Nr.DataDenumire
@ERROR20/02/1900PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319,13 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312,RESPECTIV 19 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
121/01/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2019. Deschide
221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION. Deschide
321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016. Deschide
521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019. Deschide
621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL. Deschide
721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020. Deschide
821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
1021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,SC.2,AP. 22,PARTER. Deschide
1221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA AGRICULTURII,LÂNGĂ BL. 7,SC. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,LÂNGĂ BL. 13,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,LÂNGĂ BL. 36,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU. Deschide
1821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L. Deschide
1921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018. Deschide
2021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN. Deschide
2121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN. Deschide
2221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 60A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L. Deschide
2321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19,ALIN.2,PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019. Deschide
2421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
2521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2621/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2721/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. Deschide
2821/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2921/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16,ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017. Deschide
3021/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”. Deschide
3121/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE. Deschide
3221/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU”,ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3321/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020. Deschide
3421/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019. Deschide
3521/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3621/01/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017 Deschide
@ERROR21/01/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTORULUI DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
@ERROR21/01/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI CARE ALCĂTUIEȘTE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR22/01/2020RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRANCUSI Deschide
@ERROR27/01/2020INFORMARE PRIVIND REPARTIZAREA LOCURILOR DE PARCARE DE PE STRADA MINERILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
@ERROR27/01/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
112/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI,ÎN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL,PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ÎNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2017-2023” ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021,RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII,ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,AFERENTE ACESTUI PROGRAM Deschide
@ERROR14/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2020 Deschide
@ERROR14/02/2020TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI Deschide
118/02/2020INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
218/02/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2019. Deschide
318/02/2020RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2019. Deschide
418/02/2020INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
518/02/2020RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2019. Deschide
618/02/2020ADRESA CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI - CAMERA DE CONTURI GORJ – DECIZIA NR. 12 DIN 04.02.2020. Deschide
718/02/2020ADRESA NR. 5424 DIN 04.02.2020 TRANSMISĂ DE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL GORJ. Deschide
818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI. Deschide
918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN,SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL. Deschide
1018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020. Deschide
1118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
1318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT ,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
1418/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL. Deschide
1518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020. Deschide
1618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ”,LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL. Deschide
1718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
2018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”. Deschide
2118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
2218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L. Deschide
2518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,50 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 25,SC. 1,AFERENT AP.12,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ. Deschide
2718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE. Deschide
2818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
2918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”. Deschide
3018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA DACIA,LÂNGĂ BL. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3218/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019. Deschide
3318/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 196,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3418/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA,CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDEȚUL GORJ,CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE. Deschide
3518/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 248 DIN 25.06.2018 ȘI APROBAREA ATRIBUIRII A 23 DE LOCURI ÎN PARCAREA NR. 431 TITULARILOR APARTAMENTELOR SITUATE ÎN BLOCUL DE LOCUINȚE NR. 16 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI. Deschide
3618/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA SERE,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3718/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3818/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
3918/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019,ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
4018/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
4118/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” A BUNULUI IMOBIL ”TEATRUL DE VARĂ NELU DUMITRU ”,SITUAT ÎN STRADA VASILE ALECSANDRI. NR. 53,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 297-301 DIN OUG NR. 57/20169). Deschide
2420/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2020 Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
@ERROR20/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,NR. 55 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU,STRADA PANDURI Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 227A Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA,LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI. Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI,STRADA RECUNOȘTINȚEI,NR. 5 Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
@ERROR24/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
112/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR - GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020,GENERATĂ DE HOTĂRÂRILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
212/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII TROLEIBUZULUI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE TÂRGU JIU 0115 Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
@ERROR12/03/2020PROIECTDE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL 55396,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
123/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
223/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
323/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 353/30.09.2019 (APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
@ERROR23/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
@ERROR23/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
125/03/2020RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGU JIU - 2019 Deschide
225/03/2020ADRESA NR. 709/03.03.2020 ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 10829/04.03.2020 A DIRECȚIEI COMUNITARE JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR GORJ. Deschide
325/03/2020ADRESA NR. 8667 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. Deschide
425/03/2020ADRESA NR. 8782 DIN 13.03.2020 A DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ. Deschide
525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019,INCLUSIV,DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE Deschide
625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA Deschide
725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
825/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI A TAXELOR DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
1025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
1125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL.9,SC1,AP.28,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL.9,SC1,AP.28,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL.2,SC.2,AP. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
1425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
1625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,90 MP.,AFERENT CHIOȘCULUI METALIC,CONSTRUCȚIE PROVIZORIE,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85,509).,JUDEȚUL GORJ Deschide
1725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L. Deschide
1825/03/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA ROMANESTI,FN. JUDEȚUL GORJ,ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BLOCUL NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
2025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE ,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÎNGĂ BL. 56A,JUDEȚUL GORJ Deschide
2125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994,ÎNCHEIAT CU DAN ION,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRLOR,NR.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
2225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA Deschide
2325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
2425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL Deschide
2525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. VASILE CÂRLOVA ,FN. JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA Deschide
2625/03/2020PROIECT DE HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER ROMANESTI,JUDEȚUL GORJ,TARLA NR. 6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ Deschide
2725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L. CARAGIALE ,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
2825/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP.,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU. Deschide
3025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU Deschide
3125/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
3225/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1628/26.04.2005 ȘI A ACTELOR ADIȚIONALE LA ACESTA,ÎNCHEIATE CU ASOCIAȚIA C.S. PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU Deschide
3325/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019 Deschide
3425/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
3525/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
3625/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3725/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3825/03/2020PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR Deschide
3925/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ,BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN Deschide
4025/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020 Deschide
@ERROR25/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Deschide
@ERROR25/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019,PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE,IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 Deschide
@ERROR27/03/2020PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
@ERROR30/03/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63,24 MP.,SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI),NR. 1,PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide