Ședința ordinară 18.12.2017, ora 14:00 īn data de 18.12.2017 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 13.12.2017

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ĪN DATA DE 18.12.2017

Deschide
Nr. 10 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2018

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 13.12.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCAL PANA LA DATA DE 01.12.2017.

Deschide
Nr. 2 din data 13.12.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA PUBLICA DE PATRIMONIU TARGU JIU PE LINIA INVENTARIERII ȘI ASIGURARII PAZEI BUNURILOR IN ANUL 2017

Deschide
Nr. 3 din data 13.12.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE TEATRUL DRAMATIC ELVIRA GODEANU TARGU JIU ĪN PERIOADA IUNIE 2016-NOIEMBRIE 2017.

Deschide
Nr. 4 din data 13.12.2017

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE BIROUL LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 6 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „INSTALAȚIE INTERIOARĂ DE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI”- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI

Deschide
Nr. 7 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1. DIN H.C.L. NR. 379/18.10.2017

Deschide
Nr. 8 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Deschide
Nr. 9 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 4518/06.02.2017 ĪNCHEIAT ĪNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2018.

Deschide
Nr. 10 din data 13.12.2017

PROIECT DE HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2018

Deschide
Nr. 10 din data 15.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLĀNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. ĪMPOTRIVA H.C.L. NR. 377/18.10.2017

Deschide
Nr. 11 din data 15.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT DĂNCIULEȘTI ȘI UAT COMUNA SCHELA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ

Deschide
Nr. 12 din data 15.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE CONSTANTIN SĂVOIU ”

Deschide
Nr. 13 din data 15.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2017 COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU

Deschide
Nr. 13 din data 18.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCARE SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE CONSTANTIN BRAILOIU

Deschide
din data 15.12.2017

INFORMARE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 24 din data 21.12.2017

PROCES VERBAL ĪNCHEIAT LA DATA DE 18.12.2017 ĪN ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 476 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 477 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „INSTALAȚIE INTERIOARĂ DE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI”- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Deschide
Nr. 478 din data 18.12.2017

H O T Ă R Ā R E PRIVIND MODIFICAREA ART.1. DIN H.C.L. NR. 379/18.10.2017

Deschide
Nr. 479 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ĪNVĂȚĂMĀNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TĀRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Deschide
Nr. 480 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 4518/06.02.2017 ĪNCHEIAT ĪNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TĀRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2018

Deschide
Nr. 481 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2018

Deschide
Nr. 482 din data 18.12.2017

H O T Ă R Ā R E PRIVIND RESPINGEREA PLĀNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. ĪMPOTRIVA H.C.L. NR. 377/18.10.2017

Deschide
Nr. 483 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE CONSTANTIN SĂVOIU”

Deschide
Nr. 484 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2017 COLEGIULUI NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU”

Deschide
Nr. 485 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA DĂNCIULEȘTI ȘI UAT COMUNA SCHELA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ

Deschide
Nr. 486 din data 18.12.2017

HOTĂRĀRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TĀRGU JIU ĪN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU”

Deschide
Nr. 487 din data 18.12.2017

H O T Ă R Ā R E PRIVIND APROBAREA ĪNCHEIERII UNEI CONVENȚII CADRU CU S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE UZ ȘI DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ĪN SUPRAFAȚĂ DE 2.175 MP. SITUAT ĪN TĀRGU JIU TARLAUA 115

Deschide