Cautare

Program de lucru cu publicul

Luni: 8,00 - 11,00

Marti : 8,00 - 11,00

Miercuri: 8,00 - 11,00

Joi: 8,00 - 11,00

Vineri: 8,00 - 11,00

 

 Termene si conditii de declarare

Acte necesare in vederea eliberarii adeverintei registrului agricol

Acte necesare modificarii rolului agricol

 • Cerere tip
 • Copie act identitate
 • Copie acte justificative

Acte necesare eliberarii atestatului de producator

 • Cerere tip
 • Copie act identitate
 • Copie act proprietate pentru terenul agricol
 • Adeverinta de la medicul veterinar
 • Aviz consultativ de la ACA (pentru famillile de albine)
 • Aviz consultativ de la Camera Agricola Gorj
 • Taxa -50 lei

Acte necesare pentru viza atestat producator

Acte necesare in vederea completarii registrului agricol

 • Declaratie tip
 • Copie act identitate
 • Copie acte proprietate
 • Copie plan cadastral/plan de amplasament

Acte necesare in vederea obtinerii carnetului de comercializare

 • Cerere tip
 • Copie atestat de producator
 • Copie act identitate
 • Autorizatie eliberata de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Gorj, pentru produsele procesate
 • Carnet stupina eliberat de ACA pentru familiile de albine
 • Taxa-15 lei

Acte necesare in vederea depunerii carnetului de comercializare

 • Cerere tip
 • Carnetul de comercializare in original

Cerere adaugare produse in carnetul de comercializare

Acte necesare in vederea instrainarii terenurilor situate in extravilan

 • Cerere tip persoane fizice
 • Oferta tip persoane fizice
 • Cerere tip persoane juridice
 • Oferta tip persoane juridice
 • Copie act identitate
 • Copie legalizata a actului de proprietate asupra terenului
 • Extras de carte funciara pentru informare,emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • Extras de plan cadastral de carte funciara al imobilului , emis cu cel mult 30 zile inainte de afisarea ofertei
 • Certificat de atestare fiscala emis de Directia Publica de Venituri
 • Copie certificat constatator de la Registrul Comertului sau act in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul vanzatorului persoana juridica
 • Procura notariala, respectiv delegatie, hotararea adunarii generale a asociatilor, decizia asociatului unic, in original, precum si copie act identitate a imputernicitului
 • Hotarare adunare generala a asociatilor , decizia asociatului unic, in original,  din care,  sa rezulte acordul cu privire la vanzarea bunului aflat in proprietatea societatii
 • Alte documente doveditoare, dupa caz
Trafic
Vizitatori: 1013035, online: 28


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Targu - Jiu. Design realizat de SOBIS Solutions.