Ședința ordinara din data de 27.11.2017 în data de 27.11.2017 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 22.11.2017

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 27.11.2017

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2017

Deschide
Nr. 1 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2017

Deschide
Nr. 2 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2017-01.11.2017

Deschide
Nr. 2 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2017-01.11.2017

Deschide
Nr. 3 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 3 din data 22.11.2017

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 4 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 ȘI SUSPENDAREA ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 4 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 ȘI SUSPENDAREA ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 5 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Deschide
Nr. 5 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Deschide
Nr. 6 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 6 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 7 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 7 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 8 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 8 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 9 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2017-2025”

Deschide
Nr. 9 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2017-2025”

Deschide
Nr. 10 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 10 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 11 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 11 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 12 din data 22.11.2017

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018

Deschide
Nr. 12 din data 22.11.2017

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018

Deschide
Nr. 13 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMPLASARE PANOURI DE INFORMARE AVERTIZARE ȘI INDICARE ÎN PARC MUNICIPAL PARC COLOANĂ FĂRĂ SFÂRȘIT ȘI STRADA VICTORIEI NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 13 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMPLASARE PANOURI DE INFORMARE AVERTIZARE ȘI INDICARE ÎN PARC MUNICIPAL PARC COLOANĂ FĂRĂ SFÂRȘIT ȘI STRADA VICTORIEI NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 14 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 14 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 15 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 15 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 16 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 16 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 17 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 17 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 18 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 18 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 19 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. (COTĂ INDIVIZĂ) ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759 SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. REPUBLICII BL. 30 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE

Deschide
Nr. 19 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. (COTĂ INDIVIZĂ) ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759 SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. REPUBLICII BL. 30 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE

Deschide
Nr. 20 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA – MIHAELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BL. 39 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 20 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA – MIHAELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BL. 39 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 21 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6559/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA ÎN PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 21 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6559/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA ÎN PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 22 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 65/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. – PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU RESPECTIV NR. 64/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.877 MP. – PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A. ȘI APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A

Deschide
Nr. 22 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 65/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. – PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU RESPECTIV NR. 64/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.877 MP. – PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A. ȘI APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A

Deschide
Nr. 23 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011

Deschide
Nr. 23 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011

Deschide
Nr. 24 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L

Deschide
Nr. 24 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L

Deschide
Nr. 25 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L

Deschide
Nr. 25 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L

Deschide
Nr. 26 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA

Deschide
Nr. 26 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA

Deschide
Nr. 27 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TRENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MARIN PREDA NR. 16 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU

Deschide
Nr. 27 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TRENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MARIN PREDA NR. 16 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU

Deschide
Nr. 28 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP. APARȚINÂND DOMNULUI MANU NICOLAE

Deschide
Nr. 28 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP. APARȚINÂND DOMNULUI MANU NICOLAE

Deschide
Nr. 29 din data 22.11.2017

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 29 din data 22.11.2017

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 30 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI

Deschide
Nr. 30 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI

Deschide
Nr. 31 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI”.

Deschide
Nr. 31 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI”.

Deschide
Nr. 32 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FOLOSIREA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 32 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FOLOSIREA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 33 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 33 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 34 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 34 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 35 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 CU CINCI LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 35 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 CU CINCI LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 36 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014 ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III-A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ DE LA 101 MP. LA 46 96 MP. CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV

Deschide
Nr. 36 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014 ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III-A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ DE LA 101 MP. LA 46 96 MP. CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV

Deschide
Nr. 37 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 37 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 38 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI VACI MĂGARI ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC

Deschide
Nr. 38 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI VACI MĂGARI ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC

Deschide
Nr. 39 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA FRĂSINETULUI FN. ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Deschide
Nr. 39 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA FRĂSINETULUI FN. ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Deschide
Nr. 40 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 40 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 41 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2017 IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018

Deschide
Nr. 41 din data 22.11.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2017 IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 436 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 SI SUSPENDAREA ACORDARII NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 437 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018

Deschide
Nr. 438 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 439 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 440 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 441 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2017-2025”

Deschide
Nr. 442 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 443 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 444 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018

Deschide
Nr. 445 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 446 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 447 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 448 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 449 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP. ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 450 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP. (COTĂ INDIVIZĂ) ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759 SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. REPUBLICII BL. 30 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE

Deschide
Nr. 451 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA-MIHAELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI LÂNGĂ BL.39 JUD. GORJ

Deschide
Nr. 452 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6558/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 453 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011

Deschide
Nr. 454 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L.

Deschide
Nr. 455 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L.

Deschide
Nr. 456 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA

Deschide
Nr. 457 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MARIN PREDA NR. 16 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU

Deschide
Nr. 458 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP. APARȚINÂND DOMNULUI MANU ION

Deschide
Nr. 459 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 460 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI

Deschide
Nr. 461 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI”

Deschide
Nr. 462 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND FOLOSINȚA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 463 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIE LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

Deschide
Nr. 464 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 465 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. 324/10.09.2017 CU 5 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOCE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXULUI DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 466 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014 ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ DE LA 101 MP. LA 46 96 MP. CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV

Deschide
Nr. 467 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 468 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI VACI MAGARI ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC

Deschide
Nr. 469 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA FRĂSINETULUI FN. ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Deschide
Nr. 470 din data 27.11.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 471 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2017 IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018

Deschide
Nr. 472 din data 27.11.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 493/23.11.2015 PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI „EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STRADA DUMITRU BUTULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎN SENSUL ACTUALIZĂRII VALORII INVESTIȚIEI ȘI A COTEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide