Nr.DataDenumire
26/07/201701. INFORMARE PRIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2017. Deschide
26/07/201702. INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017. Deschide
26/07/201704. RAPORT DE ACTIVITATE AL MANIFESTĂRILOR CULTURALE DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I – 2017 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
26/07/201705. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI VULPE DANIELA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201706. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI,URBANISM,PROTECȚIA MEDIULUI,TURISM A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201707. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30.06.2017. Deschide
26/07/201708. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017. Deschide
26/07/201709. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201710. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE APROBATE PENTRU ANUL 2017. Deschide
26/07/201711. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201712. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201713. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201714. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – BRANȘAMENT APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
26/07/201715. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE CĂTRE S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIUA SERVICIULUI PUBLIC DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201716. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE ȘI PARCATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201717. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE CALCUL A CHIRIILOR PENTRU LOCUINȚELE DE TIP ANL. Deschide
26/07/201718. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CU TITLU GRATUIT,ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ JIUL – SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GORJ PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8582 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TINERETULUI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201719. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 329 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,FN.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201720. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ANDRIEȘ LAURA CLAUDIA ȘI DOMNULUI VITEJEANU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BRÂNDUȘEI,LÂNGĂ BL. 5,SC. 3,AP. 43,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201721. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI MAREȘI ILINCA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,40 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 12,SC. 1,AP. 72,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201722. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BĂDAN FLORIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL. 9,SC. 1,AP. 52,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201723. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VRANCUȚI LILIANA – ADRIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,LÂNGĂ BL. 1,SC. 2,AP.7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201724. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 11/24590/16.07.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. EDYMADCOM S.R.L. Deschide
26/07/201725. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE CU S.C. GIURMA S.R.L. Deschide
26/07/201726. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE UTILIZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BL. 56,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201727. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȚIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 224 ȘI NR. 225 DIN DATA DE 27.06.2017,PENTRU TERENURILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. MOTORFULL S.R.L.,ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI. Deschide
26/07/201728. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201729. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201730. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 215 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ ROMANEȘTI,NR. 96 JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA DOMNHULUI DRĂGUȚ MIRCEA. Deschide
26/07/201731. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201732. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO ”TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201733. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
26/07/201734. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT – ORAȘUL ROVINARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ADIA” – GORJ. Deschide
26/07/201735. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE. Deschide
26/07/201736. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PARTENERIAT ÎNTRE CENTRUL DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”TÂRGU JIU ȘI SOCIETATEA GETICA OOH S.R.L. ÎN SCOPUL PROMOVĂRII PATRIMONIULUI NAȚIONAL. Deschide
26/07/201737. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REDUCEREA A DOUĂ POSTURI DE PAZĂ,INSTITUITE PRIN H.C.L. NR. 151 DIN 31.10.2016. Deschide
26/07/201738. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI ȘI ÎNSOȚITORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2017. Deschide
26/07/201739. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ TÂRGU JIU – ”PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE”,STRADA ANA IPĂTESCU,NR. 73,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/07/201740. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ TÂRGU JIU – ”SCHIMBARE DE DESTINAȚIE A TERENULUI DIN PERDELE DE PROTECȚIE,PLANTAȚII DE ALINIAMENT ÎN SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII”,STR. TERMOCENTRALEI,FN. Deschide
26/07/201741. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU – ”CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE,ACCESE AUTO ȘI PIETONALE,TROTUARE,SISTEMATIZARE VERTICALĂ,RECLAME PE FAȚADE ȘI ÎN PARCARE,STÂLP PUBLICITAR,ÎMPREJMUIRE,BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”,STR. NICOLAE TITULESCU,NR. 9D,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. REXWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. Deschide
26/07/201742. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DEMISIA DOMNULUI ROMANESCU MARCEL – LAURENȚIU DIN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
26/07/201743. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI NR. 2 DIN H.CL. NR. 63/29.08.2016. Deschide
26/07/201744. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL SĂ REPREZINTE AUTORITATEA PUBLICĂ ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
26/07/201745. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA PENTRU 2 LUNI (RESPECTIV IULIE-AUGUST) A NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE ÎN SUMĂ DE 215.000 LEI ȘI RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017. Deschide
26/07/2017ANUNȚ,PROIECTELE DE HOTARARE AU FOST DEZBATUTE IN CADRUL COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SI SUNT INSOTITE DE REFERATELE DE SPECIALITATE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.,DOCUMENTATIA AFERENTA PROIECTELOR DE HOTARARE SE POATE STUDIA PANA LA DATE DE 31.07.2017,LA CAMERA 16 DIN SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
28/07/201703. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (INP),MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (MTJ) ȘI INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN OPTOELECTRONICĂ (INOE). Deschide
28/07/2017DIVERSE Deschide
16/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 469/23.11.2015 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16/08/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR DIN PROCESULUI VERBAL DE INSPECȚIE NR. CRR-AIF- 3223/10.11.2016 ÎNTOCMIT DE DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA,RĂMAS DEFINITIV PRIN DECIZIA NR. 7/C/17.07.2017 EMISĂ DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – SERVICIUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ȘI A CONTESTAȚIILOR Deschide
16/08/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
18/08/2017INFORMARE PRIVIND MĂSURILE DISPUSE DE PRIMARUL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU DUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A MASURILOR DIN PROCESUL-VERBAL DE INSPECȚIE NR. CRR-AIF-3223/10.11.2016 ÎNTOCMIT DE DIRECTIA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA ȘI DECIZIA NR. 7/C/17.07.2017 EMISĂ DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - SERVICIUL DE SOLUTIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ȘI A CONTESTAȚIILOR Deschide
18/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DUCEREA LA INDEPLINIRE A MĂSURILOR DIN PROCESUL VERBAL DE INSPECTIE NR. CRR-AIF - 3223/10.11.2016 ÎNTOCMIT DE DIRECȚIA GENERALA REGIONALA A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA,RAMAS DEFINITIV PRIN DECIZIA NR. 7/C/17.07.2017 EMISĂ DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - SERVICIUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ȘI A CONTESTAȚIILOR Deschide
23/08/2017ADRESA DE INFORMARE A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER LA TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
23/08/2017COMPLETARE LA INFORMAREA PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017 LA SOLICITAREA DOMNULUI CONSILIER PARASCHIV MIHAI. Deschide
23/08/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.07.2017 Deschide
23/08/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017 Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A DOUĂ LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI OLARU CAMELIA MĂDĂLINA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC. 1,AP.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ȘI A DURATEI ACESTUIA,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI STRÎMBULESCU DORU ÎN FUNCȚIA DE MANAGER. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2017 Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE,A ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ ŞI A ALTOR ACTE EMISE DE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU CE POT FI COMUNICATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANȚĂ (FAX ŞI E-MAIL) SAU TIPĂRITE PRIN INTERMEDIUL UNUI CENTRU DE IMPRIMARE MASIVĂ,VALABILE FĂRĂ SEMNĂTURA PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE ŞI ŞTAMPILA ORGANULUI FISCAL,PRECUM ŞI A PROCEDURII DE COMUNICARE ACESTOR ACTE PRIN FAX ŞI E-MAIL (CĂSUŢĂ DE POŞTĂ ELECTRONICĂ). Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 140.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA ZILEI DE 1 OCTOMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ETAJARE ȘCOALA SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BARDAN ROMEO,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 10,AP. 62,JUDEȚUL GORJ Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GORJ (DSVS) A IMOBILULUI – TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3891 MP,SITUAT IN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 519,JUD. GORJ Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUŞI,TÂRGU JIU”,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIŢIA NR.1616 ŞI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ȘI ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR. 222/28.09.2017 LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT CE URMEAZĂ A FI RELUAT PENTRU TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 73 DIN 26.02.2016 ȘI EFECTUAREA UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA STABILIRII CATEGORIILOR DE ACTIVITĂȚI CE SE POT DESFĂȘURA,PRECUM ȘI A PREȚULUI DE PORNIRE A LICITAȚIEI PENTRU CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT. Deschide
23/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
25/08/2017INFORMARE CĂTRE CONSILIUL LOCAL PRIVIND RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR NR. 27491/21.07.2017,ÎNCHEIAT ÎN URMA ACȚIUNII ”AUDIT FINANCIAR ASUPRA CONTURILOR ANUALE DE EXECUȚIE BUGETARĂ ALE UAT A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU„ PENTRU ANUL 2016,PRECUM ȘI A DECIZIEI NR. 65/21.08.2017 Deschide
25/08/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 285 DIN 31.07.2017 PRIVIND REDUCEREA A DOUĂ POSTURI DE PAZĂ,INSTITUITE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 151 DIN 31.10.2016 Deschide
28/08/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEPOZITAREA DESEURILOR LA DEPOZITELE DE DESEURI SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
28/08/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
07/09/2017INFORMARE PRIVIND ANALIZA ȘI PROPUNEREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 647/04.06.2007 CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE CU SC COMBGORJ SA TARGU JIU Deschide
07/09/2017INFORMARE PRIVIND RESTITUIREA SUMEI DE 659,95 LEI CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Deschide
07/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU PE DURATA ANULUI SCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALA ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TARGU JIU ȘI COMPLEXULUI DE SERVICII ALTERNATIVE LA PROTECTIA REZIDENȚIALĂ TARGU JIU Deschide
10/09/2017PREZENTARE RAPORT DE FOLLOW UP ÎNCHEIAT ÎN URMA ACȚIUNII DE VERIFICARE A MODULUI DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR TRANSMISE PRIN DECIZIA NR. 1637/22.07.2015,ÎNREGISTRAT LA UATM TÂRGU JIU SUB NR. 29877/11.08.2017 ȘI LA CAMERA DE CONTURI GORJ SUB NR. 1326/11.08.2017,ÎNSOȚIT DE DECIZIA NR. 77/06.09.2017 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE REALIZAREA MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 1637/2015 TRANSMISE ANTERIOR Deschide
10/09/2017PREZENTARE RAPORT DE FOLLOW UP ÎNCHEIAT ÎN URMA ACȚIUNII DE VERIFICARE A MODULUI DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A MĂSURILOR TRANSMISE PRIN DECIZIA NR. 1686/29.07.2014,ÎNREGISTRAT LA UATM TÂRGU JIU SUB NR. 28391/31.07.2017 ȘI LA CAMERA DE CONTURI GORJ SUB NR. 1486/31.07.2017,ÎNSOȚIT DE DECIZIA NR. 76/06.09.2017 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE REALIZAREA MĂSURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 1686/2014 TRANSMISE ANTERIOR. Deschide
10/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA LEGITIMAȚIILOR CU TITLU GRATUIT PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE CĂLĂTORI DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ELEVILOR ORFANI,ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE,PRECUM ȘI CELOR PENTRU CARE S-A STABILIT O MĂSURĂ DE PROTECȚIE. Deschide
10/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESFIINȚAREA TÂRGULUI DE HAINE VECHI ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU S.C. COMB GORJ S.A. TÂRGU JIU. Deschide
10/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESTITUIREA SUMEI DE 659.225,95 LEI CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE. Deschide
20/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A BUNURILOR DE RETUR REZULTATE ÎN URMA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU NR. 38721/31.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.,PRECUM ŞI MODIFICAREA POZIŢIILOR 72,74,117,125,131,135,141,143,154,162,190,215,233,247,256,260,265,267,272 ŞI 988 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
20/09/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA PUBLICA DE VENITURI TARGU JIU IN SEMESTRUL I AL ANULUI 2017,LA SOLICITAREA DOAMNEI GRADINARU MARI-DANIELA Deschide
20/09/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE POLITIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TARGU JIU IN PERIOADA 01.01.2017-31.08.2017 Deschide
20/09/2017PROIEC T DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 300 MP.,COTA EXCLUSIVA SITUAT IN TARGU JIU STRADA PETRE TUTEA NR. 10,JUDETUL GORJ IN VEDEREA VANZARII CATRE DOMNUL UDORIU CATALIN DUMITRU Deschide
20/09/2017PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
20/09/2017PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
20/09/2017PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
20/09/2017PROIECT DE H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPECI IULIA ASUPRA TERENULUI COTA INDIVIZA IN SUPRAFATA DE 9,04 MP.,SITUAT IN TARGU JIU STRADA CONSTRUCTORILOR BL. 6SC. 1,AP. 14,JUDETUL GORJ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MOCIOI ADRIAN ASUPRA TERENULUI COTA INDIVIZA IN SUPRAFATA DE 7 MP.,SITUAT IN TARGU JIU STRADA LOTRULUI BL. 9,SC. 1,AP. 41,JUDETUL GORJ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ADMITEREA PLANGERII PREALABILE FORMULATA DE POLARIS MEDIU SRL INREGISTRATA LA REGISTRATURA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGU JIU SUB NR. 34345/18.09.2017 SI REVOVCAREA H.C.L. NR. 322/28.08.2017 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.500 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TAGU JIU IN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CRITERIILOR PROCEDURII PENTRU SELECTIA NUMIREA ȘI ELIBERAREA DIN FUNCTIEA DE ADMINISTRATOR PUBLIC PRECUM SI ATRIBUTIILE SPECIFICE FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC DIN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSTRUIRE CABINA POARTA COLEGIUL TEHNIC NR. 2 MUNICIPIUL TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TARGU JIU ȘI INSTITUTIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU CARE AU ÎN STRUCTURA FUNCTII PUBLICE PENTRU ANUL 2018 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL IV 23017 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIOREA UNUIO DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI STÎNGACIU VICTORIA SI DOMNULUI STÎNGACIU ION ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 49 MP.,SITUAT IN TARGU JIU STRADA LUNCILOR NR. 79,JUDETUL GORJ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA PE LÂNGĂ CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPPIULUI TARGU JIU A CONSILIULUI CONSULTATIV AL SOCIETATII CIVILE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PETRESCU LAURENTIU VIOREL ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 28 MP.,SITUAT IN TARGU JIU ALEEA BICAZ,FN,JUDETUL GORJ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONTINUAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 157 MP.,SITUAT IN TARGU JIU STRADA ISLAZ,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE UTILITATE PPUBLICA DE INTERES LOCAL „RELOCARE TRASEU CABLURI DE ALIMENTARE SR 1- STRADA ISLAZ Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INSUSIREA PROTOCOLULUI ȘI A PROCESULUI VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A IMOBILULUI 341 TARGU JIU,PARTIAL,SITUAT ÎN TARGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 131,JUDETUL GORJ PRECUM ȘI INTRODUCEREA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTITII „SISTEM DE INCĂLZIRE LA SCOALA PRIMARA DRAGOENI”,CENTRALA TERMICA CU TIRAJ FORTAT GRADINITA NR. 134 TARGU JIU,REABILITARE INSTALAȚII TERMICE LA COLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU TARGU JIU ȘI TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITATI DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL LA CONTRACTUL DE INCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 DINTRE UNIUNEA ADMNISTRATIV TERITORIALA - MUNICIPIUL TARGU JIU SI APAREGIO GORJ SA PRIN CARE SE PRELUNGESTE DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI PAMA IN DATA DE 01.04.2018 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 414 DIN 31.07.2011 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENMTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIU PUIBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU INSUSIT PRIN HCL NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 433 DIN 31.07.2011 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENMTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIU PUIBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU INSUSIT PRIN HCL NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 446 DIN 31.07.2011 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU INSUSIT PRIN HCL NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICARILE ȘI COMPLETARILE ULTERIOARE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND NUMIREA UNUI MANAGER INTERIMAR LA TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TARGU JIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 28 SEPETMBRIE 2017 PE O PERIOADA DE CEL MULT 120 ZILE CALENDARISTICE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA ÎN LUNA OCTOMBROIE 2018 A UNUI CONGRES INTERNATIONAL PRILEJUIT DE ANIVERSAREA A 80 DE ANI DE LA REALIZAREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SCOATEREA DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA BAZELOR SPORTIVE ALE UNITĂȚILOR DE INVATAMMANT PREUNIVERSITAR ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
20/09/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DEPUSE DE ORGANIZAȚIILE DE TINERET ÎN CADRUL SESIUNII A DOUA,CONFORM REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚI DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 243 DIN 26.06.2017 Deschide
20/09/2017PROIECT MDE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL 324/10.09.2017 Deschide
20/09/2017PROIECTD E HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CATRE SC IMPEX SUPER 2000 SRL PENTRU TERENUL IN SUPRAFATA DE 44 MP.,SITUAT IN TARGU JIU BD. CONSTANTIN BRANCUSI,BL. 16,PARTER JUDETUL GORJ Deschide
20/09/2017RAPORT DE ACTIVITATE AL ECHIPEI MANAGERILE APAREGIO GORJ SA TRIMESTRUL I ȘI II 2017 Deschide
21/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRELUARII TERENULUI IN SUPRAFATA DE 16.163 MP.,CU DESTINATIA DE CAI DE ACCES,SITUAT IN INCINTA S.C. ROSTRAMO SA,PRIN COMPENSARE INTRE MUNICIPIULUI TARGU JIU SI CONSULTING COMPANI IPURL LICHIDATORUL SOCIETATII Deschide
21/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC,PENTRU ACTIVITATILE DE INTRETINERE SI REPARATII A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC Deschide
21/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ANULUI 2017 CU SUPLIMENTAREA SUBVENȚIEI ACORDATE S. TRANSLOC SA TARGU JIU CU SUMA DE 220 MII LEI Deschide
22/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚARII CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
22/09/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INFIINTAREA,ORGANIZAREA ȘI FUNCTIONAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
25/09/2017RAPORT DE FOLLOW UP ÎNCHEIAT IN URMA ACTIUNII DEVERIFICARE A MODULUI DE DUCERE LA INDEPLINIRE A MĂSURILOR TRANSMISE PRIN DECIZIA NR. 1659/04.08.2017 INREGISTRAT LA UATM TARGU JIU SUB NR. 30487/18.08.2017 ȘI LA CAMERA DE CONTURI GORJ SUB NR. 1400/18.08.2017,INSOTIT DE DECIZIA NR. 79/11.09.2017 DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE REALIZAREA MASURILOR DISPUSE PRIN DECIZIA NR. 1659/2016 TRANSMISE ANTERIOR Deschide
05/10/2017INFORMARE PRIVIND INTENTIA FEDERATIEI ROMANE DE BOX DE A ORGANIZA IN MUNICIPIUL TARGU JIU IN PERIOADA 24 MARTIE2018-02 APRILIE 2018 - CAMPIONATUL EUROPEAN DE BOX UNDER 22- 2018 Deschide
05/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ȘI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2017 Deschide
05/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU UN AN A CONTYRACTULUI DE INCHIRIERE NR. 93/3747/27.09.2007 INCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU JUDETUL GORJ,CU JIUL SCM TARGU JIU,JUDETUL GORJ Deschide
118/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR”,ETAPA 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
218/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU” Deschide
318/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU” Deschide
418/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1,TÂRGU JIU ” Deschide
518/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR”,ETAPA 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
618/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU” Deschide
718/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU” Deschide
818/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL,CE REVIN ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CONFORM DOCUMENTELOR TRANSMISE DE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A. Deschide
918/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. Deschide
1018/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CU ERATA 2 ȘI CU ANEXA „DETALIEREA INFRASTRUCTURII PENTRU MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI „EVALUAREA STRATEGICĂ A IMPACTULUI PROIECTELOR PROPUSE SPRE FINANȚARE DIN PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1. A POR 2014-2020,DIN PUNCT DE VEDERE AL MOBILITĂȚII ȘI AL ÎNCADRĂRII ÎN OBIECTIVUL SPECIFIC” Deschide
1118/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ. Deschide
1218/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU Deschide
1318/10/2017INFORMAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRIVIND SITUAȚIA TITLURILOR EXECUTORII DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR,REPREZENTÂND HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ A DOBÂNZILOR. Deschide
125/10/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII DE PROPRIETAR PE PERIOADA 01.01.2017-01.10.2017 Deschide
225/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30.09.2017 Deschide
325/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ȘI A DURATEI ACESTUIA,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI BREHUȚĂ CIOBĂNUC COSMIN ÎN FUNCȚIA DE MANAGER Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCESUL CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA DEZBATERILE ȘI DECIZIILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.120 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CONSTRUCȚIA BISERICII PAROHIEI SFÂNTUL NIFON DIN TÂRGU JIU,CARTIER PLOPILOR Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 77.778,40 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII PRESTĂRII SERVICIILOR SOCIALE (CENTRU DE ZI) ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI CHRISTIAN,PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN BAZA UNUI CONTRACT ÎNCHEIAT CU UN FURNIZOR ACREDITAT ȘI ALOCAREA SUMEI NECESARE FUNCȚIONĂRII PRIN BUGETUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎNCEPÂND CU ANUL 2018. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT,STRADA PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579 DIN 08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 A PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579/08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 A PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 3A,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,CĂTRE DOMNUL DRĂGHICI MARIN Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI – CLĂDIRE ȘI TEREN ,ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN STR. COMUNA DIN PARIS Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND CONSTRUCȚIA UNEI PARCĂRI SUPRAETAJATE PE TERENUL AFERENT ACTUALEI PARCĂRI SITUATĂ ÎN ZONA PIAȚA CENTRALĂ Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP.,RESPECTIV,436 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,FN.,(PRELUNGIREA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI),JUDEȚUL GORJ Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SURCEL ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,BL. 8,AP. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI TROCAN NICOLAE ALIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL. 29,AP. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 142 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 939 ȘI 1613 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU . Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 359/25.09.2017 Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 451 DIN 28.11.2011 Deschide
25/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZERVAREA A DOUĂ LOCURI DE PARCARE,ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU Deschide
25/10/2017PROIECT E HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25/10/2017REFERAT CU PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A CERERII NR. 13849 DIN 05.04.2017 A DOMNUL MANU ION PRIVIND OFERTA DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A IMOBILULUI CASĂ DE LOCUIT,AVÂND O SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 61 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 23 B,JUDEȚUL GORJ ȘI A TERENULUI AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254MP. Deschide
25/10/2017REFERAT PRIVIND SOLICITAREA DE CĂTRE POLARIS MEDIU S.R.L. A ACORDULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE IPOTECĂ ASUPRA IMOBILULUI CU NUMĂR CADASTRAL 45739-C10 (CELULA NR. 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI TÂRGU JIU) . Deschide
26/10/201702. INFORMARE PRIVIND MĂSURILE DE REDUCERE A COSTURILOR ȘI CREȘTEREA VENITURILOR SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
26/10/2017PROIECT DE HATARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 165/24.04.2017,H.C.L. NR. 348/25.08.2017 ȘI H.C.L. NR. 327/25.09.2017 Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT ARCANI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT,STRADA PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 304/31.07.2015 PRIVIND COFINANȚAREA PROIECTULUI „ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘOI A DOCUMENTAȚIILOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ,ÎN PERIOADA 2014-2020 Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP.,RESPECTIV,436 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,FN.,(PRELUNGIREA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI),JUDEȚUL GORJ. Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DRĂGAN ION ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9,04 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 6,JUDEȚUL GORJ Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – STRADA VASILE ALECSANDRI – STRADA BICAZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU COFINANȚAREA PROIECTULUI „FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ” Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 365 DIN 25.09.2017 PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16.163 MP.,CU DESTINAȚIA DE CĂI ACCES,SITUAT ÎN INCINTA S.C. ROSTRAMO S.A.,PRIN COMPENSARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CONSULTING COMPANY IPURL,LICHIDATORUL SOCIETĂȚII Deschide
26/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TARGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU STEFULESCU” IN SUMA DE 29.800 LEI Deschide
26/10/2017PROIECTDE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.12.2017-31.12.2017 Deschide
26/10/2017PROIECTDE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP ȘI 20 MP,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL. 196,JUDEȚUL GORJ Deschide
27/10/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 458 DIN 23.10.2015 PRIVIND ABROGAREA ARTICOLELOR 2,3,4 ȘI 5 DIN H.C.L. NR. 67/2012,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 154/2012 ȘI TRANSMITEREA IMOBILULUI 1059,COMPUS DIN CONSTRUCȚII ȘI TEREN AFERENT,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE Deschide
03/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA OFERTEI DE VÂNZARE CĂTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 23 B,JUDEȚUL GORJ,COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP.,PROPRIETATEA DOMNULUI MANU ION. Deschide
03/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII S.C. POLARIS MEDIU S.R.L.,DE EMITERE A ACORDULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE IPOTECĂ ASUPRA IMOBILULUI CU NUMĂRUL CADASTRAL 45739-C10 (CELULA NR. 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI TÂRGU JIU). Deschide
03/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPRTUNITATE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI PARCĂRI ETAJATE PE TERENUL AFERENT ACTUALEI PARCĂRI DIN ZONA PIAȚA CENTRALĂ . Deschide
03/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ANGAJAREA UNUI AVOCAT SĂ REPREZINTE INTERESELE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARUL NR. 1384/54/2017,AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CRAIOVA – SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL. Deschide
122/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2017 Deschide
122/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI AGRICOL CADASTRU PENTRU ANUL 2017 Deschide
222/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2017-01.11.2017 Deschide
222/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRU AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2017-01.11.2017 Deschide
322/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ,SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2017 Deschide
322/11/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ,SECURITATEA MUNCII ȘI ADMINISTRATIV PE ANUL 2017 Deschide
422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 ȘI SUSPENDAREA ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE PE ANUL 2017 Deschide
422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 ȘI SUSPENDAREA ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE PE ANUL 2017 Deschide
522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU PERIOADA 2017-2025” Deschide
922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU PERIOADA 2017-2025” Deschide
1022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1222/11/201712. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018 Deschide
1222/11/201712. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018 Deschide
1322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMPLASARE PANOURI DE INFORMARE,AVERTIZARE ȘI INDICARE ÎN PARC MUNICIPAL,PARC COLOANĂ FĂRĂ SFÂRȘIT ȘI STRADA VICTORIEI,NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „AMPLASARE PANOURI DE INFORMARE,AVERTIZARE ȘI INDICARE ÎN PARC MUNICIPAL,PARC COLOANĂ FĂRĂ SFÂRȘIT ȘI STRADA VICTORIEI,NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
1422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ),ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE Deschide
1922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ),ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE Deschide
2022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA – MIHAELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 39,JUDEȚUL GORJ Deschide
2022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA – MIHAELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,LÂNGĂ BL. 39,JUDEȚUL GORJ Deschide
2122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6559/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA ÎN PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6559/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA ÎN PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2222/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 65/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. – PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,RESPECTIV NR. 64/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.877 MP. – PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A. ȘI APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A Deschide
2222/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 65/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.000 MP. – PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,RESPECTIV NR. 64/03.11.2017 PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.877 MP. – PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A. ȘI APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A Deschide
2322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011 Deschide
2322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011 Deschide
2422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L Deschide
2422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L Deschide
2522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L Deschide
2522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L Deschide
2622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA Deschide
2622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA Deschide
2722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TRENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU Deschide
2722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TRENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU Deschide
2822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP.,APARȚINÂND DOMNULUI MANU NICOLAE Deschide
2822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP.,APARȚINÂND DOMNULUI MANU NICOLAE Deschide
2922/11/201729. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI,JUDEȚUL GORJ Deschide
2922/11/201729. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI,JUDEȚUL GORJ Deschide
3022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
3022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VIRAREA DE CREDITE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
3122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI”. Deschide
3122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI”. Deschide
3222/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FOLOSIREA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3222/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FOLOSIREA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ Deschide
3322/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ Deschide
3422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA Deschide
3422/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA Deschide
3522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 CU CINCI LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
3522/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 CU CINCI LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
3622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014,ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III-A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ,DE LA 101 MP. LA 46,96 MP.,CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV Deschide
3622/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014,ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III-A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ,DE LA 101 MP. LA 46,96 MP.,CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV Deschide
3722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
3722/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
3822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE,ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI,VACI,MĂGARI,ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC Deschide
3822/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE,ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI,VACI,MĂGARI,ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC Deschide
3922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA FRĂSINETULUI,FN.,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
3922/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA FRĂSINETULUI,FN.,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
4022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
4022/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
4122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2017,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018 Deschide
4122/11/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE DECEMBRIE 2017,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018 Deschide
104/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
205/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT PENTRU INVESTIȚIA „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
113/12/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCAL PANA LA DATA DE 01.12.2017. Deschide
213/12/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE DIRECTIA PUBLICA DE PATRIMONIU TARGU JIU PE LINIA INVENTARIERII ȘI ASIGURARII PAZEI BUNURILOR IN ANUL 2017 Deschide
313/12/2017INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE TEATRUL DRAMATIC ELVIRA GODEANU TARGU JIU ÎN PERIOADA IUNIE 2016-NOIEMBRIE 2017. Deschide
413/12/2017RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE BIROUL LICITATII SI ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2017 Deschide
613/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „INSTALAȚIE INTERIOARĂ DE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI”- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚI Deschide
713/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1. DIN H.C.L. NR. 379/18.10.2017 Deschide
813/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Deschide
913/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 4518/06.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2018. Deschide
1013/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2018 Deschide
115/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA LICITAȚIA ORGANIZATĂ DE SIOMAX SPRL,PENTRU VÂNZAREA – CUMPĂRAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.000 MP. Deschide
1015/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 377/18.10.2017 Deschide
1115/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT DĂNCIULEȘTI ȘI UAT COMUNA SCHELA,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
1215/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE,CONSTANTIN SĂVOIU ” Deschide
1315/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2017 COLEGIULUI NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU Deschide
15/12/2017INFORMARE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS Deschide
1318/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALOCARE SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TARGU JIU IN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE CONSTANTIN BRAILOIU Deschide
121/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ DIN 21.12.2017 Deschide
221/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 Deschide
321/12/2017PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICA DE PROTECTIE SOCIALĂ TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MIORIȚEI,NR. 5,JUDEȚUL GORJ CU DESTINAȚIA FUNCȚIONARE „CENTRUL DE ZI CHRISTIAN” Deschide
127/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
@ERROR27/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE FORMULATA DE CATRE DOMNUL BANTA VICTOR PRIN CARE SOLICITA ANULAREA HCL NR. 430/30.10.2017 Deschide
@ERROR27/12/2017PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SOLUTIONAREA PLANGERII PREALABILE FORMULATA DE CATRE DOMNUL BANTA VICTOR PRIN CARE SOLICITA ANULAREA HCL NR. 430/30.10.2017 Deschide