Nr.DataDenumire
104/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE INTARZIERE AFERENTE OBLIGATIILOR FISCALE (IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE) SI CELOR BUGETARE (REDEVENTE,CHIRII),DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI OCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
204/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE MINIMIS IN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZĂ INVESTITII IN SCOPUL CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
317/01/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
417/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI,CONSECUTIV,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
517/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REGULAMENTUL PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
617/01/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE A VEHICULELOR DECLARATE CA FIIND ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN ȘI CONSTITUIREA COMISIEI RESPONSABILE CU VALORIFICAREA VEHICULELOR DECLARATE CA FIIND ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
712/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI A RESTRICȚIILOR DE PARCARE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
828/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLADIRE STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TARGU JIU A U.A.P. DIN ROMANIA CUI 32191880 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
928/02/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLADIRE SI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIATIA NATIONALA A CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGRE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,CUI 8697290 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1007/03/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2019 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 136/06.03.2019. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1121/03/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2020 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1203/04/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 64,ALIN. 3 DIN H.C.L. NR. 41/28.07.2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1316/04/2019PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII ȘI SURSE DE FINANTARE SI A PROGRAMULUI ACTIUNILOR EDILITAR-GOSPODARESTI PE ANUL 2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1409/05/2019PLAN URBANISTIC DE DETALIU P.U.D. CONSTRUIRE LOCUINȚE MULTIFAMILIALE,STRADA VICTORIEI,NR. 140,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. GENOVIX LILI S.R.L. PRIN UNGURICI GENOVEVA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1515/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA TÂRGULUI (ZONA TÂRG DE GROSS),FN.,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1616/05/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1725/06/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLIC SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA INSTALĂRII,ÎNTREȚINERII,ÎNLOCUIRII SAU MUTĂRII REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE SUSȚINERII ACESTORA,MODUL DE UTILIZARE PARTAJATĂ A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ,PRECUM ȘI MĂSURILE PRIVIND CONSTRUIREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1812/08/2019PUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ZONA NARCISELOR - ANL (ACTUALIZARE ȘI COMPLETARE),MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1913/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2020/08/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 118/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2109/09/2019PLAN URBANISTIC ZONAL,CONSTRUIRE ADĂPOST CÂINI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CARIEREI,F.N.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2209/09/2019PLAN URBANISTIC ZONAL,DEZMEMBRARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INIDIVIDUALE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA DUMBRAVA,F.N.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2307/10/2019PROIECT DE HOTARARE,PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2415/10/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2525/10/2019PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ,MUNICIPIUL TARGU JIU,DE 53,JUDETUL GORJ,CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA,BENEFICIAR DUNCEA ION CRISTIAN Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2612/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2020. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2725/11/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2812/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ÎNREGISTRAREA,EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2913/12/2019PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 16,ALIN. 2 DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,ADOPTAT PRIN H.C.L. NR. 467/27.11.2017. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
3030/12/2019PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI SPAȚII SERVICII COMPLEMENTARE FUNCȚIUNII DE LOCUIRE,BENEFICIAR OLARU FLORIN VALERIU ȘI CREȚAN PAUL ILIE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide