Nr.DataDenumire
127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION. Deschide
227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016. Deschide
427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019. Deschide
527/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL. Deschide
627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020. Deschide
727/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
827/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,SC.2,AP. 22,PARTER. Deschide
1127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA AGRICULTURII,LÂNGĂ BL. 7,SC. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,LÂNGĂ BL. 36,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1527/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU. Deschide
1727/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L. Deschide
1827/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018. Deschide
1927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN. Deschide
2027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN. Deschide
2127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 60A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L. Deschide
2227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19,ALIN.2,PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019. Deschide
2327/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019. Deschide
2427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2527/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. Deschide
2727/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII Deschide
2827/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16,ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017. Deschide
2927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”. Deschide
3027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE. Deschide
3127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU”,ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020 LA NIVELUL S. EDILITARA PUBLIC SA Deschide
3327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017. Deschide
3527/01/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
1230/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,LÂNGĂ BL. 13,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3619/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2020 Deschide
3719/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI,ÎN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
3819/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
3919/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE Deschide
4019/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020 Deschide
4119/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL,PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM Deschide
4219/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ÎNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE Deschide
4319/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2017-2023” ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021,RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII,ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,AFERENTE ACESTUI PROGRAM Deschide
4419/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI Deschide
4519/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚIOI ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020 Deschide
4624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI. Deschide
4724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN,SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL. Deschide
4824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020. Deschide
4924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
5124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT ,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
5224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL. Deschide
5324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020 Deschide
5424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ”,LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL. Deschide
5524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
5624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
5724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
5824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”. Deschide
5924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
6024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L. Deschide
6224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
6324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,50 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 25,SC. 1,AFERENT AP.12,JUDEȚUL GORJ. Deschide
6424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ. Deschide
6524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE. Deschide
6624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
6724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”. Deschide
6824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA DACIA,LÂNGĂ BL. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019. Deschide
7124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 196,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA,CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDEȚUL GORJ,CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE. Deschide
7324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA SERE,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019,ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
7624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2020 Deschide
7924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019 Deschide
8024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319,13 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312,RESPECTIV 19 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
8124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
8324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
8524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU,STRADA PANDURI Deschide
8624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI,STRADA RECUNOȘTINȚEI,NR. 5 Deschide
8724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI. Deschide
8824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA,LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI. Deschide
8924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,NR. 55 Deschide
9024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020. Deschide
9124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 227A Deschide
9224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODSALITĂȚII DE ACORDARE DE CĂLĂTORII GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ELEVI ȘI PENSIONARI Deschide
9312/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR - GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020,GENERATĂ DE HOTĂRÂRILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
9412/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
9512/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL 55396,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
9612/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
9712/03/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII TROLEIBUZULUI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE TÂRGU JIU 0115 Deschide
9812/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
9923/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
10023/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
10123/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
10223/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 353/30.09.2019 (APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
10331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019,INCLUSIV,DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE Deschide
10431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA Deschide
10531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
10631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
10731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
10831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UDREA MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL. 9,SC.1,AP.91,JUDEȚUL GORJ Deschide
10931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL.9,SC1,AP.28,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL.2,SC.2,AP. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
11131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
11331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,90 MP.,AFERENT CHIOȘCULUI METALIC,CONSTRUCȚIE PROVIZORIE,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85,509).,JUDEȚUL GORJ Deschide
11431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L. Deschide
11531/03/2020HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA ROMANESTI,FN. JUDEȚUL GORJ,ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BLOCUL NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
11731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE ,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÎNGĂ BL. 56A,JUDEȚUL GORJ Deschide
11831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994,ÎNCHEIAT CU DAN ION,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRLOR,NR.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
11931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA Deschide
12031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
12131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL Deschide
12231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. VASILE CÂRLOVA ,FN. JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA Deschide
12331/03/2020HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER ROMANESTI,JUDEȚUL GORJ,TARLA NR. 6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ Deschide
12431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L. CARAGIALE ,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
12531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
12631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP.,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU. Deschide
12731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU Deschide
12831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
12931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019 Deschide
13031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
13131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
13231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
13331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
13431/03/2020HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR Deschide
13531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ,BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN Deschide
13631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020 Deschide
13731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Deschide
13831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019,PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE,IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 Deschide
13931/03/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
14031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63,24 MP.,SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI),NR. 1,PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
14131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 600.000 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII A 6 (ȘASE) VENTILATOARE PENTRU DOTAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ Deschide
14231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI Deschide
14331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA 22 DECEMBRIE 1989,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
14431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI: ”REAMPLASARE/DEVIERE LES 20KV ȘI LES 0,4 KV,PROPRIETATEA DEO PENTRU EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 8,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI ȘI/REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ CU OPERATORUL DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. Deschide
14531/03/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI FIX ”ACHIZITIE SI MONTAJSISTEME AUTOMATE PENTRU ADMINISTRAREA OARCĂRILOR ZONA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ACESTOR DOTARI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU Deschide
14631/03/2020HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI : PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ IN PERIOADA 2014-2020 A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA Deschide
14713/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI EDILITAR GOSPODĂRESC PE ANUL 2020 Deschide
14827/04/2020HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2020 Deschide
14927/04/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
15027/04/2020HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU Deschide
15127/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 Deschide
15227/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ( MODIFICARE,REABILITARE ) SEDIU POLIȚIA LOCALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
15327/04/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
15427/04/2020HOTARARE PRIVIND SCOATEREA BUNULUI DE RETUR ȘI ANUME CONDUCTA CU DIAMETRUL DN600 CU NUMĂRUL DE INVENTAR 1267,INDENTIFICAT LA POZIȚIA NR. 337 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIN LISTA BUNURILOR ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 1194/10.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. APAREGIO GORJ S.A.,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PREZENTUL CONTRACT Deschide
15527/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GOIGIA EMILIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52MP.,SITUAT ÎN MINICIPIULUI TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,JUDEȚUL GORJ Deschide
15627/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CHISĂLCA ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA A.I. CUZA,LÎNGĂ BLOCUL 25,SC. 2,AP.3 JUDEȚUL GORJ Deschide
15727/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 21318 / 01.08.2002,ÎNCHEIAT CU BRAIA MARIANA,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI ,LÂNGĂ BLOCUL 2,SCARA 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
15827/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARĂ 46700,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. YANIDA COM S.R.L. Deschide
15927/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 14561/14.04.2020,FORMULATĂ DE CLUBUL SPORTIV ,PANDURII LIGNITUL,TÂRGU JIU Deschide
16027/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL U.A.T. TÂRGU JIU Deschide
16127/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CAIETULUI DE SARCINI ANEXĂ LA H.C.L. NR. 101/2012. Deschide
16227/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXONERĂRII/AMÂNĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CHIRIEI/REDEVENȚEI/TAXEI DE UTILIZARE PENTRU PENTRU SPAȚIILE/TERENURILE PE CARE SUNT EDIFICATE CONSTRUCȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA SERVICIULUI CONCESIONĂRI,CONTRACTE A CĂROR ACTIVITATE ESTE SUSPENDATĂ ÎN BAZA ORDONANȚEI MILITARE NR. 1/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI. Deschide
16327/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1265 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,ZONA PRELUNGIREA JEAN BARBULESCU,JUDETUL GORJ Deschide
16427/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR. 2 SI TERENULUI NR. 3 Deschide
16527/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 23 ALIN. (2) DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16.12.2019. Deschide
16627/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU Deschide
16727/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA NR. 20,ÎN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
16827/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂNESCU LUMINITA ȘI DOMNULUI DĂNESCU AUREL - DUMITRU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BLOC 6,SCARA 1,AP. 2-3,JUDETUL GORJ Deschide
16927/04/2020HOTARARE PRIVIND AMÂNAREA OBLIGATIEI LA POLATA A CHIRIEI DE LA DATA DE 01.04.200 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENTĂ PENTRU AGENTII ECONOMICI DIN PIATA CENTRALA,SECTOR - INDUSTRIE- ALEEA PIEȚEI,NR. 13 ȘI HALA VECHE - STRADA UNIRII NR. 2A Deschide
17027/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17110/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
17210/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 2,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
17310/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 3,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
Deschide
17425/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA PERLEI,MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI ”ALIMENTARE CU APA STRADA DS3,LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI,MUNICIPIUL TARGU JIU”,PRECUM SI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CATRE S.C. PAREGIO GORJ S.A. Deschide
17525/05/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020 Deschide
17625/05/2020 HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019 Deschide
17725/05/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
17825/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA CORPURILE DE CLADIRE C1 SI C2,COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET”,TARGU JIU Deschide
17925/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATS SERVICIILOR OFERITE DE BONA Deschide
18025/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”DOTARI SPORTIVE SCOLARE GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU Deschide
18125/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”ACHIZITIE SI MONTAJ LOCUINTE TIP CONTAINERE PENTRU SITUATII DE URGENTA” Deschide
18225/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ,CU TITLU GRATUIT A 5 (CINCI) LOCUINȚE TIP CONTAINER PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
18325/05/2020HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
18425/05/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETATII ICRIPOB SRL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU FN.,JUDETUL GORJ Deschide
18525/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII ICRIPOB S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
18625/05/2020HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA CATRE BORDÂNC N. PANTELIE INTREPRINDERE INDIVIDUALA,A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 21 MP.,AFERENT CONSTRUCTIEI PROVIZORII,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 66 BIS,JUDETUL GORJ. Deschide
18725/05/2020HOTARARE ORIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010,INCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L. Deschide
18825/05/2020 HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPATIU SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDETUL GORJ,PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IN VEDEREA AMENAJARII SI UTILIZARII CU DESTINATIA DE SEDIU Deschide
18925/05/2020HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTUL DE EVALUARENR. 14/14.05.2020 INTOCMIT DE DOAMNA SILISTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR SI DE STABILIRE A PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARA 46700,SITUAT IN TARGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDETUL GORJ Deschide
19025/05/2020 HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE INTRE MUNICIPIUL TARGU JIU SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Deschide
19125/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
19225/05/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA H.C.L. NR. 534/20.12.2018. Deschide
19325/05/2020HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2020. Deschide
19425/05/2020HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA PIKUP 1307 CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1D4F76943390348,NR. DE INMARICULARE GJ 14 WPC,ECHIPATA CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1 Deschide
19525/05/2020HOTARARE PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI CU MIJLOCACE AUTO PE INSULITA JIULUI Deschide
19625/05/2020 HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 125/2011 PENTRU REGLEMENTAREA UNOR REGULI IN DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE,PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
19725/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ„. Deschide
19812/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII AUTOVEHICULELOR CU NUMERELE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.LNN ȘI GJ.02.TGJ LA S. TRANSLOC S.A. Deschide
19912/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
20015/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
20129/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
20229/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.37/19.02.2020,ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 872 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA ”IANUARIE - IUNIE 2020”,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
20329/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE,MODERNIZARE,DOTARE ȘI AMENAJARE PUNCT DE INFORMARE TURISTICĂ - PARC MUNICIPAL” Deschide
20429/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA DE PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RENOVARE,MODERNIZARE,DOTARE ȘI AMENAJARE SEDIU ADMINISTRATIV CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
20529/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE COLECTARE APE PLUVIALE HODINĂU,MUNICIPIUL TARGUI JIU” Deschide
20629/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE A INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC STRADA ”ARMONIEI”,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
20729/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”INSTALAȚIE DE STINGERE,DETECTARE,SEMNALIZARE ȘI AVERTIZARE LA INCENDIU LA ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU - COPR C4 Deschide
20829/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
20929/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL2019 Deschide
21029/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019 Deschide
21129/06/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,”CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”RACORD CANALIZARE MENAJERĂ STADION MUNICIPAL”. Deschide
21229/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE,CANALIZARE MENAJERĂ STRADA POPA ȘAPCĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
21329/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/6,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU Deschide
21429/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE U.A.T. LELEȘTI A CELOR DOUĂ CONDUCTE CU DIAMETRUL DN300 ȘI DN600,SCOASE DIN FUNCȚIUNE DE CĂTRE OPERATORUL S. APAREGIO GORJ S.A.,AFLATE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI LELEȘTI,PE BAZĂ DE PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A ACESTORA. Deschide
21529/06/2020HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6532/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA NR.22 TÂRGU JIU Deschide
21629/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 TÂRGU JIU. Deschide
21729/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT UZ DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6559/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR. 5 ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU Deschide
21829/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU Deschide
21929/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3004/01.08.2013 ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI Deschide
22029/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6564/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 TÂRGU JIU Deschide
22129/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6556/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” (NR.11) TÂRGU JIU Deschide
22229/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI,DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6535/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.14,TÂRGU JIU Deschide
22329/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6632/16.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GINMAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU Deschide
22429/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6552/15.12.2016 ÎNCHEIAT LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU Deschide
22529/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU Deschide
22629/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6539/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU Deschide
22729/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6549/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL TEOLOGIC ”SFÂNTUL NICODIM” TÂRGU JIU Deschide
22829/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6540/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,CENTRUL FINANCIAR LA CARE ESTE ARONDATĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.21,TÂRGU JIU Deschide
22929/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE LA INVESTIȚII ,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6551/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
23029/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII,DECLARAT DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6537/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU GRĂDINIȚA NR.1 TÂRGU JIU Deschide
23129/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 222 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 56197 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI UTILITATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23229/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPIETATEA MUNICIPIULUI TARGU JIU SI PROPRIETATEA S.C.RATIPEST PROD S.R.L Deschide
23329/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 38298,NR.CARTE FUNCIARĂ 38298,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE IORGA NR.3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI ADRIAN Deschide
23429/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/6,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58858,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZORILĂ RAREȘ- CLAUDIU Deschide
23529/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MILOSTEANU ION ASUPRA TERENURILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP.,ȘI 1,12 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTE LOCUINȚEI ȘI ANEXEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC.1,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
23629/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.124/31.03.2020 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. I.L.CARAGIALE,NR.8 A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
23729/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR.1/17.06.2020,ÎNTCMIT PENTRU TERENUL PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUAT ÎN STR.CIOCÂRLĂU,TARLAUA 104,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
23829/06/2020HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL BREZOI PAUL-ANDREI ȘI DOAMNA BREZOI ELENA VALENTINA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI A SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL IMOBILULUI CU DESTINAȚIE DE LOCUINTĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU NR.3,BL.3,SC.1,AP.1,PARTER,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23929/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. ,AFERENT SCĂRII ȘI ALEII SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BL.43,JUDEȚUL GORJ Deschide
24029/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII DE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI DE LA B.C.R. S.A. PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE,PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI,CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 13.08.2021 Deschide
24129/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ Deschide
24229/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA URDARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA”- GORJ Deschide
24329/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL III 2020 Deschide
24429/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR,A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NE.1194/10.01.2008 ÎNCHEIAT CU S.C.APAREGIO GORJ S.A. Deschide
24529/06/2020HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE - TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STR. CIOCÂRLĂU,TARLAUA 114,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
24629/06/2020HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.665 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3685 ȘI DECLARAREA DE UZ ȘI DE UTILITATE PUBLICĂ A MUNCIIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
24729/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DIACONU MIHAI-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. OLARI,LÂNGĂ BL.8,SC.3,AP.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
24829/06/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA MERILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
24929/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFCTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ECATERINA TĂNESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25029/06/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICARE H.C.L. NR.395/29.10.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ” EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25129/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICA PENTRU INVESTIȚIA ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
25229/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
25329/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INSTRUCȚIULILOR PRIVIND URMĂRIREA ÎN TIMP A MAUSOLEULUI ”ECATERINA TEODOROIU” Deschide
25429/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP.,SITUAT ÎN STR. V. ALECSANDRI ( TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE ”SF. NICOLAE ” TÂRGU JIU ) AFLAT ÎN PROPRIETATE DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA ,PE 1 AN,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2020 Deschide
25513/07/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
25613/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PE ANUL 2020 Deschide
25713/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA SIRETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
25813/07/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L.NR.480 DIN 27.11.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN Deschide
25913/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI CONSILIERULUI LOCAL ROIBU PETRIȘOR DINCĂ CA MEMBRU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU,NUMIREA UNUI ALT REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA MANDATULUI SĂU. Deschide
26027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATULUI DEȚINUT DE CONSILIERUL LOCAL TUDOR – DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL. Deschide
26127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI GIORGI GABRIEL – GIORGIAN,SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT. Deschide
26327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2020 Deschide
26427/07/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020. Deschide
Deschide
26527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENELE DE EVALUARE NAȚIONALĂ ȘI BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 Deschide
26627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA TREPTEI PROFESIONALE A UNIE FUNCȚII CONTRACTUALE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
26727/07/2020HOTARARE PRIVIND TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTE ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26827/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 2 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
26927/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE GESTIUNE,A REGULAMENTULUI ȘI CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
27027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE GESTIUNE ,A REGULAMENTULUI ȘI CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE,CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI CĂTRE S.EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
27127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38335,NR.CARTE FUNCIARĂ 38335,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.PETRE ȚUȚEA NR.6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA Deschide
27227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA CRÂNGULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
27327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 2,STR. GHEORGHE MAGHERU ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27427/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.102,STR. 11 IUNIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR 4,ALEEA PLOPILOR ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3,ALEEA UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27727/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.21,STR.A.I.CUZA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27827/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.4,STR. REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27927/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.3,STR.NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11,STR. SIRETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.11,STR. SIRETULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR.112,STR.1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67,STRADA 1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 67,STRADA 1 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28427/07/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 225,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 56,STRADA VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2,STRADA NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28727/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,STRADA NICOLAE BĂLCESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28827/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 14,B-DUL NICOLAE TITULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
28927/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 2,STR. REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 27,STR.UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,STRADA GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,STRADA REVOLUȚIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 24,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29427/07/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4,ALEEA SMÂRDAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 26,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4,STRADA GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29727/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,ALEEA SMÂRDAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29827/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,STRADA BRÂNDUȘEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29927/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3,STRADA GAROFIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 15,STRADA 9 MAI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 30,BULEVARDUL REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 108,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
30427/07/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU IOANA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.22,JUDEȚUL GORJ Deschide
30527/07/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.16382/01.06.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 0,8 MP.,TEREN COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CASTANILOR,LÂNGĂ BL.2,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
30627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6533/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 ”CONSTANTIN SĂVOIU”TÂRGU JIU Deschide
30727/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIOARE NR.25957/15.09.2002,ÎNCHEIAT CU BALAZS PARASCHIVA,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 11,20 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT.ION FOTA,LÂNGĂ BL.1,SC.3,AP.41,JUDEȚUL GORJ Deschide
30827/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN NR.5,JUDEȚUL GORJ,PARTIDULUI ALTERNATIVA DREAPTĂ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI Deschide
30927/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.370/30.09.2019 PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRAREA ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ,STRADA TEROMCENTRALEI ,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50744 Deschide
31027/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 37683,NR.CARTE FUNCIARĂ 37683,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR NR.45,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI CIONTU ADRIAN ȘI DOAMENI CIONTU ELENA ROXANA Deschide
31127/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37625,NR.CARTE FUNCIARĂ 37625,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34,JUIDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FILIP NICOLAE CODRUȚ ȘI DOAMNEI FILIP MARIA MAGDALENA Deschide
31227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.372/30.09.2019,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.79/24.02.2020 ȘI H.C.L. NR.241/29.06.2020 Deschide
31327/07/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
31427/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI NR.38603/16.09.2015 DINTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ,APROBAT PRIN H.C.L. NR.387 DIN 14.09.2015,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR.405 DIN 28.09.2015,MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 31/29.01.2018 Deschide
31527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIV ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU Deschide
31627/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXEI DE ÎNCHIRIERE PENTRU TERENUL NR. 1 DIN CADRUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 164/27.04.2020 Deschide
31727/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLUL GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA LOGAN CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1LSDA1P46290078,NR.ÎNMATRICULARE GJ33WPL,ECHIPATĂ CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1 Deschide
31827/07/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ,STR. BARAJELOR,FN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR OLARU FLORIN VALERIU,BRAICU NICOLAE ȘI ISTRATIE STEFAN Deschide
31927/07/2020 HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
32027/07/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020 Deschide
32127/07/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020 Deschide
32227/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30637/04.08.2010 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HÎRȘOVESCU CRISTIAN Deschide
32327/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 5,BD. NICOLAE TITULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
32427/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
32527/07/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008,ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. Deschide
32610/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
32710/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 LA H.C.L. NR.37/19.02.2020,ÎN SESNUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 1021 MII LEI PENTRU 7 LUNI,ÎN PERIOADA ”IANUARIE-IUNIE 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32810/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
32910/08/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DECVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI REACTUALIZAȚI,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8 ȘI C9,CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
33010/08/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘI AMFITEATRU ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
33114/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
33214/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
33314/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE,ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT,SPĂLAT,STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE ȘI DE CURĂȚARE ȘI TRANSPORT A ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU ÎNGHEȚ DIN MUNICIPIULU TÂRGU JIU Deschide
33431/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
33531/08/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
33631/08/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE- IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
33731/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJARE ALEE CENTRALĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
33831/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CORIDORULUI PRINCIPAL DE MOBILITATE INTEGRAT. Deschide
33931/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU PROIECTUL ”AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” DIN TÂRGU JIU” ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
34031/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELABORĂRII DOCUMENTAȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI SIGURANȚEI DEPLASĂRILOR PIETONALE ADIACENTE CORIDORULUI STRĂZII UNIRII”,ȘI APROBAREA DEPUNERII SOLICITĂRII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ELABORAREA ACESTOR DOCUMENTAȚII TEHNICO-ECONOMICE. Deschide
34131/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA CIREȘULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU „ Deschide
34231/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEEA MUNCII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
34331/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART.1 DIN H.C.L. NR.216/29.06.2020 Deschide
34431/08/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34531/08/2020HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APAȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA 92,CAPITOLUL 2,SUBCAPITOLUL 1,SECȚIUNEA 1 Deschide
34631/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34731/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNEI NOI DENUMIRI DE STRADĂ DIN MUNCIPIUL TÂRGU JIU Deschide
34831/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.133/31.03.2020 Deschide
34931/08/2020HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI REPREZENTÂND OPERELE DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CULTURAL ” ATELIERELE BRÂNCUȘI” - 2020 Deschide
35031/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.9472/09.12.2019 Deschide
35131/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU VEROMAR COM S.R.L. Deschide
35231/08/2020HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 29.09.2007 ÎNCHEIAT CU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL S.C.M. TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STRDATA A.I.CUZA,NR.22 ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 Deschide
35331/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂLUGĂRU MIRELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL. 12,SC.1,AP. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
35431/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU IONELA-MANUELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. ECATERINA TEODOROIU ,NR.1,JUDEȚUL GORJ,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER Deschide
35531/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.1,JUDEȚUL GORJ,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER Deschide
35631/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60487,NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60487,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEORODOROIU,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARACADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FUGARU IONELA MANUELA Deschide
35731/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60486 NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 60486,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL.EC.TEODOROIU NR.1,AMPLASAMENTUL 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN Deschide
35831/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37608 ,NR. CARTE FUNCIARĂ 37608,SITUAT ÎN PREAJA MARE,STR.ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.17,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA- ANDREEA Deschide
35931/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55438,NR. CARTE FUNCIARĂ 55438,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. MESTEACĂNULUI,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA LOGĂSCU NICOLETA Deschide
36031/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512,NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58512,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL Deschide
36131/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 3325,NR.CARTE FUNCIARĂ 35268,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. DR.NICOLAE HASNAȘ,NR.15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA Deschide
36231/08/2020HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 25/17.08.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILOȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 38298,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 38298,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI-ADRIAN Deschide
36331/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58674,NR. CARTE FUNCIARĂ 58674,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
36431/08/2020HOTARARE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58677,NR. CARTE FUNCIARĂ 58677,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
36531/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 92 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58858,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LIBERTĂȚII,TARLA 200,PARCELA 67/6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
36631/08/2020HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 150 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021,A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE,AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ,PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C GORJ Deschide
36731/08/2020HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
36831/08/2020 HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNA SEPTEMBRIE 2020 Deschide
36931/08/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ȘI 2 ALE H.C.L. NR. 37/19.02.2020,ÎN SENSUL ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ ,ÎN SUMĂ DE 1.147 MII LEI PENTRU 8 LUNI,ÎN PERIOADA ”IANUARIE - AUGUST 2020” PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
37001/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
37101/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 1.042 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM ANEXEI NR. 1. Deschide
37210/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII LA PLATĂ A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
37316/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
37416/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 218 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM ANEXI NR.1 Deschide
37516/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2020A SUMEI DE 1,2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1,TÂRGU JIU Deschide
37616/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 98.750 LEI GRĂDINIȚIE CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” DIN BUGETUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 Deschide
37716/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
37816/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PE ANUL 2020. Deschide
37916/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.270 LEI ȘCOLII GIMANZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PE ANUL 2020. Deschide
38016/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PE ANUL 2020. Deschide
38116/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA CENTRULUI DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ ”CASA SÂNZIANA - O UȘĂ MEREU DESCHISĂ” ȘI MODIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
38216/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1,ALIN.1 DIN H.C.L. NR.92/24.02.2020 Deschide
38316/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU - BIROU ADMINISTRATIV,SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ETAJUL 1,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 405 MP.,CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ,PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI EPIDEMIOLOGIC ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,GENERATĂ DE NOUL CORONAVIRUS COVID - 19 Deschide
38416/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE A INDICATORILOR TEHICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REGULARIZARE RÂU JIU ÎN ZONA POD ABATOR - POD CFBÂRSEȘTI - FOSTA GROAPĂ DE CENUȘĂ - 0,7 KM,JUDEȚUL GORJ Deschide
38530/09/2020HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA GRADULUI PROFESIONAL AL UNEI FUNCȚII PUBLICE PREVĂZUTĂ ÎN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
38630/09/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA GRADULUI UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
38730/09/2020HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 13 FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN FUNCȚII PUBLICE CLASA III ÎN FUNCȚII PUBLICE DE CLASA I,CU GRADUL PROFESIONAL ASISTENT,DIN STSTUL DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
38830/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE,STRADA AGRICULTURII” AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI - AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
38930/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,AFERENT SCĂRII ȘI ALEII,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL C. BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BLOC 18,SCARA 4,AP. 3,JUDETUL GORJ. Deschide
39030/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANASIA ION-CĂTĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,LÂNGĂ BLOC. 18,SCARA 4,AP. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
39130/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNU ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.15365/15.05.2002,ÎNCHEIAT CU DOMNUL CĂPĂȚÎNĂ FLORIN PENTRU SUPLIMENTAREA CU 3,05 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.15,SC.1,AP.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
39230/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.63,JUDEȚUL GORJ Deschide
39330/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PAȘOL DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,67 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTURILOR,BL.12,SC.1,AP.62,JUDEȚUL GORJ Deschide
39430/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP. ,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,NR.1,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L.,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES. Deschide
39530/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.37/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA-EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 58815,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.58815,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,NR.7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.OLARU COMPANY S.R.L. Deschide
39630/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE RAPORTULUI DE EVALUARE NR.35/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA- EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 39 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60486,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60486,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL EC. TEODOROIU,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FUGARU AURELIAN-DUMITRU ȘI FUGARU GEORGE CĂTĂLIN Deschide
39730/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU ,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA Deschide
39730/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.36/04.09.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60487,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.60487,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU ,NR.1,AMPLASAMENT 1 DEBARCADER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA FUGARU IONELA-MANUELA Deschide
39830/09/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
39930/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.368/31.08.2020 Deschide
40030/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2020 Deschide
40130/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘIA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU Deschide
40230/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIETIVUL DE INVESTIȚII : ”ÎNLOCUIRE INSTALAȚII TERMICE ȘCOALA ”POMPILIU MARCEA” TÂRGU JIU Deschide
40330/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.352/31.08.2020 Deschide
40430/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.269/27.07.2020 Deschide
40530/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L.NR.270/27.07.2020 Deschide
40630/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIRE PLANULUI DE PROTECȚIE ȘI GESTIUNE A PROPRIETĂȚII ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII PE LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL UNESCO A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
40730/09/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DEZMEMBRAREA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP.,CU NR. CADASTRAL 47146 SITUAT ÎN MUNICIPUL TÂRGU JIU,TARLAUA 135,PARCELELE 15 ȘI 16,JUDEȚUL GORJ,TEREN OCUPAT ÎN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA,CĂTRE SOCIETATEA RODNA S.R.L.,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ÎN IMOBILUL CONSTRUCȚIE Deschide
40814/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2020 Deschide
40914/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
41014/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020. Deschide
41114/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 3 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
41214/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TENHICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.6,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
41314/10/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.4,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
41414/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE BAZIN ÎNOT DESCOPERIT,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
41514/10/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 46624,RESPECTIV 57939,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,ZONA CINEMATOGRAF ”SERGIU NICOLAESCU”,JUDEȚUL GORJ. Deschide
41614/10/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ALGEROXIM COMPREST S.R.L.,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII (LÂNGĂ PODUL JIULUI),JUDEȚUL GORJ Deschide
104/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ Deschide
204/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
304/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
404/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA VICEPRIMARULUI,CA ÎNLOCUITOR DE DREPT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
513/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ILIEȘ DAN – ANTONIU ȘI DE VACANTARE A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL. Deschide
613/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
713/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA AJUSTAREA PREȚULUI ȘI A TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE. Deschide
827/11/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
927/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PLĂȚII DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A INDEMNIZAȚIILOR ÎNSOȚITORILOR PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020,CONFORM O.U.G. 201/2020 Deschide
1027/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
1127/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,PE ANUL 2020. Deschide
1227/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMWENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMENAJARE PARC – STADION TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1327/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚII ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 4,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1427/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDARE LA CANALIZARE MENAJERĂ BLOC 7 STRADA MIORIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1527/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL. 4,STRADA POPA ȘAPCĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1627/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI,SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI,CARTIER GRIVIȚA,TÂRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚA”. Deschide
1727/11/2020HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ”DIDACT ONLINE TÂRGU JIU”,SMIS 145193 ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT. Deschide
1827/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2027/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
2127/11/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
2227/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI„ TÂRGU JIU Deschide
2327/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2427/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A INVESTIȚIEI ”AMENAJARE STAȚIE AUTOBUZ CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ” ȘI A MIJLOACELOR FIXE ”ACHIZIȚII STÂLPI ILUMINAT STRADA GRIVIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI „ACHIZIȚIE CASĂ AUTOMATĂ PENTRU SISTEMUL AUTOMAT DE PARCARE LA PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2527/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.15739/15.05.2002,PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITOARELE PALEOLOGU MARIANA ȘI TRĂISTARU CRISTINA-RAMONA ȘI SUPLIMENTAREA CU 6 MP. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT.GRIGORE CĂTĂLIN HAIDĂU,LÂNGĂ BLOC 5,SC.3,AP.33,JUDEȚUL GORJ Deschide
2627/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
2727/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE NUMIȚILOR CIOBĂNOIU NICOLAE ȘI CIOBĂNOIU-PEPTAN ROXANA-NICOLETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA IOAN SLAVICI,LÂNGĂ BLOC 2,SC.1,AP.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
2827/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ÎN FAVOAREA S.C.MISONA EXIM S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,NR.6,BL.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
2927/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.48755/13.12.2010 ÎNCHEIAT CU CERNĂIANU ANDREEA - IOANA Deschide
3027/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ A SPAȚIILOR SITUATE LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
3127/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 22.360 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2020,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3227/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TÂRGU JIU. Deschide
3327/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 6900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3427/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 46.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TÂRGU JIU. Deschide
3527/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.100 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU. Deschide
3627/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚATEA CU SUMA DE 50.000 LEI A PAROHIEI IEZURENI,STRADA IEZURENI,NR. 93B,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3727/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 30.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI”,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 1A,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3827/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A ACTIVELOR SOCIALE SITUATE ÎN LOCALITATEA DRĂGOENI,PROPRIETATEA S COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. Deschide
3927/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
4027/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR.463 DIN 27.11.2017 Deschide
4227/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZARE A DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CU VÂRSTA PÂNĂ ÎN 38 DE ANI,CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE,PRECUM ȘI ANALIZAREA DOSARELOR PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE Deschide
4327/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR.153/18.04.2019,INIȚIEREA UNEI PROCEDURI DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI CARE VOR FACE PARTE DIN COMITETUL DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
4427/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
4527/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
4627/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
4727/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND NUMIREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
4827/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ”REGULAMENTUL DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,APROBATĂ PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018,H.C.L. NR. 218/29.05.2019 ȘI H.C.L. NR. 129/31.03.2020. Deschide
4927/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APRBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,ÎN SEZONUL RECE 2020 – 2021. Deschide
5027/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
5127/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - STRADA NARCISELOR Deschide
5227/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPAL TÂRGU JIU - B-DUL REPUBLICII Deschide
5327/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - ALEEA DUMBRAVĂ Deschide
5427/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.407/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAEA ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 57 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 3942 MP.,CU NR.CADASTRAL 47146 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLAUA 135,PARCELELE 15 ȘI 16 ,JUDEȚUL GORJ,TEREN OCUPAT ÎN PREZENT DE SCĂRILE RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL LA ETAJUL COMPLEXULUI RODNA,CĂTRE SOCIETATEA RODNA S.R.L.,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ACESTUIA PENTRU AMPLASAMENTUL SCĂRILOR RULANTE CARE DESERVESC ACCESUL ÎN IMOBILUL - CONSTRUCȚIE. Deschide
5527/11/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 394/30.09.2020 PRIVIND DEZMEMBRAREA SUPRAFEȚEI DE 40 MP.,DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 280 MP. ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE SOCIETATEA CORIGROZ S.R.L.,ÎN VEDEREA UTILIZĂRII DREPT CALE DE ACCES. Deschide
5627/11/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚII CULTURALE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
5702/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII PLĂȚII DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ȘI A INDEMNIZAȚIILOR ÎNSOȚITORILOR PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2020,CONFORM O.U.G.201/2020 Deschide
5802/12/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.367/31.08.2020 PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
5911/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR – GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,PE ANUL 2020. Deschide
6011/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 25.000 LEI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIHAI EMINESCU” DIN TÂRGU JIU. Deschide
6118/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2020 Deschide
6218/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU IANUARIE 2021 Deschide
6318/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITĂȚII SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS ÎN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZĂ INVESTIȚII ÎN SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6418/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CLĂDIRE PALATUL COPIILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
6518/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6618/12/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A INVESTIȚIEI ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
6718/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LUCRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL SIMPOZIOANELOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ ORGANIZATE ÎN ANII 2019 ȘI 2020 Deschide
6818/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A INVESTIȚIEI ”MODIFICARE INTERIOARE – AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
6918/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL,STRADA CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6A,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER OLARI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,DECLARATE DE UZ ȘI INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
7018/12/2020 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 388/30.09.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI ”STAȚIE DE POMPARE,STRADA AGRICULTURII” AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SĂVINEȘTI – AGRICULTURII (STRADA VICTORIEI) – LIVIU REBREANU – ALEEA TEILOR – ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR Deschide
7118/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI C2,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 2,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 353 MP.,IDENTIFICATĂ CU NR. CADASTRAL 56938 – C2 ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRII. Deschide
7218/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GEANGOȘ MARIUS – NICOLAIE ȘI DOAMNEI GEANGOȘ VIOLETA – ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,APARTAMENT 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7318/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 245/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 320/27.07.2020. Deschide
7418/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 ȘI ART. 3 DIN H.C.L. NR. 237/29.06.2020 ȘI MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 321/27.07.2020. Deschide
7518/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE TEATRUL ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL TEATRUL ”ELVIRA GODEANU”. Deschide
7618/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ÎN VEDEREA AMENAJĂRII A DOUĂ CENTRE DE VACCINARE ANTI COVID – 19 SITUAT LA PARTERUL STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,PA LATURA DE EST. Deschide
7718/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU – BIROU ADMINISTRATIV,SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ETAJUL NR. 2. Deschide
7818/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII UNILATERALE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1910/13.03.2020 ÎNCHEIAT CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE,PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 705 M.P. ȘI CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 287,35 M.P.,CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ,ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.12.2020. Deschide
7918/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58511,NUMĂR CARTE FUNCIARĂ 58511,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU S.C. ELCA S.R.L. Deschide
8018/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA ART. 70 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16,.12.2019 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
8118/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”ARMONIA” ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021. Deschide
8218/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
8318/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A.,A PROPUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRII CA PROVIZORII,ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.01.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (12.01.2021- 12.05.2021). Deschide
8418/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9145/14.03.2008,ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. Deschide
8518/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PUNCTULUI 4 AL ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 39/27.11.2020. Deschide
8618/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2021. Deschide
8718/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII UNILATERALE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.1910/13.03.2020 ÎNCHEIAT CU DOCMNUL BUȘE GHEORGHE,PRIVIND IMOBILUL SITUAT ÎN STR.11 IUNIE 1848 NR.87,COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 705 MP ȘI CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 287,35 MP CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ,ÎNCEPÂND CU DATA DE 31.12.2020 Deschide
8818/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE C5 - CHIOȘC,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6F,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 M.P.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52148 ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRII. Deschide
8918/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII Deschide
9018/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI CENTRU DE VACCINARE ANTI COVID - 19 SITUAT ÎN INCINTA ”SALĂ SPORT” DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
9118/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
9218/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAM,ULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020 Deschide
9318/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9418/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR,CONFORM REZULTATELOR ANALIZEI COST-BENEFICIU,PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ Deschide
9522/12/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,PE ANUL 2020. Deschide
9622/12/2020HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGERE A CERERII DE REVOCARE A HCL NR. 55/27.11.2020,FORMULATĂ DE SC CORIGROZ SRL Deschide
9722/12/2020HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE REVOCARE A HCL NR. 54/27.11.2020,FORMULATĂ DE SC RODNA SRL Deschide
9830/12/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 62/18.12.2020 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2021. Deschide
9830/12/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 62/18.12.2020 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2021. Deschide