SEDINTA ORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 27.11.2019 la ora 14:00

Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 27.11.2019

MINUTA ȘEDINȚEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 27.11.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 21.11.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2019-11.11.2019

Deschide
Nr. 2 din data 21.11.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATA DE CATRE SERVICIUL GESTIONARE SITUATII DE URGENTA SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 3 din data 21.11.2019

INFORMAREA ASOCIATIEI CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 4 din data 21.11.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2019

Deschide
Nr. 5 din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ȘI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2019

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3900 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” TARGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE OBIECTE DE INVENTAR

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TARGU JIU

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S EDIILITARA PUBLIC SA TARGU JIU PENTRU DESZAPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2019-2020.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TARGU JIU

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA FRASINETULUI MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PALTINULUI MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILO DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SAVINESTI - AGRICULTURII (PANA IN STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TARGU JIU”.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC MUNICIPIUL TARGU JIU”.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/537/01.02.12.2014 ÎNCHEIAT CU SC DAVIO SRL

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PRIETENIEI MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 44537/02.12.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL NICOLCEA DAN-IONUT

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A 7 LOCURI DE VECI IN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TARGU JIU PENTRU COMPLEXUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULȚI „BALTENI” TARGU JIU

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 103/16.09.2019 INTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 56 MP. COTA INDIVIZA CE FACE PARTE DINTR-O SUPRAFATA MAI MARE DE TEREN DE 657 MP. SITUAT ÎN TARGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37338.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI CONCESIONAREA CNCF CFR – S.A. A MIJLOCULUI FIX „POD CF STRADA ROMANEȘTI”.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H. C.L. NR. 415 DIN 28.10.2019.

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H C.L. NR. 291/31.07.2015 ȘI A ART. 2 DIN H.C.L. NR. 405/28.09.2015

Deschide
din data 21.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2019 IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020

Deschide
din data 22.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TARGU JIU

Deschide
din data 25.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRADA IONEL TEODOREANU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
din data 25.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII ALE DIRECTIEI PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR TTARGU JIU

Deschide
din data 25.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN H.C.L. NR. 455 DIN 15.11.2019

Deschide
din data 26.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 26.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. - DIRECȚIA INVESTIȚII /DEPARTAMENT SPORT ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ - A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
din data 26.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 17.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
din data 27.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL NICODIM” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide
din data 27.11.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 303 DIN 29.07.2019.

Deschide
din data 27.11.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE.

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 24 din data 11.12.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 27.11.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 457 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTITII ȘI SURSE DE FINANTARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 458 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRAILOIU” TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE OBIECTE DE INVENTAR.

Deschide
Nr. 459 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 460 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 461 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S EDIILITARA PUBLIC SA TARGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2019-2020

Deschide
Nr. 462 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA FRASINETULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 463 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PALTINULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 464 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUARII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANTARE PENTRU OBIECTIVUL „EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE STRADA PRIETENIEI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 465 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 44537/02.12.2014 ÎNCHEIAT CU DOMNUL NICOLCEA DAN-IONUT.

Deschide
Nr. 466 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/537/01.02.12.2014 ÎNCHEIAT CU SC DAVIO SRL.

Deschide
Nr. 467 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILO DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA SAVINESTI - AGRICULTURII (PANA ÎN STRADA VICTORIEI) - LIVIU REBREANU - ALEEA TEILOR - ALEEA PLOPILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 468 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATA A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - REAMENAJARE ZONA PIETONALA A CENTRULUI CIVIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 469 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A 7 LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU PENTRU COMPLEXUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA PENTRU ADULȚI „BALTENI” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 470 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 103/16.09.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFATA DE 56 MP. COTA INDIVIZA CE FACE PARTE DINTR-O SUPRAFATA MAI MARE DE TEREN DE 657 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37338.

Deschide
Nr. 471 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 472 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ROMÂN ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR ȘI CONCESIONAREA CNCF CFR – S.A. A MIJLOCULUI FIX „POD CF STRADA ROMANEȘTI”.

Deschide
Nr. 473 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H C.L. NR. 291/31.07.2015 ȘI A ART. 2 DIN H.C.L. NR. 405/28.09.2015.

Deschide
Nr. 474 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H. C.L. NR. 415 DIN 28.10.2019.

Deschide
Nr. 475 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 476 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND. ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2019 IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2020.

Deschide
Nr. 477 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 478 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 DIN H.C.L. NR. 455 DIN 15.11.2019.

Deschide
Nr. 479 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ STRADA IONEL TEODOREANU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 480 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A. - DIRECȚIA INVESTIȚII /DEPARTAMENT SPORT ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CULTURĂ - A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE CASA DE CULTURĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 481 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 482 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 17.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 483 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC „SFÂNTUL NICODIM” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 484 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 303 DIN 29.07.2019.

Deschide
Nr. 485 din data 27.11.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019 AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE.

Deschide