SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICĂ, CONVOCATA DE ÎNDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 20.12.2019 la ora 11:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 20.12.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA CONVOCATA DE INDATA ÎN DATA DE 20.12.2019 ORA 11:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 23.12.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DATA DE 20.12.2019

Deschide
din data 23.12.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DATA DE 20.12.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 190/25.04.2019 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 456/15.11.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 695/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ STATULUI ROMÂN A SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 465 MP. AFERENT BLOCULUI ANL SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA TEILOR NR. 11A 969 MP. 969 MP. 856 MP. ȘI 857 MP. AFERENTE BLOCURILOR ANL SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NARCISELOR – ZONA CALEA BUCUREȘTI TARLA 183 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 699/20.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 323/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA COSTACHE NEGRUZZI” MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 692/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE CORP B GRĂDINIȚA CONSTANTIN BRÂNCUȘI ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU – CORP C2 – STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 694/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 696/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 324/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA SFÂNTU DUMITRU ” MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 697/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE DOMNUL MARINESCU DAN MIHAI ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 97/18.03.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 693/19.12.2019

Deschide
din data 20.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 698/19.12.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 27 din data 28.01.2020

PROCES VERBAL AL SEDINTEI EXTRAPORDINARE PUBLICE CONVOCATA DE INDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 20.12.2019

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 514 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 515 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 516 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 190/25.04.2019 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ ÎN SUMĂ DE 896 MII LEI PENTRU 6 LUNI ÎN PERIOADA MAI-OCTOMBRIE PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 456/15.11.2019

Deschide
Nr. 517 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE CORP B GRĂDINIȚA CONSTANTIN BRÂNCUȘI ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU – CORP C2 – STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 518 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 323/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA COSTACHE NEGRUZZI” MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 519 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 324/27.08.2018 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUARE A LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA SFÂNTU DUMITRU ” MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 520 din data 20.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ STATULUI ROMÂN A SUPRAFEȚELOR DE TEREN DE 465 MP. AFERENT BLOCULUI ANL SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA TEILOR NR. 11A 969 MP. 969 MP. 856 MP. ȘI 857 MP. AFERENTE BLOCURILOR ANL SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NARCISELOR – ZONA CALEA BUCUREȘTI TARLA 183 JUDEȚUL GORJ

Deschide