Ascultă Pagina sau selectați textul pentru a fi citit.

DSCN1912Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu este constituită şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr. 155 din 12 iulie 2010  a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1332 din 23 decembrie 2010.

 Politia locala s-a înfiintat în scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private şi publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, în urmatoarele domenii:
   a) ordinea şi linistea publica, precum şi paza bunurilor;
   b) circulatia pe drumurile publice;
   c) disciplina în constructii si afisajul stradal;
   d) protectia mediului;
   e) activitatea comerciala;
   f) evidenta persoanelor;
   g) alte domenii stabilite prin lege.
Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor: legalitatii, încrederii, previzibilitatii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei şi al comunităţii, precum şi în sprijinul altor instituţii, fiind modalitatea de aplicare a actului de justiţie la nivel local, strict orientat către comunitate.

Poliţia Locală a Municipiului Târgu Jiu funcţionează ca structură administrativă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, sub conducerea primarului.
Sursele de finanţare se realizează conform dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Inchide