Calendar
Cautare
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
S.V.S.U.
 
Sef Serviciu - Trusca Radu
tel: 0253-213317 int 185
 
 
 
Serviciul Voluntar pentru Situţii de Urgenţă a fost înfinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu nr.333/31.03.2005 ca serviciu de categoria I în cadrul compartimentului Protecţie Civilă, dar prin reorganizare şi aprobare unei noi organigrame,începând cu anul 2011 funcţionează ca servicu voluntar pentru situaţii de urgenţă la nivelul municipiului Târgu-Jiu cu activitîţi specifice serviciului pe linie de protecţie civilă,prevenirea şi stingerea incendiilor,corelate cu celelalte domenii specifice conform legii 481/2004 modificată şi completată cu Legea 212/2006 şi Legea 307/2006.
Astfel în anul 2011,în conformitate cu prevederile legislaţiei ,au fost planificate , pregătite şi desfăşurate următoarele activităţi principale:
 • -pregătirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a personalului ce încadreaza grupul de suport tehnic pe domenii de activităţi prin două convocări de pregătire anuală şi o convocare de pregătire în vederea desfăşurării de alarmare publică în caz de cutremur şi testarea “Planului de Urgenţă Externă la S.C. ARTEGO S.A. Târgu-Jiu în cazul producerii unui accident major în care sunt imlicate substanţe periculoase cu efect în afara amplasamentului”
 • -desfăşurarea a 6 instructaje pentru pregătirea inspectorilor de protecţie civilă şi a cadrelor cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor de la nivelul municipiului Târgu-Jiu
 • -organizarea şi desfăşurarea la un nivel calitativ superior a activităţiilor dedicate aniversării “Zilei Protecţiei Civile”şi “Ziua Pompierilor din România “
 • -participarea la editarea revistei “Protecţie Civilă” şi “Pompierii Gorjeni”
 • -desfăşurarea unui exerciţiu de simulare privind apărarea împotriva inundaţiilor organizat în colaborare cu Direcţia Apelor Jiu Craiova şi S.G.A. Gorj
 • -pregătirea formaţiilor de protecţie municipale prin executarea a 5 şedinţe de pregătire conform ordinului de pregătire şi planificării anuale
 • -efectuarea a 2 instructaje cu membrii componentei de prevenire în urma cărora s-au făcut 571 de acţiuni de îndrumare şi control la gospodăriile populaţiei
 • -organizarea şi asigurarea bazei logistice pentru desfăşurarea în bune condiţii a concursurilor “Cu viaţa mea apăr viaţa” şi “Prietenii Pompierilor” cu echipajele şcolilor generale şi liceelor din municipiu
 • -participarea la convocările de pregătire şi instructaje organizate de I.S.U. Gorj
 • -desfăşurarea unui exerciţiu cu evacuarea tuturor salariaţiilor din Primărie în situaţia producerii unui incendiu
 • -service,întreţinere şi reparaţii la sistemul de înştinţare-alarmare al municipiului
 • -achiziţionarea unei centrale telefonice cu 12 linii în punctul de comandă şi a 5 bucăţi hidranţi supraterani ce au fost amplasaţi în zonele deficitare ale municipiului.
 • -menţinerea în stare operativă a punctelor de comandă de protecţie civilă
 • -întocmirea documentelor de organizare ,desfăşurare şi conducerii activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 • -editarea şi punerea în aplicare a unui “Regulament de organizare şi funcţionare a târgurilor ,bâlciurilor,talciocurilor,serbărilor câmpeneşti sau altor asemenea manifestări în zonele de agrement ale municipiului-Pădura Drăgoieni,Poiana Narciselor şi Insuliţă”
 • -soluţionarea a unui număr de 6 sesizări ale cetăţenilor
 • -desfăşurarea activităţiilor de informare publică în domeniul unor situaţii de urgenţă prin tipărirea şi difuzarea peste 2500 de pliante şi un număr însemnat de articole în presa locală.

 

 


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Targu - Jiu. Design realizat de SOBIS Solutions.