ȘEDINTA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU în data de 29.07.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 24.07.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA ORDINARA PUBLICA IN DATA DE 29.07.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. D1 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 603/16841/22.05.2018 ÎNCHEIAT CU FUNDAȚIA ”PRO SATUL”

Deschide
Nr. D2 din data 25.07.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2019-30.06.2019

Deschide
Nr. D3 din data 26.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI ”CALITATE-EFICIENTĂ-PERFORMANTĂ” COD SIPOCA 111/COD MYSMIS120714

Deschide
Nr. D4 din data 26.07.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDURI ȘI BRANSAMENTE LA UTILITĂTI ALE STADIONULUI MUNICIPAL-RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”.

Deschide
Nr. 1 din data 25.07.2019

RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2019.

Deschide
Nr. 2 din data 25.07.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 01.07.2018 -31.07.2019.

Deschide
Nr. 3 din data 25.07.2019

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2019.

Deschide
Nr. 4 din data 25.07.2019

RAPORT DE ACTIVITATEA AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Deschide
Nr. 5 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2019.

Deschide
Nr. 6 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 7 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 8 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.500 LEI.

Deschide
Nr. 9 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 11 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 12 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE SPAȚII HOTEL SPORT MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 13 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019.

Deschide
Nr. 14 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ȘI CENTRUL ”MAGNOLIA”.

Deschide
Nr. 15 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. JIULUI NR. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 16 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BRÎNZAN ELENA MIHAELA ȘI DOMNULUI BRÎNZAN GHEORGHE LUCIAN ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA GAROFIȚEI LÂNGĂ BL. 5 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 17 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTOFFICE S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 80 MP. AFERENT SCĂRII DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BLOC 56 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 18 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 32262/03.09.2014 ȘI 32249/03.09.2014 ÎNCHEIATE CU S.C. ARTIMA S.A.

Deschide
Nr. 19 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA TÂRGULUI (ZONA TÂRG DE GROSS) FN. ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE.

Deschide
Nr. 20 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 21 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU A SUMEI DE 1.029 35 LEI.

Deschide
Nr. 22 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PROPRIETARILOR APARTAMENTELOR NR. 3 NR.5 NR. 9 NR.13 ȘI NR. 17 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR. SLT. GH. BĂRBOI BL. 10 SC. 1 JUDEȚUL GORJ ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNOR BALCOANE P+4.

Deschide
Nr. 23 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR. 35 DIN 28.01.2019 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN MARIAN ȘTEFAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. OLARI LÂNGĂ BL. 14 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 24 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 25 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ARTICOLULUI 3 AL H.C.L. NR. 25 29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT .

Deschide
Nr. 26 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ-BRATILOVEANU DELIA-MIHAELA.

Deschide
Nr. 27 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85/19.06.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA-MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MESTEACĂNULUI NR. 3F JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 57654.

Deschide
Nr. 28 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI – TEREN IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52785 ÎN DOUĂ LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. RESPECTIV 33 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ELCA S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. ȘI DOMNULUI BENEGUI AUREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP. SUPRAFEȚE SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA HIDROCENTRALEI NR. 4 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 29 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 61/11.03.2019.

Deschide
Nr. 30 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE A UNOR TRIBUNE MODULARE CU SCAUNE DIN PLASTIC REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 25.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DESFIINȚAREA DEPOZITELOR NECONTROLATE DE DEȘEURI PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
din data 29.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COFINANȚARE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. PENTRU FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A SUMEI DE 75.938 75 LEI

Deschide
din data 29.07.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 15 din data 26.08.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 29.07.2019 ÎN ȘEDINȚA ORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 286 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2019

Deschide
Nr. 287 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2019

Deschide
Nr. 288 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 AL H.C.L. NR. 25/29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

Deschide
Nr. 289 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA CONTRIBUȚIEI PENTRU FINANȚAREA PROIECTULUI „CALITATE=EFICIENȚĂ=PEFORMANȚĂ” COD SIPOCA 111/COD MYSMIS 120714

Deschide
Nr. 290 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII DE COFINANȚARE CU COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. PENTRU FINANȚAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A SUMEI DE 75.938 75 LEI

Deschide
Nr. 291 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 292 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU A SUMEI DE 13.500 LEI

Deschide
Nr. 293 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 294 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 295 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ.”

Deschide
Nr. 296 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE SPAȚII HOTEL SPORT MUNICIPIUL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 297 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2019

Deschide
Nr. 298 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIILOR ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ȘI CENTRUL MAGNOLIA”

Deschide
Nr. 299 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA JIULUI NR. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 300 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BRÂNZAN ELENA MIHAELA ȘI DOMNULUI BRÂNZAN GHEORGHE LUCIAN ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA GAROFIȚEI LÂNGĂ BL. 5 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 301 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. RENTOFFICE S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 80 M.P. AFERENT SCĂRII DE ACCES SPRE SPAȚIUL COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA VICTORIEI LÂNGĂ BLOC 56 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 302 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 32262/03.09.2014 ȘI 32249/03.09.2014 ÎNCHEIAT CU S.C. ARTIMA S.A

Deschide
Nr. 303 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA TÂRGULUI ( ZONA TÂRG DE GROSS) FN ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE

Deschide
Nr. 304 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PRIVIND ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2019.

Deschide
Nr. 305 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE C. BRĂILOIU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU A SUMEI DE 1.029 35 LEI

Deschide
Nr. 306 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PROPRIETARILOR APARTAMENTELOR NR. 3 NR. 5 NR. 9 NR. 13 ȘI NR. 17 SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA SLT. GHE. BĂRBOI SCARA 1 JUDEȚUL GORJ ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 M.P. ÎN VEDEREA EDIFICĂRII DE BALCOANE P+4

Deschide
Nr. 307 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR. 35/28.01.2019 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI COCEAN MARIA ȘI DOMNULUI COCEAN MARIAN ȘTEFAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA OLARI LÂNGĂ BL. 14 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 308 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 309 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI RĂUȚ-BRATILOVEANU DELIA- MIHAELA

Deschide
Nr. 310 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 85/19.06.2019 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA-MARIA –EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 129 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MESTEACĂNULUI NR. 3F JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 57654

Deschide
Nr. 311 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI –TEREN IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52785 ÎN DOUĂ LOTURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 M.P. RESPECTIV 33 M.P. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE S.C. ELCA S.R.L. TÂRGU JIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 M.P. ȘI DOMNULUI BENEGUI AUREL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 M.P. SUPRAFEȚE SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA HIDROCENTRALEI NR. 4 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 312 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 61/11.03.2019.

Deschide
Nr. 313 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE A UNOR TRIBUNE MODULARE CU SCAUNE DIN PLASTIC REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 314 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TARIFULUI PENTRU DESFIINȚAREA DEPOZITELOR NECONTROLATE DE DEȘEURI PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 315 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 603/16841/22.05.2018 ÎNCHEIAT CU FUNDAȚIA „PRO SATUL”.

Deschide
Nr. 316 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – RACORD CANALIZARE PLUVIALĂ”.

Deschide
Nr. 317 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 214 DIN 29.05.2019.

Deschide
Nr. 318 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EMBLEMEI CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 319 din data 29.07.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN IMOBILUL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TRAIAN NR. 5 JUDEȚUL GORJ PARTIDULUI UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA ÎN VEDEREA AMENAJĂRII SEDIULUI

Deschide