Nr.DataDenumire
127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CALITĂȚII ȘI MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI SĂVOIU ION. Deschide
227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI UDRIȘTIOIU ANDREI-IONUȚ PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016. Deschide
427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019. Deschide
527/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL. Deschide
627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 7 ALIN. 1 AL ANEXEI NR. 11 LA H.C.L. NR. 492/16.12.2019 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2020. Deschide
727/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
827/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA POZIȚIILOR NR. 10 ȘI NR. 278 DIN SECȚIUNEA 2 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,SC.2,AP. 22,PARTER. Deschide
1127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TOMA MARIAN ȘI DOAMNEI TOMA CLARA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA AGRICULTURII,LÂNGĂ BL. 7,SC. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PÎRVU GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘOȘOI LAURENȚIU – MARIUS,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,LÂNGĂ BL. 36,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1527/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI APOSTU SMARANDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6534/15.12.2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL NAȚIONAL ”ION MINCU” DIN TÂRGU JIU. Deschide
1727/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L. Deschide
1827/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 1828/15.01.2018. Deschide
1927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 200,PARCELA 67/5,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ULARU ALEXANDRU ALIN. Deschide
2027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 200,PARCELA 67/4,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ULARU GENICA ȘI DOMNUL ULARU ALEXANDRU-ALIN. Deschide
2127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 60A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57783,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. XAMO S.R.L. Deschide
2227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 19,ALIN.2,PCT. 2 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495 DIN 16.12.2019. Deschide
2327/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 398/22.10.2019. Deschide
2427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2527/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2627/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT. Deschide
2727/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII Deschide
2827/01/2020HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16,ALIN 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017. Deschide
2927/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 76.053 LEI ( CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR”. Deschide
3027/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE. Deschide
3127/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BULEVARDUL ”ECATERINA TEODOROIU”,ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
3227/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2020 LA NIVELUL S. EDILITARA PUBLIC SA Deschide
3327/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56710 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3427/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 443/27.11.2017. Deschide
3527/01/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERA BLOCURI ZONA 1 DECEMBRIE 1918 - CALEA FERATA - CASTANILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
1230/01/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GĂLĂ MARILENA ȘI DOMNULUI GĂLĂ TEOFIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR,LÂNGĂ BL. 13,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3619/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVINDSTABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2020 Deschide
3719/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 728 MII LEI PENTRU 5 LUNI,ÎN PERIOADA FEBRUARIE - IUNIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
3819/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
3919/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE Deschide
4019/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” PE ANUL 2020 Deschide
4119/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PE ANUL 2020 PENTRU SECȚIILE BASCHET ȘI HANDBAL,PRECUM ȘI AFILIEREA DIN SEZONUL 2020-2021 A SECȚIILOR DE VOLEI ȘI ATLETISM Deschide
4219/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI PENTRU ÎNTREȚINEREA CURENTĂ ȘI REPARAȚIILE CURENTE LA BUNURILE CONCESIONATE Deschide
4319/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚII DERULĂRII ”PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 2017-2023” ÎNCEPÂND CU ANUL ȘCOLAR 2020-2021,RESPECTIV A RESPONSABILITĂȚII,ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR / ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE,AFERENTE ACESTUI PROGRAM Deschide
4419/02/2020PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT !VIS DE COPIL! TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI Deschide
4519/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚIOI ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020 Deschide
4624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA DE DREPT A CALITĂȚII DE CONSILIER LOCAL ȘI VACANTAREA MANDATELOR DEȚINUTE DE CONSILIERII LOCALI GHIMIȘ RODICA ȘI PARASCHIV MIHAI. Deschide
4724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR CRĂC TRAIAN ȘI ARSENIE BOGDAN – MARIAN,SUPLEANȚI PE LISTA PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL. Deschide
4824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ARTICOLULUI UNIC AL H.C.L. NR. 6/22 IUNIE 2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 3/27.01.2020. Deschide
4924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN H.C.L. NR. 463/27.11.2017,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
5124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT ,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ ULTERIOR. Deschide
5224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE BENEFICII SOCIALE CE POT FI ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL UNOR FAMILII SAU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚIE DE RISC SOCIAL. Deschide
5324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MENȚINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2020 Deschide
5424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA FAZA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ”,LUCRĂRI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL. Deschide
5524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
5624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT ȘI INDICATORII ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
5724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
5824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”. Deschide
5924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
6024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU COSMARICOM S.R.L. Deschide
6224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PREDA CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BL.1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
6324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CODIN – IVĂNIȘI LILIANA-GABRIELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,50 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 25,SC. 1,AFERENT AP.12,JUDEȚUL GORJ. Deschide
6424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE AVÂND CA OBIECT IMOBILUL – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIE GRĂDINIȚĂ. Deschide
6524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPAȚIILE CU DESTINAȚIA DE SEDII ALE PARTIDELOR POLITICE. Deschide
6624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ ”TPARK” PENTRU ACHITAREA TARIFULUI DE PARCARE PRIN TELEFONUL MOBIL SAU PRIN APLICAȚIA SMARTPHONE ȘI ÎNCHEIEREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU S.C. PICONET S.R.L. Deschide
6724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII ”TEATRULUI DE VARĂ” ÎN TEATRUL DE VARĂ ”NELU DUMITRU”. Deschide
6824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 788 MP. ȘI INCLUDEREA ACESTUIA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRAGOMIR ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA DACIA,LÂNGĂ BL. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2019. Deschide
7124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂRĂNESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 196,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA,CU TITLU GRATUIT,A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDEȚUL GORJ,CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE MONITORIZARE. Deschide
7324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLĂDOESCU ILIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 70 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA SERE,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 125/06.12.2019,ÎNTOCMIT PENTRU COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR ACTIVE-IMOBILE SITUATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU- STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
7624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 119/29.11.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 782 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 355 MP. ȘI 427 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BARBU VALENTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA DR. NICOLAE HASNAȘ,JUDEȚUL GORJ. Deschide
7824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2020 Deschide
7924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 372/30.09.2019 Deschide
8024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58319,13 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58312,RESPECTIV 19 MP.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 58308 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 55 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
8124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
8324/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ȘI ART. 2 AL H.C.L. NR. 37/19.02.2020 PENTRU ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,A PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8424/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINAȚARE PE ANUL 2020 Deschide
8524/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 113.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTUL NICODIM CEL SFINȚIT” DIN TÂRGU JIU,STRADA PANDURI Deschide
8624/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 350.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI,STRADA RECUNOȘTINȚEI,NR. 5 Deschide
8724/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ”SFINȚII ÎMPĂRAȚI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI. Deschide
8824/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 214.000 LEI A PAROHIEI URSAȚI-POLATA,LOCALITATE COMPONENTĂ URSAȚI. Deschide
8924/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI A PAROHIEI ”SFÂNTA TREIME” DIN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE 1918,NR. 55 Deschide
9024/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII VALORII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2020. Deschide
9124/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 173.000 LEI A PAROHIEI ”ÎNĂLȚAREA DOMNULUI” DIN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 227A Deschide
9224/02/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODSALITĂȚII DE ACORDARE DE CĂLĂTORII GRATUITE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ELEVI ȘI PENSIONARI Deschide
9312/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR - GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2020,GENERATĂ DE HOTĂRÂRILE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
9412/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE - FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
9512/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7850 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL 55396,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ. Deschide
9612/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
9712/03/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII TROLEIBUZULUI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE TÂRGU JIU 0115 Deschide
9812/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020. Deschide
9923/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 23.03.2020 Deschide
10023/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2020 Deschide
10123/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
10223/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA NR. 353/30.09.2019 (APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
10331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATĂ A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCAL/BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2019,INCLUSIV,DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNUICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CONTRIBUABILII PERSOANE FIZICE Deschide
10431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA Deschide
10531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
10631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A PARCĂRII SUBTERANE DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
10731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TĂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
10831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UDREA MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL. 9,SC.1,AP.91,JUDEȚUL GORJ Deschide
10931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CIOCAN ANGELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BL.9,SC1,AP.28,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ARMEGIOIU FINETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLARI,LÂNGĂ BL.2,SC.2,AP. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
11131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,OCUPAT DE SPAȚIUL COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CVONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA - ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
11331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DRAGOMIR SIMONA ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,90 MP.,AFERENT CHIOȘCULUI METALIC,CONSTRUCȚIE PROVIZORIE,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA UNIRII (SUB PASAJUL SUPERIOR DN 67 KM 85,509).,JUDEȚUL GORJ Deschide
