SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 29.05.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 27.05.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA ORDINARA PUBLICA IN DATA DE 29.05.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 27.05.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU IN PERIOADA 30.04.2018-30.04.2019

Deschide
Nr. 2 din data 27.05.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE SERVICIUL INVESTITII IN PERIOADA 30.04.2018-30.04.2019

Deschide
Nr. 3 din data 27.05.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. PE ANUL 2018

Deschide
Nr. 4 din data 27.05.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATAEA SOCIETATII TRANSLOC SA TARGU JIU PE ANUL 2018

Deschide
Nr. 5 din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2018

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI CONFORM OUG NR. 114/2018 „REFACERE STRAT UZURA BULEVARDUL CONSTANTIN BRANCUSI MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „RACORDURIO SI BRANSAMENTE LA UTILITATI ALE STADIONULUI MUNICIPAL - RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZATI POTRIVIT FAMILIEI OCUPATIONALE „ADMINISTRATIE” NUMITI/AMGAJATI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI ÎN INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2019

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU CA URMARE A PROMOVĂRII IN GRAD PROFESIONAL A OPT POLITISTI LOCALI

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JU

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE PARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI TARGU JIU

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PARCA VERGINICA ȘI DOMNULUI BALASOIU CRISTINEL-NICOLAE ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 300 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA AVIATORILOR NR. 23 T112 P1 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CATRE SC VERASTAR SRL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 166 MP. PE LATURA DE EST A CONSTRUCTIEI PROPRIETATEA SA SITUATĂ IN TARGU JIU ZONA CINEMATOGRAF VICTORIA (PARANG) JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI DEMISOL AL CLADIRII CASA RADIO - SITUATĂ IN PARCUL GRADINA PUBLICA AFLATA IN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE SI PROMOVARE „CONSTANTIN BRANCUSI” PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3006/01.08.2013

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBARE PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDA BURSE CONFORM REGULEMNETULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TARGU JIU APROBAT PRIN HCL NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN HCL NR. 65/26.02.2018

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.A. XAMO S.R.L. TARGU JIU ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 135 MP. PE LATURA DE ESTE ALE TERENULUI ȘI CONSTRUCȚIEI PROPRIETATEA SA SITUATA IN TARGU JIU CALEA BUCURESTI NR. 60A JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 300 MP. SITUAT IN TARGU JIU STARDA LALELELOR NR. 2A JUDETUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 41562 IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA CATRE DOAMNA GIURA ANA

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CATRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFATA DE 6 MP. AFERENT SCARII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT IN TARGU JIU STRADA VICTORIEI LANGA BL. 56 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GHOERGHITA MONICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 82 MP. AFERENT CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN TARGU JIU BD NICOLAE TITULESCU NR. 16 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COMAN MADALINA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4 MP. SITUAT IN TARGU JIU LT COL DUMITRU PETRESCU LANGA BL. 35 LANGA BL. 10 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SOMACESCU VERONICA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 4 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 LANGA BL. 35 JUDETUL GORJJUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BOBELNICU MARICICA GEORGIANA ȘI DOMNULUI BOBELNICU CATALIN-MARIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 9 04 MP. REPREZENTÂND COTA IONDIVIZA AFERENTA LOCUINTEI SITUATA ÎN TARGU JIU STRADA CONSTRUCTORIKLOR NR. 6 BLȘ. 6 SC. 1 AP. 10 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE INCHIRIERE A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 845 MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA VASILȘE ALEXANDRI (TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ BAZA SPORTIVA A SCOLII GIMNAZIALE SF NICOLAE FOSTA SCOALA GENERALA NR. 6) AFLAT PE PROPRIETATEA DOAMNEI FRUNZA MARIANA ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2019

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA LAOCARII SUMEI DE 200.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFANTA TREIME DIN MUNICIPIUL TARGU JIU PENTRU LUCRARILE DE EXTINDERE SI REABILITARE A LACASULUI DE CULT SI CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 250.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFANTUL NIFON DIN MUNICIPIUL TARGU JIU PENTRU SUSTINEREA LUCRARILO DE FINALIZARE INTERIOARA A LACASULUI DE CULT

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” TARGU JIU A SUMEI 13.000 LEI

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SAVOIU” TARGU JIU A SUMEI 10.000 LEI

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCARII SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU ANUL 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DIN MUNICIPIUL TARGU JIU PENTRU ACHIZITIONAREA DE DOTARI PENTRU BLOCUL ALIMENTAR

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TARGU JIU PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLATII LA CLADIRE CAMIN

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE SFANTUL NICOLAE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE MODERNIZARE LA LOCALUL VECHI AL ȘCOLII

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PENTRU LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A HOLULUI PRINCIPAL DE ACCES SI A BIROULUI DIRECTORILOR

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII SI DESFASURARII IN PERIOADA 30.05.2019-02.06.2019 A FESTIVALULUI NATIONAL DE MINIHANDBAL INITIAT DE FEDERATIA ROMANA DE HANDBAL

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE IULIE ȘI AUGUST 2019

Deschide
din data 27.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANTI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLITIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
din data 28.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L. NR. 165 DIN 25.04.2019

Deschide
din data 28.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFATA DE 129 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA MESTEACANULUI NR. 3 F JUDETUL GORJ IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DOMNULUI VADUVA DANIEL

Deschide
din data 29.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 2 DIN HCL NR. 108/25.03.2019

Deschide
din data 29.05.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 2 DIN HCL NR. 111/25.03.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 12 din data 31.05.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 29.05.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 206 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 207 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2018

Deschide
Nr. 208 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
Nr. 209 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”

Deschide
Nr. 210 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM O.U.G. NR. 114/2018 „REFACERE STRAT UZURĂ BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 211 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE „ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2019

Deschide
Nr. 212 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL A OPT POLIȚIȘTI LOCALI

Deschide
Nr. 213 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 214 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07./1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 215 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 216 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 133/30.07./1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 217 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 218 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLUL GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 65/26.02.2018

Deschide
Nr. 219 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI DEMISOL AL CLĂDIRII „CASA RADIO” – SITUATĂ ÎN PARCUL „GRĂDINA PUBLICĂ” AFLATĂ ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 3006/01.08.2013

Deschide
Nr. 220 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PERCA VERGINICA ȘI DOMNULUI BĂLĂȘOIU CRISTIAN-NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA AVIATORILOR NR. 23 T112 P1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 221 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. VERASTAR S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 166 MP. SITUAT PE LATURA DE EST A PROPRIETĂȚII SOCIETĂȚII DIN TÂRGU JIU ZONA CINEMATOGRAF „VICTORIA” (PARÂNG) JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 222 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. XAMO S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 135 MP. SITUAT PE LATURA DE EST A PROPRIETĂȚII DIN TÂRGU JIU CALEA BUCUREȘTI NR. 60 A JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 223 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA LALELELOR NR. 2A JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 41562 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA GIURA ANA

Deschide
Nr. 224 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GHEORGHIȚĂ MONICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 82 MP. AFERENT CONSTRUCȚIILOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU BD. NICOLAE TITULESCU NR. 16 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 225 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BOBELNICU MARICICA – GEORGIANA ȘI DOMNULUI BOBELNICU CĂTĂLIN- MARIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR NR. 6 BL. 6 SC. 1 AP. 10 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 226 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. VIAGIO SERV S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP. AFERENT SCĂRII ȘI ALEII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BL. 56 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 227 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ȘOMÎCESCU VERONICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BL. 35 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 228 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COMAN MĂDĂLINA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU LÂNGĂ BL. 10 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 229 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 845 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA VASILE ALEXANDRI (TEREN PE CARE ESTE AMENAJATĂ O BAZĂ SPORTIVĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE „SF. NICOLAE” FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 6) AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOAMNEI FRUNZĂ MARIANA ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2019

Deschide
Nr. 230 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 250.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SFÂNTUL „IERARH NIFON” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRILOR DE FINALIZARE INTERIOARĂ A LĂCAȘULUI DE CULT

Deschide
Nr. 231 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 200.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI „SFÂNTA TREIME” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI REABILITARE A LĂCAȘULUI DE CULT ȘI CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ

Deschide
Nr. 232 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.000 LEI

Deschide
Nr. 233 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU A SUMEI DE 10.000 LEI

Deschide
Nr. 234 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE DOTĂRI PENTRU BLOCUL ALIMENTAR

Deschide
Nr. 235 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” PENTRU LUCRĂRILE DE MODERNIZARE A HOLULUI PRINCIPAL DE ACCES ȘI A BIROULUI CONDUCERII INSTITUTIEI

Deschide
Nr. 236 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERMOIZOLAȚII LA CLĂDIRE CĂMIN

Deschide
Nr. 237 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL NICOLAE” PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE LA LOCALUL VECHI AL ȘCOLII

Deschide
Nr. 238 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 319/28.10.2013 PENTRU STABILIREA COTEI DE CARBURANȚI LA VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 239 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ÎN PERIOADA 30.05.2019-02.06.2019 A „FESTIVALULUI NAȚIONAL DE MINIHANDBAL” INIȚIAT DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HANDBAL

Deschide
Nr. 240 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE IULIE ȘI AUGUST 2019

Deschide
Nr. 241 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 165 DIN 25.04.2019

Deschide
Nr. 242 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MESTEACĂNULUI NR.3F JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI VĂDUVA DANIEL

Deschide
Nr. 243 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 2 DIN H.C.L. NR. 108/25.03.2019

Deschide
Nr. 244 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 PCT. 2 DIN H.C.L. NR. 111/25.03.2019

Deschide
Nr. 245 din data 29.05.2019

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI „AMENAJARE ZONA DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide