SEDINTA ORDINARA, PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU în data de 26.08.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 21.08.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA ORDINARĂ PUBLICĂ ÎN DATA DE 26.08.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 21.08.2019

INFORMAREA NR. 36178/20.08.2019 A S. TRANSLOC S.A. TG JIU ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 458/20.08.2019.

Deschide
Nr. 2 din data 21.08.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.07.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 444/13.08.2019.

Deschide
Nr. 3 din data 21.08.2019

INFORMAREA NR. 36225/20.08.2019 PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA DE TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 459/20.08.2019.

Deschide
Nr. 4 din data 21.08.2019

INFORMAREA NR. 34754/07.08.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 429/08.08.2019.

Deschide
Nr. 5 din data 21.08.2019

INFORMAREA NR. 33080/29.07.2019 A CLUBULUI SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 431/12.08.2019.

Deschide
Nr. 6 din data 26.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 7 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 443/12.08.2019.

Deschide
Nr. 8 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 3.2. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 279/24.06.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 445/13.08.2019.

Deschide
Nr. 9 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41 DIN 19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 449/14.08.2019.

Deschide
Nr. 10 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 437/12.08.2019.

Deschide
Nr. 11 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE CLĂDIRE C3 ȘI CONSTRUIRE AMFITEATRU DESFIINȚARE CLĂDIRE C2 ȘI C3 – PARȚIAL LA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 450/19.08.2019.

Deschide
Nr. 12 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CLĂDIRE C7 - COLEGIUL TEHNIC NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 455/19.08.2019.

Deschide
Nr. 14 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 451/19.08.2019.

Deschide
Nr. 15 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 45 JUDEȚUL GORJ DOMNULUI DĂNĂCICĂ IONUȚ-ALEXANDRU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 434/12.08.2019.

Deschide
Nr. 16 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GOȘA ION ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 9 MAI LÂNGĂ BL. 3 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 433/12.08.2019.

Deschide
Nr. 17 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DOBRAN MARIA ȘI DOAMNEI GHIMBAȘI ILEANA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD REPUBLICII LÂNGĂ BL. 6 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 446/13.08.2019.

Deschide
Nr. 18 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU NR. 57A JUDEȚUL GORJ DOMNULUI POPESCU ION ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 442/12.08.2019.

Deschide
Nr. 19 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FLOAREA CONSTANTIN ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVĂ AFERENTĂ LOCUINȚĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. LOTRULUI NR. 9 BL. 9 AP. 10 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 441/12.08.2019.

Deschide
Nr. 20 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRĂGHICI AURORA ȘI DOMNULUI DRĂGHICI IONEL ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 M2 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. G-RAL CHRISTIAN TELL LÂNGĂ BL.2 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 432/12.08.2019.

Deschide
Nr. 21 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UNGUREANU ADRIANA – ELENA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. GHEORGHE BĂRBOI LÂNGĂ BL. 1 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 440/12.08.2019.

Deschide
Nr. 22 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA DĂRĂNESCU ELENA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP. AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI NR.196 BL. 196 SC.1 AP.1 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 436/12.08.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NICOLA VALERIU – GEORGE ȘI DOAMNEI NICOLA ALINA – ELVIRA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. TERMOCENTRALEI LÂNGĂ BL. 1 SC. 1 AP. 1 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 457/20.08.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SĂVULESCU LILIANA ȘI DOMNULUI SĂVULESCU ION ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 M2 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BL.32 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 435/12.08.2019.

Deschide
Nr. 25 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP. ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI SCĂRI DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI NR. 56 BL. 56 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 439/12.08.2019.

Deschide
Nr. 26 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A BUNULUI IMOBIL IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 56938 INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 56938 ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 454/19.08.2019.

Deschide
Nr. 27 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR. 1B LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 602/46844/21.01.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. 2M PULSAUTO S.R.L. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 460/20.08.2019.

Deschide
Nr. 28 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP. COTĂ EXCLUSIVĂ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 452/19.08.2019.

Deschide
Nr. 29 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56 MP. COTĂ INDIVIZĂ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE PARÂNGUL S.C.M. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 453/19.08.2019.

