ȘEDINTA ORDINARA, PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 30.09.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 25.09.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PENTRU SEDINTA DIN DATA DE 30.09.2019 ORA 14.00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 30.09.2019

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 30.09.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 118/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SALĂ DE SPORT – COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 223 MP. PAROHIEI ”SFINȚII VOIEVOZI” DIN TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ ȘI ABROGAREA HCL NR. 265/24.06.2019.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 159/25.04.2019 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36 80 MP. REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA SEDIU P.N.L. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI BL. 40 PARTER JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 25.09.2019

. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACCESUL PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA INSTALĂRII ÎNTREȚINERII ÎNLOCUIRII SAU MUTĂRII REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE SUSȚINERII ACESTORA MODUL DE UTILIZARE PARTAJATĂ A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ PRECUM ȘI MĂSURILE PRIVIND CONSTRUIREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU ULTIMUL MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CIOCÂRLĂU MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE ± 838 MP.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 50744.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3480/08.08.2011.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DE DREPT A VICEPRIMARULUI CARE VA EXERCITA PRIMUL DINTRE CEI DOI VICEPRIMARI ATRIBUȚIILE PRIMARULUI ÎN SITUAȚII DE IMPOSIBILITATE EXERCITARE MANDAT.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNERILE DE APROBARE A MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDEȚUL GORJ S.C. IRISH STEPS S.R.L.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA PERLEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 5 AL REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 218/29.05.2019.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII/COMPLETĂRII PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONDOC DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 05 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STR. BÂRSEȘTI BL. 1N AP. 7 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2019.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. RESPECTIV 8 MP. AFLATE ÎN VECINĂTATEA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MINERILOR NR. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI A UNEI PLATFORME PENTRU APROVIZIONARE MARFĂ.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE INSTALAȚII FÂNTÂNI ARTEZIENE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN STRADA TRAIAN NR. 5 MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ PARTIDULUI ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATEA NAȚIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI.

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL SCM TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
din data 25.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONTRACTAREA DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A UNUI CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE CU SCADENȚĂ LA DATA DE 13.08.2020 DE LA B.C.R. S.A.

Deschide
din data 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU APA PE DS 3 LOCALITATEA COMPONENTA ROMANESTI MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
din data 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ELIMINAREA PUNCTULUI 4 DIN ANEXA 5 ȘI MODIFICAREA PUNCTULUI 1 DIN ANEXA 4 LA HCL NR. 345/26.08.2019

Deschide
din data 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
din data 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CORDUSI TUDORICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 334 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTOR DAIMACA NR. 34 JUDETUL GORJ

Deschide
din data 26.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE CU TITLU GRATUIT PENTRU O PERIOADĂ DE 25 ANI CĂTRE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI CU DESTINAȚIA DE ”CĂMIN” ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1150 MP SITUATE ÎN TÂRGU JIU ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU”

Deschide
din data 27.09.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 30.09.2019

Deschide
din data 27.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART. 2 DIN HCL NR. 321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT”

Deschide
din data 30.09.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 41/19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ „STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 323/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ȘI COMPLETARII HCL NR. 41/19.02.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 17 din data 09.10.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 30.09.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 352 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 30.09.2019

Deschide
Nr. 353 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 354 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 355 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL CIOCÂRLĂU MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 356 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SALĂ DE SPORT – COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 357 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 118/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 358 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 359 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 361 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONTRACTAREA DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A UNUI CREDIT TIP OVERDRAFT ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE CU SCADENȚĂ LA DATA DE 13.08.2020 DE LA B.C.R. S.A

Deschide
Nr. 362 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN H.C.L. NR. 321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 363 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 41/19.02.2019 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICĂ „STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZUIT 2019” ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 323/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 41/19.02.2019

Deschide
Nr. 364 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 159/25.04.2019 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 36 80 MP. REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA SEDIU P.N.L. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. VICTORIEI BL. 40 PARTER JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 365 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONDOC DUMITRU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 05 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STR. BÂRSEȘTI BL. 1N AP. 7 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 366 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 23 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA NICOLAE TITULESCU FN. JUDEȚUL GORJ S.C. IRISH STEPS S.R.L

Deschide
Nr. 367 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTAL BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. A DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. RESPECTIV 8 MP. AFLATE ÎN VECINĂTATEA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MINERILOR NR. 5 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI ȘI A UNEI PLATFORME PENTRU APROVIZIONARE MARFĂ

Deschide
Nr. 368 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN

Deschide
Nr. 369 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN STRADA TRAIAN NR. 5 MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ PARTIDULUI ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATEA NAȚIONALĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI

Deschide
Nr. 370 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.283 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 50744

Deschide
Nr. 371 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 834 MP

Deschide
Nr. 372 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 373 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DE DREPT A VICEPRIMARULUI CARE VA EXERCITA PRIMUL DINTRE CEI DOI VICEPRIMARI ATRIBUȚIILE PRIMARULUI ÎN SITUAȚII DE IMPOSIBILITATE EXERCITARE MANDAT

Deschide
Nr. 374 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 5 AL REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. NR. 215/29.05.2017 ȘI MODIFICAT PRIN H.C.L. NR. 218/29.05.2019

Deschide
Nr. 375 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2019

Deschide
Nr. 376 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA PERLEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 377 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 3480/08.08.2011

Deschide
Nr. 378 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII/COMPLETĂRII PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 379 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL SCM TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 380 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEAZBILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU APĂ PE DS 3 LOCALITATEA COMPONENTĂ ROMANEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 381 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 382 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ELIMINAREA PUNCTULUI 4 DIN ANEXA 5 ȘI MODIFICAREA PUNCTULUI 1 DIN ANEXA 4 LA H.C.L. NR. 345/26.08.2019

Deschide
Nr. 383 din data 30.09.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE ADMINISTRARE CU TITLU GRATUIT PENTRU O PERIOADĂ DE 25 DE ANI CĂTRE UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JI A CONSTRUCȚIEI CU DESTINAȚIA DE „CĂMIN” ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1150 MP. SITUATE ÎN TÂRGU JIU ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU”

Deschide