SEDINTA ORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 16.12.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 11.12.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN SEDINTA ORDINARA ÎN DATA DE 16.12.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 16.12.2019

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 16.12.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 221 BL. 221 PARTER JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 46561 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 673/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 16380/01.06.2002 MODIFICAT PRIN ACT ADIȚIONAL NR. 1/20.11.2003 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU LÂNGĂ BL. 38 A JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 672/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ PÂNĂ LA DATA DE 01.12.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 661/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

INFORMARE PRIVIND DEMERSURILE EFECTUATE PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A H.C.L. NR. 290/30.07.2018 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 663/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI COMPLETAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 660/05.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

ADRESĂ INSTITUȚIEI PREFECTULUI –JUDEȚUL GORJ NR. 13845/02.12.2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 659/04.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019 DE SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 680/09.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 625/18.11.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 M.P. PAROHIEI SFINȚII VOIEVOZI” DIN TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA H.C.L. NR. 265/24.06.2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 474/11.09.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SUPRAFEȚEI DE 20 M.P. SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 684/10.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 668/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA N.TITULESCU” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 671/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU CU PRIVIRE LA INVENTARIEREA ȘI ASIGURAREA PAZEI BUNURILOR PE ANUL 2019 ÎNREGISTRATĂ LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 662/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 27356/15.07.2010 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE LÂNGĂ BL. 77 JUDEȚUL GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 674/06.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ACHIZIȚII PUBLICE ÎN ANUL 2019 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NUMĂRUL 658/04.12.2019.

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII DC IRISH STEPS S.R.L. ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 M.P. SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU F.N. JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 11.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII SERVICIULUI PATRIMONIU ȘI PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU CU 5 POSTURI CONTRACTUALE DE MUNCITORI PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 667/06.12.2019

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT LICURICI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA”-GORJ ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 677/06.12.2019.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 664/06.12.2019.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01.IANUARIE 2020-31.12.2020 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 676/06.12.2019.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN (INTRAVILAN) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 238 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 53824 RESPECTIV 2061 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 38957 FORMAT DIN 648 M.P. ( INTRAVILAN) ȘI 1.413 M.P. ( EXTRAVILAN) ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 2.299 M.P. REZULTATĂ ÎN URMA ALIPIRII ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 678/06.12.2019.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPAL DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR – AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN CONCESIUNE NR. 43474/07.12.2006.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII TAXELOR ȘI TARIFELOR PENTRU PERIOADA IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020 PENTRU COMERCIANȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PIEȚELE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 675/06.12.2019.

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII SINDICATULUI INDEPENDENT AL SALARIAȚILOR DIN S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU PRIVIND PROPUNEREA DE MAJORARE DE COSTURI/KM PENTRU MAJORAREA CU 400 LEI/SALARIAT ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2020 .

Deschide
din data 12.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPAL DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL CADRU NR. 34602/11.09.2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PRIN CONCESIUNE - ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI.

Deschide
din data 16.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC 502” ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 687/16.12.2019

Deschide
din data 16.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC NR. 4 ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 688/16.12.2019.

Deschide
din data 16.12.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S..C COMAT GORJ S.R.L. ÎNREGISTRAT LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 690/16.12.2019.

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 26 din data 23.12.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 16.12.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 492 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2020

Deschide
Nr. 493 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 494 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII SUPLIMENTĂRII TEMPORARE A STRUCTURII SERVICIULUI PATRIMONIU ȘI PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU CU 5 POSTURI CONTRACTUALE DE MUNCITORI PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2020

Deschide
Nr. 495 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 496 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 M.P. PAROHIEI SFINȚII VOIEVOZI” DIN TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA H.C.L. NR. 265/24.06.2019

Deschide
Nr. 497 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII DC IRISH STEPS S.R.L. ASUPRA A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 M.P. ȘI 19 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU F.N. JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 498 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU” FN. JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 499 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 16380/01.06.2002 MODIFICAT PRIN ACT ADIȚIONAL NR. 1/20.11.2003 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU LÂNGĂ BL. 38 A JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 500 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 27356/15.07.2010 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA 1 DECEMBRIE LÂNGĂ BL. 77 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 501 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI NR. 221 BL. 221 PARTER JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 46561 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN

Deschide
Nr. 502 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SUPRAFEȚEI DE 20 M.P. SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU”

Deschide
Nr. 503 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALIPIRII IMOBILELOR TEREN (INTRAVILAN) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 238 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 53824 RESPECTIV 2061 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 38957 FORMAT DIN 648 M.P. (INTRAVILAN) ȘI 1.413 M.P. (EXTRAVILAN) ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A SUPRAFEȚEI TOTALE DE 2.299 M.P. REZULTATĂ ÎN URMA ALIPIRII

Deschide
Nr. 504 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPALE DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 10 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR – AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIN CONCESIUNE NR. 43474/07.12.2006

Deschide
Nr. 505 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE PENTRU PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020

Deschide
Nr. 506 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DIMINUĂRII TAXELOR ȘI TARIFELOR PENTRU PERIOADA IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020 PENTRU COMERCIANȚII CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA ÎN PIEȚELE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 507 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT LICURICI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA”-GORJ

Deschide
Nr. 508 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2020

Deschide
Nr. 509 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DEȘEURILE MUNICIPALE DESTINATE A FI ELIMINATE PRIN DEPOZITARE PRIN MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU ECONOMIA CIRCULARĂ ȘI ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 8 LA CONTRACTUL CADRU NR. 34602/11.09.2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PRIN CONCESIUNE - ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI

Deschide
Nr. 510 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC 502”

Deschide
Nr. 511 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ REABILITARE BLOC LOCUINȚE SOCIALE – BLOC NR. 4

Deschide
Nr. 512 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. COMAT GORJ S.R.L.

Deschide
Nr. 513 din data 16.12.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE – TESTUL INVESTITORULUI PRIVAT PRUDENT „MAJORARE CAPITAL SOCIAL” – LA S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide