Cautare

Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi pentru operatorii de transport:

 1. cerere tip;
 2. Copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ;
 3. Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate;
 4. Certificatul de agreere emis de RAR;
 5. Copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale a fiecărui taximetrist ;
 6. Cazier judiciar al persoanei desemnate;
 7. Avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
 8. Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
 9. Documente privind perioada sau perioadele în care a prestat efectiv activitatea de taximetrie, dacă acestea există;
 10. Copie de pe certificatele de înmatriculare şi cărţile de identitate ale autovehiculelor proprietate sau deţinute în temeiul unui contract de leasing;
 11. Declaraţie pe propria răspundere pentru activitatea de dispecerat
 12. Declaraţie pe propria răspundere pentru numărul de angajaţi ;
 13. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 14. Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate;
 15. Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
 16. Copie de pe certificatul de atestare fiscală, eliberat de către Direcţia Publică de Venituri

 

Toate copiile depuse se autentifică pentru conformitate de funcţionari din cadrul Compartimentul Transport Public de Călători.

După eliberarea autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, operatorul de transport va putea primi  autorizaţii taxi în funcţie de numărul de locuri disponibile.

Taxa pentru obţinerea sau vizarea autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se stabileşte ca fiind de 175 RON lei/5 ani şi se va achita până la data expirării valabilităţii vizei .

Taxa pentru obţinerea sau vizarea autorizaţiei taxi se stabileşte ca fiind de 40 RON lei/an şi se va achita anual, până pe data 15 ianuarie, Depăşirea termenului de vizare cu mai mult de 10 zile duce la suspendarea autorizaţiei taxi pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni.

Trafic
Vizitatori: 1149888, online: 19


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Targu - Jiu. Design realizat de SOBIS Solutions.