SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 25.03.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 21.03.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 25.03.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CUI 8697290 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 103/19.02.2019

Deschide
Nr. 2 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA CUI 32191880 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 104/19.02.2019.

Deschide
Nr. 3 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CONSTANTIN GABRIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 61 88 MP. REPREZENTÂND COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUINTEI SITUATA IN TARGU JIU BD ECATERINA TEODOROIU NR. 97 JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 4 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 15686/15.04.2014 INCHEIAT CU DOAMNA POPESCU DANA MARIA

Deschide
Nr. 5 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
Nr. 6 din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU TRIMESTRUL II 2019

Deschide
Nr. 7 din data 20.03.2019

PROIECT DE H O T Ă R Â R E PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

INORMARE DIRECTIA PUBLICA COMUNITARA LOCALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NUMEROTAREA ȘI INSCRIPȚIONAREA FIECĂRUI BIROU CU COMPONENȚA ACESTUIA (NUMELE ȘI FUNCȚIA) PRECUM ȘI OBLIGATIVITATEA PURTĂRII ECUSONULUI TIP LEGITIMAȚIE DE SERVICIU DE CĂTRE PERSONALUL ANGAJAT (FUNCȚIONARI PUBLICI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU)

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE SI A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE IN MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE COMERT STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU NR. 10447/03.04.2017 INCHEIAST CU SC PROFI ROM FOOD SRL

Deschide
din data 20.03.2019

PROEICT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL D INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERA STRADA OLARI MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GHEORGHIȚOIU ION A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP. AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CERNA BL. 1 AP.2 PARTER

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII SCOLII GIMNAZIALE GHEORGHE TATARASCU IN SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE TATARESCU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA ÎN CURSUL ANULUI 2019 DIN SUMA DE 3.978.807 83 LEI REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 261.764 74 LEI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TARGU JIU ETAPA II/1

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII DOUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IN 3 LOTURI A IMOBILULUI IN SUPRAFATA DE 58283MP. SITUAT IN TARGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDETUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR. 50744

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE MOȘTENITORILOR LEGALI GEME ELENA GEME MARIANA ȘI STOENESCU ELENA – SILVIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU LÂNGĂ BL.19 JUDEŢUL GORJ

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ART. 4 ȘI ART. 5 DIN H.C.L. NR. 341 DIN 27.08.2018

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PACHETELOR ALIMENTARE ȘI ACORDAREA UNEI MESE TRADIȚIONALE ÎN REGIM DE CATERING BENEFICIARILOR DE LA CASA IRIS CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE CU NR. 01/9010/07.04.2006 INCHEIAT CU SC FAFIN COM SRL

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ATELIERE ÎN CLADIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A PIESELOR DE SCHIMB MARCA ARO

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CĂRĂVAN ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 04 M2 REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR NR.6 BL.6 SC.1 AP.28 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ALBOIU GEORGIANA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MIORIȚEI LÂNGĂ BL.7 JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PLANULUI DE ORDINE ȘI SUGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDREPTASREA ERORTII MATERIALE DIN HCL NR. 59/11.03.2019

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DALI REACTUALIZATA ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI AINDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE STRAZI CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ OBIECT NR. 2 - SYTRADA STEJARULUI ȘI STRADA ARINULUI

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APLICAREA LA NIVELUL UAT - MUNICIPIUL TARGU JIU A DISPOZIȚIILOR LEGALE REFERITOARE LA EXONERAREA DE PLATA PENTRU SUMELE INCASATE NECUVENIT ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII NR. 78/2018

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE IONVESTITII CANALIZARE MENAJERA ZON PERIURBANA DRAGOENI MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE DE APROBARE A PROIECTULUI CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT ȘI A CHELTUILILOR LEGATE DE PROIECTE

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 9 ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 8 MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

ROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 6 BD ECATERINA TEODOROIU MUNCIIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 STRADA POPA SAPCA MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 7 ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 517/20.12.2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMNTATIEI TEHNICO-ECONOMICĂ STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 3 BD ECATERINA TEODOROIU MUNCIIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 4 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 20.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 6 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRILE DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 4 BULEVARDUL „ECATERINA TEODOROIU” MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 1 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RETEA DISTRIBUTIE APĂ ALEEA ACADEMICIAN PETRE BRANCUSI MUNCIIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL NR. 3 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 108/31.03.2014 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMĂRULUI CADASTRAL 49392 ȘI CĂRȚII FUNCIARE NR. 49392 PRECUM ȘI MODIFICAREA ART.2 ÎN SENSUL MĂRIRII DURATEI ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DE LA 20 DE ANI LA 49 DE ANI

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 490/23.11.2015 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMARULUI CADASTRAL 52458 ȘI CARTII FUNCIARE NR. 52458

Deschide
din data 21.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 47 BD. CONSTANTIN BRANCUSI MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
din data 22.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIATIA PRO ANIMALS DIN TARGU JIU CUI 13346147

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 8 din data 28.03.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 25.03.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARA PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 98 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 1 DIN 22 IUNIE 2016 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR DE CONSILIERI ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 99 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND PROPUNEREA DE VALIDARE A MANDATULUI DOMNULUI PREDESCU NICOLAE PENTRU OCUPAREA LOCULUI VACANT DE CONSILIER LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 100 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4 STRADA POPA SAPCA MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 101 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4 BD ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 102 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 6 BD ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 103 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 3 BD ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 104 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 7 ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 105 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 9 ALEEA ENERGETICIENILOR MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 106 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 2 STRADA UNIRII MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 107 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 6 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 108 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 3 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 109 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 4 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 110 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 8 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 111 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARI DE INTERVENTIE ÎN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU BLOCUL 1 STRADA ALEXANDRU VLAHUȚĂ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 112 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRARILE DE INTERVENTIE IN VEDEREA CRESTERII PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU BLOCUL 47 BULEVARDUL „CONSTANTIN BRANCUSI” MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 113 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU SECTIUNEA 1 ÎNSUȘIT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCLA TARGU JIU NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 114 din data 25.03.2019

HOTARARRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A IMOBILULUI - CLADIRE ARHIVA DPV - STRADA REPUBLICII NR. 25 PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 115 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI PUBLICE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
Nr. 116 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANTA PUBLICA AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 117 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCTIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 118 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERT STRADAL SI A TERASELOR DE ALIMENTATIE PUBLICA PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 119 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CRESTEREA FLUIDITATII RUTIERE IMBUNATATIREA SIGURANTEI CETATEANULUI ȘI RESLIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 120 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 517/20.12.2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ STUDIU DE FEZABILITATE” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT”

Deschide
Nr. 121 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 122 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ OBIECT NR. 2 – STRADA STEJARULUI ȘI STRADA ARINULUI”

Deschide
Nr. 123 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA OLARI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 124 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ATELIERE ÎN CLĂDIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU”

Deschide
Nr. 125 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ALEEA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI” MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 126 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 127 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 128 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CONSTANTIN GABRIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 61 88 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU NR. 97 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 129 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE MOȘTENITORILOR LEGALI GEME ELENA GEME MARIANA ȘI STOENESCU ELENA – SILVIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU LÂNGĂ BL.19 JUDEŢUL GORJ

Deschide
Nr. 130 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CĂRĂVAN ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 04 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR NR.6 BL.6 SC.1 AP.28 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 131 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ALBOIU GEORGIANA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MIORIȚEI LÂNGĂ BL.7 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 132 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GHEORGHIȚOIU ION A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP. AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CERNA BL. 1 AP.2 PARTER

Deschide
Nr. 133 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 10447/03.04.2017 ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Deschide
Nr. 134 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 15686/15.04.2014 ÎNCHEIAT CU DOAMNA POPESCU DANA-MARIA

Deschide
Nr. 135 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PACHETELOR ALIMENTARE ȘI ACORDAREA UNEI MESE TRADIȚIONALE ÎN REGIM DE CATERING BENEFICIARILOR DE LA CASA IRIS CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR PASCALE

Deschide
Nr. 136 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2019 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 137 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND NUMEROTAREA ȘI INSCRIPȚIONAREA FIECĂRUI BIROU CU COMPONENȚA ACESTUIA (NUMELE ȘI FUNCȚIA) PRECUM ȘI OBLIGATIVITATEA PURTĂRII ECUSONULUI TIP LEGITIMAȚIE DE SERVICIU DE CĂTRE PERSONALUL ANGAJAT (FUNCȚIONARI PUBLICI PERSONAL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIILE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU)

Deschide
Nr. 138 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A PIESELOR DE SCHIMB PENTRU AUTOTURISME MARCA ARO

Deschide
Nr. 139 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 ART. 4 ȘI ART. 5 DIN H.C.L. NR. 341 DIN 27.08.2018

Deschide
Nr. 140 din data 25.03.2019

HOTARÂRE PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII ȘCOLII GIMNAZIALE “GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRESCU”

Deschide
Nr. 141 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2019

Deschide
Nr. 142 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L. NR. 59/11.03.2019

Deschide
Nr. 143 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CUI 8697290

Deschide
Nr. 144 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI A TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA CUI 32191880

Deschide
Nr. 145 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 146 din data 25.03.2019

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 490/23.11.2015 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMARULUI CADASTRAL 52458 SI CARTII FUNCIARE NR. 52458

Deschide
Nr. 147 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 108/31.03.2014 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII NUMĂRULUI CADASTRAL 49392 ȘI CĂRȚII FUNCIARE NR. 49392 PRECUM ȘI MODIFICAREA ART.2 ÎN SENSUL MĂRIRII DURATEI ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DE LA 20 DE ANI LA 49 DE ANI

Deschide
Nr. 148 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA PRO ANIMALS DIN TÂRGU JIU CUI 13346147

Deschide
Nr. 149 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR APLICABIL CU DATA DE 01.03.2019

Deschide
Nr. 150 din data 25.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA ÎN CURSUL ANULUI 2019 DIN SUMA DE 3.978.807 83 LEI REPREZENTÂND EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A SUMEI DE 261.764 74 LEI PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI „MODERNIZARE STRĂZI IN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ETAPA II/1”

Deschide
Nr. 151 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APLICAREA LA NIVELUL UAT – MUNICIPIUL TÂRGU JIU A DISPOZIȚIILOR LEGALE REFERITOARE LA EXONERAREA DE PLATĂ PENTRU SUMELE ÎNCASATE NECUVENIT ANTERIOR INTRĂRII ÎN VIGOARE A LEGII NR. 78/2018

Deschide
Nr. 152 din data 25.03.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A

Deschide