SEDINTA EXTRAORDINARA, PUBLICA, CONVOCATA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU în data de 17.10.2019 la ora 16:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 16.10.2019

PROIECTUL ORDIN II DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA CONVOCATĂ DE INDATA ÎN DATA DE 17.10.2019 ORA 16:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 17.10.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE CONVOCATE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 17.10.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 16.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

Deschide
din data 17.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE COLEGIUL NATIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNIICPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 17.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE COLEGIUL NATIONAL „SPIRU HARET” MUNIICPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 17.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA PROTOCOLULUI INCHEIAT ȘI INREGISTRAT LA PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU SUN NR. 43163/30.09.2019 INREGISTRAT LA COMPANIA NATIONALE DE INVESTITII C.N.I. SUB NR. 17352/30.09.2019 SI LA MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI PUBLICE LA NR. 133790/08.10.2019 DECARAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL STRADA CONSTANTIN BRANCUSI NR. 6A MUNICIIPIUL TARGU JIU” CA BUN DE UTILITATE PUBLICA ȘI DAREA IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU A OBIECTIVULUI.

Deschide
din data 17.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICA SI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITATII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNIICPIUL TARGU JIU PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCITIILOR DE PROPRIETARI/PROPRIETARILOR OBIECTIVELOR NOI APROBATE PRIN O.M.D.R.A.P. NR. 2088/04.07.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 19 din data 23.10.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 17.10.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 393 din data 17.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 394 din data 17.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZUL GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 395 din data 17.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZUL GENERAL REACTUALIZAT ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 396 din data 17.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PROTOCOLULUI ÎNCHEIAT ȘI ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NR. 43163/30.09.2019 ÎNREGISTRAT LA COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII C.N.I.- S.A. SUB NR. 17352/30.09.2019 ȘI LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LA NR. 133790/08.10.2019 DECLARAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 6A MUNICIPIUL TÂRGU JIU” CA BUN DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI

Deschide
Nr. 397 din data 17.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCIȚIILOR DE PROPRIETARI/PROPRIETARILOR OBIECTIVELOR NOI APROBATE PRIN O.M.D.R.A.P. NR. 2088/04.07.2019

Deschide