Ședința extraordinara din data de 18.10.2017 în data de 18.10.2017 la ora 14:00

Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” ETAPA 1 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 2 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 3 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 4 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU ”

Deschide
Nr. 5 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” ETAPA 1 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 6 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 7 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 8 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL CE REVIN ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU CONFORM DOCUMENTELOR TRANSMISE DE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A.

Deschide
Nr. 9 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L.

Deschide
Nr. 10 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CU ERATA 2 ȘI CU ANEXA „DETALIEREA INFRASTRUCTURII PENTRU MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI „EVALUAREA STRATEGICĂ A IMPACTULUI PROIECTELOR PROPUSE SPRE FINANȚARE DIN PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1. A POR 2014-2020 DIN PUNCT DE VEDERE AL MOBILITĂȚII ȘI AL ÎNCADRĂRII ÎN OBIECTIVUL SPECIFIC”

Deschide
Nr. 11 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ.

Deschide
Nr. 12 din data 18.10.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 13 din data 18.10.2017

INFORMAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIVIND SITUAȚIA TITLURILOR EXECUTORII DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR REPREZENTÂND HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ A DOBÂNZILOR.

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 369 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” ETAPA 1 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 370 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU” .

Deschide
Nr. 371 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 372 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU ”

Deschide
Nr. 373 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” ETAPA 1 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 374 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 375 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 376 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL CE REVIN ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU CONFORM DOCUMENTELOR TRANSMISE DE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A

Deschide
Nr. 377 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L.

Deschide
Nr. 378 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CU ERATA 2 ȘI CU ANEXA „DETALIEREA INFRASTRUCTURII PENTRU MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI „EVALUAREA STRATEGICĂ A IMPACTULUI PROIECTELOR PROPUSE SPRE FINANȚARE DIN PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1. A POR 2014-2020 DIN PUNCT DE VEDERE AL MOBILITĂȚII ȘI AL ÎNCADRĂRII ÎN OBIECTIVUL SPECIFIC”

Deschide
Nr. 379 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ

Deschide
Nr. 380 din data 18.10.2017

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU

Deschide