Nr.DataDenumire
123/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL I 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 04/15.01.2019 Deschide
123/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
223/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 30/10.01.2019 Deschide
323/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 31/18.01.2019 Deschide
423/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE (IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE) ȘI CELOR BUGETARE (REDEVENȚE,CHIRII),DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 51/21.01.2019 Deschide
523/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICĂRII SALARIILOR DE BAZĂ STABILITE SUB NIVELUL DE 2.080 LEI LUNAR PRIN ANEXA LA H.C.L. NR. 16/29.01.2018,LA SUMA DE 2.080 LEI BRUT,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 37/21.01.2019 Deschide
623/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 40/21.01.2019. Deschide
723/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GERANTAT,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 49/21.01.2019. Deschide
923/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019-2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 14/15.01.2019 Deschide
1023/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 24/17.01.2019 Deschide
1123/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚEI TÂRGU JIU”,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 20/17.01.2019. Deschide
1323/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.1 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 44/21.01.2019. Deschide
1423/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 46 DIN 30.01.2012 PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REȚELE DE JOASA TENSIUNE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 45/21.01.201 Deschide
1523/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 468 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM„ ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 46/21.01.2019. Deschide
1623/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BOBEI VASILE SEBASTIAN ȘI DOAMNEI MANDOCESCU IONELA-AIDA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 65,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 12/15.01.2019. Deschide
1723/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MOGOȘANU MIRCEA ȘI DOAMNEI MOGOȘANU MIHAELA VIOLETA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 8,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 08/15.01.2019. Deschide
1823/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DEACONESCU ANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR ,LÂNGĂ BL. 15,SC. 1,AP. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 09/15.01.2019. Deschide
1923/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 MP.,PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMMERCIAL SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,BL. 12,PARTER,JUDEȚUL GORJ,PRECUM ȘI DEZMEMBRAREA ACESTUIA DIN TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 24 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 29/18.01.2019. Deschide
2023/01/2019. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MITROI CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. MIHAI CRISTIAN OANCEA,LÂNGĂ BL. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 43/21.01.2019. Deschide
2123/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 43/20600/01.11.2000,MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/10.07.2003,NR. 2/05.07.2005 ȘI NR. 3/20.07.2015 DE CĂTRE DOAMNA VOICAN FELICIA-COSMINA,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 10/15.01.2019. Deschide
2223/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4341/10.02.2014 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,OCUPAT DE ALEEA ȘI RAMPA DE ACCES,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BLOCUL 35,SCARA 3,JUDEȚUL GORJ,ÎNCHEIAT CU DOAMNA BURLAN DORINA,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 13/15.01.2019. Deschide
2323/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA I.L CARAGIALE,NR. 8A,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 42/21.01.2019. Deschide
2323/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 53/21.01.2019. Deschide
2423/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRILOR,NR. 21A,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECT CĂTRE DOAMNA MANTA ELISAVETA,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 38/21.01.2019. Deschide
2523/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 39/21.01.2019. Deschide
2623/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3/12.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 47 MP.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 23/17.01.2019. Deschide
2723/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIAȚA CENTRALĂ,MAL STÂNG AL JIULUI,T 134,208,P 12,80,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 22/17.01.2019. Deschide
2823/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 73/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 6,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 07/15.01.2019. Deschide
2923/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 72/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 6,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 06/15.01.2019. Deschide
3023/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 74/20.12.2018,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 505 MP. ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 05/15.01.2019. Deschide
3123/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 9/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE CÂRLOVA,NR. 1D,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 225 MP.,COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 153 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45598,SUPRAFAȚA DE 32 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45597 ȘI SUPRAFAȚA DE 40 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50630,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 50/21.01.2019. Deschide
3223/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI REGIONAL „AFORISMELE LUI BRÂNCUȘI – IZVOR AL EXPRIMĂRII ARTISTICE”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 32/18.01.2019. Deschide
3323/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.233 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 15/15.01.2019. Deschide
3423/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 48/21.01.2019.,INIŢIATOR: PRIMARUL Deschide
3523/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01 FEBRUARIE – 31 DECEMBRIE 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 33/21.01.2019. Deschide
3623/01/2019ADRESA INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL GORJ NR. 473/11.01.2019,ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 1752/14.01.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 18/16.01.2019. Deschide
3723/01/2019ADRESA NR. 2519/17.01.2019 A COMISIEI DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI GORJ,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 34/21.01.2019. Deschide
3923/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 5/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 54/21.01.2019. Deschide
23/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
23/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,ÎNSUSIT PRIN HCL 194/29.07.2002 Deschide
23/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. TARGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 213 MP.,AFERENT SPATIULUI COMERCIAL ȘI LANGA ACESTA SITUAT ÎN TARGU JIU STARDA PETRESTI,NR. 2 B,JUDETUL GORJ Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 64/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR. 985 DIN SECȚIUNEA I A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 61/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR.133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 66/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 446 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ȘI MODIFICAREA,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 62/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI ENTITĂȚILOR CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 67/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 65/28.01.2019. Deschide
28/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 63/28.01.2019. Deschide
115/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019 ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
215/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
315/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE SITUATIE (PLANSA A1) ȘI A PLANULUI PARCULET NR. 1 (PLANSA A3) DIN STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AMENAJARE PARCULET NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TARGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 514/20.12.2018 Deschide
120/02/2019RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2018 Deschide
220/02/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI PUBLICE DE PROTECTIE SOCIALA TARGU JIU ÎN ANUL 2018 Deschide
320/02/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTIA PUBLICA DE VENITURI TARGU JIU PE ANUL 2018 Deschide
420/02/2019INFORMARE PRIVIND PROGRAMUL PREVAZUT ÎN PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU ANUL 2018 APROBAT PRIN HCL 59/12.02.2018 Deschide
620/02/2019ADRESA NR. 4319/30.01.2019 Deschide
720/02/2019ADRESA NR. 6444/12.02.2019 Deschide
820/02/2019RAPORT AL ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II 2018 Deschide
920/02/2019ADRESA NR. 1631/18.02.2019 Deschide
1020/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 97/18.02.2019 Deschide
1120/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA REZULTATULUI FINAL,INCLUSIV A PROIECTULUI DE MANAGEMENT DEPUS ȘI SUSȚINUT LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA APROBĂRII ȘI NUMIRII CANDIDATULUI DECLARANT „ADMIS” ÎN URMA SUSȚINERII ȘI DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 94/18.02.2019. Deschide
1220/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA CERCULUI MILITAR AL SUBOFIȚERILOR DIN TÂRGU JIU CUI 8320710,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 102/19.02.2019. Deschide
1320/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILULUI ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVA ȘI IN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CUI 8697290,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 103/19.02.2019. Deschide
1420/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMANIA CUI 32191880,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 104/19.02.2019. Deschide
1520/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 64/28.01.2019 Deschide
1620/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 63/28.01.2019. Deschide
1720/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SC AIDIPRESTIGE SRL TARGU JIU ASUPORA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 213 MP.,AFERENT SPATIULUI COMERCIAL ȘI LANGA ACESTA SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA TARGU JIU STRADA PETRESTI NR. 2B JUDETUL GORJ Deschide
1820/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE,CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 97,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 98/18.02.2019. Deschide
1920/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012,ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 81/11.02.2019. Deschide
2020/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT CU ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA – FILIALA JUDETEANA GORJ CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI SITUAT IN TARGU JIU,STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRANISTEANU,NR. 1,JUD. GORJ IN SUPRAFATA DE 63,24 MP IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 101/19.02.2019. Deschide
2120/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 8/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GEORGE CĂLINESCU,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 95/18.02.2019. Deschide
2220/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 7/16.01.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,NR. 13,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 96/18.02.2019. Deschide
2320/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SECȚIEI PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 87/14.02.2019. Deschide
2420/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2018,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 92/15.02.2019. Deschide
2520/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 69/07.02.2019. Deschide
20/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENTA ÎN CAZURI DE VIOLENTA DOMESTICA Deschide
20/02/2019PROIECT DE HOTĂRARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 627/09.02.2010 ÎNCHEIAT CU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA Deschide
126/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA REZULTATULUI FINAL,INCLUSIV A PROIECTULUI DE MANAGEMENT DEPUS ȘI SUSȚINUT ,LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR AL CLUBULUI MUNICIPAL TARGU JIU,ÎN VEDEREA SUSTINERII ȘI DESFĂȘURARII PROBELOR DE CONCURS Deschide
127/02/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI4 DIN CAPITOLUL - PROCEDURA DE SELCȚIE ȘI NUMIRE A CANDIDATILOR DIN ANEXA LA HCL NR. 19/2018 Deschide
108/03/2019CEREREA DOMNULUI BALAET ROBERT INREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU CU NR. 9325/28.02.2019,IAR LA CONSILIUL LOCAL AL MUNIICPIULUI TARGU JIU CU NR. 134/05.03.2019 Deschide
208/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI 4 DIN CAPITOLUL - PROCEDURA DE SELECTIE ȘI NUMIRE A CANDIDATULUI DIN ANEXA LA HCL NR. 19/2018 Deschide
308/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PROBAREA SCHEMEI DE MINIMIS IN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLADIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZA INVESTITII IN SCOPUL CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
408/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUARII CU TITLU GRATUIT A UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII IN SUPRAFATA DE 52,68 MP,SITUATA IN TARGU JIU BD CONSTANTIN BRANCUSI,JUDETUL GORJ Deschide
508/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
608/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
708/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
708/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
808/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE LOCUINȚE ANL ZONA NARCISELOR 3,ETAPA I,BLOC 2 ȘI BLOC 4,ALEEA NICOLAE LABIȘ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1008/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1108/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1208/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1308/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT,POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA ȘUȘIȚA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1408/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SIA INDICATORILOR TEHNICO ECONMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDEREA RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA ALEXANDRU ODOBESCU SI ALEEA ALEXANDRU” ODOBESCU,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
1508/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN - REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1608/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE PASAJ PESTE C.F. (DN 67 KM – 83+509),STRADA UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1708/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STARDA COMUNA DIN PARIS MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
1808/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 1REABILITARECANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA POPA SAPCA,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
1908/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE CANALIZARE BLOCURI CARTIER TEODOR AMAN,JUDETUL GORJ Deschide
2008/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 114/2018 ,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA ,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2108/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «ECATERINA TEODOROIU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2208/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «POMPILIU MARCEA»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2308/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER LOTRULUI-DEBARCADER,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2408/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2508/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2608/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7 ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2708/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2808/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE «CONSTANTIN BRĂILOIU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2908/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
3008/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE STRADA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
3108/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I” Deschide
3208/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IAZULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
3308/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,ETAPA I” Deschide
3408/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT SI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AMENAJARE ZONA DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNCIPIIUL TARGU JIU Deschide
3508/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
3608/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3708/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5500 LEI COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VALDIMIRESCU TARGU JIU ȘI A SUMEI DE 6.500 LEI COLEGIULUI NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TARGU JIU PENTRU PARTICIPAREA ECHIPELOR DE ROBOTICA LA CONCURSUL NATIONAL DE ROBOTICA ”BRD FIRST CHALLEGGE ROMANIA” Deschide
115/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU,ÎN VEDEREA APROBĂRII ȘI NUMIRII CANDIDATULUI DECLARAT „ADMIS” Deschide
120/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,CUI 8697290,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 103/19.02.2019 Deschide
220/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA CUI 32191880,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 104/19.02.2019. Deschide
320/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CONSTANTIN GABRIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 61,88 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINTEI,SITUATA IN TARGU JIU,BD ECATERINA TEODOROIU NR. 97,JUDETUL GORJ Deschide
420/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 15686/15.04.2014 INCHEIAT CU DOAMNA POPESCU DANA MARIA Deschide
520/03/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
620/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU TRIMESTRUL II 2019 Deschide
720/03/2019PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT,PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019INORMARE DIRECTIA PUBLICA COMUNITARA LOCALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROEICT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL D INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERA STRADA OLARI,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE A PROIECTULUI CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT ȘI A CHELTUILILOR LEGATE DE PROIECTE Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE,PACHETELOR ALIMENTARE ȘI ACORDAREA UNEI MESE TRADIȚIONALE ÎN REGIM DE CATERING BENEFICIARILOR DE LA CASA IRIS CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APLICAREA LA NIVELUL UAT - MUNICIPIUL TARGU JIU A DISPOZIȚIILOR LEGALE REFERITOARE LA EXONERAREA DE PLATA PENTRU SUMELE INCASATE NECUVENIT ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII NR. 78/2018 Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PLANULUI DE ORDINE ȘI SUGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI REACTUALIZATA ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 3 BD ECATERINA TEODOROIU,MUNCIIPIUL TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 7,ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 8 MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 9,ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ATELIERE ÎN CLADIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE IONVESTITII CANALIZARE MENAJERA ZON PERIURBANA DRAGOENI,MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII DOUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IN 3 LOTURI A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 58283MP.,SITUAT IN TARGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDETUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NR. 50744 Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA,PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE SI A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE IN MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI AINDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE STRAZI CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ OBIECT NR. 2 - SYTRADA STEJARULUI ȘI STRADA ARINULUI Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CĂRĂVAN ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,04 M2,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.6,BL.6,SC.1,AP.28,JUDEȚUL GORJ Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,MOȘTENITORILOR LEGALI GEME ELENA,GEME MARIANA ȘI STOENESCU ELENA – SILVIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.19,JUDEŢUL GORJ Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ALBOIU GEORGIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MIORIȚEI,LÂNGĂ BL.7,JUDEȚUL GORJ Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 STRADA POPA SAPCA,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDREPTASREA ERORTII MATERIALE DIN HCL NR. 59/11.03.2019 Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GHEORGHIȚOIU ION A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP.,AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CERNA,BL. 1,AP.2,PARTER Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII SCOLII GIMNAZIALE GHEORGHE TATARASCU IN SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE TATARESCU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1,ART. 4 ȘI ART. 5 DIN H.C.L. NR. 341 DIN 27.08.2018 Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 517/20.12.2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMNTATIEI TEHNICO-ECONOMICĂ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU NR. 01/9010/07.04.2006 INCHEIAT CU SC FAFIN COM SRL Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU NR. 10447/03.04.2017 INCHEIAST CU SC PROFI ROM FOOD SRL Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A PIESELOR DE SCHIMB MARCA ARO Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA ÎN CURSUL ANULUI 2019 DIN SUMA DE 3.978.807,83 LEI REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 261.764,74 LEI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TARGU JIU ETAPA II/1 Deschide
20/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMEROTAREA ȘI INSCRIPȚIONAREA FIECĂRUI BIROU CU COMPONENȚA ACESTUIA (NUMELE ȘI FUNCȚIA),PRECUM ȘI OBLIGATIVITATEA PURTĂRII ECUSONULUI,TIP LEGITIMAȚIE DE SERVICIU,DE CĂTRE PERSONALUL ANGAJAT (FUNCȚIONARI PUBLICI,PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) Deschide
20/03/2019ROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 6 BD ECATERINA TEODOROIU,MUNCIIPIUL TARGU JIU Deschide
21/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 47,BD. CONSTANTIN BRANCUSI,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
21/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 4,BULEVARDUL „ECATERINA TEODOROIU”,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
21/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RETEA DISTRIBUTIE APĂ,ALEEA ACADEMICIAN PETRE BRANCUSI,MUNCIIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
21/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 108/31.03.2014 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMĂRULUI CADASTRAL 49392 ȘI CĂRȚII FUNCIARE NR. 49392,PRECUM ȘI MODIFICAREA ART.2 ÎN SENSUL MĂRIRII DURATEI ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DE LA 20 DE ANI LA 49 DE ANI Deschide
21/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 490/23.11.2015 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMARULUI CADASTRAL 52458 ȘI CARTII FUNCIARE NR. 52458 Deschide
21/03/2019PROIECT DE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 1,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21/03/2019PROIECT DE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3,STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIATIA PRO ANIMALS DIN TARGU JIU CUI 13346147 Deschide
118/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE CONSTITUIRE A COMITETULUI DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
119/04/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE BIROUL PROGRAME,POLITICI COMUNITARE PE ANUL 2018,NR. 16106/09.04.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 229/09.04.2019 Deschide
219/04/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ ÎN ANUL 2018,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 231/10.04.2019. Deschide
319/04/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ÎN TRIMESTRUL I 2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 238/12.04.2019. Deschide
419/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANTARE ȘI A PROGRAMULUI ACTIUNILOR EDILITAR - GOSPODARESTI PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
519/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR PENTRU ANUL 2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 225/08.04.2019. Deschide
619/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MICROCOLONIE ȘI ALEEA MICROCOLONIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 243/15.04.2019. Deschide
819/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR.226/08.04.2019. Deschide
919/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,FN.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 57727,PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 252/16.04.2019. Deschide
1119/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,80 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPEȚIULUI CU DESTINAȚIE SEDIU PNL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,BL. 40,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 222/08.04.2019. Deschide
1219/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18539/16.05.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL COJOCARU MIHAI,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 223/08.04.2019. Deschide
1319/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 17 MP.,PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,BLOC 12,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 228/08.04.2019. Deschide
1419/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BADEA-MISS CIPRIAN PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA AVIATORILOR,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37679 ȘI CARTE FUNCIARĂ 37679,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 233/11.04.2019. Deschide
1519/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BĂLOI NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 234/11.04.2019. Deschide
1619/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CRĂCIUN CLAUDIU LEONIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 525 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA FAGULUI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 235/12.04.2019. Deschide
1719/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ANNA FOOD FACTORY S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP,PE LATURA DE EST ȘI NORD ALE CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,BL. 16,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 241/15.04.2019. Deschide
1819/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN AFERENT CIMITIRULUI ȘI BISERICII PAROHIEI IEZURENI,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2778 MP.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 246/15.04.2019. Deschide
1919/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.,2072/30.04.2009 ÎNCHEIAT CU CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA PENTICOSTALĂ „GOLGOTA” CE ARE CA OBIECT ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 240/15.04.2019. Deschide
2019/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MUGESCU ION-NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA EROILOR,NR. 38,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 244/15.04.2019. Deschide
2119/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 41/11.03.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN MUMĂR CADASTRAL 37594,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 224/08.04.2019. Deschide
2219/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 741/10.04.2019,ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA –MARIA EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRANDAFIRILOR,NR. 21 A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 40112,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 248/15.04.2019. Deschide
2319/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCTII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 250/16.04.2019. Deschide
2419/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 236/12.04.2019. Deschide
2519/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 237/12.04.2019. Deschide
2619/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 421/29.10.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 239/15.04.2019. Deschide
2719/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURILOR DE CONTRACTARE A UNEI LINII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU O PERIOADĂ DE 15 LUNI DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 249/15.04.2019. Deschide
2819/04/2019. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 355/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 245/15.04.2019. Deschide
2919/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/15.04.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 247/15.04.2019. Deschide
3019/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE A ATESTA PERSOANELE FIZICE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 227/08.04.2019. Deschide
3119/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLADIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3219/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI A RESTRICȚIILOR DE PARCARE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 232/10.04.2019. Deschide
3319/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE A VEHICULELOR DECLARATE CA FIIND ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN ȘI CONSTITUIREA COMISIEI RESPONSABILE CU VALORIFICAREA VEHICULELOR DECARATE CA FIIND ABONDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 251/16.04.2019. Deschide
3419/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU” Deschide
3419/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPIRU AL SCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU” Deschide
3519/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 256/18.04.2019. Deschide
3519/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 256/18.04.2019. Deschide
3619/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 80/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 257/18.04.2019. Deschide
3719/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 87/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 258/18.04.2019. Deschide
3819/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 70/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATOIU INTERSECȚIA STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 259/18.04.2019. Deschide
3919/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 85/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR.7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 260/18.04.2019. Deschide
4019/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 88/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 261/18.04.2019. Deschide
4119/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 86/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 262/18.04.2019. Deschide
4219/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 81/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL,REACTUALIZAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 263/18.04.2019. Deschide
19/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 242/15.04.2019. Deschide
117/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TARGU JIU”,POST-MORTEM,PROFESORULUI,POETULUI,OMULUI DE CULTURA VIOREL-DORU GÂRBACIU Deschide
217/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TARGU JIU”,DOMNULUI PROFESOR DR. GHEORGHE GORUN Deschide
320/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TARGU JIU CARE AU OBTINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL SCOLAR 2018-2019 Deschide
127/05/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU IN PERIOADA 30.04.2018-30.04.2019 Deschide
227/05/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL INVESTITII IN PERIOADA 30.04.2018-30.04.2019 Deschide
327/05/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. PE ANUL 2018 Deschide
427/05/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATAEA SOCIETATII TRANSLOC SA TARGU JIU PE ANUL 2018 Deschide
527/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2019 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” TARGU JIU A SUMEI 13.000 LEI Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SAVOIU” TARGU JIU A SUMEI 10.000 LEI Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PENTRU LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A HOLULUI PRINCIPAL DE ACCES SI A BIROULUI DIRECTORILOR Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 250.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFANTUL NIFON DIN MUNICIPIUL TARGU JIU,PENTRU SUSTINEREA LUCRARILO DE FINALIZARE INTERIOARA A LACASULUI DE CULT Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE SFANTUL NICOLAE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE LA LOCALUL VECHI AL ȘCOLII Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TARGU JIU PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLATII LA CLADIRE CAMIN Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCARII SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU ANUL 2019,IN BUGETUL PROPRIU AL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DIN MUNICIPIUL TARGU JIU,PENTRU ACHIZITIONAREA DE DOTARI PENTRU BLOCUL ALIMENTAR Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDA BURSE CONFORM REGULEMNETULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TARGU JIU APROBAT PRIN HCL NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN HCL NR. 65/26.02.2018 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI DEMISOL AL CLADIRII CASA RADIO - SITUATĂ IN PARCUL GRADINA PUBLICA,AFLATA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE SI PROMOVARE „CONSTANTIN BRANCUSI”,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3006/01.08.2013 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 300 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STARDA LALELELOR,NR. 2A,JUDETUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 41562,IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA CATRE DOAMNA GIURA ANA Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE INCHIRIERE A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 845 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA VASILȘE ALEXANDRI,(TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVA A SCOLII GIMNAZIALE SF NICOLAE,FOSTA SCOALA GENERALA NR. 6),AFLAT PE PROPRIETATEA DOAMNEI FRUNZA MARIANA,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2019 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA LAOCARII SUMEI DE 200.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFANTA TREIME DIN MUNICIPIUL TARGU JIU,PENTRU LUCRARILE DE EXTINDERE SI REABILITARE A LACASULUI DE CULT SI CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII IN PERIOADA 30.05.2019-02.06.2019 A FESTIVALULUI NATIONAL DE MINIHANDBAL,INITIAT DE FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RACORDURIO SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ALE STADIONULUI MUNICIPAL - RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ” Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BOBELNICU MARICICA GEORGIANA ȘI DOMNULUI BOBELNICU CATALIN-MARIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 9,04 MP.,REPREZENTÂND COTA IONDIVIZA AFERENTA LOCUINTEI,SITUATA ÎN TARGU JIU,STRADA CONSTRUCTORIKLOR,NR. 6,BLȘ. 6,SC. 1,AP. 10,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI COMAN MADALINA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,LT COL DUMITRU PETRESCU LANGA BL. 35,LANGA BL. 10,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI GHOERGHITA MONICA ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 82 MP.,AFERENT CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN TARGU JIU,BD,NICOLAE TITULESCU,NR. 16,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SOMACESCU VERONICA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4 MP.,SITUAT IN TARGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LANGA BL. 35,JUDETUL GORJJUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CATRE SC VERASTAR SRL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 166 MP.,PE LATURA DE EST A CONSTRUCTIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ IN TARGU JIU,ZONA CINEMATOGRAF VICTORIA (PARANG),JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PARCA VERGINICA ȘI DOMNULUI BALASOIU CRISTINEL-NICOLAE,ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 300 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA AVIATORILOR NR. 23,T112,P1,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.A. XAMO S.R.L. TARGU JIU,ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 135 MP.,PE LATURA DE ESTE ALE TERENULUI ȘI CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATA IN TARGU JIU CALEA BUCURESTI,NR. 60A,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CATRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFATA DE 6 MP.,AFERENT SCARII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT IN TARGU JIU,STRADA VICTORIEI,LANGA BL. 56,JUDETUL GORJ Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANTI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JU Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU CA URMARE A PROMOVĂRII IN GRAD PROFESIONAL A OPT POLITISTI LOCALI Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZATI POTRIVIT FAMILIEI OCUPATIONALE „ADMINISTRATIE” NUMITI/AMGAJATI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI ÎN INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2019 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE PARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI,CONFORM OUG NR. 114/2018 „REFACERE STRAT UZURA BULEVARDUL CONSTANTIN BRANCUSI,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2018 Deschide
27/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
28/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 129 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA MESTEACANULUI NR. 3 F,JUDETUL GORJ,IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA ,DOMNULUI VADUVA DANIEL Deschide
28/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 165 DIN 25.04.2019 Deschide
29/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2,PCT. 2 DIN HCL NR. 108/25.03.2019 Deschide
29/05/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 2 DIN HCL NR. 111/25.03.2019 Deschide
104/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NORMELOR FINANCIARE PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ A CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
204/06/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU SI CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGU JIU Deschide
304/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI AXINTE - AMZA ELENA ȘI DOMNULUI AXINTE - AMZA GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 8 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTA LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TARGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,NR. 14,BL. 14,AP. 62,JUDETUL GORJ. Deschide
119/06/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI,AVIZE ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.05.2019 Deschide
219/06/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI URBANISM ÎN PERIOADA 31.05.2018 – 31.05.2019 Deschide
319/06/2019ADRESA NR. 25480 DIN 10.06.2019 A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LĂDARU ION - EDUARD Deschide
519/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Deschide
619/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
719/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
819/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
919/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
1019/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
