Ședința de îndată, publică, în data de 21.12.2017 în data de 21.12.2017 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 21.12.2017

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 21.12.2017 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 21.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ DIN 21.12.2017

Deschide
Nr. 2 din data 21.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 3 din data 21.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICA DE PROTECTIE SOCIALĂ TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MIORIȚEI NR. 5 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIA FUNCȚIONARE „CENTRUL DE ZI CHRISTIAN”

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 488 din data 21.12.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ DIN 21.12.2017

Deschide
Nr. 489 din data 21.12.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 490 din data 21.12.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICA DE PROTECTIE SOCIALĂ TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MIORIȚEI NR. 5 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIA „CENTRUL DE ZI CHRISTIAN”

Deschide