Calendar
Cautare

PORTOFOLIU PROIECTE MARI

Regiunea Sud Vest Oltenia Primaria Tg-Jiu Situatia previziunilor de contractare si plata pentru perioada 2008-2015 1.

I. Programul Operational Regional 2007-2013

Axa Prioritara / Domeniul De Interventie Stadiul Documentatiei Tehnice

SF =Studiu Fezabilitate, PT=proiect tehnic, DDE=documentatie detalii executie

Denumire beneficiar Data estimata pentru Depunerea proiectului Valoarea proiectului (în lei) Cofinantare beneficiar
Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere
1.Modernizare strazi municipiul Târgu-Jiu – etapa a II-a SF, PT, DDE –s-a contractat finantare de la guvern pt. elaborare Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 13.685.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
2.Centru de asistenta pentru persoanele aflate în dificultate – pavilioane locuinte sociale SF, PT, DDE –s-a contractat finantare de la guvern pt. elaborare Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 9.520.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
3. Centru de servicii sociale integrate(centru de asistenta batrâni si centru de îngrijire copii) SF, PT, DDE –s-a contractat finantare de la guvern pt. elaborare Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 5.950.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
4. Centru pentru vizitatori si interpretare SF in curs de elaborare de World Monuments Fund (partener) Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 5.000.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
5. Amenajare Calea Eroilor - Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2010 20.000.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
6.Sistem de monitorizare,masurare, control si Comanda SF in curs de elaborare Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 4.440.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
7. Centru de tineret Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2011 3.800.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Total Axa 1     62.395.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Axa prioritara 2: Îmbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
1.Modernizarea drumurilor de rocada Proiect depus; in curs de evaluare pt. finantare Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2008 12.274.529,91 2.409.046 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Total Axa 2     0
Axa prioritara 3: Îmbunatatirea infrastructurii sociale
3.1. Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate     -
3.2. . Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale      
1.Centrul de zi Christian Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2008 3.700.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
2. Sistem educational modern pentru institutii de învatamânt Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 7.300.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
3.3. Îmbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii în situatii de urgenta     -
3.4. . Reabilitarea/Modernizarea/Echiparea Infrastructurii Educationale     -
1. Sistem educational modern Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2009 5.500.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Total axa 3     16.500.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe      
Restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural din Târgu-Jiu Primaria Municipiului Târgu-Jiu 2008 37.000.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
Total axa 5     37.000.000 -------------------------- (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)
TOTAL     115.895.000 (2% din chelt. Eligibile +chelt. Neelig)

Nota: cheltuielile neeligibile vor fi specificate in ghidurile de finantare (dupa publicarea acestora)

II. Programul sectorial de transport

Axa Prioritara / Domeniul De Interventie Stadiul Documentatiei Tehnice

SF =Studiu Fezabilitate, PT=proiect tehnic, DDE=documentatie detalii executie

Denumire beneficiar Data estimata pentru Depunerea proiectului Valoarea proiectului (în lei) Cofinantare Primaria Tg-Jiu
Reabilitare statie de cale ferata Tg-Jiu Parteneriat cu CFR Compania nationala CFR 2008 67.000.000 --------------------------- 6.635.136

III. Programul sectorial de mediu

Axa Prioritara / Domeniul De Interventie Stadiul Documentatiei Tehnice

SF =Studiu Fezabilitate, PT=proiect tehnic, DDE=documentatie detalii executie

Denumire beneficiar Data estimata pentru Depunerea proiectului Valoarea proiectului (în lei) Cofinantare parteneri
Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare în judetul Gorj (ISPA 2003) Parteneri: CJ Gorj, Tg-Jiu, Bumbesti-Jiu, Tg. Carbunesti, Motru, Ticleni SC APAREGIO SA 2008 351.500.000 27.750.000

 


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Targu - Jiu. Design realizat de SOBIS Solutions.