SEDINTĂ EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ, CONVOCATA DE INDATA, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 10.12.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 10.12.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA CONVOCATA DE INDATA IN DATA DE 10.12.2019

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 10.12.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DATA DE 10.12.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Deschide
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019.

Deschide
din data 10.12.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRĂRI ORNAMENTALE LA FATADA ÎN STRADA NARCISELOR SI STRADA TERMOCENTRALEI ADIACENT CIMITIR MUNICIPAL ȘI CIMITIR ROMANESTI MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 25 din data 10.12.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 10.12.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 486 din data 10.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 487 din data 10.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

Deschide
Nr. 488 din data 10.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 489 din data 10.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 7.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 490 din data 10.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE PE DISCIPLINE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Deschide
Nr. 491 din data 10.12.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRARI ORNAMENTALE LA FATADĂ STRADALĂ ÎN STARDA NARCISELOR ȘI STRADA TERMOCENTRALEI ADIACENT CIMITIR MUNICIPAL ȘI CIMITIR ROMANESTI MUNCIIPIUL TARGU JIU

Deschide