Ședința ordinară din data de 30.10.2017 în data de 30.10.2017 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 19 din data 25.10.2017

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 30.10.2017

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 25.10.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETAR PE PERIOADA 01.01.2017-01.10.2017

Deschide
Nr. 2 din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30.09.2017

Deschide
Nr. 3 din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ȘI A DURATEI ACESTUIA ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI BREHUȚĂ CIOBĂNUC COSMIN ÎN FUNCȚIA DE MANAGER

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579 DIN 08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 A PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CLĂDIRE ȘI TEREN ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN STR. COMUNA DIN PARIS

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SURCEL ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 9 MAI BL. 8 AP. 1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. NICOLAE TITULESCU LÂNGĂ BL. 3A CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES CĂTRE DOMNUL DRĂGHICI MARIN

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TROCAN NICOLAE ALIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989 BL. 29 AP. 1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT E HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 451 DIN 28.11.2011

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 142 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 939 ȘI 1613 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU .

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII PRESTĂRII SERVICIILOR SOCIALE (CENTRU DE ZI) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI CHRISTIAN PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN BAZA UNUI CONTRACT ÎNCHEIAT CU UN FURNIZOR ACREDITAT ȘI ALOCAREA SUMEI NECESARE FUNCȚIONĂRII PRIN BUGETUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2018.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 359/25.09.2017

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZERVAREA A DOUĂ LOCURI DE PARCARE ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CONSTRUCȚIA BISERICII PAROHIEI SFÂNTUL NIFON DIN TÂRGU JIU CARTIER PLOPILOR

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.10.2017

REFERAT PRIVIND SOLICITAREA DE CĂTRE POLARIS MEDIU S.R.L. A ACORDULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE IPOTECĂ ASUPRA IMOBILULUI CU NUMĂR CADASTRAL 45739-C10 (CELULA NR. 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI TÂRGU JIU) .

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT STRADA PAJIȘTEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.120 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE PE TERENUL AFERENT ACTUALEI PARCĂRI SITUATĂ ÎN ZONA PIAȚA CENTRALĂ

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 77.778 40 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCESUL CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA DEZBATERILE ȘI DECIZIILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579/08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 A PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.10.2017

REFERAT CU PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A CERERII NR. 13849 DIN 05.04.2017 A DOMNUL MANU ION PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI CASĂ DE LOCUIT AVÂND O SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 61 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 23 B JUDEȚUL GORJ ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254MP.

Deschide
din data 25.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP. RESPECTIV 436 MP. COTĂ EXCLUSIVĂ SITUATE ÎN TÂRGU JIU FN. (PRELUNGIREA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI) JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 26.10.2017

02. INFORMARE PRIVIND MĂSURILE DE REDUCERE A COSTURILOR ȘI CREȘTEREA VENITURILOR SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP. RESPECTIV 436 MP. COTĂ EXCLUSIVĂ SITUATE ÎN TÂRGU JIU FN. (PRELUNGIREA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI) JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DRĂGAN ION ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR BL. 6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HATARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 165/24.04.2017 H.C.L. NR. 348/25.08.2017 ȘI H.C.L. NR. 327/25.09.2017

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT STRADA PAJIȘTEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT ARCANI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECTDE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP ȘI 20 MP SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI BL. 196 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECTDE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.12.2017-31.12.2017

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 304/31.07.2015 PRIVIND COFINANȚAREA PROIECTULUI „ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘOI A DOCUMENTAȚIILOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ ÎN PERIOADA 2014-2020

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU COFINANȚAREA PROIECTULUI „FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ”

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU STEFULESCU” IN SUMA DE 29.800 LEI

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 365 DIN 25.09.2017 PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16.163 MP. CU DESTINAȚIA DE CĂI ACCES SITUAT ÎN INCINTA S.C. ROSTRAMO S.A. PRIN COMPENSARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CONSULTING COMPANY IPURL LICHIDATORUL SOCIETĂȚII

Deschide
din data 26.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – STRADA VASILE ALECSANDRI – STRADA BICAZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 27.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 458 DIN 23.10.2015 PRIVIND ABROGAREA ARTICOLELOR 2 3 4 ȘI 5 DIN H.C.L. NR. 67/2012 MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 154/2012 ȘI TRANSMITEREA IMOBILULUI 1059 COMPUS DIN CONSTRUCȚII ȘI TEREN AFERENT SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NARCISELOR DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 19 din data 02.11.2017

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 30.10.2017 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 381 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2017

Deschide
Nr. 382 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 383 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ALEXANDRU ȘTEFULESCU ” ÎN SUMĂ DE 29.800 LEI

Deschide
Nr. 384 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA COFINANȚAREA PROIECTULUI FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ ”

Deschide
Nr. 385 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 386 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.120 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 387 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 388 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 77.778 40 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 389 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 390 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 391 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CONSTRUCȚIA BISERICII PAROHIEI „SFÂNTUL NIFON” DIN TÂRGU JIU CARTIER PLOPILOR

Deschide
Nr. 392 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 393 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 394 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ŞI A DURATEI ACESTUIA ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI BREHUȚĂ CIOBĂNUC COSMIN ÎN FUNCŢIA DE MANAGER

Deschide
Nr. 395 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 396 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 397 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ˂REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃

Deschide
Nr. 398 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT STRADA PAJIȘTEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 399 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 165/24.04.2017 H.C.L. NR. 348/25.09.2017 ȘI H.C.L. NR. 327/25.09.2017

Deschide
Nr. 400 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 304/31.07.2015 PRIVIND COFINANȚAREA PROIECTULUI „ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ ÎN PERIOADA 2014-2020”

Deschide
Nr. 401 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016 MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 359/25.09.2017

Deschide
Nr. 402 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 403 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TROCAN NICOLAE ALIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BL.29 SC. 4 AP. 1 JUDEŢUL GORJ

Deschide
Nr. 404 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SURCEL ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 9 MAI LÂNGĂ BL.8 SC. 3 AP. 1 JUDEŢUL GORJ

Deschide
Nr. 405 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 939 ȘI NR. 1613 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 406 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND REZERVAREA A DOUĂ LOCURI DE PARCARE CU TITLU GRATUIT ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 407 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII PRESTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI „CHRISTIAN” PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN BAZA UNUI CONTRACT ÎNCHEIAT CU UN FURNIZOR ACREDITAT ȘI ALOCAREA SUMEI NECESARE FUNCȚIONĂRII PRIN BUGETUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2018

Deschide
Nr. 408 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 451 DIN 28.11.2011

Deschide
Nr. 409 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI- CLĂDIRE ȘI TEREN ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN STR. COMUNA DIN PARIS

Deschide
Nr. 410 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 142 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 411 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN

Deschide
Nr. 411 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN

Deschide
Nr. 412 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU LÂNGĂ BL. 3A CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES CĂTRE DOMNUL DRĂGHICI MARIN

Deschide
Nr. 413 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DRĂGAN ION ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 04 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR BL.6 JUDEŢUL GORJ

Deschide
Nr. 414 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ

Deschide
Nr. 415 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT ARCANI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ

Deschide
Nr. 416 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.12.2017-31.12.2017

Deschide
Nr. 417 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP ȘI 20 MP SITUATE ÎN STR. VICTORIEI BL. 196 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 418 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP. RESPECTIV 436 MP. COTĂ EXCLUSIVĂ SITUATE ÎN TÂRGU JIU FN. (PRELUNGIRE ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI) JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 419 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DIRECT DE CĂTRE UN POST DE TELEVIZIUNE LOCAL

Deschide
Nr. 420 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579 DIN 08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 AL PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU

Deschide
Nr. 421 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 458 DIN 23.10.2015 PRIVIND ABROGAREA ARTICOLELOR 2 3 4 ȘI 5 DIN H.C.L. NR. 67/2012 MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 154/2012 ȘI TRANSMITEREA IMOBILULUI 1059 COMPUS DIN CONSTRUCȚII ȘI TEREN AFERENT SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NARCISELOR DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE

Deschide
Nr. 422 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 365 DIN 25.09.2017 PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16.163 MP. CU DESTINAȚIA DE CĂI ACCES SITUAT ÎN INCINTA S.C. ROSTRAMO S.A. PRIN COMPENSARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CONSULTING COMPANY IPURL LICHIDATORUL SOCIETĂȚII

Deschide
Nr. 423 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – STRADA VASILE ALECSANDRI – STRADA BICAZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 424 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI – CURTEA DE CONTURI GORJ PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 203/816 MP. COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 47 BL. 47 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 425 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1 38 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII NR.36 JUDEŢUL GORJ CĂTRE S.C. CERULEX S.R.L. ÎN VEDEREA EXTINDERII SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA DE FARMACIE

Deschide
Nr. 426 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA JIEȚE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 427 din data 30.10.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII CARE SĂ IDENTIFICE UN SPAȚIU ȘI SĂ NEGOCIEZE PREȚUL CHIRIEI PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ A UNUI TÂRG DE COMERCIALIZARE PRODUSE SECOND HAND

Deschide
Nr. 428 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII ANSAMBLULUI ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI PENTRU FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MARIA LĂTĂREȚU”

Deschide
Nr. 429 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE ”CENTENARULUI MARII UNIRI” PRECUM ȘI PROPUNEREA BUGETULUI AFERENT ACESTOR MANIFESTĂRI

Deschide
Nr. 430 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” ȘI DE TRANSFORMARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNTR-O DESTINAȚIE CULTURALĂ ȘI TURISTICĂ DE EXCEPȚIE

Deschide
Nr. 431 din data 30.10.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI SOCIETAȚI DE DREPT PUBLIC ȘI DE INTERES LOCAL AVÂND CA ASOCIAT UNIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide