SEDINTA EXTRAORDINARA, PUBLICA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU în data de 11.03.2019 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 08.03.2019

PROIECT AL ORDNINII DE ZI PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 11.03.2019 ORA 14:00

Deschide
Hide details for Proiecte de hotarareProiecte de hotarare
Nr. 1 din data 08.03.2019

CEREREA DOMNULUI BALAET ROBERT INREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU CU NR. 9325/28.02.2019 IAR LA CONSILIUL LOCAL AL MUNIICPIULUI TARGU JIU CU NR. 134/05.03.2019

Deschide
Nr. 2 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI 4 DIN CAPITOLUL - PROCEDURA DE SELECTIE ȘI NUMIRE A CANDIDATULUI DIN ANEXA LA HCL NR. 19/2018

Deschide
Nr. 3 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PROBAREA SCHEMEI DE MINIMIS IN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLADIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZA INVESTITII IN SCOPUL CREARII DE NOI LOCURI DE MUNCA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 4 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUARII CU TITLU GRATUIT A UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII IN SUPRAFATA DE 52 68 MP SITUATA IN TARGU JIU BD CONSTANTIN BRANCUSI JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 5 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 6 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 7 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 7 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 8 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE LOCUINȚE ANL ZONA NARCISELOR 3 ETAPA I BLOC 2 ȘI BLOC 4 ALEEA NICOLAE LABIȘ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 10 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 11 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI – STRADA TISMANA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 12 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDU ȘTEFULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 13 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA ȘUȘIȚA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 14 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SIA INDICATORILOR TEHNICO ECONMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „EXTINDEREA RETEA ALIMENTARE CU APA STRADA ALEXANDRU ODOBESCU SI ALEEA ALEXANDRU” ODOBESCU MUNICIPIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 15 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN - REPUBLICII MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 16 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE PASAJ PESTE C.F. (DN 67 KM – 83+509) STRADA UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 17 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICIPENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTITII 1REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STARDA COMUNA DIN PARIS MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 18 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 1REABILITARECANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA POPA SAPCA MUNICIPIUL TARGU JIU JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 19 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REABILITARE CANALIZARE BLOCURI CARTIER TEODOR AMAN JUDETUL GORJ

Deschide
Nr. 20 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE CONFORM PREVEDERILOR O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA CORP C10 MODIFICĂRI INTERIOARE EXTERIOARE REABILITARE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 21 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «ECATERINA TEODOROIU» MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 22 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «POMPILIU MARCEA» MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 23 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER LOTRULUI-DEBARCADER MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 24 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 25 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 26 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 27 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 28 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE «CONSTANTIN BRĂILOIU» MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 29 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 30 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE STRADA DUMBRAVA MUNICIPIUL TARGU JIU”

Deschide
Nr. 31 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ – ETAPA I”

Deschide
Nr. 32 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IAZULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Nr. 33 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ ETAPA I”

Deschide
Nr. 34 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT SI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII AMENAJARE ZONA DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNCIPIIUL TARGU JIU

Deschide
Nr. 35 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 36 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 37 din data 08.03.2019

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5500 LEI COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VALDIMIRESCU TARGU JIU ȘI A SUMEI DE 6.500 LEI COLEGIULUI NATIONAL ECATERINA TEODOROIU TARGU JIU PENTRU PARTICIPAREA ECHIPELOR DE ROBOTICA LA CONCURSUL NATIONAL DE ROBOTICA ”BRD FIRST CHALLEGGE ROMANIA”

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 6 din data 14.03.2019

PROCES VERBAL ÎNCHEIAT LA DATA DE 11.03.2019 ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ PUBLICĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 58 din data 11.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 4 LA H.C.L. NR. 49 DIN 25.02.2019.

Deschide
Nr. 59 din data 11.03.2019

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ CONSTITUITĂ PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463 DIN 27.11.2017.

Deschide
Nr. 60 din data 11.03.2019

HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1200 LEI COLEGIULUI NATIONAL „SPIRU HARET” TARGU JIU PENTRU PARTICIPAREA LA OLIMPIADA REGIONALA DE MUZICĂ.

Deschide
Nr. 61 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA PUNCTULUI 4 DIN CAPITOLUL –PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI NUMIRE A CANDIDAȚILOR DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 19/2018

Deschide
Nr. 62 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHEMEI DE MINIMIS ÎN VEDEREA REDUCERII IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU CONTRIBUABILII PERSOANE JURIDICE CARE REALIZEAZĂ INVESTIȚII ÎN SCOPUL CREĂRII DE NOI LOCURI DE MUNCĂ PE TERITORIUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 63 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CU TITLU GRATUIT A UNEI CONSTRUCȚII PROVIZORII ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52 68 M.P. SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 64 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 65 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 66 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 67 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚI REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 68 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȘI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE LOCUINȚE A.N.L. ZONA NARCISELOR 3 ETAPA I BLOC 2 ȘI BLOC 4 ALEEA NICOLAE LABIȘ MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 69 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 70 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA LUNCILOR –CALEA SEVERINULUI –STRADA TISMANA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 71 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL INVESTIȚII EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 72 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE STRADA ȘUȘIȚA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 73 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII EXTINDERE REȚEA CU APĂ STRADA ALEXANDRU ODOBESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 74 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRII DE INTERVENȚIE ( D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN-REPUBLICII”

Deschide
Nr. 75 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA DOCUMENTAȚIEI ( D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE PASAJ PESTE C.F. ( D.N. 67 KM-83+509) STRADA UNIRII MUNICIPIUL TÂRGU JIU"

Deschide
Nr. 76 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA COMUNA DIN PARIS MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 77 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ZONA POPA ȘAPCĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 78 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE CANALIZARE BLOCURI CARTIER THEODOR AMAN MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 79 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE POTRIVIT O.U.G. NR. 114/2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA CORP C10 MODIFICĂRI INTERIOARE EXTERIOARE REABILITARE MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 80 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ ECATERINA TEODOROIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 81 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ POMPILIU MARCEA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 82 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER LOTRULUI –DEBARCADER MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 83 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 84 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 85 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 86 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 87 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 88 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 89 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE STRADA DUMBRAVA MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 90 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 91 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IAZULUI MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 92 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI CALEA EROILOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ ETAPA I”.

Deschide
Nr. 93 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ACTUALIZAT ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 94 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE ÎNSUȘITE PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 PENTRU APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE”

Deschide
Nr. 95 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 96 din data 11.03.2019

HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.500 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU ȘI A SUMEI DE 6.500 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU PENTRU PARTICIPAREA ECHIPELOR DE ROBOTICĂ LA CONCURSUL NAȚIONAL DE ROBOTICĂ B.R.D. FIRST CHALLENGE ROMÂNIA”.

Deschide