SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 28.10.2019 la ora 14:00

Show details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Show details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Show details for Proces verbalProces verbal
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 401 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019.

Deschide
Nr. 402 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 403 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA.

Deschide
Nr. 404 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACȚIUNILOR DESFĂȘURATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 405 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 406 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 407 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Deschide
Nr. 408 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 409 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 410 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 411 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 412 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 413 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMPLASARE LES 20KV PTCZ 141-PTCZ149 TG JIU ȘI LES 0 4 KV PROPRIETATE DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 414 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 401 MP. PROPRIETATEA DOMNULUI CĂLESCU ION ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CUMPĂRĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 415 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 427 MP. SITUATĂ ÎN STR. BICAZ FN. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII CĂTRE DL. NEBANCIA CONSTANTIN.

Deschide
Nr. 416 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 104/16.09.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA PETREȘTI NR. 2B JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57746.

Deschide
Nr. 417 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 122 DIN 20.03.2019 PRIVIND TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP. AFERENT DISPENSARULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. I.L. CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 418 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CODRUȘI TUDORICĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTOR DAIMACA NR. 34 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 419 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ÎN FAVOAREA DOMNULUI KIVULESCU ION ȘI A DOAMNEI KIVULESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 23 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 420 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGU JIU (S.L.I. TÂRGU JIU) A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” (CONSTRUCȚIE ANEXĂ C4) TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 349-351 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV NR. 57/2019).

Deschide
Nr. 421 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 330/26.08.2019.

Deschide
Nr. 422 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 4 DIN H.C.L. NR. 101/2012.

Deschide
Nr. 423 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 102/2012.

Deschide
Nr. 424 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 425 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE COPROPRIETARILOR ROȘU ELENA RĂDULESCU FLORIN-GEORGIANA ȘI RĂDULESCU IONUȚ-MARIAN ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. FIECARE REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE LOCUINȚELOR NR. 32 ȘI NR. 33 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR BL. 6 SC. 2 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 426 din data 28.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI DE ACCIDENTE PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA CLĂDIRII MONUMENT ISTORIC LA COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide