ȘEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNCIPIULUI TARGU JIU în data de 25.04.2019 la ora 14:00

Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 19.04.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE BIROUL PROGRAME POLITICI COMUNITARE PE ANUL 2018 NR. 16106/09.04.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 229/09.04.2019

Deschide
Nr. 2 din data 19.04.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ ÎN ANUL 2018 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 231/10.04.2019.

Deschide
Nr. 3 din data 19.04.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ÎN TRIMESTRUL I 2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 238/12.04.2019.

Deschide
Nr. 4 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANTARE ȘI A PROGRAMULUI ACTIUNILOR EDILITAR - GOSPODARESTI PE ANUL 2019

Deschide ,Nr. 4 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANTARE ȘI A PROGRAMULUI ACTIUNILOR EDILITAR - GOSPODARESTI PE ANUL 2019

Deschide ,Nr. 4 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANTARE ȘI A PROGRAMULUI ACTIUNILOR EDILITAR - GOSPODARESTI PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 5 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR PENTRU ANUL 2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 225/08.04.2019.

Deschide
Nr. 6 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MICROCOLONIE ȘI ALEEA MICROCOLONIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 243/15.04.2019.

Deschide
Nr. 8 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR.226/08.04.2019.

Deschide
Nr. 9 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII FN. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 57727 PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 252/16.04.2019.

Deschide
Nr. 11 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36 80 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPEȚIULUI CU DESTINAȚIE SEDIU PNL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI BL. 40 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 222/08.04.2019.

Deschide
Nr. 12 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18539/16.05.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL COJOCARU MIHAI ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 223/08.04.2019.

Deschide
Nr. 13 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 17 MP. PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII BLOC 12 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 228/08.04.2019.

Deschide
Nr. 14 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BADEA-MISS CIPRIAN PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA AVIATORILOR IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37679 ȘI CARTE FUNCIARĂ 37679 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 233/11.04.2019.

Deschide
Nr. 15 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BĂLOI NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 7 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 234/11.04.2019.

Deschide
Nr. 16 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CRĂCIUN CLAUDIU LEONIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 525 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA FAGULUI NR. 3 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 235/12.04.2019.

Deschide
Nr. 17 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ANNA FOOD FACTORY S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP PE LATURA DE EST ȘI NORD ALE CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI BL. 16 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 241/15.04.2019.

Deschide
Nr. 18 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN AFERENT CIMITIRULUI ȘI BISERICII PAROHIEI IEZURENI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2778 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 246/15.04.2019.

Deschide
Nr. 19 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 2072/30.04.2009 ÎNCHEIAT CU CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA PENTICOSTALĂ „GOLGOTA” CE ARE CA OBIECT ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 240/15.04.2019.

Deschide
Nr. 20 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MUGESCU ION-NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA EROILOR NR. 38 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 244/15.04.2019.

Deschide
Nr. 21 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 41/11.03.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 3 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN MUMĂR CADASTRAL 37594 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 224/08.04.2019.

Deschide
Nr. 22 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 741/10.04.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA –MARIA EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRILOR NR. 21 A JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 40112 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 248/15.04.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCTII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 250/16.04.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 236/12.04.2019.

Deschide
Nr. 25 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 237/12.04.2019.

Deschide
Nr. 26 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 421/29.10.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 239/15.04.2019.

Deschide
Nr. 27 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURILOR DE CONTRACTARE A UNEI LINII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU O PERIOADĂ DE 15 LUNI DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 249/15.04.2019.

Deschide
Nr. 28 din data 19.04.2019

. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 355/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 245/15.04.2019.

Deschide
Nr. 29 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/15.04.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 247/15.04.2019.

Deschide
Nr. 30 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE A ATESTA PERSOANELE FIZICE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 227/08.04.2019.

Deschide
Nr. 31 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDITIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLADIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 32 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE APROVIZIONARE A SPAȚIILOR COMERCIALE ȘI A RESTRICȚIILOR DE PARCARE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 232/10.04.2019.

Deschide
Nr. 33 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE VALORIFICARE A VEHICULELOR DECLARATE CA FIIND ABANDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN ȘI CONSTITUIREA COMISIEI RESPONSABILE CU VALORIFICAREA VEHICULELOR DECARATE CA FIIND ABONDONATE SAU FĂRĂ STĂPÂN ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 251/16.04.2019.

Deschide
Nr. 34 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. 34 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCARII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPIRU AL SCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. 35 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 256/18.04.2019.

Deschide
Nr. 35 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 256/18.04.2019.

Deschide
Nr. 36 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 80/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 257/18.04.2019.

