ȘEDINTA ORDINARA, PUBLICĂ, A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 25.02.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 20.02.2019

PROIECT ORDINE DE ZI PRIVIND CONVOCARE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN SEDINTA ORDINARA PUBLICA ÎN DATA DE 25.02.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 20.02.2019

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2018

Deschide
Nr. 2 din data 20.02.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECTIEI PUBLICE DE PROTECTIE SOCIALA TARGU JIU ÎN ANUL 2018

Deschide
Nr. 3 din data 20.02.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECTIA PUBLICA DE VENITURI TARGU JIU PE ANUL 2018

Deschide
Nr. 4 din data 20.02.2019

INFORMARE PRIVIND PROGRAMUL PREVAZUT ÎN PLANUL DE MANAGEMENT PENTRU ANUL 2018 APROBAT PRIN HCL 59/12.02.2018

Deschide
Nr. 6 din data 20.02.2019

ADRESA NR. 4319/30.01.2019

Deschide
Nr. 7 din data 20.02.2019

ADRESA NR. 6444/12.02.2019

Deschide
Nr. 8 din data 20.02.2019

RAPORT AL ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II 2018

Deschide
Nr. 9 din data 20.02.2019

ADRESA NR. 1631/18.02.2019

Deschide
Nr. 10 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 97/18.02.2019

Deschide
Nr. 11 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA REZULTATULUI FINAL INCLUSIV A PROIECTULUI DE MANAGEMENT DEPUS ȘI SUSȚINUT LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ÎN VEDEREA APROBĂRII ȘI NUMIRII CANDIDATULUI DECLARANT „ADMIS” ÎN URMA SUSȚINERII ȘI DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 94/18.02.2019.

Deschide
Nr. 12 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA CERCULUI MILITAR AL SUBOFIȚERILOR DIN TÂRGU JIU CUI 8320710 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 102/19.02.2019.

Deschide
Nr. 13 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILULUI ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVA ȘI IN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE CUI 8697290 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 103/19.02.2019.

Deschide
Nr. 14 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE STABILITE PENTRU ANUL 2019 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMANIA CUI 32191880 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 104/19.02.2019.

Deschide
Nr. 15 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 64/28.01.2019

Deschide
Nr. 16 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 63/28.01.2019.

Deschide
Nr. 17 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SC AIDIPRESTIGE SRL TARGU JIU ASUPORA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 213 MP. AFERENT SPATIULUI COMERCIAL ȘI LANGA ACESTA SITUAT ÎN TARGU JIU STRADA TARGU JIU STRADA PETRESTI NR. 2B JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 18 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 97 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 98/18.02.2019.

Deschide
Nr. 19 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 81/11.02.2019.

Deschide
Nr. 20 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT CU ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA – FILIALA JUDETEANA GORJ CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI SITUAT IN TARGU JIU STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRANISTEANU NR. 1 JUD. GORJ IN SUPRAFATA DE 63 24 MP IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 101/19.02.2019.

Deschide
Nr. 21 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 8/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. GEORGE CĂLINESCU NR. 7 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 95/18.02.2019.

Deschide
Nr. 22 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 7/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. PETRE ȚUȚEA NR. 13 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 96/18.02.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SECȚIEI PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 87/14.02.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2018 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 92/15.02.2019.

Deschide
Nr. 25 din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE ȘI MAI 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 69/07.02.2019.

Deschide
din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENTA ÎN CAZURI DE VIOLENTA DOMESTICA

Deschide
din data 20.02.2019

PROIECT DE HOTĂRARE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 627/09.02.2010 ÎNCHEIAT CU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA - DIRECTIA GENERALA ADMINISTRATIVA

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 3 din data 26.02.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 25.02.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 45 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 46 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 47 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE

Deschide
Nr. 48 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL ȘI LÂNGĂ ACESTA SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA PETREȘTI NR. 2B JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 49 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA 11 IUNIE 1848 NR. 97 JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIA DE GRĂDINIȚĂ

Deschide
Nr. 50 din data 25.02.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Deschide
Nr. 51 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT CU ASOCIATIA NEVAZATORILOR DIN ROMANIA – FILIALA JUDETEANA GORJ CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A SPATIULUI SITUAT IN TARGU JIU STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRANISTEANU NR. 1 JUD. GORJ IN SUPRAFATA DE 63 24 MP IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII

Deschide
Nr. 52 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 8/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. GEORGE CĂLINESCU NR. 7 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP.

Deschide
Nr. 53 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 7/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. PETRE ȚUȚEA NR. 13 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.

Deschide
Nr. 54 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 627/09.02.2010 ÎNCHEIAT CU UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

Deschide
Nr. 55 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2018

Deschide
Nr. 56 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MARTIE APRILIE ȘI MAI 2019

Deschide
Nr. 57 din data 25.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ

Deschide