SEDINTA EXTRAORDINARA PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 08.10.2019 la ora 16:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 07.10.2019

PROIECT ORDINE DE ZI

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 08.10.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 08.10.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
din data 07.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CAILE DE ATAC IMPOTRIVA SENTINTEI NR. 698/2019

Deschide
din data 08.10.2019

PROIECT DE HOTARARE CU PROPUNERI DE APROBARE A ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.268 MP AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 50887 RESPECTIV 4.192MP AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 52070 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A OBIECTIVULUI MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL”

Deschide
din data 08.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI PRIVIND CIRCULAȚIA PIETONALĂ ȘI AUTO PE PASAJUL SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
din data 08.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR. 366 DIN 30.09.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 18 din data 18.10.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 08.10.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 384 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA SENTINȚEI CIVILE NR. 698/2019 PRONUNȚATĂ DE CĂTRE CURTEA DE APEL CRAIOVA LA DATA DE 18.09.2019 ÎN DOSARUL NR. 6274/95/2017 ÎNREGISTRAT LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 42268/24.09.2019

Deschide
Nr. 385 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A.

Deschide
Nr. 386 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNERILE DE APROBARE A MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A.

Deschide
Nr. 387 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 6 DIN H.C.L. NR. 349/26.08.2019 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII C.N.I. “ S.A. A AMPLASAMENTULUI ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII PROIECT PILOT- CONSTRUIRE BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR. 6F MUNICIPIULUI TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 388 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 366/30.09.2019

Deschide
Nr. 389 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE CU PROPUNERI DE APROBARE A ALIPIRII IMOBILELOR TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58.268 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 50887 RESPECTIV 4192 M.P. AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 25070 ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE PUBLICITATE IMOBILIARĂ ȘI ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ A OBIECTIVULUI MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL”

Deschide
Nr. 390 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN PRIMĂ URGENȚĂ PENTRU ÎNLĂTURAREA RISCULUI PRIVIND CIRCULAȚIA PIETONALĂ ȘI AUTO PE PASAJUL SUPERIOR PESTE CALEA FERATĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 391 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII PCT. 4.2 PCT.4.7 DE LA ART. 4 ȘI ART.6 DIN H.C.L. NR. 513 DIN 20.12.2018 PRIVIND APLICAREA U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ - ORDIN NR. 760 DIN 17 IULIE 2018”

Deschide
Nr. 392 din data 08.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide