ȘEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 28.01.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 23.01.2019

PROIECT ORDINE DE PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA ORDINARA PUBLICA IN DATA DE 28.01.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL I 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 04/15.01.2019

Deschide
Nr. 1 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNIICPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 2 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 30/10.01.2019

Deschide
Nr. 3 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 31/18.01.2019

Deschide
Nr. 4 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE (IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE) ȘI CELOR BUGETARE (REDEVENȚE CHIRII) DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 51/21.01.2019

Deschide
Nr. 5 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICĂRII SALARIILOR DE BAZĂ STABILITE SUB NIVELUL DE 2.080 LEI LUNAR PRIN ANEXA LA H.C.L. NR. 16/29.01.2018 LA SUMA DE 2.080 LEI BRUT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 37/21.01.2019

Deschide
Nr. 6 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 40/21.01.2019.

Deschide
Nr. 7 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GERANTAT ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 49/21.01.2019.

Deschide
Nr. 9 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019-2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 14/15.01.2019

Deschide
Nr. 10 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 24/17.01.2019

Deschide
Nr. 11 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚEI TÂRGU JIU” COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 20/17.01.2019.

Deschide
Nr. 13 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.1 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 44/21.01.2019.

Deschide
Nr. 14 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 46 DIN 30.01.2012 PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REȚELE DE JOASA TENSIUNE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 45/21.01.201

Deschide
Nr. 15 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 468 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM„ ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 46/21.01.2019.

Deschide
Nr. 16 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BOBEI VASILE SEBASTIAN ȘI DOAMNEI MANDOCESCU IONELA-AIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 65 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 12/15.01.2019.

Deschide
Nr. 17 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MOGOȘANU MIRCEA ȘI DOAMNEI MOGOȘANU MIHAELA VIOLETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MARIN PREDA NR. 8 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 08/15.01.2019.

Deschide
Nr. 18 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DEACONESCU ANA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MINERILOR LÂNGĂ BL. 15 SC. 1 AP. 3 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 09/15.01.2019.

Deschide
Nr. 19 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. RYLKE PROD S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 MP. PE LATURA DE VEST A SPAȚIULUI COMMERCIAL SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII BL. 12 PARTER JUDEȚUL GORJ PRECUM ȘI DEZMEMBRAREA ACESTUIA DIN TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 24 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA UNIRII FN. JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 29/18.01.2019.

Deschide
Nr. 20 din data 23.01.2019

. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MITROI CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA SLT. MIHAI CRISTIAN OANCEA LÂNGĂ BL. 12 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 43/21.01.2019.

Deschide
Nr. 21 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 43/20600/01.11.2000 MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/10.07.2003 NR. 2/05.07.2005 ȘI NR. 3/20.07.2015 DE CĂTRE DOAMNA VOICAN FELICIA-COSMINA ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 10/15.01.2019.

Deschide
Nr. 22 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4341/10.02.2014 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP. OCUPAT DE ALEEA ȘI RAMPA DE ACCES SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BLOCUL 35 SCARA 3 JUDEȚUL GORJ ÎNCHEIAT CU DOAMNA BURLAN DORINA ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 13/15.01.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA I.L CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 42/21.01.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 53/21.01.2019.

Deschide
Nr. 24 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRILOR NR. 21A ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECT CĂTRE DOAMNA MANTA ELISAVETA ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 38/21.01.2019.

Deschide
Nr. 25 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 39/21.01.2019.

Deschide
Nr. 26 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3/12.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 9 MAI FN. JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 47 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 23/17.01.2019.

Deschide
Nr. 27 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU ZONA PIAȚA CENTRALĂ MAL STÂNG AL JIULUI T 134 208 P 12 80 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 22/17.01.2019.

Deschide
Nr. 28 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 73/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. CORNELIU BORDEI BL. 6 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. COTĂ INDIVIZĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 07/15.01.2019.

Deschide
Nr. 29 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 72/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. CORNELIU BORDEI BL. 6 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP. COTĂ INDIVIZĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 06/15.01.2019.

Deschide
Nr. 30 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 74/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 505 MP. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 05/15.01.2019.

Deschide
Nr. 31 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 9/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE CÂRLOVA NR. 1D JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 225 MP. COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 153 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45598 SUPRAFAȚA DE 32 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45597 ȘI SUPRAFAȚA DE 40 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50630 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 50/21.01.2019.

Deschide
Nr. 32 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI REGIONAL „AFORISMELE LUI BRÂNCUȘI – IZVOR AL EXPRIMĂRII ARTISTICE” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 32/18.01.2019.

Deschide
Nr. 33 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.233 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 15/15.01.2019.

Deschide
Nr. 34 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 48/21.01.2019. INIŢIATOR: PRIMARUL

Deschide
Nr. 35 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01 FEBRUARIE – 31 DECEMBRIE 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 33/21.01.2019.

Deschide
Nr. 36 din data 23.01.2019

ADRESA INSTITUȚIEI PREFECTULUI-JUDEȚUL GORJ NR. 473/11.01.2019 ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 1752/14.01.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 18/16.01.2019.

Deschide
Nr. 37 din data 23.01.2019

ADRESA NR. 2519/17.01.2019 A COMISIEI DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI A JUDEȚULUI GORJ ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 34/21.01.2019.

Deschide
Nr. 39 din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 5/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 5 BL. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. COTĂ INDIVIZĂ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 54/21.01.2019.

Deschide
din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎNSUSIT PRIN HCL 194/29.07.2002

Deschide
din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. AIDIPRESTIGE S.R.L. TARGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 213 MP. AFERENT SPATIULUI COMERCIAL ȘI LANGA ACESTA SITUAT ÎN TARGU JIU STARDA PETRESTI NR. 2 B JUDETUL GORJ

Deschide
din data 23.01.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR. 985 DIN SECȚIUNEA I A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 61/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR.133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 66/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 65/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 446 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI MODIFICAREA COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 62/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 64/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 63/28.01.2019.

Deschide
din data 28.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI ENTITĂȚILOR CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRAIAN NR. 5 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 67/28.01.2019.

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 31.01.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 28.01.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 1 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 2 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR.133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 3 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL I 2019

Deschide
Nr. 4 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2018

Deschide
Nr. 5 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS REPREZENTÂND SCUTIREA DE LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE (IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE) ȘI CELOR BUGETARE (REDEVENȚE CHIRII) DATORATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERILE CARE AU CALITATEA DE CONTRIBUABILI AI BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 6 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICĂRII SALARIILOR DE BAZĂ STABILITE SUB NIVELUL DE 2.080 LEI LUNAR PRIN ANEXA LA H.C.L. NR. 16/29.01.2018 LA SUMA DE 2.080 LEI BRUT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2019

Deschide
Nr. 7 din data 28.01.2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 8 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR APLICABIL CU DATA DE 01.01.2019

Deschide
Nr. 9 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Deschide
Nr. 10 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019-2020

Deschide
Nr. 11 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 12 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 13 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚEI TÂRGU JIU” COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A

Deschide
Nr. 14 din data 28.01.2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.1 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 15 din data 28.01.2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 46 DIN 30.01.2012 PRIVIND TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REȚELE DE JOASA TENSIUNE

Deschide
Nr. 16 din data 28.01.2019

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ART.2 ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 468 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM„ ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 17 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BOBEI VASILE SEBASTIAN ȘI DOAMNEI MANDOCESCU IONELA-AIDA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 65 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 18 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MOGOȘANU MIRCEA ȘI DOAMNEI MOGOȘANU MIHAELA VIOLETA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MARIN PREDA NR. 8 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 19 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DEACONESCU ANA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MINERILOR LÂNGĂ BL. 15 SC. 1 AP. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 20 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MITROI CONSTANTIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA SLT. MIHAI CRISTIAN OANCEA LÂNGĂ BL. 12 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 21 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 43/20600/01.11.2000 MODIFICAT ȘI COMPLETAT PRIN ACTELE ADIȚIONALE NR. 1/10.07.2003 NR. 2/05.07.2005 ȘI NR. 3/20.07.2015 DE CĂTRE DOAMNA VOICAN FELICIA-COSMINA

Deschide
Nr. 22 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4341/10.02.2014 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP. OCUPAT DE ALEEA ȘI RAMPA DE ACCES SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 22 DECEMBRIE 1989 LÂNGĂ BLOCUL 35 SCARA 3 JUDEȚUL GORJ ÎNCHEIAT CU DOAMNA BURLAN DORINA

Deschide
Nr. 23 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA I.L CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 24 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRANDAFIRILOR NR. 21A ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECT CĂTRE DOAMNA MANTA ELISAVETA

Deschide
Nr. 25 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3/12.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 9 MAI FN. JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 47 MP.

Deschide
Nr. 26 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU ZONA PIAȚA CENTRALĂ MAL STÂNG AL JIULUI T 134 208 P 12 80 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP.

Deschide
Nr. 27 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 73/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. CORNELIU BORDEI BL. 6 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.

Deschide
Nr. 28 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 72/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. CORNELIU BORDEI BL. 6 PARTER JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.

Deschide
Nr. 29 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 74/20.12.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 505 MP.

Deschide
Nr. 30 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 9/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VASILE CÂRLOVA NR. 1D JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 225 MP. COMPUS DIN SUPRAFAȚA DE 153 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45598 SUPRAFAȚA DE 32 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 45597 ȘI SUPRAFAȚA DE 40 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 50630

Deschide
Nr. 31 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU PENTRU ORGANIZAREA SIMPOZIONULUI REGIONAL „AFORISMELE LUI BRÂNCUȘI – IZVOR AL EXPRIMĂRII ARTISTICE”

Deschide
Nr. 32 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.233 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR”

Deschide
Nr. 33 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 34 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01 FEBRUARIE – 31 DECEMBRIE 2019

Deschide
Nr. 35 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN

Deschide
Nr. 36 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 5/16.01.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 5 BL. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP. COTĂ INDIVIZĂ

Deschide
Nr. 37 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 38 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR. 985 DIN SECȚIUNEA I A INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 39 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 446 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI MODIFICAREA COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 40 din data 28.01.2019

HOTARARE PRIVIND REGLEMENTAREA SITUAȚIEI ENTITĂȚILOR CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TRAIAN NR. 5 JUDEȚUL GORJ

Deschide