1119/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1219/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1319/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1419/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1519/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJĂRI INTERIOARE STADIONUL MUNICIPAL – LUCRĂRI ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1619/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1719/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI DOMENIULUI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1819/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1919/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
2019/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA REPUBLICII,LÂNGĂ BL. 6,SC. 1,AP. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
2119/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP.,PAROHIA ”SFINȚII VOIEVOZI” Deschide
2219/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 5000 MP.,PAROHIA PREAJBA TÂRGU JIU Deschide
2319/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. TRITON S.R.L.,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 54,JUDEȚUL GORJ Deschide
2419/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DELCEA MARIA ȘI DOMNULUI DELCEA AUGUSTIN – GHEORGHE,ASUPRA A 2 (DOUĂ) TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP.,RESPECTIV 3 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA SF. NICOLAE,LÂNGĂ BL. 6,JUDEȚUL GORJ Deschide
2519/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BRAIA ALIN – VIOREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 56,JUDEȚUL GORJ Deschide
2619/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE ÎN DATA DE 01.08.2019 Deschide
2719/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30729/21.08.2014 ÎNCHEIAT CU ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI-ADRIAN. Deschide
2819/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CIOPLEA FILIP,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,AFERENTĂ BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CASTANILOR,LÂNGĂ BL. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
2919/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3828 MP.,ȘI A EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
3019/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 195/28.11.2016. Deschide
3119/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 146/25.03.2019 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII CORECTE A SINTAGMEI ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII” ÎN LOC DE ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII„ Deschide
3219/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎN ANUL 2019 ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR Deschide
3319/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI – CADRU DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ – STABILIRE PROCEDURI PENTRU ACTIVITATEA CE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ ȘI INTERVENȚII LA ANSAMBLUL MONUMENTAL ”CALEA EROILOR„ SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PARC MUNICIPAL ȘI PARC COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT,JUDEȚUL GORJ Deschide
3419/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ”100 DE ANI DE IUBIRE,EMOȚIE ȘI AMINTIRI” Deschide
3519/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CE SE VOR DESFĂȘURA PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,ÎN PERIOADA IULIE – OCTOMBRIE 2019 Deschide
3619/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC,PRIN CURSE REGULATE,PE RAZA UAT TÂRGU JIU ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3719/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL III 2019 Deschide
3821/06/2019ADRESA NR. 26383 DIN DATA DE 14.06.2019 A ADIA GORJ Deschide
3921/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 229/29.05.2019 Deschide
4021/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE Deschide
4121/06/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU,CA URMARE A PRELUNGIRII SUPLIMENTARII TEMPORARE A STRUCTURII COMPARTIMENTULUI PARCĂRI,PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019 Deschide
125/07/2019RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2019. Deschide
225/07/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 01.07.2018 -31.07.2019. Deschide
325/07/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2019. Deschide
425/07/2019RAPORT DE ACTIVITATEA AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2019,AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
525/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2019. Deschide
625/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
725/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
825/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.500 LEI. Deschide
925/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
1025/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
1125/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
1225/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE SPAȚII HOTEL SPORT,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1325/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019. Deschide
1425/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ȘI CENTRUL ”MAGNOLIA”. Deschide
1525/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. JIULUI NR. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1625/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BRÎNZAN ELENA MIHAELA ȘI DOMNULUI BRÎNZAN GHEORGHE LUCIAN,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GAROFIȚEI,LÂNGĂ BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1725/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTOFFICE S.R.L. ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1,80 MP.,AFERENT SCĂRII DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BLOC 56,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1825/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 32262/03.09.2014 ȘI 32249/03.09.2014 ÎNCHEIATE CU S.C. ARTIMA S.A. Deschide
1925/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA TÂRGULUI (ZONA TÂRG DE GROSS),FN.,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE. Deschide
2025/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019. Deschide
2125/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU A SUMEI DE 1.029,35 LEI. Deschide
2225/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PROPRIETARILOR APARTAMENTELOR NR. 3,NR.5,NR. 9,NR.13 ȘI NR. 17,SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. GH. BĂRBOI,BL. 10,SC. 1,JUDEȚUL GORJ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP,ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNOR BALCOANE P+4. Deschide
2325/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR. 35 DIN 28.01.2019 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN MARIAN ȘTEFAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. OLARI,LÂNGĂ BL. 14,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2425/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU. Deschide
2525/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ARTICOLULUI 3 AL H.C.L. NR. 25 29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT . Deschide
2625/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ-BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA. Deschide
2725/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85/19.06.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA-MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 3F,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57654. Deschide
2825/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI – TEREN IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52785 ÎN DOUĂ LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP.,RESPECTIV 33 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ELCA S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. ȘI DOMNULUI BENEGUI AUREL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.,SUPRAFEȚE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 4,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2925/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 61/11.03.2019. Deschide
3025/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR TRIBUNE MODULARE CU SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
3125/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DESFIINȚAREA DEPOZITELOR NECONTROLATE DE DEȘEURI PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
@ERROR25/07/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2019-30.06.2019 Deschide
@ERROR25/07/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 603/16841/22.05.2018 ÎNCHEIAT CU FUNDAȚIA ”PRO SATUL” Deschide
@ERROR26/07/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDURI ȘI BRANSAMENTE LA UTILITĂTI ALE STADIONULUI MUNICIPAL-RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”. Deschide
@ERROR26/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI ”CALITATE-EFICIENTĂ-PERFORMANTĂ”,COD SIPOCA 111/COD MYSMIS120714 Deschide
29/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COFINANȚARE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. PENTRU FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A SUMEI DE 75.938,75 LEI Deschide
29/07/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019 Deschide
121/08/2019INFORMAREA NR. 36178/20.08.2019 A S. TRANSLOC S.A. TG JIU,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 458/20.08.2019. Deschide
221/08/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.07.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 444/13.08.2019. Deschide
321/08/2019INFORMAREA NR. 36225/20.08.2019 PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA DE TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 459/20.08.2019. Deschide
421/08/2019INFORMAREA NR. 34754/07.08.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 429/08.08.2019. Deschide
521/08/2019INFORMAREA NR. 33080/29.07.2019 A CLUBULUI SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 431/12.08.2019. Deschide
721/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 443/12.08.2019. Deschide
821/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 3.2. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 279/24.06.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 445/13.08.2019. Deschide
921/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41 DIN 19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 449/14.08.2019. Deschide
1021/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 437/12.08.2019. Deschide
1121/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE CLĂDIRE C3 ȘI CONSTRUIRE AMFITEATRU,DESFIINȚARE CLĂDIRE C2 ȘI C3 – PARȚIAL,LA COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 450/19.08.2019. Deschide
1221/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CLĂDIRE C7 - COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 455/19.08.2019. Deschide
1421/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 451/19.08.2019. Deschide
1521/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 45,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI DĂNĂCICĂ IONUȚ-ALEXANDRU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 434/12.08.2019. Deschide
1621/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GOȘA ION,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT BALCONULUI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 433/12.08.2019. Deschide
1721/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI DOBRAN MARIA ȘI DOAMNEI GHIMBAȘI ILEANA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD,REPUBLICII,LÂNGĂ BL. 6,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 446/13.08.2019. Deschide
1821/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 57A,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI POPESCU ION,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 442/12.08.2019. Deschide
1921/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FLOAREA CONSTANTIN,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVĂ AFERENTĂ LOCUINȚĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,NR. 9,BL. 9,AP. 10,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 441/12.08.2019. Deschide
2021/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRĂGHICI AURORA ȘI DOMNULUI DRĂGHICI IONEL,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 M2,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. G-RAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BL.2,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 432/12.08.2019. Deschide
2121/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UNGUREANU ADRIANA – ELENA,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. GHEORGHE BĂRBOI,LÂNGĂ BL. 1,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 440/12.08.2019. Deschide
2221/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA DĂRĂNESCU ELENA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP.,AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI NR.196,BL. 196,SC.1,AP.1,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 436/12.08.2019. Deschide
2321/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NICOLA VALERIU – GEORGE ȘI DOAMNEI NICOLA ALINA – ELVIRA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,LÂNGĂ BL. 1,SC. 1,AP. 1,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 457/20.08.2019. Deschide
2421/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SĂVULESCU LILIANA ȘI DOMNULUI SĂVULESCU ION,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 M2,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.32,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 435/12.08.2019. Deschide
2521/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP.,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI SCĂRI DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI NR. 56,BL. 56,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 439/12.08.2019. Deschide
2621/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A BUNULUI IMOBIL IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 56938,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 56938 ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 454/19.08.2019. Deschide
2721/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR. 1B LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 602/46844/21.01.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. 2M PULSAUTO S.R.L.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 460/20.08.2019. Deschide
2821/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 452/19.08.2019. Deschide
2921/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE PARÂNGUL S.C.M.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 453/19.08.2019. Deschide
3021/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,A INSTALAȚIEI DE NOCTURNĂ REZULTATĂ DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 448/14.08.2019. Deschide
3121/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 140,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MULTIFAMILIARE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 447/14.08.2019. Deschide
3221/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PREVEDERILOR PUNCTULUI II DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 278/24.06.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 461/20.08.2019. Deschide
3321/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 456/19.08.2019. Deschide
3421/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 438/12.08.2019. Deschide
626/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
26/08/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
26/08/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,S.C. YANIDA COM S.R.L. TÂRGU JIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 350 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
26/08/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROIECT PILOT – ”CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6F,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
105/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. SĂ CONVOACE O ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ CU ORDINEA DE ZI STABILITĂ ÎN PREZENTA HOTĂRÂRE. Deschide
205/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
25/09/2019. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA INSTALĂRII,ÎNTREȚINERII,ÎNLOCUIRII SAU MUTĂRII REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE SUSȚINERII ACESTORA,MODUL DE UTILIZARE PARTAJATĂ A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ,PRECUM ȘI MĂSURILE PRIVIND CONSTRUIREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DE DREPT A VICEPRIMARULUI CARE VA EXERCITA PRIMUL DINTRE CEI DOI VICEPRIMARI,ATRIBUȚIILE PRIMARULUI ÎN SITUAȚII DE IMPOSIBILITATE EXERCITARE MANDAT. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII/COMPLETĂRII PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,FN.,JUDEȚUL GORJ,S.C. IRISH STEPS S.R.L. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP. PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI” DIN TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA HCL NR. 265/24.06.2019. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE ± 838 MP. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SALĂ DE SPORT – COLEGIUL TEHNIC NR. 2,TÂRGU JIU”. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE INSTALAȚII FÂNTÂNI ARTEZIENE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3480/08.08.2011. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 50744. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 5 AL REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 218/29.05.2019. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2019. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA PERLEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CIOCÂRLĂU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN STRADA TRAIAN,NR. 5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,PARTIDULUI ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATEA NAȚIONALĂ,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONDOC DUMITRU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17,05 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. BÂRSEȘTI,BL. 1N,AP. 7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONTRACTAREA DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A UNUI CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE,CU SCADENȚĂ LA DATA DE 13.08.2020 DE LA B.C.R. S.A. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,RESPECTIV 8 MP.,AFLATE ÎN VECINĂTATEA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI A UNEI PLATFORME PENTRU APROVIZIONARE MARFĂ. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 159/25.04.2019 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36,80 MP.,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA SEDIU P.N.L. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL. 40,PARTER,JUDEȚUL GORJ. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 118/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013,ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNERILE DE APROBARE A MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 Deschide
25/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU ULTIMUL MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU Deschide
26/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU APA PE DS 3 LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
26/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
26/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE CU TITLU GRATUIT PENTRU O PERIOADĂ DE 25 ANI,CĂTRE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU,A CONSTRUCȚIEI CU DESTINAȚIA DE ”CĂMIN” ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1150 MP,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” Deschide
26/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CORDUSI TUDORICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTOR DAIMACA,NR. 34,JUDETUL GORJ Deschide
26/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ELIMINAREA PUNCTULUI 4 DIN ANEXA 5 ȘI MODIFICAREA PUNCTULUI 1 DIN ANEXA 4 LA HCL NR. 345/26.08.2019 Deschide
27/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART. 2 DIN HCL NR. 321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT” Deschide
27/09/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.09.2019 Deschide
30/09/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 41/19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ „STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 323/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ȘI COMPLETARII HCL NR. 41/19.02.2019 Deschide
07/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CAILE DE ATAC IMPOTRIVA SENTINTEI CIVILE NR. 698/2019 PRONUNTATA DE CATRE CURTEA DE APEL CRAIOVA,LA DATA DE 18.09.2019 IN DOSARUL NR. 6274/95/2017 Deschide
