SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 24.06.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 19.06.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA ORDINARA PUBLICA IN DATA DE 24.06.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 19.06.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI AVIZE ÎN PERIOADA 01.01.2019-31.05.2019

Deschide
Nr. 2 din data 19.06.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI URBANISM ÎN PERIOADA 31.05.2018 – 31.05.2019

Deschide
Nr. 3 din data 19.06.2019

ADRESA NR. 25480 DIN 10.06.2019 A DOMNULUI CONSILIER LOCAL LĂDARU ION - EDUARD

Deschide
Nr. 5 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 6 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 7 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 8 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 9 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 10 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 11 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 12 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA CORP C10 MODIFICĂRI INTERIOARE EXTERIOARE REABILITARE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 13 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 14 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 15 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJĂRI INTERIOARE STADIONUL MUNICIPAL – LUCRĂRI ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 16 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 17 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI DOMENIULUI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 18 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 19 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 20 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA REPUBLICII LÂNGĂ BL. 6 SC. 1 AP. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 21 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP. PAROHIA ”SFINȚII VOIEVOZI”

Deschide
Nr. 22 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 5000 MP. PAROHIA PREAJBA TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 23 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. TRITON S.R.L. ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI LÂNGĂ BL. 54 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 24 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DELCEA MARIA ȘI DOMNULUI DELCEA AUGUSTIN – GHEORGHE ASUPRA A 2 (DOUĂ) TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. RESPECTIV 3 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU ALEEA SF. NICOLAE LÂNGĂ BL. 6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 25 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BRAIA ALIN – VIOREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 56 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 26 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE ÎN DATA DE 01.08.2019

Deschide
Nr. 27 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30729/21.08.2014 ÎNCHEIAT CU ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI-ADRIAN.

Deschide
Nr. 28 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIOPLEA FILIP ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP. COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CASTANILOR LÂNGĂ BL. 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 29 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3828 MP. ȘI A EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI

Deschide
Nr. 30 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 195/28.11.2016.

Deschide
Nr. 31 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 146/25.03.2019 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII CORECTE A SINTAGMEI ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII” ÎN LOC DE ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII„

Deschide
Nr. 32 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ÎN ANUL 2019 ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR

Deschide
Nr. 33 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI – CADRU DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ – STABILIRE PROCEDURI PENTRU ACTIVITATEA CE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ ȘI INTERVENȚII LA ANSAMBLUL MONUMENTAL ”CALEA EROILOR„ SITUAT ÎN TÂRGU JIU PARC MUNICIPAL ȘI PARC COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 34 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ”100 DE ANI DE IUBIRE EMOȚIE ȘI AMINTIRI”

Deschide
Nr. 35 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CE SE VOR DESFĂȘURA PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA IULIE – OCTOMBRIE 2019

Deschide
Nr. 36 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC PRIN CURSE REGULATE PE RAZA UAT TÂRGU JIU ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 37 din data 19.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL III 2019

Deschide
Nr. 38 din data 21.06.2019

ADRESA NR. 26383 DIN DATA DE 14.06.2019 A ADIA GORJ

Deschide
Nr. 39 din data 21.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 229/29.05.2019

Deschide
Nr. 40 din data 21.06.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE

Deschide
Nr. 41 din data 21.06.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TARGU JIU CA URMARE A PRELUNGIRII SUPLIMENTARII TEMPORARE A STRUCTURII COMPARTIMENTULUI PARCĂRI PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 14 din data 26.06.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 24.06.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 14 din data 30.07.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 24.06.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARA PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (PROCES -VERBAL APROBAT LA DATA DE 29.07.2019)

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 249 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 250 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 251 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 252 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 253 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 254 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBARE A PROIECTULUI ”AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 255 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 256 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA CORP C10 MODIFICĂRI INTERIOARE EXTERIOARE REABILITARE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 257 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 258 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 259 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJĂRI INTERIOARE STADIONUL MUNICIPAL – LUCRĂRI ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 260 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 261 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI DOMENIULUI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 262 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 263 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 264 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA REPUBLICII LÂNGĂ BL. 6 SC. 1 AP. 3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 265 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP. PAROHIA ”SFINȚII VOIEVOZI”

Deschide
Nr. 266 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 5000 MP. CU PAROHIA PREAJBA TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 267 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. TRITON S.R.L. ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI LÂNGĂ BL. 54 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 268 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI DELCEA MARIA ȘI DOMNULUI DELCEA AUGUSTIN – GHEORGHE ASUPRA A 2 (DOUĂ) TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP. RESPECTIV 3 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU ALEEA SF. NICOLAE LÂNGĂ BL. 6 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 269 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BRAIA ALIN – VIOREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU LOCALITATEA PREAJBA MARE STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 56 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 270 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE ÎN DATA DE 01.08.2019

Deschide
Nr. 271 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30729/21.08.2014 ÎNCHEIAT CU ȘOFEI CONSTANTIN DANIEL – CURATOR AL MINORULUI ȘOFEI ANDREI-ADRIAN

Deschide
Nr. 272 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIOPLEA FILIP ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP. COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. CASTANILOR LÂNGĂ BL. 2 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 273 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3828 MP. ȘI A EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI

Deschide
Nr. 274 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 195/28.11.2016

Deschide
Nr. 275 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 146/25.03.2019 ÎN SENSUL ÎNSCRIERII CORECTE A SINTAGMEI ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII” ÎN LOC DE ”TEREN ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII„

Deschide
Nr. 276 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI – CADRU DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ – STABILIRE PROCEDURI PENTRU ACTIVITATEA DE URMĂRIRE ÎN TIMP/MENTENANȚĂ ȘI INTERVENȚII LA ANSAMBLUL MONUMENTAL ”CALEA EROILOR„ SITUAT ÎN TÂRGU JIU PARC MUNICIPAL ȘI PARC COLOANA FĂRĂ SFÂRȘIT JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 277 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ”100 DE ANI DE IUBIRE EMOȚIE ȘI AMINTIRI”

Deschide
Nr. 278 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACȚIUNI CE SE VOR DESFĂȘURA PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA IULIE – OCTOMBRIE 2019

Deschide
Nr. 279 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC PRIN CURSE REGULATE PE RAZA UAT TÂRGU JIU ȘI ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 280 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL III 2019

Deschide
Nr. 281 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 229/29.05.2019

Deschide
Nr. 282 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ȘI INTRODUCEREA PENTRU REFOLOSIRE A PIESELOR ȘI SUBANSAMBLELOR REZULTATE

Deschide
Nr. 283 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU CA URMARE A PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII COMPARTIMENTULUI PARCĂRI PÂNĂ LA DATA DE 31.12.2019

Deschide
Nr. 284 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019

Deschide
Nr. 285 din data 24.06.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 217/29.05.2019 ÎN SENSUL ELIMINĂRII POZIȚIEI NR. 236 TEREN AFERENT BISERICA BÎRSEȘTI

Deschide