ȘEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 19.02.2019 la ora 13:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 15.02.2019

PROIECT ORDINE DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA ÎN DATA DE 19.02.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 15.02.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIU DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019 ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 2 din data 15.02.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 3 din data 15.02.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE SITUATIE (PLANSA A1) ȘI A PLANULUI PARCULET NR. 1 (PLANSA A3) DIN STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AMENAJARE PARCULET NR. 1 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TARGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 514/20.12.2018

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 2 din data 19.02.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 19.02.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide ,Nr. 41 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 42 din data 19.02.2019

HOTARARE PRIVIND APROBAREA “REGISTRULUI LOCAL AL SPATIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. 43 din data 19.02.2019

H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE SITUAȚIE ( PLANȘA A1) ȘI A PLANULUI PĂRCULEȚ NR. 1 ( PLANȘA A3) DIN STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1 CARTIER OBREJA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” APROBAT PRIN H.C.L. NR. 514/20.12.2018

Deschide
Nr. 44 din data 19.02.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.431 DIN 07.11.2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE.

Deschide