Cautare

Documentele necesare obţinerii autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi pentru taximetriştii independenţi:

 1. cerere tip;
 2. Copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului conform O.G. 44/ 2008.
 3. Copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale.
 4. Certificatul de agreere emis de R.A.R.
 5. Declaratie pe propria raspundere pentru activitatea de dispecerat.
 6. Copie a certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului proprietate sau detinut in temeiul unui contract de leasing.
 7. Documente privind perioada sau perioadele in care a prestat efectiv activitatea de taximetrie, daca acestea exista.
 8. Asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora si a marfurilor transportate.
 9. Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.
 10. Avizul medico-psihologic.
 11. Cazier judiciar.
 12. Declaratie pe propria raspundere a taximetristului ca poate asigura spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului, spatiul detinut in proprietate sau prin contract de inchiriere.
 13. Certificatul de atestare fiscala eliberat de catre Directia Publica de Venituri.

Toate copiile depuse se autentifică pentru conformitate de funcţionari din cadrul Compartimentului Transport Public Calatori.

După eliberarea autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi, taximetristul independent va putea primi o autorizaţie taxi in functie de numarul de locuri diaponibile.

Taxa pentru obţinerea sau vizarea autorizaţiei pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se stabileşte ca fiind de 175 RON lei/ 5 ani şi se va achita până la data expirării valabilităţii vizei.

Taxa pentru obţinerea sau vizarea autorizaţiei taxi se stabileşte ca fiind de 40 RON lei/an şi se va achita anual până pe data 15 ianuarie.

 

Trafic
Vizitatori: 1149857, online: 14


Copyright © 2010 Primaria Municipiului Targu - Jiu. Design realizat de SOBIS Solutions.