SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 28.10.2019 la ora 14:00

Show details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2019.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ÎN PERIOADA 01.01.2019-30.09.2019.

Deschide
din data 23.10.2019

INFORMARE PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU PRIVIRE LA UNELE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII LEGALE ȘI CONSECINȚE ALE RESPECTĂRII/NERESPECTĂRII ACESTORA.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU ULTIMUL MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC SA TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACȚIUNILOR DESFĂȘURATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2019 DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITĂȚI FISCALE ȘI APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A ACESTORA.

Deschide
din data 23.10.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI PE PERIOADA 01.01.2019-01.10.2019.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Deschide
din data 23.10.2019

. PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE INSTALAȚII FÂNTÂNI ARTEZIENE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REAMPLASARE LES 20KV PTCZ 141-PTCZ149 TG JIU ȘI LES 0 4 KV PROPRIETATE DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA SA PENTRU CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU TREI SĂLI DE GRUPĂ SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 401 MP. PROPRIETATEA DOMNULUI CĂLESCU ION ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CUMPĂRĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 427 MP. SITUATĂ ÎN STR. BICAZ FN. PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CĂTRE DL. NEBANCIA CONSTANTIN.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE COPROPRIETARILOR ROȘU ELENA RĂDULESCU FLORIN-GEORGIANA ȘI RĂDULESCU IONUȚ-MARIAN ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 04 MP. FIECARE REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE LOCUINȚELOR NR. 32 ȘI NR. 33 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. CONSTRUCTORILOR BL. 6 SC. 2 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 122 DIN 20.03.2019 PRIVIND TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 547 MP. AFERENT DISPENSARULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. I.L. CARAGIALE NR. 8A JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.L. NR. 102/2012.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 330/26.08.2019.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA CLAUZEI INSERATĂ ÎN ULTIMUL ALINEAT AL ART. 12 DIN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 35683/03.10.2007.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ÎN FAVOAREA DOMNULUI KIVULESCU ION ȘI A DOAMNEI KIVULESCU ELENA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 23 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 4 DIN H.C.L. NR. 101/2012.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 104/16.09.2019 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA PETREȘTI NR. 2B JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 213 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57746.

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ SINDICATULUI LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT TÂRGU JIU (S.L.I. TÂRGU JIU) A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” (CONSTRUCȚIE ANEXĂ C4) TÂRGU JIU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ (ELABORAT ÎN TEMEIUL ART. 349-351 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV NR. 57/2019).

Deschide
din data 23.10.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CODRUȘI TUDORICĂ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTOR DAIMACA NR. 34 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Show details for Proces verbalProces verbal
Show details for Hotarari adoptateHotarari adoptate