SEDINTA EXTRAORDINARA, PUBLICA, CONVOCATA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 22.10.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 22.10.2019

PROIECT AL ORDINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 22.10.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 22.10.2019

MINUTA ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE PUBLICE CONVOCATE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN DATA DE 22.10.2019

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 22.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODALITATEA DE ADMINISTRARE ȘI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA PÂNĂ LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI SI STABILIREA TAXELOR SPECIALE DE UTILIZARE

Deschide
Nr. 2 din data 22.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COFINANTARE NR. 170011765 DIN 02.10.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER PREAJBA MARE MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. 3 din data 22.10.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE LA ART. 1 DIN HCL NR. 175 DIN 25.04.2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 117/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZATIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN TÂRGU JIU.

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 20 din data 29.10.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 22.10.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 398 din data 22.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODALITATEA DE ADMINISTRARE ȘI FUNCTIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI STABILIREA CUANTUMULUI DE UTILIZARE A ACESTUIA PÂNĂ LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE SI FUNCTIONARE A STADIONULUI SI STABILIREA TAXELOR SPECIALE DE UTILIZARE

Deschide
Nr. 399 din data 22.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COFINANTARE NR. 170011765 DIN 02.10.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER PREAJBA MARE MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. 400 din data 22.10.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE LA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 175 DIN 25.04.2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 117/25.03.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FIUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Deschide