Deschide
Nr. 30 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A INSTALAȚIEI DE NOCTURNĂ REZULTATĂ DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 448/14.08.2019.

Deschide
Nr. 31 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 140 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MULTIFAMILIARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 447/14.08.2019.

Deschide
Nr. 32 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PREVEDERILOR PUNCTULUI II DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 278/24.06.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 461/20.08.2019.

Deschide
Nr. 33 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 456/19.08.2019.

Deschide
Nr. 34 din data 21.08.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 438/12.08.2019.

Deschide
din data 26.08.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. YANIDA COM S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 350 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. NARCISELOR FN. JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 26.08.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
din data 26.08.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROIECT PILOT – ”CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 6F MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 320 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 321 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 322 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 3.2. LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 279/24.06.2019

Deschide
Nr. 323 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41 DIN 19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 324 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1 TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 325 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE CLĂDIRE C3 ȘI CONSTRUIRE AMFITEATRU DESFIINȚARE CLĂDIRE C2 ȘI C3 – PARȚIAL LA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 326 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CLĂDIRE C7 - COLEGIUL TEHNIC NR. 2 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 327 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 328 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 45 JUDEȚUL GORJ DOMNULUI DĂNĂCICĂ IONUȚ-ALEXANDRU

Deschide
Nr. 329 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GOȘA ION ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 9 MAI LÂNGĂ BL. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 330 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DOBRAN MARIA ȘI DOAMNEI GHIMBAȘI ILEANA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP. AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD REPUBLICII LÂNGĂ BL. 6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 331 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU NR. 57A JUDEȚUL GORJ DOMNULUI POPESCU ION

Deschide
Nr. 332 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FLOAREA CONSTANTIN ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVĂ AFERENTĂ LOCUINȚĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. LOTRULUI NR. 9 BL. 9 AP. 10 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 333 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DRĂGHICI AURORA ȘI DOMNULUI DRĂGHICI IONEL ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 M2 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. G-RAL CHRISTIAN TELL LÂNGĂ BL.2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 334 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI UNGUREANU ADRIANA – ELENA ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. GHEORGHE BĂRBOI LÂNGĂ BL. 1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 335 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA DĂRĂNESCU ELENA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP. AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE BALCONUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI NR.196 BL. 196 SC.1 AP.1 PARTER JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 336 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI NICOLA VALERIU – GEORGE ȘI DOAMNEI NICOLA ALINA – ELVIRA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. TERMOCENTRALEI LÂNGĂ BL. 1 SC. 1 AP. 1 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 337 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SĂVULESCU LILIANA ȘI DOMNULUI SĂVULESCU ION ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 M2 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BL.32 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 338 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC VIAGIO SERV SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP. ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI SCĂRI DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI NR. 56 BL. 56

Deschide
Nr. 339 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A BUNULUI IMOBIL IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 56938 INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR. 56938 ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007

Deschide
Nr. 340 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE PENTRU ACTUL ADIȚIONAL NR. 1B LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 602/46844/21.01.2015 ÎNCHEIAT CU S.C. 2M PULSAUTO S.R.L.

Deschide
Nr. 341 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP. COTĂ EXCLUSIVĂ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L.

Deschide
Nr. 342 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 56 MP. COTĂ INDIVIZĂ PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE PARÂNGUL S.C.M.

Deschide
Nr. 343 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 140 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE MULTIFAMILIARE

Deschide
Nr. 344 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PREVEDERILOR PUNCTULUI II DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 278/24.06.2019

Deschide
Nr. 345 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE

Deschide
Nr. 346 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2019

Deschide
Nr. 347 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. YANIDA COM S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 350 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. NARCISELOR FN. JUDEȚUL GOR

Deschide
Nr. 348 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 349 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROIECT PILOT – ”CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 6F MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 350 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 141 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 A ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR CARE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚII MATERNALI PROFESIONIȘTI DIN CADRUL D.G.A.S.P.C. GORJ PRECUM ȘI PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII AFLAȚI ÎN CENTRELE SUBORDONATE D.G.A.S.P.C. GORJ

Deschide
Nr. 351 din data 26.08.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA GESTIUNII DELEGATE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide