Nr.DataDenumire
129/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2017 Deschide
229/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ,ŞI IMPOZITULUI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC DIRECŢIA SANITARĂ GORJ IFN Deschide
329/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,ŞI IMPOZITULUI PE TEREN,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC UNIREA GORJ IFN Deschide
429/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ,ŞI TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR FRE TÂRGU JIU IFN Deschide
529/01/2018 HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL UNIUNEA TERITORIALĂ JUDETEANĂ A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC GORJ,CUI 4351802 Deschide
629/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND SOLUTIONAREA CERERII NR. 116068/ 29.09.2017,A FUNDATIEI ,ECLESIA”,PRIN CARE SOLICITA SCUTIREA DE IMPOZIT PE CLĂDIRI ȘI TEREN Deschide
729/01/2018 HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILIT PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAŢIA CERCULUI MILITAR AL SUBOFIŢERILOR DIN TÂRGU JIU,CUI 8320710 Deschide
829/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR. 164467/11.12.2017,A FUNDATIEI ,S.O.S COPIII GORJULUI”,PRIN CARE SOLICITA SCUTIREA DE IMPOZIT PE CLĂDIRI ȘI TEREN Deschide
929/01/2018 HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILIT ,PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN OLTENIA,CUI 14221974 Deschide
1029/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU,PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU VENITURI LUNARE BRUTE SUB NIVELUL SUMEI DE 600 LEI,ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL Deschide
1129/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT FAZA PROIECT TEHNIC,A DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT ȘI A COFINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL PENTRU INVESTIȚIA „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1229/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU ,OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,„REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1329/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA COFINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL «SPIRU HARET»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1429/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 63.205 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” Deschide
1529/01/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1629/01/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE,CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2018 Deschide
1729/01/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL TEATRULUI DRAMATIC ,ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
1829/01/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,PENTRU ANUL 2017 Deschide
1929/01/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR,PROCEDURII PENTRU SELECȚIA,NUMIREA ȘI ELIBERAREA DIN FUNCȚIA DE DIRECTOR AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
2029/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
2129/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU A LUCRĂRILOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL ATELIERELOR BRÂNCUȘI/TABEREI INTERNAȚIONALE DE SCULPTURĂ/TABEREI INTERNAȚIONALE DE PICTURĂ 2016 Deschide
2229/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
2329/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI RĂDUȘ MIRELA - LILIANA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,AP.90,JUDEȚUL GORJ Deschide
2429/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ABROGAREA ART. 3 DIN H.C.L. NR. 205/22.12.2016 ȘI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ,CĂTRE DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU”,RESPECTÂND PREVEDERILE H.C.L. NR. 171/24.04.2017 Deschide
2529/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR. 45.502 DIN 06.11.2015,ÎNCHEIAT CU S.C. APRILIA S.R.L,PE O PERIOADĂ DE 5 ANI Deschide
2629/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PILEA ELENA ȘI DOMNULUI PILEA IONUȚ - COSMIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.3,SC.2,JUD. GORJ Deschide
2729/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI LUPU VIORICA ȘI DOMNULUI LUPU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.14,SC.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
2829/01/2018H O T Ă R Â R E,CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PRIESCU MONALISA - FLORENTINA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BL.1,SC.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
2929/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 82/27.02.2017 Deschide
3029/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII UNEI SUPRAFEȚE DE 20 MP. PE ACOPERIȘUL TIP TERASĂ AL IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI (INCINTĂ C.E.T.),ÎN VEDEREA MONTĂRII UNOR ECHIPAMENTE ELECTRONICE ŞI ANTENE Deschide
3129/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA PROTOCOLULUI NR. 38603/16.09.2015 DINTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 387 DIN 14.09.2015 ȘI,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 405 DIN 28.09.2015 Deschide
3229/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 322/28.08.2017 ȘI H.C.L. NR. 377/18.10.2017 Deschide
3329/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII FORMULATE PRIN CEREREA CU NR. 39697 DIN 20.10.2017 DE ,S.C. GIURMA S.R.L. PRIVIND EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN CHIOȘCURILE AMPLASATE PE TERENURILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CE REPREZINTĂ OBIECTUL CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR. 31/24484/16.07.2007,NR. 32/24482/16.07.2007,NR. 33/24481/16.07.2007,NR. 34/24479/16.07.2007,NR. 35/24476/16.07.2007,NR. 36/24475/16.07.2007,NR. 31561/01.08.2011,NR. 32848/01.08.2011 Deschide
3429/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI IORDACHE MARIA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,AP.84,JUDEȚUL GORJ Deschide
3529/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI LĂZĂROIU MARIANA ȘI DOMNULUI LĂZĂROIU MIHAI - RĂZVAN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.15,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
3629/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ORZAN GABRIELA ȘI DOMNULUI ORZAN IUSTIN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI NR.11,BL.11,AP.30,JUDEȚUL GORJ Deschide
3729/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI SPÂNU ALEXANDRU,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,09 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,AP.93,JUDEȚUL GORJ Deschide
3829/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU ,S.C. BTC DISTRIB 2012 S.R.L. Deschide
3929/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR,PRACTICAT DE S. EDILITARA PUBLIC S.A.,APLICABIL CU DATA DE 01.01.2018 Deschide
4029/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII CONSTRUCŢIEI ȘOPRON,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 869 M.P.,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,INCINTA C. E. T.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
4129/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,„AMENAJARE PLATFORMĂ PARCARE EXISTENTĂ SALA SPORTURILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI EXECUȚIA ACESTORA DE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
4229/01/2018H O T Ã R Â R E,CU PRIVIRE LA APROBAREA PROIECTULUI CONTRACTULUI DE ASOCIERE DINTRE ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL Deschide
4329/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2018 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ),ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 38253 ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII ,CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU Deschide
4429/01/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 2/12.01.2018 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ),ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 38333,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 10,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL UDROIU CĂTĂLIN DUMITRU Deschide
4529/01/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND STABILIREA CHIRIEI MINIME CE URMEAZĂ SĂ FIE NEGOCIATĂ CU S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE UZ ȘI DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.175 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 115 Deschide
4612/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 12.02.2018 Deschide
4712/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
4812/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 ȘI ,BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE Deschide
4912/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU”,PENTRU ANUL 2018 Deschide
5012/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ STRADA MICROCOLONIE ȘI ALEEA MICROCOLONIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5112/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA OLARI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5212/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,„REALIZARE ȘANȚ DALAT STRADA PAJIȘTEI,CARTIER URSAȚI” Deschide
5312/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
5412/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A BUNURILOR DE RETUR (PARȚIAL),REZULTATE ÎN URMA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU NR. 38721/31.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.,PRECUM ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
5512/02/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ,ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
5612/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXEI DE UTILIZARE CE URMEAZĂ A FI PRACTICATĂ DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. PENTRU CORTURILE AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC ÎN VEDEREA COMERCIALIZĂRII DE PRODUSE DIVERSE DE CĂTRE COMERCIANȚI PERSOANE JURIDICE ȘI FIZICE Deschide
5712/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND CUPRINDEREA SUMEI DE 19.000 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ,GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 Deschide
5812/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA COMISIE DE ANALIZĂ ȘI SELECȚIE A PROGRAMELOR SPORTIVE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ȘI A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A EVENTUALELOR CONTESTAȚII Deschide
5912/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2018 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
6012/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE ȘI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR ,EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2018 Deschide
Deschide
6126/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
6226/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
6326/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2018 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
6426/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI ȘI A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
6526/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PERIOADEI PENTRU CARE SE ACORDĂ BURSELE CONFORM REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN H.C.L. 215/29.05.2017 Deschide
6626/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA,CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE ȘI CRĂCIUN,DE TICHETE SOCIALE POPULAȚIEI DEFAVORIZATE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CU VENITURI SUB 400 LEI/MEMBRU DE FAMILIE Deschide
6726/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.570 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ,ECATERINA TEODOROIU” Deschide
6826/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1800 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC ,VIRGIL MADGEARU” Deschide
6926/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ,ŞI TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVÂŢĂMÂNT TÂRGU JIU IFN Deschide
7026/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,ŞI IMPOZITULUI PE TEREN,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR ARTEGO IFN Deschide
7126/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ŞI IMPOZITULUI ŞI TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRILOR STABILITE PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC E.M. ROVINARI IFN Deschide
7226/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ,ŞI TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR ENERGIA ROVINARI IFN Deschide
7326/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU,PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU VENITURI LUNARE BRUTE SUB NIVELUL SUMEI DE 600 LEI,ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL Deschide
7426/02/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE AL ,POLIŢIEI LOCALE TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 Deschide
7526/02/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
7626/02/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
7726/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE – FAZA DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL „RESTAURARE,ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ MAUSOLEUL ECATERINA TEODOROIU” Deschide
7826/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII PRECUM SI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
7926/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII ”REABILITARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CAMERA CENTRALEI LA COLEGIUL TEHNIC «HENRI COANDA» MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ŞI ”CENTRALĂ TERMICĂ GRĂDINIȚA NR.7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 741 ȘI NR.761 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT Deschide
8026/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8126/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE,COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
8226/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE CARE AU FĂCUT OBIECTUL INVENTARIERII ANUALE PRECUM ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8326/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 430/30.10.2017 Deschide
8426/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CATRINOIU OFELIA ȘI DOMNULUI CATRINOIU GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LUJERULUI,LÂNGĂ BL.1,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
8526/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DAVIȚOIU MIHAI - DOREL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REPUBLICII,LÂNGĂ BL.1,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
8626/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. COSMARICOM S.R.L. Deschide
8726/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUȘE GHEORGHE PENTRU IMOBILUL-CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA GRĂDINIȚĂ Deschide
8826/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND DIMINUAREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,CORP B – PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
8926/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR. 126 DIN 27.03.2017 CU ALTE DOMENII ÎN CARE SE VOR PRESTA ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII ÎN CADRUL S. EDILITARA PUBLIC S.A.,S. TRANSLOC S.A.,DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9026/02/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA CĂTUNELE LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ Deschide
9126/02/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2018 Deschide
9214/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA PROCEDURA DE LICITAȚIE ORGANIZATĂ DE CONSULTING COMPANY-IPURL PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI-CONSTRUCȚIE „CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR” TÂRGU JIU Deschide
9314/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 73/26.02.2018 PRIVIND APROBAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU,PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU VENITURI LUNARE BRUTE SUB NIVELUL SUMEI DE 600 LEI,ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL Deschide
9414/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI ȘI A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN ,H.C.L. NR. 64/26.02.2018 Deschide
9514/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 9.145/14.03.2008,ÎNCHEIAT CU S.C. MEDIA VIDEO CENTER S.R.L. Deschide
9614/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND REPARTIZAREA SUMEI DE 544.101 LEI DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DECLARATE ”ADMIS” ÎN URMA ANALIZEI ȘI SELECȚIEI DOSARELOR Deschide
9714/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE,A MANDATULUI DE ALES LOCAL AL DOAMNEI VÎNĂ-DUMITRAȘCU IULIA-DIANA Deschide
9826/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PICUI ALEXANDRU,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9926/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI JURIDICE ȘI DE DISCIPLINĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10026/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
10126/03/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
10226/03/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PROPRII PRIVIND ,DEMARAREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU FUNCȚIILE DE MEMBRI AI CONSILIULUI ,DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC SA TÂRGU JIU Deschide
10326/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE ŞI TERENURILE ,AFLATE ÎN PROPRIETATEA/COPROPRIETATEA PERSOANELOR CONFORM PREVEDERILOR ,ART. 3 ALIN. 1 LIT. B ȘI ART. 4 ALIN. 1DIN LEGEA NR. 341/2004 Deschide
10426/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,ŞI TAXEI PE TEREN,PENTRU ANUL FISCAL 2018,PENTRU CONTRIBUABILUL ,CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR TÂRGU JIU Deschide
10526/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU,PENTRU CONTRIBUABILII CARE AU VENITURI LUNARE BRUTE SUB NIVELUL SUMEI DE 600 LEI,ORI CONSTAU ÎN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ SAU AJUTOR SOCIAL Deschide
10626/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA CERERILOR DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ŞI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU Deschide
10726/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10826/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ŞI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10926/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11026/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.848 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA NARCISELOR,AVÂND NR. CADASTRAL 49971 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 49971,PENTRU CONSTRUIREA A DOUĂ BLOCURI CU 40 UNITĂȚI LOCATIVE Deschide
11126/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU A IMOBILULUI -CONSTRUCȚIE ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 475,75 MP. Deschide
11226/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 1294/02.04.2012 ÎNCHEIAT DE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” CU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,AVÂND CA OBIECT SPAŢIUL DIN STR. TRAIAN,BL. 27,PARTER,TÂRGU JIU,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 166 MP Deschide
11326/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MERINDEI TATIANA,DOAMNEI MERINDEI CLAUDIA ȘI DOAMNEI OPRIȚA ANDREEA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.32,JUDEȚUL GORJ Deschide
11426/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA OCUPĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 115,FN.,PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE LEGALĂ DE CĂTRE S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ Deschide
11526/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI HUIDU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI NR.12,BL.12,AP.68,JUDEȚUL GORJ Deschide
11626/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SURCEL ELENA ȘI DOMNULUI SURCEL LAURENȚIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AGRICULTURII,LÂNGĂ BL.5,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
11726/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VĂRZARU MARIANA ȘI DOMNULUI MECA DUMITRU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,52 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL.5,SC.1,AP.5,JUDEȚUL GORJ Deschide
11826/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA-ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
11926/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU S.C. VENMATOD S.R.L. Deschide
12026/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 14153/10.04.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL POPESCU DRAGOȘ-NICOLAE Deschide
12126/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VOINIGESCU VERONICA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI ,LÂNGĂ BL.1,SC1,AP. 3,JUDEŢUL GORJ Deschide
12226/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CLĂDIRE ȘI TEREN,ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN STR. IOAN SLAVICI,ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN GORJ Deschide
12326/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CLĂDIRE ȘI TEREN,ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS Deschide
12426/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONSTRUCȚIEI DEZAFECTATE SITUATĂ ÎN STRADA TERMOCENTRALEI FN ȘI APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CONSTRUCȚIEI DEZAFECTATE CĂTRE S.C. 2M PULSAUTO S.R.L.,CONCESIONAR AL TERENULUI AFERENT Deschide
12526/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GEORGE CĂLINESCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL DIACONESCU CLAUDIU-GHEORGHE Deschide
12626/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 27/17.02.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ȘTEFAN BOBANCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 128 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
12726/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ACHITĂRII DEBITULUI SI ANULAREA PENALITĂTILOR LA S. EDILITARA PUBLIC S.A. STABILITE PRIN SENTINTA CIVILĂ NR.5673/2017 PRONUNTATĂ ÎN DOSARUL NR.8107/318/2017 DE JUDECĂTORIA TÂRGU JIU,PRECUM SI DECIZIA NR.97/2018 A TRIBUNALULUI GORJ,SECȚIA A II-A CIVILĂ,DEFINITIVĂ,ÎN BAZA ORDONANTEI NR.22/30 IANUARIE 2002(ACTUALIZATĂ) PRIVIND EXECUTAREA OBLIGATIILOR DE PLATĂ ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE,STABILITE PRIN TITLURI EXECUTORII Deschide
12826/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MATERIALE/ECHIPAMENTE SPORTIVE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR Deschide
12926/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ,SPIRU HARET” ,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE OBIECTE DE INVENTAR Deschide
13026/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI ȘI SERVICII Deschide
13126/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
13226/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII PAROHIEI „SFÂNTUL NIFON” DIN TÂRGU JIU,CARTIER PLOPILOR Deschide
13326/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE SI TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAŢIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ,ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,CUI 8697290 Deschide
13426/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ- MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI APAREGIO GORJ S.A.,PRIN CARE SE PRELUNGEȘTE DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI PÂNĂ ÎN DATA DE 01.10.2018 Deschide
13526/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND AMENAJAREA UNUI NOU ADĂPOST PUBLIC PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN CU AMPLASAMENTUL ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CARIEREI Deschide
13626/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA GLOGOVA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ Deschide
13726/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2018 Deschide
13826/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA «MIHAI EMINESCU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13926/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA NR. 8,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
14026/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE SALA SPORTURILOR,STR.CONSTANTIN BRÂNCUȘI NR.6,MUNICIPIUL TÂRGU JIU„ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
14126/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „SALĂ SPORT CU TRIBUNA 180 LOCURI – COLEGIUL COMERCIAL VIRGIL MADGEARU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.127 TÂRGU JIU „ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” TÂRGU JIU Deschide
14226/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR.767 DIN INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI MODIFICAREA ANEXEI LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.6531/15.12.2016 ÎNCHEIAT CU,COLEGIUL TEHNIC NR.2 Deschide
14326/03/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNUI LOT DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 288 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII UNOR ACTIVITĂȚI ECONOMICE Deschide
14426/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT ,CU SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
14526/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCETAREA MANDATULUI DE MEMBRU ÎN CADRUL A.G.A. LA S. EDILITARA PUBLIC S.A.,A DOMNULUI GHERGHE MIHAI ALEXANDRU Deschide
14626/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU NR. 319/28.10.2013 PRIVIND STABILIREA COTEI DE CARBURANŢI PENTRU VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14726/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
14826/03/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14904/04/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
15004/04/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 7.100 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” ,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI ȘI SERVICII Deschide
15104/04/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 475,ALIN. 2 DIN ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 437/27.11.2017 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
15204/04/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ ORGANIZATĂ DE CONSULTING COMPANY IPURL,PENTRU VÂNZAREA ÎN BLOC A IMOBILULUI CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR TÂRGU JIU,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,NR. 5,JUD. GORJ Deschide
15327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.03.2018 Deschide
15427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE Deschide
15527/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2017 Deschide
15627/04/2018DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A Deschide
15727/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER TINERI,ZONA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
15827/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ATELIER ÎN CLĂDIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
15927/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2018 Deschide
16027/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
16127/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
16227/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
16327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2017 Deschide
16427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2017 Deschide
16527/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
16627/04/2018HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
16727/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE – STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
16827/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2019 Deschide
16927/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA PARȚIALĂ A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE ȘI TERENURILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA/COPROPRIETATEA PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PREVEDERILOR ART. 3,ALIN. 1,LIT. B ȘI ART. 4,ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 341/2004 Deschide
17027/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI TEREN PENTRU ANUL 2018 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA PRO ANIMALS DIN TÂRGU JIU CUI 13346147 Deschide
17127/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA CERERILOR DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU CLĂDIRILE ȘI TERENURILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA/COPROPRIETATEA PERSOANELOR BENEFICIARE ALE PREVEDERILOR ART. 3,ALIN. 1,LIT. B ȘI ART. 4,ALIN. 1 DIN LEGEA NR. 341/2004 Deschide
17227/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TERENUL OCUPAT,AFERENT CLĂDIRII DE DOMICILIU Deschide
17327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI A BUNULUI „POD C.F.,STRADA ROMANEȘTI” Deschide
17527/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 5 LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 55091 ȘI ÎNTOCMIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 2.359 MP.- COMPUS DIN LOTURILE SOLICITATE PENTRU CUMPĂRARE Deschide
17627/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/14825/02.05.2007 ÎNCHEIAT CU AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L Deschide
17727/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 20906/16.05.2013 ÎNCHEIAT CU TABACU CORINA-MAGDALENA Deschide
17827/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 401/30.10.2017 Deschide
17927/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 274 DIN 29.06.2015 Deschide
18027/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 299 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TUDOR MUȘATESCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ Deschide
18127/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. IMPEX LUMY NICO S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,INTERSECȚIE CU STRADA MINERILOR,JUDEȚUL GORJ Deschide
18227/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 1762/08.05.2013 ÎNCHEIAT CU DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN VEDEREA FUNCȚIONĂRII INSTITUȚIILOR „CASA IRIS” ȘI „CENTRUL MAGNOLIA” Deschide
18327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PÎRVULESCU VERONICA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 29,SC. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
18427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI RĂUȚ CAMELIA ȘI DOMNULUI RĂUȚ ION-COSMIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL. 7,SC. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
18527/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MARCU ADRIAN – FLORIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 64 G,BL. 64 G,SC. 2,AP. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide
18627/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI OCHIROȘI DRĂGHICI CORINA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CERNA,LÂNGĂ BL. 1,SC. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
18727/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CORLAN AURORA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19,74 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 97,JUDEȚUL GORJ Deschide
18827/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI STĂNILOIU MARIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL. 3,SC. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
18927/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BURCIU MARIA,ASUPRA TERENURILOR,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8,24 MP. ȘI 9,21 MP.,REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE LOCUINȚELOR,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,NR. 6,BL. 6,AP. 2 ȘI AP. 36,JUDEȚUL GORJ Deschide
19027/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,CORP B – PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIMINUAREA PREȚULUI DE PORNIRE A LICITAȚIEI CU 40% DIN PREȚUL INIȚIAL Deschide
19127/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU VÂNZAREA UNEI CLĂDIRI DEZAFECTATE,SITUATĂ PE TERENUL DIN STRADA TERMOCENTRALEI,FN.,CU NUMĂR CADASTRAL 52368 CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 602/46844 DIN 21.01.2015,CĂTRE S.C. 2M PULSAUTO S.R.L Deschide
19227/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CIMITIRULUI MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU” Deschide
19327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA POLITICII DE PARCARE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
19427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
19527/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2018 ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SESIUNILOR Deschide
19627/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PARTENERIAT CU DIRECȚIA SILVICĂ GORJ – OCOLUL SILVIC TÂRGU JIU Deschide
19727/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA ALBENI LA ASOCIAȚIA Deschide
19827/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR MIJLOACE FIXE ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE Deschide
19927/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
20027/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII,PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
20127/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI,MUNICIPIUL ,TÂRGU JIU” Deschide
20227/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
20327/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TÂRGU JIU A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 26,SC. 2,PARTER ÎN SUPRAFAȚĂ DE 103,5 MP.,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII Deschide
20427/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 13 MP.,ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA ACESTUI TEREN,DOAMNEI MOGOE VALERIA ȘI DOMNULUI MOGOE VALENTIN Deschide
20527/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BLOCUL 6,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52888,CĂTRE S.C. VERONICA S.R.L. TÂRGU JIU Deschide
20627/04/2018HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 138 DIN 26.03.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA «MIHAI EMINESCU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
20715/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 48/12.02.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE Deschide
20815/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ,ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI NEPI INVESTMENT MANAGEMENT PRIN TÂRGU JIU DEVELOPMENT S.R.L.,ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI „CANALIZARE PLUVIALĂ ZONA DE SUD,STR. TERMOCENTRALEI,STR. MUNCII” PRECUM ȘI A PRELUNGIRII ACESTEI INVESTIȚII PE ZONA STR. MUNCII – RÂUL JIU Deschide
20921/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,DOMNULUI GENERAL MAIOR (R) CONSTANTIN ISPAS Deschide
21021/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII ȘI PROFESORII COLEGIULUI NAȚIONAL,ECATERINA TEODOROIU” ȘI COLEGIULUI NAȚIONAL,TUDOR VLADIMIRESCU” CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA CONCURSURI ȘI COMPETIȚII ȘCOLARE ÎN ANUL 2018 Deschide
21130/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
21230/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018,LA NIVELUL SUMELOR STABILITE PRIN H.C.L. 163/03.11.2016 ȘI SUPLIMENTAREA SUMEI NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE DE LA BUGETUL LOCAL Deschide
21330/05/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
21430/05/2018 ,HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA ŞI COMPONENŢA COLEGIULUI DIRECTOR AL ,DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
21530/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21630/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LOCUINȚE STRADA LOTRULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21730/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SEPARARE INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE SERVICIUL AGRICOL-CADASTRU DE SEDIUL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21830/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎNLOCUIRE INSTALAȚIE TERMICĂ INTERIOARĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21930/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI MARCEL-LAURENȚIU ROMANESCU – PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SĂ SEMNEZE ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
22030/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PE O PERIOADA DE 3 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 2051/08.06.2012 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG Deschide
22130/05/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2018 Deschide
22230/05/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 6,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI LAMBU TUDOR-FLORIN Deschide
22330/05/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PUȘCU LIDIA – LĂCRĂMIOARA ȘI DOMNULUI PUȘCU REMUS,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 313 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU ODOBESCU,NUMĂR CADASTRAL 54676,JUDEȚUL GORJ Deschide
22430/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI TEREN,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,FN.,JUDEȚUL GORJ,CU NR. CADASTRAL 49376,PROPRIETATEA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22530/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 4/18.05.2018 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2359 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
22630/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 3/18.05.2018 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 38295 ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GEORGE CĂLINESCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII ,CĂTRE DOMNUL DIACONESCU CLAUDIU-GHEORGHE Deschide
22730/05/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22830/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU ELEMENTE DE D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ «CONSTANTIN SĂVOIU»,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
22930/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23030/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL TEOLOGIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23130/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «POMPILIU MARCEA»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23230/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23330/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ȘCOALA GENERALĂ «ECATERINA TEODOROIU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23430/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ LICEUL DE ARTE «CONSTANTIN BRĂILOIU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23530/05/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23630/05/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 609 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUȘIT PRIN H.C.L. NR. 133/1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
23725/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘCOALA GENERALĂ GHEORGHE TĂTĂRĂSCU TÂRGU JIU „ ȘI DAREA ÎN ADMINISTRAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „ GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU Deschide
23825/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23925/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
24025/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.339 DIN 25.09.2017 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.414 DIN 31.10.2011 Deschide
24125/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L NR. 414 DIN 31.10.2011 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
24225/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 191 DIN 27.04.2018 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU VÂNZAREA UNEI CLĂDIRI DEZAFECTATE,SITUATĂ PE TERENUL DIN STR. TERMOCENTRALEI FN,CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 602/46844 DIN 21.01.2015,CĂTRE S.C. 2M PULSAUTO S.R.L. Deschide
24325/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI GHEORGHE ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.4,BL.4,SC.2,AP.68,JUDEȚUL GORJ Deschide
24425/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 27012/01.07.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL CĂRĂMIZARU MARIAN Deschide
24525/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 195/22.05.2018 ÎNTOCMIT DE S.C. CONSULTING COMPANY S.R.L. ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VANZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.9 MAI,LÂNGĂ BLOCUL 6,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52888,CĂTRE S.C.VERONICA S.R.L. TÂRGU JIU Deschide
24625/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A 2 LOTURI SITUATE ÎN ,TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICATE PRIN ,NR. CADASTRAL 55266 ȘI NR. CADASTRAL 52442 Deschide
24725/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT ÎNTRE ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ŞI S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA PUNERII ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI ȘI A DISPOZIȚIILOR PRIMARULUI,EMISE ÎN TEMEIUL DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 50/1991 Deschide
24825/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND RESPINGEREA PROPUNERII DE SCHIMBARE A DESTINAȚIEI A 23 LOCURI DIN PARCAREA PUBLICĂ,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,BL. 18,JUDEȚUL GORJ,ÎN PARCARE DE REȘEDINȚĂ ȘI APROBAREA AMENAJĂRII UNUI NUMĂR DE 23 DE LOCURI DE PARCARE CU DESTINAȚIA DE PARCARE DE REȘEDINȚĂ Deschide
24925/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2018 Deschide
25025/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA CREĂRII CELUI DE-AL DOILEA POST ÎN APARATUL,PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25125/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H C.L. NR. 48/12.02.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE Deschide
25225/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE “CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ȘI UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA TÂRGU JIU,A UNOR SPAŢII SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. TINERETULUI NR.1,(INCINTA FOSTULUI GRUP ŞCOLAR AUTO) Deschide
25325/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI AFERENT SPAȚIILOR COMERCIALE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR FN,CĂTRE S.C. BONIDANIS S.R.L.,PE O PERIOADĂ DE 5 ANI Deschide
25425/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII-CUMPĂRĂRII IMOBILULUI-CONSTRUCȚIE,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,99 MP.,CE FACE PARTE DIN APARTAMENTUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MIORIȚEI,BL. 15 (FOST 13),SC. 1,ET. 2,AP. 9,JUDEȚUL GORJ Deschide
25525/06/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ,ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ,APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25625/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
25725/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA CAP. IV GHID EXPLICATIV,SECȚIUNEA A,ART.1 CONDIȚII FINANCIARE DIN REGULAMENTUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2018,ANEXĂ LA H.C.L. NR. 195/27.04.2018 Deschide
25825/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „REABILITARE STRADA ȘIȘEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25925/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE LOCUINȚE ANL ZONA NARCISELOR 3,ETAPA 1,BLOC. 2 ȘI BLOC. 4,ALEEA NICOLAE LABIȘ” Deschide
26025/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BLOCURI LOCUINȚE ZONA NARCISELOR 3,ALEEA NICOLAE LABIȘ,BLOC. 2 ȘI BLOC. 4,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26125/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA 9 MAI CU STRADA NICOLAE TITULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26225/06/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE AȘTEPTARE PENTRU MAȘINILE ȘI UTILAJELE CARE FUNCȚIONEAZĂ ÎN CADRUL S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
26325/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND STABILIREA TAXEI DE CONCESIONARE A UNUI LOC DE VECI DIN CIMITIRUL MUNICIPAL TÂRGU JIU PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI Deschide
26425/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂȚI PENTRU OBȚINEREA UNEI LOCUINȚE ANL Deschide
26525/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 22422/29.05.2018,FORMULATĂ DE S.C. POLARIS MEDIU S.R.L.,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 194/27.04.2018 Deschide
26625/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND SOLUȚIONAREA FAVORABILĂ A SOLICITĂRILOR NR. 20205/18.06.2018 ȘI NR. 25622/20.06.2018 PENTRU EMITEREA ACORDULUI ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRII CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE ȘI CONSTRUIREA UNOR NOI SPAȚII COMERCIALE Deschide
26725/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII CU SUPRAFAȚA DE 53 MP.,A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 2815/01.04.1996 PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTOR DAIMACA,NR. 8,JUDEȚUL GORJ Deschide
26825/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII CU SUPRAFAȚA DE 14 MP.,A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 2559/01.04.1996 PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GENERAL TITUS I. GÂRBEA,NR. 4,JUDEȚUL GORJ Deschide
26925/06/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII CU SUPRAFAȚA DE 40 MP.,A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 34/25267/20.08.2004 PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SALCÂMULUI,JUDEȚUL GORJ Deschide
27023/07/2018 HOTĂRÂRE,DE APROBARE A PROIECTULUI „CREȘTEREA EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
27123/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CREȘTEREA EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU - ACTUALIZAT” Deschide
27223/07/2018HOTĂRÂREA,DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE Deschide
27330/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2018 Deschide
27430/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
27530/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.48/12.02.2018 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 ŞI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE AL DIRECŢIEI TURISM ŞI EVENIMENTE CULTURALE Deschide
27630/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND FINANȚAREA PROIECTELOR PENTRU TINERI,CONFORM PROCESULUI-VERBAL NR. 26869/28.06.2018 ȘI LANSAREA CELEI DE-A DOUA SESIUNI DE DEPUNERE A PROIECTELOR Deschide
27730/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018,LA NIVELUL SUMELOR STABILITE PRIN H.C.L. 163/03.11.2016 ȘI SUPLIMENTAREA SUMEI NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE DE LA BUGETUL LOCAL Deschide
27830/07/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
27930/07/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CANDIDATULUI DECLARAT ”ADMIS” ȘI EMITEREA CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,A PROPUNERII DE NUMIRE CA MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC SA TÂRGU JIU Deschide
28030/07/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU 4 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC SA TÂRGU JIU Deschide
28130/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE STRADA ȘUȘIȚA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
28230/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
28330/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
28430/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,„CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER LOTRULUI – DEBARCADER,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
28530/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MANEA ILIUȚĂ - CĂTĂLIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.41,JUDEȚUL GORJ Deschide
28630/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ELVIRA GODEANU,NR. 8,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI BEJANCU CĂTĂLIN ȘI DOAMNEI BEJANCU INDIRA Deschide
28730/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,DOMNULUI BUCIU GABRIEL Deschide
28830/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 37/24477/16.07.2007 ÎNCHEIAT CU CROITORU MIRELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
28930/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 113 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,FN.,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
29030/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU – ACTUALIZAT PRIN HCL NR. 34 DIN 30.01.2017,ÎN SENSUL IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE PLATĂ PRIN SMS PENTRU LOCURILE DE PARCARE AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
29130/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA AMENAJĂRII UNEI NOI PARCĂRI CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PE TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2949 MP,CU NR. CADASTRAL 38125,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PIAŢA CENTRALĂ,TARLA 135,PARCELELE 4 ȘI 5 Deschide
29230/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE UNIVERSITATEA „CONSTATIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU,A 2 (DOUĂ) TRIBUNE MODULARE PENTRU TERENURI DE SPORT,CU O CAPACITATE DE 100 SCAUNE FIECARE,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
29330/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN PROGRAMUL DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRII” A UNOR EVENIMENTE ÎN PERIOADA 23-25 AUGUST 2018 Deschide
29430/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND REALIZAREA PROIECTULUI „AMENAJARE SPAȚIU URBAN ÎN STRADA CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU (FOSTĂ OLTENIȚEI),NR. 3,ÎN VEDEREA REALIZĂRII ȘI AMPLASĂRII MONUMENTULUI VÂNĂTORILOR DE MUNTE ȘI A UNEI PLĂCI COMEMORATIVE GENERAL GHE. RASOVICEANU” Deschide
29530/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND REAMPLASAREA MONUMENTULUI EROILOR DE PESTE RÂUL JIU ȘI REALIZAREA AMENAJĂRILOR EXTERIOARE AFERENTE Deschide
29630/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI 5 A ANEXEI LA H.C.L. NR. 461/27.11.2017 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI MUZEU AL „MINISTERULUI TREBILOR DINĂUNTRU”,PRIN SCHIMBAREA DENUMIRII ÎN „CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI TRADIȚII ALE MINISTERULUI TREBURILOR DINLĂUNTRU” ÎN IMOBILUL DIN STRADA BRADULUI,NR. 9 DIN TÂRGU JIU Deschide
29730/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 214 DIN 30.05.2018 PENTRU CONSTITUIREA ȘI COMPONENȚA CONSILIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ȘI ABROGAREA PREVEDERILOR PRIVIND ORGANIZAREA,FUNCȚIONAREA ȘI ATRIBUȚIILOR CONSILIULUI DIRECTOR PREVĂZUTE ÎN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,APROBAT PRIN ANEXA NR. 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 76 DIN 26.02.2018 Deschide
29830/07/2018HOTĂRÂRE,PENTRU APROBAREA INIȚIERII NEGOCIERILOR DE COOPERARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI YICHANG,DIN PROVINCIA HUBEI - CHINA Deschide
29930/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DE CĂTRE CONSULTING COMPANY IPURL,A UNEI SUPRAFEȚE DE 12 MP,ÎN FAVOAREA CONSILIULUI NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,ÎN INCINTA IMOBILULUI CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR TÂRGU JIU,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
30030/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PALCUE GEORGETA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 21 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. BÂRSEȘTI NR.1N,BL.1N,AP.5,JUDEȚUL GORJ Deschide
30130/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CATRINOIU MARIANA ȘI DOMNULUI CATRINOIU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL.5,SC.1,AP.18,JUDEȚUL GORJ Deschide
30230/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 22.400 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TÂRGU JIU,PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI EUROPEAN ERASMUS + ,GOOD START,GROW SMART”2016-1RO01-KA219-024394_1 Deschide
30330/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI SUCIU GABRIEL - CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11,09 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.12,BL.12,SC.1,AP.46,JUDEȚUL GORJ Deschide
30430/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR CENTRALE TERMICE DEZAFECTATE Deschide
30530/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
30630/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
30730/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII „INSTALAȚIE INTERIOARĂ GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI” MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI „REABILITARE ACOPERIȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ «CONSTANTIN SĂVOIU»,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 782 ȘI NR. 781 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
30830/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
30930/07/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HCL NR.271 DIN 23.07.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CREȘTEREA EFICIENȚEI SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU - ACTUALIZAT” Deschide
31030/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA ORGANIZAREA ETAPEI FINALE A LIGII NAȚIONALE DE BASCHET 3X3,DESFĂȘURAT SUB COORDONAREA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BASCHET Deschide
31130/07/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
31214/08/2018HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018. Deschide
31314/08/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL ”LICEUL TUDOR VLADIMIRESCU,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE. Deschide
31414/08/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,JUDEȚUL GORJ”,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE. Deschide
31514/08/2018HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVUL ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL STR. MOTRULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU (ZONA NARCISELOR),JUDEȚUL GORJ”,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE. Deschide
31627/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
31727/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMUL EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 Deschide
31827/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2018 Deschide
31927/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND DIMINUAREA BUGETULUI DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI MAJORAREA BUGETULUI DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU CU SUMĂ DE 125.000 LEI,SUMĂ DESTINATĂ ORGANIZĂRII UNEI MESE FESTIVE CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 1 OCTOMBRIE,ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE Deschide
32027/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE PASAJ PESTE C.F. (DN 67 KM 83+509),STRADA UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32127/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA JIEȚE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32227/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA BICAZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32327/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA COSTACHE NEGRUZZI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32427/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE ALEEA SFÂNTU DUMITRU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32527/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE COFINANȚARE ȘI EFECTUAREA LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PE STRADA PREAJBA MARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
32627/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 601/46868/14.01.2015 DE CĂTRE FIRMA BARECOB S.R.L. Deschide
32727/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 59,JUDEȚUL GORJ,DOAMNEI POPESCU ȘTEFANIA ȘI DOMNULUI DIJMĂRESCU ION Deschide
32827/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI MOȚESCU VIORICA ȘI DOMNULUI MOȚESCU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,NR.14,BL.14,SC.1,AP.59,JUDEȚUL GORJ Deschide
32927/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PUIU MARIA ȘI DOMNULUI PUIU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR NR.8,BL.8,SC.2,AP.35,JUDEȚUL GORJ Deschide
33027/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI IORDACHE CLAUDIA ȘI DOMNULUI IORDACHE ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI NR.9,BL.9,SC.1,AP.26,JUDEȚUL GORJ Deschide
33127/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI LOW TIBOR ȘI DOAMNEI LOW MIOARA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. DACIA NR.16,LÂNGĂ BL.16,JUDEŢUL GORJ Deschide
33227/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PE O PERIOADĂ DE UN AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747/27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
33327/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU S.C. VEROMAR COM S.R.L. Deschide
33427/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PE O PERIOADĂ DE 5 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 4286/29.10.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU Deschide
33527/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT ,PRIN NR. CADASTRAL 55106 Deschide
33627/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND SOLUȚIONAREA FAVORABILĂ A SOLICITĂRILOR NR. 28147/06.07.2018 ȘI NR. 28149/06.07.2018 FORMULATE DE S.C. SCRIBUL BIG S.R.L.,PENTRU EMITEREA ACORDULUI ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE DESFIINȚARE,PRECUM ȘI DE EDIFICARE A UNEI CONSTRUCȚII NOI Deschide
33727/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 456 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 16,BL. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide
33827/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
33927/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU SPORTIVELE DENISA TÎLVESCU – CANOTAJ – 10.000 LEI NET ȘI PÎȘCU ANDREEA ALINA – ATLETISM – 7.500 LEI NET Deschide
34027/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,PENTRU FINALIZAREA PROIECTULUI EUROPEAN ERASMUS +,2016-1TR01-KA219-034359_4 Deschide
34127/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII PRESTĂRII DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ÎN CADRUL CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT – CENTRUL ÎNGRIJIRE COPII „IASOMIA” Deschide
34227/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA UNUI NUMĂR DE 102 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2018-2019,A ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL CENTRELOR SUBORDONATE D.G.A.S.P.C. GORJ ȘI A ELEVILOR DIN CADRUL ASOCIAȚIEI ,COPIII NOȘTRI DE PRETUTINDENI” TÂRGU JIU Deschide
34327/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. NR. 36 DIN 23.07.2012 Deschide
34427/08/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2018 Deschide
34527/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRĂZI CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ – ETAPA I” Deschide
34627/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE SISTEM SEMAFORIZARE INTERSECȚIE CALEA SEVERINULUI – LUNCILOR – TISMANA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
34727/08/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34813/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI ,PROGRAMUL EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 Deschide
34913/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 CONFORM OUG 78/2018 CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2018 Deschide
35013/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 65/04.09.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 16,BL. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 43 MP.,COTĂ INDIVIZĂ DIN TERENUL DE 456 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
35113/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A 2 LOTURI DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,NR.27 JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICATE PRIN NR. CADASTRAL 55112 ȘI NR. CADASTRAL 56089 Deschide
35213/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
35324/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
35424/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A CAIETULUI DE SARCINI PENTRU ADMINISTRAREA,ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎNSOȚIT DE ANEXA NR. 1 PRIVIND INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ȘI DE CALITATE AI SERVICIULUI Deschide
35524/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SĂLII SPORTURILOR ,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
35624/09/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
35724/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE BARACA 9-10,STRADA BICAZ – CARTIER BICAZ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
35824/09/2018HOTĂRÂRE,DE APROBARE A PROIECTULUI „EXTINDERE ȘI REABILITARE GRADINIȚA NR. 8”,ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
35924/09/2018HOTĂRÂRE,DE APROBARE A PROIECTULUI ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA ,MIHAI EMINESCU”,CORP C1” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT Deschide
36024/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII „CENTRALĂ TERMICĂ ȘI SISTEM ÎNCĂLZIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ «ECATERINA TEODOROIU» TÂRGU JIU” ȘI „CENTRALĂ TERMICĂ GRĂDINIȚA NR. 31,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 785 ȘI NR. 1160 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITĂȚI DE ÎNVÂȚĂMÂNT Deschide
36124/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36224/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36324/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36424/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR. 41220/13.11.2014 DE CĂTRE TALA FOREVERIDEALCONCEPT S.R.L. Deschide
36524/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE COMODAT NR. 2072/30.04.2009 ÎNCHEIAT CU CULTUL PENTICOSTAL „BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICA DIN ROMANIA” Deschide
36624/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1A DIN 14.04.2016 LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 19375/11.05.2015 DE EXPERIENCE SOURCE S.R.L. Deschide
36724/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI TEODORESCU REMUS-LAURENȚIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN,NR.15,JUDEȚUL GORJ Deschide
36824/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 64/22.08.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
36924/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 372 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 2A,JUDEȚUL GORJ Deschide
37024/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 294/30.07.2018 Deschide
37124/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU,DOMNULUI BOB ION Deschide
37224/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2018 Deschide
37324/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INIȚIERII DEMERSURILOR NECESARE PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI IMOBIL ÎN ZONA STRĂZII 11 IUNIE 1848,DESTINAT ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE PREȘCOLARE Deschide
37424/09/2018HOTARÂRE,PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
37524/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA BĂRBĂTEȘTI ȘI UAT COMUNA NEGOMIR LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ Deschide
37624/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE STRADA LUNCILOR – CALEA SEVERINULUI –STRADA TISMANA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
37724/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI DE 5.000 LEI PENTRU EFECTUAREA CADASTRULUI SISTEMATIC ÎN SECTORUL 154 Deschide
37824/09/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CALITATE DE PARTENER,ALĂTURI DE ASOCIAŢIA „OMUL ŞI STATUL DE DREPT”,LA DEPUNEREA SPRE FINANȚARE A PROIECTULUI „ASISTENŢĂ ŞI MEDIERE. SPRIJIN PENTRU ACCES ŞI INFORMAŢIE” Deschide
37924/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND FINANȚAREA PROIECTELOR PENTRU TINERI,ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
38024/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI CONSILIER JURIDIC RĂDUȚOIU,CONSTANTIN,DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI JURIDICE ȘI ADMINISTRAȚIE,PUBLICĂ,SĂ ASIGURE APĂRAREA INTERESELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI,TÂRGU JIU ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE JUDECATĂ Deschide
38124/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ- MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI APAREGIO GORJ S.A.TÂRGU JIU,PRIN CARE SE PRELUNGEȘTE DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI PÂNĂ ÎN DATA DE 01.10.2020 ȘI SE MODIFICĂ CAPITOLUL V,ART.5 ȘI ART. 6 Deschide
38224/09/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI CU PUNCTAJELE OBȚINUTE DE CĂTRE SOLICITANȚI PENTRU REPARTIZAREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE Deschide
38324/09/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. A. I. CUZA,BL.7,PARTER Deschide
38429/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
38529/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2018 Deschide
38629/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN,BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO ,TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU,PENTRU EXECUTAREA DE LUCRĂRILOR DE REPARAȚII LA ACOPERIȘUL GRĂDINIȚEI NR. 17 VĂDENI Deschide
38729/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 130.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE REABILITARE A PARDOSELII SĂLII DE SPORT ȘI ACHIZIȚIONAREA UNOR AEROTERME Deschide
38829/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,VIS DE COPIL” TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT AL HRANEI PREȘCOLARILOR DE LA GRĂDINIȚELE PREAJBA ȘI NARCISELOR. Deschide
38929/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPORTIVE,CARE VOR FI INSCRIPȚIONATE CU SIGLA PRIMĂRIEI ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
39029/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ACȚIUNILOR DESFĂȘURATE ÎN LUNA DECEMBRIE 2018 DE ,DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
39129/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU SPORTIVII CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE Deschide
39229/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII SFINȚII ÎMPĂRAȚI CONSTANTIN ȘI ELENA DIN PAROHIA ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU RENOVAREA BISERICII Deschide
39329/10/2018HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIȘI” ȘI TRANSMITEREA CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,A PROPUNERII DE NUMIRE CA MEMBRII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
39429/10/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA ÎNDREPTĂRII UNEI SERII DE ERORI MATERIALE DIN CONȚINUTUL UNOR PARAGRAFE ALE ANEXELOR 1 ȘI 2 DIN H.C.L. NR. 272/23.07.2018 Deschide
39529/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39629/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE POD PESTE PÂRÂUL IAZULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
39729/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ULMULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39829/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA ZAMBILELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39929/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,„AMENAJARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15,STRADA BRÂNDUȘEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
40029/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA COFINANȚĂRII,A CONTRACTULUI CADRU DE COFINANȚARE ȘI MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU SEMNAREA DOCUMENTELOR AFERENTE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BLOCURI LOCUINȚE ZONA NARCISELOR 3,ALEEA NICOLAE LABIȘ,BLOC 2 ȘI BLOC 4,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
40129/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 LA LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU” Deschide
40229/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ,POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
40329/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LISTEI PROIECTELOR PRIORITARE DIN ANEXA LA HCL NR.295/18.08.2017 - STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
40429/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 66/14.09.2018,NR. 67/14.09.2018 ȘI 68/14.09.2018 ÎNTOCMITE DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR,ȘI STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE A LICITAȚIEI PENTRU IMOBILELE CENTRALE TERMICE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,ZONA CINEMA ,„SERGIU NICOLAESCU” ȘI STRADA MINERILOR,COMPUSE DIN CLĂDIRI ȘI TERENURI AFERENTE ACESTORA Deschide
40529/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 170 /04.05.2018 ȘI NR. 171/04.05.2018 ÎNTOCMITE DE S.C. CONSULTING COMPANY S.R.L. ȘI STABILIREA PREȚURILOR MINIME DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP,NUMĂR CADASTRAL 703/0/5 ȘI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP,NUMĂR CADASTRAL 49542,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL.196,CĂTRE S.C.CRASDOM S.R.L. TÂRGU JIU Deschide
40629/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 69/01.10.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
40729/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP,REPREZENTÂND COTĂ PARTE AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI NR.5,BL.5,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ COPROPRIETARILOR PACEARESCU IOANA ȘI PACEARESCU NICOLAE Deschide
40829/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 636 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PROGRESULUI NR.8,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
40929/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A. Deschide
41129/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CHEPEA AMALIA - ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENERAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BL.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
41229/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI TUNȘANU VIORICA ȘI DOMNULUI TUNȘANU TUDOR,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,LÂNGĂ BL.14,JUDEȚUL GORJ Deschide
41329/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CORNEA OLGA ȘI DOMNULUI CORNEA VASILE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. DACIA,LÂNGĂ BL.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
41429/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BEȘLIU LUMINIȚA ȘI DOMNULUI BEȘLIU GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA UNIRII,LÂNGĂ BL.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
41529/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. SUNRISE COM S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 141 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÂNGĂ ȘCOALA GENERALĂ NR. 7,JUDEȚUL GORJ Deschide
41629/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI TRAȘCĂ CLAUDIU IONEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 161 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 40,JUDEȚUL GORJ Deschide
41729/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CRANTA VERGIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 248,50 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BRÂNDUȘEI,NR.7,JUDEȚUL GORJ Deschide
41829/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI LOGĂSCU NICOLETA ȘI DOMNULUI LOGĂSCU CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 75 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MESTEACĂNULUI NR.13,JUDEȚUL GORJ Deschide
41929/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BENEGUI MARINELA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI NR.9,BL.9,SC.1,AP.89,JUDEȚUL GORJ Deschide
42029/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 6529/15.12.2016,ÎNCHEIAT ÎNTRE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU ȘI COLEGIUL TEHNIC „GENERAL GHEORGHE MAGHERU” TÂRGU JIU Deschide
42129/10/2018HOTARÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 374/24.09.2018 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
42229/10/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 448/23.10.2015 Deschide
42329/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA SĂCELU LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ,INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ Deschide
42429/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN ,HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463 DIN 27.11.2017 Deschide
42529/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
42629/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR CHELTUIELI AFERENTE COTEI DE PARTICIPARE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE Deschide
42729/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNLOCUIRE CENTRALĂ TERMICĂ TEATRU DE VARĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
42829/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND INCLUDEREA ÎN PROGRAMUL EDILITAR-GOSPODĂRESC PE ANUL 2018 A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII SUPRAFEȚE ASFALTICE ÎN INCINTA ,INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEȚEAN GORJ Deschide
42929/10/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INCLUDERII ÎN BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU”,PENTRU ANUL 2018 ȘI A PROIECTULUI „CENTENARUL MARII UNIRI” Deschide
43001/11/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA PROCEDURA DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ ORGANIZATĂ DE CONSORȚIUL ADMINISTRATORILOR JUDICIARI FORMAT DIN SIOMAX SPRL ȘI CITR FILIALA BUCUREȘTI SPRL A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CIOCÂRLĂU,NR. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
43107/11/2018HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI/A NOTEI DE FUNDAMENTARE A INVESTIȚIEI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE Deschide
43207/11/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
43307/11/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,„SISTEM DE SEMAFORIZARE BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ETAPA II – PRIORITIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN TRAFIC” Deschide
43407/11/2018HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCADRAREA DOAMNEI POPESCU DIANA ÎN POSTUL CORESPUNZĂTOR FUNCŢIEI ,CONTRACTUALE DE CONSILIER JURIDIC,GRADUL PROFESIONAL IA,DIN CADRUL APARATULUI Deschide
41012/11/2018H O T Ă R Â R E,PRIVIND EVALUAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR NR.5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOMNULUI TAȘCĂU IOAN - EDUARD Deschide
43526/11/2018HOTARARE PRIVIND RESTITUIREA SUMEI DE 1353 LEI,DOMNULUI RĂDUȚOIU CONSTANTIN ,CONFORM CHITANȚEI NR. 010355/12.11.2018,ACHITATĂ ÎN DOSARUL NR. 5728/95/2017*,ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
43626/11/2018HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
43726/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIUL DE FEZABILITATE” ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
43826/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
43926/11/2018HOTARARE PENTRU DESTITUIREA DIRECTORULUI EXECUTIV AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
44026/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
44126/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII DE PERSONAL ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR SOCIALE LA CENTRUL DE ZI – CHRISTIAN CU UN POST DE PEDAGOG DE RECUPERARE COR 235205 ȘI UN POST DE KINETOTERAPEUT COR 226405 ȘI STABILIREA CHELTUIELILOR NECESARE FUNCȚIONĂRII Deschide
44226/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
44326/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ANEXEI NR. 3 PENTRU TRANSMITEREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA CONTRACTUL DE SERVICII PUBLICE DE TRANSPORT CĂLĂTORI PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI DELEGAREA GESTIUNII CU NUMĂRUL 23364/27.05.2016,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 216/27.06.2014,VALABILĂ PE PERIOADA RĂMASĂ PÂNĂ LA EXPIRAREA DURATEI CONTRACTULUI Deschide
44426/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 350/13.09.2018,ÎN SENSUL ÎNSCRIERII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 18 MP.,ÎN LOC DE 43 MP Deschide
44526/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 9,JUDEȚUL GORJ Deschide
44626/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR. 17617/14.05.2014 DE DOMNUL CILIBIU ION-ADRIAN ȘI DOAMNA CILIBIU CRISTINA Deschide
44726/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,72 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA A. I. CUZA,LÂNGĂ BL. 25,SCARA 3,CU DESTINAȚIA DE ALEE DE ACCES,DOMNULUI PITEA MATEI Deschide
44826/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,20 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA OLTEȚULUI,LÂNGĂ BL. 3,AP. 3,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ DE ACCES,RAMPĂ ȘI ALEE DE ACCES,DOAMNEI PREOTEȘESCU ILONA-LUIZA Deschide
44926/11/2018HOTARARE PRIVIND ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU DOUĂ TERENURI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,RESPECTIV 33 MP.,REPREZENTÂND COTE INDIVIZE AFERENTE SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 6,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. IZOREP S.R.L. Deschide
45026/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 505 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOAMNEI CÂRCIUMARU VERONICA ȘI DOMNULUI CÂRCIUMARU CONSTANTIN Deschide
45126/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 13,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOMNUL FÎCEA ADRIAN-NICOLAE Deschide
45226/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 295 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA GEORGE CĂLINESCU,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOAMNA MORIE IOANA-AMELIA ȘI DOMNULUI MORIE ION Deschide
45326/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 3,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOMNUL BUCIU GABRIEL Deschide
45426/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN H.C.L. NR. 235/26.06.2017,ÎN SENSUL ÎNSCRIERII SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 61 MP.,ÎN LOC DE 60 MP Deschide
45526/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIE DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45626/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANSPORTULUI PUBLIC GRATUIT PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL,RESPECTIV CLASELE 0-VIII Deschide
45726/11/2018HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU/GORJ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN BD. REPUBLICII,BL. 25,PARTER,TÂRGU JIU/GORJ,CU DESTINAȚIA SEDIU Deschide
45826/11/2018HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU/GORJ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,BL. 3 (ACTUAL 53),PARTER,TÂRGU JIU/GORJ,CU DESTINAȚIA SEDIU Deschide
45926/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUAL DE COMODAT NR. 2072/30.04.2009,ÎN SENSUL INDIVIDUALIZĂRII IMOBILULUI TEREN PRIN IDENTIFICATORUL UNIC NUMĂR CADASTRAL Deschide
46026/11/2018HOTARARE PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ALĂTURI DE FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE BASCHET,LA ORGANIZAREA TURNEULUI INTERNAȚIONAL U15,MASCULIN ȘI FEMININ Deschide
46126/11/2018HOTARARE PENTRU RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
46226/11/2018HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 362/24.09.2018 PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46326/11/2018HOTARARE PRIVIND TRECEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A PARCĂRII PUBLICE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PIAȚA CENTRALĂ-COMPLEXUL COMERCIAL,AMENAJATĂ PE TERENUL CU NR. CADASTRAL 47146,ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.12.2018 Deschide
46426/11/2018HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2018,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2019 Deschide
46526/11/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE,COMPLETAREA ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
46626/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46726/11/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4951 MP.,SITUAT ÎN ZONA CARTIER TISMANA,CU DESTINAȚIA DE DRUM PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46826/11/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46926/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A ÎN SEZONUL RECE 2018-2019 Deschide
47026/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE,ZONĂ DE AGREMENT ȘI ACTIVITĂȚI SPORTIVE,EXTINDERE CIMITIR,OBIECTIVE SOCIAL CULTURALE ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT,SPAȚII VERZI ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE,SPAȚII ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,ZONĂ PRESTĂRI SERVICII ȘI COMERȚ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ZONA NARCISELOR Deschide
47126/11/2018HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 70/20.11.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PROGRESULUI,NR. 8,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 636 MP. DIN MĂSURĂTORI ȘI 638 MP. DIN ACTE,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
47226/11/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
47326/11/2018HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD ȘI CLASĂ A OPT POLIȚIȘTI LOCALI Deschide
47426/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXTINDERII CAPACITĂȚII CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT – CENTRUL ÎNGRIJIRE COPII „IASOMIA” ȘI SUPLIMENTAREA CHELTUIELILOR NECESARE FUNCȚIONĂRII Deschide
47526/11/2018HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI SALOMIA ELENA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP,REPREZENTÂND COTA INDIVIZA AFERENTA LOCUITEI SITUATĂ IN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI NR. 9,BL. 9,SC. 1,AP. 35,JUDEȚUL GORJ Deschide
47626/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,61 MP.,SITUAT IN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 32,AP. 1,CU DESTINAȚIA SCARA DE ACCES DOMNULUI SCRIECIU ROBERT Deschide
47726/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 141.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ECATERINA TEODOROIU”. Deschide
47826/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NATIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
47926/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 148.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
48026/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018,SUMĂ NECESARA REALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO –ECONOMICE PENTRU CONSOLIDAREA RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII ADORMIREA MAICII DOMNULUI DIN PAROHIA VADENI Deschide
48126/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 SUMĂ NECESARA REALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO –ECONOMICE PENTRU CONSOLIDAREA RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SFÂNTUL NICOLAE – PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE Deschide
48226/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 SUMĂ NECESARA REALIZARII DOCUMENTATIEI TEHNICO –ECONOMICE PENTRU CONSOLIDAREA RESTAURAREA SI VALORIFICAREA TURISTICA A BISERICII SFINȚII APOSTOLI – PAROHIA SFINȚII APOSTOLI Deschide
48326/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
48426/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU CU SUMA DE 52.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018,PENTRU DOTAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU CU PATURI SPITALICEȘTI,NOPTIERE,SALTELE STAȚII DE COLORARE LAMELE,LAMELE PENTRU ANATOMIA PATOLOGICĂ – ENDOSCOPICĂ ORL CU INSTRUMENTAR,TARGĂ HIDRAULICĂ,TRUSE ESOFAGOSCOPIE CU INSTRUMENTAR PENTRU ADULȚI,LAMPĂ OPERAȚII,MASĂ OPERAȚII,ECOGRAF 4D,APARAT VENTILAȚIE ȘI ASPIRATOR CHIRURGICAL Deschide
48526/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT,NR. 8 Deschide
48626/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NATIONAL „ECATERINA TEODOROIU” Deschide
48726/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU” Deschide
48826/11/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2018 SUMĂ NECESARA RESTAURĂRII PICTURILOR PENTRU BISERICA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI DIN PAROHIA VĂDENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
48926/11/2018HOTARARE PRIVIND APLICAREA PROCEDURILOR PREVĂZUTE DE OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE IN VEDEREA DE SEMNĂRII PERSOANEI MANDATATE SĂ SEMNEZE ȘI SĂ ÎNCHEIE,ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN AGA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU,MANDATELE DE REPREZENTARE ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE Deschide
49005/12/2018HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI ELEVILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA OLIMPIADELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 Deschide
49105/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 180.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CALCULATOARE PENTRU DOTAREA LABORATORULUI DE INFORMATICĂ ȘI MOBILIER NECESARE CĂMINULUI UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
49205/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 30.400 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CALCULATOARE,FIARE DE CĂLCAT,MAȘINĂ DE SPĂLAT,LENJERII Deschide
49305/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,SUMĂ NECESARĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA A 15 UNITĂȚI CENTRALE CU MONITOR PENTRU LABORATORUL DE INFORMATICĂ Deschide
49405/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 60.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU”,SUMĂ NECESARĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO,UN COPIATOR,O IMPRIMANTĂ,15 CALCULATOARE,15 LAPTOPURI ȘI UN ILUMINATOR PENTRU LABORATORUL DE INFORMATICĂ Deschide
49505/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI”,SUMĂ NECESARĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MOBILIER ȘCOLAR ȘI TABLE MAGNETICE Deschide
49605/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 41.400 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „POMPILIU MARCEA”,SUMĂ NECESARĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE TABLE MAGNETICE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PENTRU LABORATORUL DE INFORMATICĂ ȘI SECRETARIAT Deschide
49705/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 23.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE PLASĂ DE PROTECȚIE (TAVAN ȘI LATERALE) PENTRU SALA DE SPORT Deschide
49805/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 110.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,PENTRU ACHIZIȚIONAREA UNEI IMPRIMANTE COLOR PENTRU FORMAT A3,20 CALCULATOARE,5 LAPTOPURI ȘI MULTIFUNCȚIONALE PENTRU LABORATORUL DE INFORMATICĂ Deschide
49905/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 53.615 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU”,PENTRU ÎNLOCUIREA UNUI CAZAN DE 600 KW DE LA CENTRALA TERMICĂ A UNITĂȚII ȘI ACHIZIȚIONAREA DE DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PENTRU LABORATORUL DE INFORMATICĂ (BIROURI MULTIFUNCȚIONALE,SCAUNE,CALORIFERE) Deschide
50005/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV PENTRU INSTALAREA CAMERELOR DE SUPRAVEGHERE ȘI ACHIZIȚIA UNEI POMPE PENTRU ÎNCĂLZIRE LA SALA DE SPORT Deschide
50105/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 7.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE MATERIAL ȘI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL Deschide
50205/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CAMERE VIDEO ÎN VEDEREA EXTINDERII SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE Deschide
50305/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIA DE OBIECTE DE INVENTAR Deschide
50405/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDĂ” TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIA DE OBIECTE DE INVENTAR ȘI ACTIVE FIXE CORPORALE Deschide
50505/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 18.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2018,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIONAREA A DOUĂ CENTRALE TERMICE Deschide
50605/12/2018HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 204.600 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU”,PENTRU ÎNLOCUIREA A DOUĂ VASE DE EXPANSIUNE FISURATE DE LA CENTRALA UNITĂȚII,DOTAREA UNUI CABINET FONIC ȘI ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNICE,MOBILIER ȘCOLAR ȘI SISTEM AUDIO VIDEO Deschide
50705/12/2018HOTARARE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 123.500 LEI A SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU Deschide
50805/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA BUGETULUI AFERENT DIRECȚIEI TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI PROGRAMUL EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2018 Deschide
50905/12/2018HOTARARE PRIVIND REDISTRIBUIREA SUMELOR PENTRU CHELTUIELI MATERIALE REPARTIZATE ÎN BAZA STANDARDELOR DE COST,ÎN CADRUL SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ,ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018 Deschide
51005/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL NR. 34602/11.09.2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT,INCHEIAT CU SC POLARIS M HOLDING S.R.L. SI DE COMPLETARE A REGULAMENTULUI DE SALUBRIZARE Deschide
51105/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 9 LA CONTRACTUL NR. 43474 DIN 07.12.2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DESEURILOR – ÎNCHEIAT CU SC POLARIS MEDIU SRL TÂRGU JIU Deschide
51220/12/2018HOTARARE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2019. Deschide
51320/12/2018HOTARARE PRIVIND APLICAREA U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU LA PROGRAMUL PRIVIND REDUCEREA EMISIILOR DE GAZE CU EFECT DE SERĂ ÎN TRANSPORTURI,PRIN PROMOVAREA INFRASTRUCTURII PENTRU VEHICULE DE TRANSPORT RUTIER NEPOLUANT DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC: SPAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ – ORDIN NR. 760 DIN 17 IULIE 2018. Deschide
51420/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 1,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU. Deschide
51520/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 2,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU. Deschide
51620/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE PĂRCULEȚ NR. 3,CARTIER OBREJA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ELABORAT DE S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT „PROGORJ” S.R.L. TÂRGU JIU. Deschide
51720/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE „STUDIU DE FEZABILITATE” ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE,ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ÎN SPAȚIUL PUBLIC ȘI REALIZARE DISPECERAT INFORMATIC INTEGRAT”,ELABORAT DE AM PROJECT DESIGN&CONSULTING S.R.L. BUCUREȘTI. Deschide
51820/12/2018HOTARARE PRIVIND REDISTRIBUIREA PRIN INFLUENȚAREA ÎN PLUS ȘI ÎN MINUS A SUMELOR PENTRU CHELTUIELI MATERIALE REPARTIZATE ÎN BAZA STANDARDELOR DE COST,ÎN CADRUL SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ,ÎNTRE UNITĂȚILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018,RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2018. Deschide
51920/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCUTIRII LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR CONSTÂND ÎN IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE,REDEVENȚE ȘI CHIRII,DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE. Deschide
52020/12/2018HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
52120/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 89 DIN 28.02.2011 PRIVIND INTERZICEREA COMERCIALIZĂRII PLANTELOR,SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR STUPEFIANTE,HALUCINOGENE,EUFORICE ȘI PSIHOTROPE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
52220/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
52320/12/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52093 – C1,MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 1507 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
52420/12/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A LUCRĂRILOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL ATELIERELOR BRÂNCUȘI/SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE SCULPTURĂ/SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE PICTURĂ 2017 ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU. Deschide
52520/12/2018HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIILOR OPERELOR DE SCULPTURĂ ȘI PICTURĂ,REALIZATE ÎN CADRUL ATELIERELOR BRÂNCUȘI – SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE PICTURĂ ȘI SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE SCULPTURĂ,DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 01.08.2018-03.09.2018. Deschide
52620/12/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CUZA II” ȘI „ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE TRATARE LA STAȚIILE DE APĂ DIN LOCALITĂȚILE COMPONENTE PREAJBA ȘI POLATA - MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
52720/12/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTE DE INVENTAR ȘI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
52820/12/2018HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA ȘI DE CANALIZARE CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
52920/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE ,INVESTIȚII „AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
53020/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 433 DIN 31.10.2011 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUȘIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
53120/12/2018HOTARARE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 340 DIN 25.09.2017 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 433 DIN 31.10.2011. Deschide
53220/12/2018HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI LUCA ȘTEFAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL. 6,SC. 2,AP. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
53320/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
53420/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 511/18.12.2015. Deschide
53520/12/2018HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ACTIVULUI CORPORAL „ÎMPREJMUIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Deschide
53620/12/2018HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA ACTIVULUI CORPORAL „BOILER LICEUL SPORTIV” TÂRGU JIU ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Deschide
53720/12/2018HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ SALĂ SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT. Deschide
53820/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 225 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VASILE CÂRLOVA,NR. 1D,JUDEȚUL GORJ. Deschide
53920/12/2018HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI PILEA ILIE DĂNUȚ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,TARLA 6,PARCELA 20/3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
54020/12/2018HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1869 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BÎRSEȘTI,NR. 216 B,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA CRH CIMENT ROMÂNIA. Deschide
54120/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BELU ARISTICĂ-ALIN,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA EUGEN LOVINESCU,NR. 11,JUDEȚUL GORJ. Deschide
54220/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 11/30503/09.08.2011 DE CĂTRE DOAMNA SPÎNU MARIA ȘI DOMNUL SPÎNU ROBERT - COSMIN. Deschide
54320/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 19113/23.05.2017 DE CĂTRE EURODACOS S.R.L. Deschide
54420/12/2018HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 71/20.11.2018 ÎNTOCMIT DE SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 372 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,NR. 2A,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52821,CĂTRE DOMNUL BELOIU TITUS –ION. Deschide
54520/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIAȚA CENTRALĂ,MAL STÂNG AL JIULUI,T 134,208,P15,80,JUDEȚUL GORJ. Deschide
54620/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ,PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT,ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU,A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28,5 MP.,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII TEATRULUI DE PĂPUȘI „PINOCCHIO”. Deschide
54720/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA PROCEDURA DE LICITAȚIE PUBLICĂ ORGANIZATĂ DE FEACONSULT IPURL,PENTRU VÂNZAREA ÎN BLOC A UNOR BUNURI. Deschide
54820/12/2018HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE PROPRIETATE A S.C. RODNA S.R.L. Deschide
54920/12/2018HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SUPLIMENTARE DIFERENȚIATE,REPREZENTÂND UTILITĂȚI LA SALA SPORTURILOR TÂRGU JIU. Deschide
55020/12/2018HOTARARE PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE DOMNUL NICOLESCU VASILE ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 404/29.10.2018. Deschide
55120/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA LIBERTĂȚII,FN.,ÎN VEDEREA PARCELĂRII TERENULUI ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE. Deschide
55220/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,FN.,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE. Deschide
55320/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII ART. 4 DIN H.C.L. NR. 390/29.10.2018. Deschide
55420/12/2018HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 389/26.09.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REȚELE DE JOASĂ TENSIUNE ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMODAT CU S.C. CEZ DISTRIBUȚIE S.A.,PENTRU OBIECTIVELE RESPECTIVE. Deschide
55520/12/2018HOTARARE PENTRU REVOCAREA H.C.L NR. 191 DIN 29.05.2017 PRIVIND MODIFICAREA ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR.389/26.09.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REŢELE DE JOASĂ TENSIUNE ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMODAT CU S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.,PENTRU OBIECTIVELE RESPECTIVE. Deschide
55620/12/2018HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DAVIȚOIU DRAGOȘ - VIRGIL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REPUBLICII,LÂNGĂ BL.10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
55720/12/2018HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ ,DE 47 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. TRANDAFIRUL NEGRU S.R.L. Deschide