07/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CAILE DE ATAC IMPOTRIVA SENTINTEI NR. 698/2019 Deschide
07/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
07/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 6 DIN H.C.L. NR. 349/26.08.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROIECT PILOT – ”CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6F,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
07/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PROPUNERILE DE APROBARE A MODIFICARII ȘI COMPLETARII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETATII EDILITARA PUBLIC SA Deschide
08/10/2019PROIECT DE HOTARARE CU PROPUNERI DE APROBARE A ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.268 MP AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 50887,RESPECTIV 4.192MP AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 52070 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A OBIECTIVULUI ,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL” Deschide
08/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI PRIVIND CIRCULAȚIA PIETONALĂ ȘI AUTO PE PASAJUL SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
08/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 366 DIN 30.09.2019 Deschide
16/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Deschide
17/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET” MUNIICPIUL TARGU JIU Deschide
17/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE COLEGIUL NATIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNIICPIUL TARGU JIU Deschide
17/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICA SI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITATII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNIICPIUL TARGU JIU PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCITIILOR DE PROPRIETARI/PROPRIETARILOR,OBIECTIVELOR NOI APROBATE PRIN O.M.D.R.A.P. NR. 2088/04.07.2019 Deschide
17/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA PROTOCOLULUI INCHEIAT ȘI INREGISTRAT LA PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU SUN NR. 43163/30.09.2019,INREGISTRAT LA COMPANIA NATIONALE DE INVESTITII C.N.I. SUB NR. 17352/30.09.2019 SI LA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE LA NR. 133790/08.10.2019,DECARAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL,STRADA CONSTANTIN BRANCUSI,NR. 6A,MUNICIIPIUL TARGU JIU” CA BUN DE UTILITATE PUBLICA ȘI DAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU A OBIECTIVULUI. Deschide
122/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODALITATEA DE ADMINISTRARE ȘI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA,PÂNĂ LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI SI STABILIREA TAXELOR SPECIALE DE UTILIZARE Deschide
222/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COFINANTARE NR. 170011765 DIN 02.10.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER PREAJBA MARE,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
322/10/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE LA ART. 1 DIN HCL NR. 175 DIN 25.04.2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 117/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZATIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019INFORMARE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU PRIVIRE LA UNELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII LEGALE ȘI CONSECINȚE ALE RESPECTĂRII/NERESPECTĂRII ACESTORA. Deschide
23/10/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI PE PERIOADA 01.01.2019-01.10.2019. Deschide
23/10/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ÎN PERIOADA 01.01.2019-30.09.2019. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGU JIU (S.L.I. TÂRGU JIU) A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” (CONSTRUCȚIE ANEXĂ C4) TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 349-351 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV NR. 57/2019). Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACȚIUNILOR DESFĂȘURATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE,ÎN FAVOAREA DOMNULUI KIVULESCU ION ȘI A DOAMNEI KIVULESCU ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 23,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE INSTALAȚII FÂNTÂNI ARTEZIENE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMPLASARE LES 20KV PTCZ 141-PTCZ149 TG JIU ȘI LES 0,4 KV PROPRIETATE DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA,PENTRU CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ,SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 401 MP.,PROPRIETATEA DOMNULUI CĂLESCU ION ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CUMPĂRĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 427 MP.,SITUATĂ ÎN STR. BICAZ,FN.,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CĂTRE DL. NEBANCIA CONSTANTIN. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 4 DIN H.C.L. NR. 101/2012. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 102/2012. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CODRUȘI TUDORICĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTOR DAIMACA,NR. 34,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE COPROPRIETARILOR ROȘU ELENA,RĂDULESCU FLORIN-GEORGIANA ȘI RĂDULESCU IONUȚ-MARIAN,ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP. FIECARE,REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE LOCUINȚELOR NR. 32 ȘI NR. 33,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 6,SC. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 104/16.09.2019,ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETREȘTI,NR. 2B,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57746. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 122 DIN 20.03.2019 PRIVIND TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP.,AFERENT DISPENSARULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. I.L. CARAGIALE NR. 8A,JUDEȚUL GORJ. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CLAUZEI INSERATĂ ÎN ULTIMUL ALINEAT AL ART. 12 DIN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 35683/03.10.2007. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 330/26.08.2019. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
23/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU ULTIMUL MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC SA TÂRGU JIU. Deschide
31/10/2019INFORMARE NR. 49322/31.10.2019 A DOMNUL SECRETAR AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
01/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCTII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
114/11/2019INFORMARE PRIVIND DOSARUL DE EXECUTARE SILITA NR. 1223/2019 Deschide
114/11/2019PROIECT DE ,H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 14.11.2019 Deschide
214/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2019 Deschide
314/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSIUNTA GRATUITA STATULUI ROMAN A SUPORAFETELOR DE TEREN DE 514 MP.,488 MP.,ȘI 482 MP.,AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINTE ANL SITUATE ÎN TARGU JIU,STRADA LT COL DUMITRU PETRESCU,NR. 21A,21 B,RESPECTIV 21 C Deschide
414/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 190/25.04.2019 Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRICVIND ALOCARE SUMEI DE 16.500 LEI SCOLII GIMNAZIALE GHEORGHE TATARASCU DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRICVIND ALOCARE SUMEI DE 56.350 LEI SCOLII GIMNAZIALE POMPILIU MARCEA DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRICVIND ALOCARE SUMEI DE 60.000 LEI PAROHIEI VADENI NASTEREA MAICII DOMNULUI DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCARE SUMEI DE 73.000 LEI SCOLII GIMNAZIALE SFANTUL NICOLAE DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 104.000 LEI LICEULUI CU RPOGRAM SPORTIV DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 16.500 LEI SCOLII GIMNAZIALE CONSTANTIN BRANCUSI DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 19.100 LEI GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 106.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 107.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 175.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „SPIRU HARET” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „VIRGIL MADGEARU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 34.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDĂ” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 54.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 58.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 60.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 94.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND FINANTAREA CU SUMA DE 170.000 LEI A PAROHIEI SFANTUL NIFON DIN TARGU JIU,ALEEA PLOPILOR Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND FINANTAREA CU SUME DE 208.400 LEI A PAROHIEI SFANAT TREIME DIN TARGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE 1918 Deschide
14/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND FINANTAREA CU SUME DE 726.850 LEI A SPITALULUI DE URGENTA DIN TARGU JIU Deschide
14/11/2019ROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SU8MEI DE 101.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
14/11/2019ROIECT DE HOTARARE PRIVIND FINANTAREA CU SUME DE 20.000 LEI A PAROHIEI CU HRAMUL „SFANTUL NICOLAE” DIN TARGU JIU Deschide
115/11/2019PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ,CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ,ÎN DATA DE 15.11.2019 Deschide
121/11/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2019-11.11.2019 Deschide
221/11/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA DE CATRE SERVICIUL GESTIONARE SITUATII DE URGENTA ,SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2019 Deschide
321/11/2019INFORMAREA ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TARGU JIU Deschide
421/11/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2019 Deschide
521/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ȘI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2019 Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TARGU JIU Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA,COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3900 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” TARGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE OBIECTE DE INVENTAR Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A 7 LOCURI DE VECI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TARGU JIU PENTRU COMPLEXUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULȚI „BALTENI” TARGU JIU Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILO DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SAVINESTI - AGRICULTURII (PANA IN STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA FRASINETULUI,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PALTINULUI,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PRIETENIEI MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S EDIILITARA PUBLIC SA TARGU JIU PENTRU DESZAPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2019-2020. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 103/16.09.2019 INTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VANZARII,PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 56 MP.,COTA INDIVIZA,CE FACE PARTE DINTR-O SUPRAFATA MAI MARE DE TEREN DE 657 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37338. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H C.L. NR. 291/31.07.2015 ȘI A ART. 2 DIN H.C.L. NR. 405/28.09.2015 Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/537/01.02.12.2014 ÎNCHEIAT CU SC DAVIO SRL Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 44537/02.12.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL NICOLCEA DAN-IONUT Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2019,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020 Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H. C.L. NR. 415 DIN 28.10.2019. Deschide
21/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI CONCESIONAREA CNCF CFR – S.A. A MIJLOCULUI FIX „POD CF STRADA ROMANEȘTI”. Deschide
22/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU Deschide
25/11/2019PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TTARGU JIU Deschide
25/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRADA IONEL TEODOREANU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN H.C.L. NR. 455 DIN 15.11.2019 Deschide
26/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
26/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 17.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
26/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. - DIRECȚIA INVESTIȚII /DEPARTAMENT SPORT,ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ -,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
27/11/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 303 DIN 29.07.2019. Deschide
27/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2019,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL NICODIM” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE. Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019 Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRĂRI ORNAMENTALE LA FATADA ÎN STRADA NARCISELOR SI STRADA TERMOCENTRALEI,ADIACENT CIMITIR MUNICIPAL ȘI CIMITIR ROMANESTI,MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
10/12/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019. Deschide
11/12/2019ADRESĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI –JUDEȚUL GORJ NR. 13845/02.12.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 659/04.12.2019. Deschide
11/12/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ PÂNĂ LA DATA DE 01.12.2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 661/06.12.2019. Deschide
11/12/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ȘI ASIGURAREA PAZEI BUNURILOR PE ANUL 2019,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 662/06.12.2019. Deschide
11/12/2019INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019 DE SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 680/09.12.2019. Deschide
11/12/2019INFORMARE PRIVIND DEMERSURILE EFECTUATE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A H.C.L. NR. 290/30.07.2018,ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 663/06.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 M.P. PAROHIEI ,SFINȚII VOIEVOZI”,DIN TÂRGU JIU ,JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA H.C.L. NR. 265/24.06.2019 ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 474/11.09.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII DC IRISH STEPS S.R.L. ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 M.P.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,F.N.,JUDEȚUL GORJ Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII SERVICIULUI PATRIMONIU ȘI PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,CU 5 POSTURI CONTRACTUALE DE MUNCITORI PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 667/06.12.2019 Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI COMPLETAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 660/05.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 221,BL. 221,PARTER,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 46561,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 673/06.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SUPRAFEȚEI DE 20 M.P.,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL ,ECATERINA TEODOROIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 684/10.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 16380/01.06.2002,MODIFICAT PRIN ACT ADIȚIONAL NR. 1/20.11.2003 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÂNGĂ BL. 38 A,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 672/06.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ,N.TITULESCU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 671/06.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 668/06.12.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 625/18.11.2019. Deschide
11/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 27356/15.07.2010 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 1 DECEMBRIE,LÂNGĂ BL. 77,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 674/06.12.2019. Deschide
11/12/2019RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 658/04.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT LICURICI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,ADIA”-GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 677/06.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN (INTRAVILAN) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 238 M.P.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 53824,RESPECTIV 2061 M.P.,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 38957,FORMAT DIN 648 M.P. ( INTRAVILAN) ȘI 1.413 M.P.,( EXTRAVILAN),ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 2.299 M.P.,REZULTATĂ ÎN URMA ALIPIRII,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 678/06.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII TAXELOR ȘI TARIFELOR PENTRU PERIOADA IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020 PENTRU COMERCIANȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PIEȚELE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 675/06.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01.IANUARIE 2020-31.12.2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 676/06.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2020,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 664/06.12.2019. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPAL DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE,PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL CADRU NR. 34602/11.09.2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PRIN CONCESIUNE - ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPAL DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE,PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR – AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN CONCESIUNE NR. 43474/07.12.2006. Deschide
12/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII SINDICATULUI INDEPENDENT AL SALARIAȚILOR DIN S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU PRIVIND PROPUNEREA DE MAJORARE DE COSTURI/KM PENTRU MAJORAREA CU 400 LEI/SALARIAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2020 . Deschide
16/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC NR. 4,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 688/16.12.2019. Deschide
16/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC 502”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 687/16.12.2019 Deschide
16/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S..C COMAT GORJ S.R.L.,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 690/16.12.2019. Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ STATULUI ROMÂN,A SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 465 MP.,AFERENT BLOCULUI ANL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TEILOR,NR. 11A,969 MP.,969 MP.,856 MP. ȘI 857 MP.,AFERENTE BLOCURILOR ANL SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR – ZONA CALEA BUCUREȘTI,TARLA 183,JUDEȚUL GORJ,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 699/20.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE CORP B GRĂDINIȚA CONSTANTIN BRÂNCUȘI ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU – CORP C2 – STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 694/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 696/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 190/25.04.2019 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ,ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI,ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE,PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 456/15.11.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 695/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 323/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA COSTACHE NEGRUZZI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 692/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 324/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL ,EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA SFÂNTU DUMITRU ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 697/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 698/19.12.2019 Deschide
20/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE DOMNUL MARINESCU DAN MIHAI ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 97/18.03.2019,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 693/19.12.2019 Deschide