Deschide
Nr. 37 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 87/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 258/18.04.2019.

Deschide
Nr. 38 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 70/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATOIU INTERSECȚIA STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 259/18.04.2019.

Deschide
Nr. 39 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 85/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR.7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 260/18.04.2019.

Deschide
Nr. 40 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 88/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 261/18.04.2019.

Deschide
Nr. 41 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 86/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 262/18.04.2019.

Deschide
Nr. 42 din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 81/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 263/18.04.2019.

Deschide
din data 19.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 242/15.04.2019.

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 10 din data 02.05.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 25.04.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 154 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR PENTRU ANUL 2020

Deschide
Nr. 155 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MICROCOLONIE ȘI ALEEA MICROCOLONIE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 156 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 157 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII FN. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 57727 PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 158 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 159 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36 80 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPEȚIULUI CU DESTINAȚIE SEDIU PNL – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI BL. 40 PARTER JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 160 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18539/16.05.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL COJOCARU MIHAI

Deschide
Nr. 161 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 17 MP. PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII BLOC 12 PARTER JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 162 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BĂLOI NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 7 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 163 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CRĂCIUN CLAUDIU LEONIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 525 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA FAGULUI NR. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 164 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ANNA FOOD FACTORY S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP PE LATURA DE EST ȘI NORD ALE CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI BL. 16 PARTER JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 165 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN AFERENT CIMITIRULUI ȘI BISERICII PAROHIEI IEZURENI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2778 MP.

Deschide
Nr. 166 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 2072/30.04.2009 ÎNCHEIAT CU CULTUL CREȘTIN PENTICOSTAL BISERICA PENTICOSTALĂ „GOLGOTA” CE ARE CA OBIECT ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA DOBROGEANU GHENEA NR. 4 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 389 MP. ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNUI LOC DE JOACĂ PENTRU COPII GRĂDINIȚEI „SAMARITEANUL”

Deschide
Nr. 167 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 41/11.03.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 3 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN MUMĂR CADASTRAL 37594

Deschide
Nr. 168 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 741/10.04.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA –MARIA EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRILOR NR. 21 A JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 40112

Deschide
Nr. 169 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCTII ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 170 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018

Deschide
Nr. 171 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018

Deschide
Nr. 172 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 421/29.10.2018

Deschide
Nr. 173 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INIȚIERII PROCEDURILOR DE CONTRACTARE A UNEI LINII DE CREDIT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU O PERIOADĂ DE 15 LUNI DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 174 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 355/2018 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII SPORTURILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 175 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/15.04.2019

Deschide
Nr. 176 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE A ATESTA PERSOANELE FIZICE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

Deschide
Nr. 177 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIȚIILOR DE MAJORARE A IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE/TERENURILE NEÎNGRIJITE ȘI TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE 2 ANI CONSECUTIVI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 178 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7350 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. 179 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE STAȚIE DE AUTOBUS MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 180 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 80/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 181 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 87/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 182 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 70/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATOIU INTERSECȚIA STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 183 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 85/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR.7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 184 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 88/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 185 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 86/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 186 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 81/11.03.2019 ȘI APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 187 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE

Deschide
Nr. 188 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU SOCIETATEA TRANSLOC S.A.

Deschide
Nr. 189 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 3.717.043 09 LEI RĂMASĂ DIN TOTALUL DE 3.978.807 83 LEI REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL DUPĂ APROBAREA H.C.L. NR. 150/25.03.2019 PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Deschide
Nr. 190 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 191 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2019

Deschide
Nr. 192 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 64 ALIN. 3 DIN H.C.L. NR. 41/28.07.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 193 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 152/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. ȘI A ANEXELOR 1 2 ȘI 3 DIN H.C.L. NR. 152/25.03.2019

Deschide
Nr. 194 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REVIZUIȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 195 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REVIZUIȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 196 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ STRĂZI ȘI ALEI SISTEM COLECTARE APE PLUVIALE ȘI REAMENAJARE SPAȚII VERZI CARTIER GRIVIȚA TÂRGU JIU – ETAPA I – REABILITARE STRADA GRIVIȚEI”

Deschide
Nr. 197 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” ÎN ANUL 2019

Deschide
Nr. 198 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REVIZUIT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REVIZUIȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 199 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 200 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE PE ANUL 2019 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂREI SECȚII

Deschide
Nr. 201 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 48 DIN 25.02.2019

Deschide
Nr. 202 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODARESTI PE ANUL 2019

Deschide ,Nr. 202 din data 25.04.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODARESTI PE ANUL 2019

Deschide