ANUNT -ETAPA III (CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE) PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL SC GAMIATRICOS COM SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Construire imobil de locuinte multifamiliale P+2+M, str. Mihail Sadoveanu, nr.14-16

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -SC GAMIATRICOS COM SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -SC PARALELA 45 SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -RENTEA ELIZA, PASARICA OVIDIU

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -TOMESCU, TECOI, GIUBALCA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -DUVLEA NICOLAE

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -SC CUW IMPEX SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -GROZA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -MUNTEANU

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -SC SOMIEREPATURI SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -SC VONREP SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -JITEA RODICA

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -DRAGAN DUMITRU

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -DIMULESCU COSMIN

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023 -GEGAU SORIN

Anunt - Consulatare si informare publica

Ordinea de zi a sedintei comisie CTATU din data de 25.01.2023

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUD -BENEFICIAR MECDANY GARAGE SRL, strada Narciselor, nr. FN, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -BENEFICIAR DIMULESCU COSMIN CONSTANTIN, zona CET, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -BENEFICIAR SC GAMIATRICOS COM SRL, Amplasament -strada Islaz, nr.11, municipiul Targu Jiu, Judetul Gorj

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNȚ -privind emiterea certificatelor de urbanism in scopul elaborarii unor documentatii de urbanism tip PUZ

Anunt - Consulatare si informare publica

Informare publica privind sedinta din data de 28.09.2022 asupra documentatiilor de urbanism

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA I (ETAPA PREGATITOARE) PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "LOTIZARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "CONSTRUIRE LOCUINTA, ANEXE, BAZIN ETANS VIDANJABIL SI IMPREJMUIRE TEREN" STRADA MERILOR, FN, MUNICIPIUL TARGU JIU

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, PRESTARI SERVICII SI LOTIZARE, MUNCIPIUL TARGU JIU, STRADA TERMOCENTRALEI-ZONA CET, JUDETUL GORJ"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IAZ PISCICOL

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -LOTIZARE TEREN SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE(SOCLALE, COMERT, SERVICII, AGREMENT, TURSIM)

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "PARCELARE SI CONSTRUIRE IMOBILE DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL SI GRADINITA LA PARTER, SPATIU DE AGREMENT"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ "PARCELARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL SI GRADINITA LA PARTER, SPATIU AGREMENT"TARGU JIU, STRADA IONEL TEODOREANU, JUDETUL GORJ

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "PARCELARE, SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA CU DESTINATIE SPECIALA IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "REVIZUIRE PUZ APROBAT PRIN HCL 163/2014 CU SCHIMBAREA DESTINATIEI TERENULUI DIN ZONA INDUSTRIALA IN ZONA PENTRU TURISM, PRESTARI SERVICII(SALA EVENIMENTE) SI SPORT"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT -ETAPA A-III-A PLAN URBANISTIC ZONAL SI REGULEMENT DE URBANISM PENTRU "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE PUZ "LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE DE TIP IZOLAT SAU DUPLEX" TÂRGU JIU, STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNȚ INTENȚIA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE "CĂMIN DE BĂTRÂNI"

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT INTENTIA DE ELABORARE PUZ -SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA INDUSTRIALA SI DE DEPOZITARE IN ZONA MIXTA

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC ETAPA 2 DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE -PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTA

Anunt - Consulatare si informare publica

ANUNT PUBLIC ETAPA 2 DE ELABORARE A PROPUNERILOR PRELIMINARE - PUZ PENTRU - SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA IN ZONA UNITATI INDUSTRIALE, PRESTARI SERVICII SI LOTIZARE, MUNICIPIUL TARGU JIU, STR. TERMOCENTRALEI- ZONA CET, JUD. GORJ

Anunt - Consulatare si informare publica

Regulament de organizare si functionare a C.T.A.T.U.

Anunt - Consulatare si informare publica

Raport informare publica PUZ SC ACTAWIN GROUP SRL

Anunt - Consulatare si informare publica

Inchide