acte identitate pentru membrii familiei ,
 • copie certificat căsătorie ,
 • copie certificat naştere copii ,
 • copie hotărâre judecătorească privind încredinţarea minorului ,
 • acte din care să rezulte calitatea de tutore sau curator ,
 • certificat de atestare fiscală ,
 • adeverinţă de venit agricol ,
 • declaraţie notarială în care să se menţioneze că nu deţine mai multe locuinţe şi nu beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul ,
 • adeverinţă de la A.J.O.F.M. Gorj,
 • cupon pensie ,
 • cupon şomaj ,
 • adeverinţă şcolară pentru elevi şi studenţi , în care să se menţioneze daca beneficiază de bursă , tipul şi cuantumul ,
 • adeverinţă medic de familie.

IV. Documentele necesare pentru acordarea alocaţiei familiare complementare :

 • B.I./C.I. şoţ –soţie ,
 • certificatele de naştere ale copiilor ,
 • certificat de căsătorie ,
 • livret familie ,
 • acte privind veniturile ( adeverinţă salariu net , cupon şomaj , cupon pensie , declaraţie notarială ) ,
 • adeverinţă elevi pentru copiii şcolarizaţi ,
 • certificat agricol ,
 • 2 dosare de încopciat.

V. Documentele necesare pentru acordarea alocaţiei de susţinere privind familia monoparetală :

 • B.I. părinte/reprezentant legal,
 • certificate de naştere ale copiilor ,
 • livret de familie ,
 • certificat deces părinte /soţ /reprezentant legal,
 • acte privind veniturile ( adeverinţă salariu net , cupon şomaj , cupon pensie , declaraţie notarială ) ,
 • adeverinţă de elevi pentru copiii şcolarizaţi ,
 • certificat agricol ,
 • hotărâre definitivă de divorţ ,
 • 2 dosare de încopciat .

VI. Documentele necesare alocaţiei de stat :

 • certificat de naştere copil : copie şi original ,
 • B.I. reprezentant legal : copie şi original ,
 • livret familie,
 • un dosar.

VI. Documentele necesare alocaţiei nou-născut :

 • certificat naştere copil : copie  şi original ,
 • B.I. mama, tata : copie şi original ,
 • un dosar ,
 • negaţie în cazul în care copilul este născut în altă localitate.
 • formular

 

VII. Indemnizaţie pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi anis au trei ani în cazul copilului cu handicap :

 • certificat naştere copil : copie  şi original ,
 • B.I. mama, tata : copie şi original ,
 • decizie suspendare contract de muncă,
 • un dosar .
 • formular

VIII. Documentele necesare pentru acordarea indemnizaţiei pentru persoanele cu handicap :

 • cerere de acordare a indemnizaţiei ,
 • certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ,
 • copie B.I./C.I .
 • copie certificat căsătorie ,
 • ancheta socială efectuată de o comisie desemnată de primar.

IX. Documentele necesare pentru dosarul de angajare al asistentului personal pentru persoană cu handicap grav :

 • cererea de angajare ,
 • copie B.I./C.I şi actele de stare civilă ale persoanei care solicită angajarea ,
 • carnetul de muncă ,
 • copie acte studii ,
 • talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitară la care s-au efectuat examenele de specialitate ,
 • cazierul judiciar ,
 • copie certificat de persoană cu handicap grav care necesită asistent personal ,
 • acordul scris al familiei sau susţinătorilor legali , în cazul persoanelor cu handicap fără discernământ ,
 • copie B.I./C.I. şi actele de stare civilă ale persoanei cu handicap grav.
Inchide