11431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU VENMATOD S.R.L. Deschide
11531/03/2020HOTARÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE ASOCIAȚIA CLUB ROTARY TARGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA ROMANESTI,FN. JUDEȚUL GORJ,ȘI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA SLOBOZIA FN,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,73 MP. A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 35273/24.10.2005 ÎNCHEIAT CU NANU - DINICĂ FLAVIAN PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BLOCUL NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
11731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 15606/15.05.2002 ÎNCHEIAT CU NIȚESCU VASILE ,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 1,69 MP. PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÎNGĂ BL. 56A,JUDEȚUL GORJ Deschide
11831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.7490/01.12.1994,ÎNCHEIAT CU DAN ION,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 6 M.P.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRLOR,NR.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
11931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNELOR CÎRSTOIU SANDA ȘI GAGIU VALERIA Deschide
12031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
12131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC OLARU COMPANY SRL Deschide
12231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIN APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU RERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. VASILE CÂRLOVA ,FN. JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NRGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA Deschide
12331/03/2020HOTARAÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER ROMANESTI,JUDEȚUL GORJ,TARLA NR. 6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ Deschide
12431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ÎN RATE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L. CARAGIALE ,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ,AFERENTE CABINETELOR MEDICALE Deschide
12531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10/19.03.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
12631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREWA TRECERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.933 MP.,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU. Deschide
12731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU JIU Deschide
12831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
12931/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/ 29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018 ȘI H.C.L. NR.218/29.05.2019 Deschide
13031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
13131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
13231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2020 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
13331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
13431/03/2020HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TARGU JIU - ZONA NARCISELOR Deschide
13531/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ - CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ,BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN Deschide
13631/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2020 Deschide
13731/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2020 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Deschide
13831/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 492/16.12.2019,PRIVIND NIVELURILR PENTRU VALORILE IMOZABILE,IMOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 Deschide
13931/03/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
14031/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UNUI SPAȚIU,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63,24 MP.,SITUAT ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI),NR. 1,PENTRU DEFĂȘURAREA ÎN CONDIȚII OPTIME A ACTIVITĂȚII DE CURĂȚENIE ȘI ÎNTREȚINERE A ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
14131/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 600.000 LEI A SPITALULUI DE URGENȚĂ DIN TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII A 6 (ȘASE) VENTILATOARE PENTRU DOTAREA SECȚIILOR DE TERAPIE INTENSIVĂ Deschide
14231/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE CONSTANTIN BRÂNCUȘI Deschide
14331/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA 22 DECEMBRIE 1989,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
14431/03/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI: ”REAMPLASARE/DEVIERE LES 20KV ȘI LES 0,4 KV,PROPRIETATEA DEO PENTRU EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA NR. 8,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI ȘI/REALIZAREA CONDIȚIILOR DE COEXISTENȚĂ CU OPERATORUL DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. Deschide
14531/03/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI FIX ”ACHIZITIE SI MONTAJSISTEME AUTOMATE PENTRU ADMINISTRAREA OARCĂRILOR ZONA PIAȚA CENTRALĂ MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ACESTOR DOTARI IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU Deschide
14631/03/2020HOTARARE PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI : PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDETUL GORJ IN PERIOADA 2014-2020 A TERENULUI PENTRU CONSTRUCTIA/EXTINDEREA/REABILITAREA NOILOR INVESTITII AFERENTE ACESTUIA Deschide
14713/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI EDILITAR GOSPODĂRESC PE ANUL 2020 Deschide
14827/04/2020HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2020 Deschide
14927/04/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 Deschide
15027/04/2020HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU Deschide
15127/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021 Deschide
15227/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ( MODIFICARE,REABILITARE ) SEDIU POLIȚIA LOCALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
15327/04/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII Deschide
15427/04/2020HOTARARE PRIVIND SCOATEREA BUNULUI DE RETUR ȘI ANUME CONDUCTA CU DIAMETRUL DN600 CU NUMĂRUL DE INVENTAR 1267,INDENTIFICAT LA POZIȚIA NR. 337 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIN LISTA BUNURILOR ANEXĂ LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 1194/10.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. APAREGIO GORJ S.A.,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA PREZENTUL CONTRACT Deschide
15527/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GOIGIA EMILIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52MP.,SITUAT ÎN MINICIPIULUI TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,JUDEȚUL GORJ Deschide
15627/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CHISĂLCA ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA A.I. CUZA,LÎNGĂ BLOCUL 25,SC. 2,AP.3 JUDEȚUL GORJ Deschide
15727/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 21318 / 01.08.2002,ÎNCHEIAT CU BRAIA MARIANA,PRIN SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI ,LÂNGĂ BLOCUL 2,SCARA 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
15827/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂR CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARĂ 46700,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. YANIDA COM S.R.L. Deschide
15927/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 14561/14.04.2020,FORMULATĂ DE CLUBUL SPORTIV ,PANDURII LIGNITUL,TÂRGU JIU Deschide
16027/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL AL U.A.T. TÂRGU JIU Deschide
16127/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CAIETULUI DE SARCINI ANEXĂ LA H.C.L. NR. 101/2012. Deschide
16227/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXONERĂRII/AMÂNĂRII OBLIGAȚIEI DE PLATĂ A CHIRIEI/REDEVENȚEI/TAXEI DE UTILIZARE PENTRU PENTRU SPAȚIILE/TERENURILE PE CARE SUNT EDIFICATE CONSTRUCȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA SERVICIULUI CONCESIONĂRI,CONTRACTE A CĂROR ACTIVITATE ESTE SUSPENDATĂ ÎN BAZA ORDONANȚEI MILITARE NR. 1/2020 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI. Deschide
16327/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SERVITUTE DE TRECERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 1265 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,ZONA PRELUNGIREA JEAN BARBULESCU,JUDETUL GORJ Deschide
16427/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR. 2 SI TERENULUI NR. 3 Deschide
16527/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 23 ALIN. (2) DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 495/16.12.2019. Deschide
16627/04/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU Deschide
16727/04/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRADINITA NR. 20,ÎN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
16827/04/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DĂNESCU LUMINITA ȘI DOMNULUI DĂNESCU AUREL - DUMITRU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 18 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BLOC 6,SCARA 1,AP. 2-3,JUDETUL GORJ Deschide
16927/04/2020HOTARARE PRIVIND AMÂNAREA OBLIGATIEI LA POLATA A CHIRIEI DE LA DATA DE 01.04.200 PÂNĂ LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE SUSPENDARE A ACTIVITĂȚII CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENTĂ PENTRU AGENTII ECONOMICI DIN PIATA CENTRALA,SECTOR - INDUSTRIE- ALEEA PIEȚEI,NR. 13 ȘI HALA VECHE - STRADA UNIRII NR. 2A Deschide
17027/04/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17110/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
17210/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 2,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
17310/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT SI A INDICATORILOR ECONOMICI,ACTUALIZAȚI,DUPA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”AMENAJARE PARCULET NR. 3,CARTIER OBREJA,IN MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
Deschide
17425/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA PERLEI,MUNICIPIUL TARGU JIU” ȘI ”ALIMENTARE CU APA STRADA DS3,LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI,MUNICIPIUL TARGU JIU”,PRECUM SI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CATRE S.C. PAREGIO GORJ S.A. Deschide
17525/05/2020HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL SI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2020 Deschide
17625/05/2020 HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019 Deschide
17725/05/2020HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
17825/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”ELABORARE DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI ISU LA CORPURILE DE CLADIRE C1 SI C2,COLEGIUL NATIONAL ”SPIRU HARET”,TARGU JIU Deschide
17925/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ACORDARE A UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATS SERVICIILOR OFERITE DE BONA Deschide
18025/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”DOTARI SPORTIVE SCOLARE GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI” TARGU JIU Deschide
18125/05/2020HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI ”ACHIZITIE SI MONTAJ LOCUINTE TIP CONTAINERE PENTRU SITUATII DE URGENTA” Deschide
18225/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ,CU TITLU GRATUIT A 5 (CINCI) LOCUINȚE TIP CONTAINER PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ,CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ – SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
18325/05/2020HOTARARE PRIVIND INCETAREA UZULUI SI INTERESULUI PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 818 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
18425/05/2020HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETATII ICRIPOB SRL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 12 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU FN.,JUDETUL GORJ Deschide
18525/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII ICRIPOB S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
18625/05/2020HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA CATRE BORDÂNC N. PANTELIE INTREPRINDERE INDIVIDUALA,A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 21 MP.,AFERENT CONSTRUCTIEI PROVIZORII,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 66 BIS,JUDETUL GORJ. Deschide
18725/05/2020HOTARARE ORIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010,INCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L. Deschide
18825/05/2020 HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPATIU SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. TRAIAN NR. 5,JUDETUL GORJ,PARTIDULUI PUTERII UMANISTE (SOCIAL-LIBERAL) IN VEDEREA AMENAJARII SI UTILIZARII CU DESTINATIA DE SEDIU Deschide
18925/05/2020HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTUL DE EVALUARENR. 14/14.05.2020 INTOCMIT DE DOAMNA SILISTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR SI DE STABILIRE A PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 350 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46700,NR. CARTE FUNCIARA 46700,SITUAT IN TARGU JIU,TARLA 181,PARCELA 2/2,JUDETUL GORJ Deschide
19025/05/2020 HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARAE INTRE MUNICIPIUL TARGU JIU SI SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE Deschide
19125/05/2020HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
19225/05/2020 HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 LA H.C.L. NR. 534/20.12.2018. Deschide
19325/05/2020HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2020. Deschide
19425/05/2020HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA DACIA PIKUP 1307 CU SERIA DE IDENTIFICARE UU1D4F76943390348,NR. DE INMARICULARE GJ 14 WPC,ECHIPATA CU ACCESORIILE CONFORM INVENTARULUI DIN ANEXA 1 Deschide
19525/05/2020HOTARARE PRIVIND RESTRICTIONAREA ACCESULUI CU MIJLOCACE AUTO PE INSULITA JIULUI Deschide
19625/05/2020 HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 125/2011 PENTRU REGLEMENTAREA UNOR REGULI IN DOMENIUL CIRCULATIEI RUTIERE,PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
19725/05/2020HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII ”EXTINDERE RETEA ELECTRICA ILUMINAT PUBLIC CARTIE MINERILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ„. Deschide
19812/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII AUTOVEHICULELOR CU NUMERELE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.LNN ȘI GJ.02.TGJ LA S. TRANSLOC S.A. Deschide
19912/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2020. Deschide
20015/06/2020HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide