Ședința de îndata 05.12.2017 în data de 04.12.2017 la ora 14:00

Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 04.12.2017

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 2 din data 05.12.2017

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT PENTRU INVESTIȚIA „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 22 din data 08.12.2017

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 05.12.2017 ÎN ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 473 din data 05.12.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

Deschide
Nr. 474 din data 05.12.2017

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT LA INVESTIȚIA „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 475 din data 05.12.2017

HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CA MEMBRU AFILIAT LA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

Deschide