Nr.DataDenumire
130/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31.12.2016 Deschide
230/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
330/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DALI ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE STRĂZI MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ETAPA I” Deschide
430/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DALI ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE STRADA NICOLAE GRIGORESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
530/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DALI ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,„REABILITARE STRADA LUJERULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
630/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE SOLUȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STADION MUNICIPAL TÂRGU JIU” Deschide
730/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
830/01/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
930/01/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
1030/01/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
1130/01/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ȘI REGULAMENTULUI,DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
1230/01/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
1330/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII „ÎNLOCUIRE CENTRALE TERMICE GRĂDINIŢA „VIS DE COPIL ” ŞI GRĂDINIŢA „LUMEA COPIILOR” TÂRGU JIU” ŞI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR Deschide
1430/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”CANALIZARE PLUVIALĂ STR. MĂRĂŞEŞTI” PRECUM ŞI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE,S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
1530/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1630/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE CARE AU FĂCUT OBIECTUL INVENTARIERII ANUALE PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1730/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
1830/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1245 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,FN.,INCINTA C.E.T.,JUDEȚUL GORJ Deschide
1930/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A ȘASE LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1500 MP.,1496 MP.,1451 MP.,627 MP.,627 MP.,RESPECTIV 4525 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ZONA TERMOCENTRALEI,FN.,PENTRU ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ȘI PRESTĂRI SERVICII Deschide
2030/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI IONEL DOINA-LAVINIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,64 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. CORNELIU BORDEI,LÂNGĂ BL.4,JUDEŢUL GORJ Deschide
2130/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI POPESCU VALERICĂ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,LÂNGĂ BL.4,JUDEŢUL GORJ Deschide
2230/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI TIMIȘ VASILE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.18,JUDEŢUL GORJ Deschide
2330/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI NIȚU SILVESTRU-AURELIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI ,BL.9,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
2430/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
2530/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 35 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
2630/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. JIULUI,NR. 8,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 48 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
2730/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 503 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
2830/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 5 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 5696/16.12.2011 ÎNCHEIAT CU DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GORJ Deschide
2930/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR,APLICABIL CU DATA DE 01.02.2017 Deschide
3030/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,ACTUALIZATĂ Deschide
3130/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 53/29.08.2016 Deschide
3230/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA NORMELOR PRIVIND STABILIREA ȘI SANCȚIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENȚII PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBATE PRIN H.C.L. NR. 19 DIN 28.01.2002 Deschide
3330/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 Deschide
3430/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MAJORAREA PLAFONULUI MINIM DE ÎNCASĂRI PENTRU CASIERII COMPARTIMENTULUI PARCĂRI DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU ŞI ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ŞI EXPLOATARE A PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3530/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 100/26.09.2016 Deschide
3630/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 78.060 LEI (CU TVA INCLUS) PENTRU DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI „NUNTA DE AUR” Deschide
3730/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
3830/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.500 LEI ,LICEULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
3930/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT POLOVRAGI ȘI UAT BAIA DE FIER,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
4030/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
4130/01/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 764 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
4230/01/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DARE ÎN ADMINISTRARE CĂTRE MUZEUL JUDEŢEAN GORJ “ALEXANDRU ŞTEFULESCU” A OPERELOR DE ARTĂ REALIZATE ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI DE SCULPTURĂ “BRÂNCUŞIANA 2013” Deschide
4327/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP PE SEMESTRUL II - 2016 Deschide
4427/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CU TVA 19% DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
4527/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4627/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADĂ-ALEEA DIGULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4727/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER GRIVIȚA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4827/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA LUNCILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4927/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ˂˂COMPLEX ARTISTIC LA LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5027/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP D,GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5127/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ˂˂SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5227/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANTINĂ ȘI CĂMIN LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5327/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ˂˂EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5427/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ˂˂AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR „TRAIAN VUIA”,CORP C10,MODIFICĂRI INTERIOARE,EXTERIOARE,REABILITARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5527/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ˂˂REABILITARE ACOPERIȘ LA ȘCOALA „CONSTANTIN SĂVOIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5627/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNLOCUIRE INSTALAȚIE TERMICĂ INTERIOARĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5727/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CAMPUS ȘCOLAR – GRUPUL ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5827/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ˂˂REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
5927/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CUZA II,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6027/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER DEBARCADER,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6127/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE STRAT UZURĂ BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6227/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CU TVA 19% DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
6327/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,˂˂ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ „SFÂNTUL NICOLAE”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
6427/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,CU PRILEJUL ORGANIZĂRII „CUPEI MARŢIŞORULUI”,EDIŢIA A X -A LA FOTBAL ÎN SALĂ BĂIEŢI - COLEGII ŞI LICEE,ŞI A EDIŢIEI A V-A LA BASCHET BĂIEŢI – GIMNAZIU ŞI LICEE,ÎN PERIOADA 20.02.2017 – 03.03.2017 Deschide
6527/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
6627/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
6727/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII „CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA 16 FEBRUARIE” ŞI „CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA” PRECUM ŞI TRANSMITEREA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
6827/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
6927/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
7027/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
7127/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE SI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU JIU,A OPEREI DE ARTĂ PREVĂZUTĂ ÎN ANEXĂ Deschide
7227/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REZERVAREA UNUI NUMĂR DE CINCI LOCURI DE PARCARE LA SEDIUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
7327/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REEVALUĂRII CONSTRUCȚIEI STAȚIE ELECTRICĂ ELECTROFILTRE,SITUATĂ ÎN INCINTA C.E.T. TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
7427/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOC. COMPONENTĂ ROMANEȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
Deschide
7527/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 347 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 14 OCTOMBRIE,NR. 123B,JUDEȚUL GORJ Deschide
7627/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU SEDIUL ASOCIAȚIEI PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA” ÎN SUPRAFAȚĂ DE 108,97 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,BL. 103A,NR. 103A,PARTER Deschide
7727/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. COREMI INTER S.A.,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
7827/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 208 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETREȘTI,BL. 2B,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA STABILIRII PREȚULUI DE VÂNZAREA A COTEI DE 34/208 CE REVINE SPAȚIULUI COMERCIAL PROPRIETATEA ,S.C. ELIGAT PROD S.R.L. Deschide
7927/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7125 MP. ȘI A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1166 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA FĂGĂRAȘ,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
8027/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BLOCUL 56,JUDEȚUL GORJ Deschide
8127/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 145 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FENICI DANIEL Deschide
8227/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLĂȚII ÎN RATE A PREȚULUI DE VÂNZARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 706 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,ZONA CAM,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
8327/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 66 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PANDURI,NR. 134 ,(FOSTĂ PRELUNGIREA PANDURI,FN.),JUDEȚUL GORJ Deschide
8427/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15 MP SITUAT ÎN INCINTA COLEGIUL NAŢIONAL „ SPIRU HARET” ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI CHIOŞC PENTRU COMERCIALIZARE PRODUSE DE PATISERIE,BĂUTURI NON-ALCOOLICE ŞI PAPETĂRIE Deschide
8527/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 09/6262/16.03.2007 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1/29.07.2010 PRIN RĂSCUMPĂRARE,APROBAREA EVALUĂRII INVESTIȚIILOR ADUSE IMOBILULUI FOSTĂ CENTRALĂ TERMICĂ 1 MAI VEST ȘI PLATA DESPĂGUBIRILOR ,CORESPUNZĂTOARE VALORII INVESTIȚIEI Deschide
8627/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL PÂRVULESCU IONEL PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 253 MP.,AFECTATĂ DE CABLURI ELECTRICE Deschide
8727/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND OPORTUNITATEA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI - CONSTRUCŢIE ŞI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEŢUL GORJ,CU DESTINATIE GRADINIŢĂ (GRADINITA NR. 15),PROPRIETATEA D-NULUI BUŞE GHEORGHE,SAU ADOPTAREA ALTOR MASURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII PE VIITOR A ACTIVITĂŢII GRĂDINIŢEI CU NR. 15 Deschide
8827/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI ,LÂNGĂ BL. 6 CĂTRE S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Deschide
8927/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ALBUȘ ADRIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,LÂNGĂ BL.4,JUDEŢUL GORJ Deschide
9027/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
9127/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 763/4392/06.03.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. GENITOS S.R.L. Deschide
9227/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ISPAS ANA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
9327/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 103 MP.,TEREN AFERENT CONSTRUCȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. PETREȘTI (FOSTĂ UNIRII NR. 96 BIS),JUDEȚUL GORJ Deschide
9427/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ Deschide
9527/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ Deschide
9627/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9727/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA NOMINALIZĂRILOR MEMBRILOR COMISIEI TEHNICE DE AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM Deschide
9827/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - „CONSTRUIRE LOCUINȚE”,STR. PANDURI,FN.,BENEFICIAR DOMNUL CREȚAN MIRCEA – VASILE Deschide
9927/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2017 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10027/02/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 100/26.09.2016,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 35/30.01.2017 Deschide
10127/02/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2017 Deschide
10227/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ȘI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2017 Deschide
Deschide
10327/03/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE ,SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2017 Deschide
10427/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. ,NR. 194/29.07.2002 Deschide
10527/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
10627/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA UNOR BUNURI CU TITLU GRATUIT CĂTRE UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” TÂRGU JIU ȘI ,LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
10727/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„SALĂ SPECTACOLE PALATUL COPIILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
10827/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„MODERNIZARE TEATRU DE VARĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
10927/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„DOTĂRI CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11027/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„DOTĂRI CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER COLEGIUL TEHNIC HENRI COANDĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11127/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„DOTĂRI CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11227/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„DOTĂRI CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11327/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„DOTĂRI CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER COLEGIUL TEHNIC GENERAL GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11427/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11527/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
11627/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROMOVĂRII CĂTRE M.D.R.A.P.F.E A INVESTIȚIEI ,„REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11727/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 30 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. CONSTANTIN STANCIOVICI ,BRĂNIȘTEANU,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
11827/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 181/28.11.2016 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,26 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. CORNELIU BORDEI,BL. 2,SC. 2,AP. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide
11927/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU UN AN A CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 1294/02.04.2012 ÎNCHEIAT CU CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE CONSTANTIN BRÎNCUŞI,AVÂND CA OBIECT SPAŢIUL DIN STR. TRAIAN,BL. 27,PARTER,TÂRGU JIU,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 166 MP SI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE A BUNULUI DIN ANEXA Deschide
12027/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE,FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 35,SC. 2,CU DESTINAȚIE DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,DOAMNEI ȘOLEA MARIANA Deschide
12127/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE,FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. UNIRII,LÂNGĂ BL. 46,SC. 1,CU DESTINAȚIE DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,DOMNULUI ȘOMÎCESCU NICU-CORNEL Deschide
12227/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 87/27.02.2017 PRIVIND OPORTUNITATEA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI - CONSTRUCŢIE ŞI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEŢUL GORJ,CU DESTINATIE GRADINIŢĂ (GRADINITA NR. 15),PROPRIETATEA D-NULUI BUŞE GHEORGHE,SAU ADOPTAREA ALTOR MASURI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII PE VIITOR A ACTIVITĂŢII GRĂDINIŢEI CU NR. 15 Deschide
12327/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 839/28.02.2012 ÎNCHEIAT CU CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ Deschide
12427/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 764 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ ,DOMNULUI BENEGUI ION MARIAN Deschide
12527/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
12627/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOMENIILOR ÎN CARE SE VOR PRESTA ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII ÎN CADRUL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
12727/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 3 LA H.C.L. NR. 204/22.12.2016 PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE ÎN CADRUL PIEȚELOR,TÂRGURILOR ȘI CIMITIRULUI ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2017 Deschide
12827/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 25.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
12927/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DESEMNAREA MANDATARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU SEMNARE,ÎNFIINȚAREA AUTORITĂȚII URBANE CU UN NUMĂR DE TREI MEMBRI ȘI DESEMNAREA MEMBRILOR AUTORITĂȚII URBANE PENTRU ACORDUL DE DELEGARE A ATRIBUŢIEI DE SELECTARE STRATEGICĂ A FIȘELOR DE PROIECTE PROPUSE SPRE FINANȚARE ÎN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL ,2014-2020 (ANEXA 1),ÎNCHEIAT ÎNTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
13027/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 100/26.09.2016,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 35/30.01.2017 Deschide
13127/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ,TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI „INIMI DE GORJENI” Deschide
13227/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - „LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE”,ALEEA MARIN PREDA,NR. 1.,BENEFICIAR DOAMNA CORNESCU ILEANA Deschide
13327/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - „ CONSTRUIRE LOCUINȚE”,ZONA FĂGĂRAȘ Deschide
13427/03/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI CU PUNCTAJELE OBȚINUTE DE SOLICITANȚII UNEI ,LOCUINȚE SOCIALE Deschide
13527/03/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2017 Deschide
13624/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA DIN DATA DE 24.04.2017 Deschide
13724/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
13824/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31.03.2017 Deschide
13924/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017 AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
14024/04/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14124/04/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
14224/04/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI,TEATRULUI DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2016 Deschide
14324/04/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,PENTRU ANUL 2016 Deschide
14424/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „AMENAJARE SPAȚII VERZI ȘCOALA GENERALĂ VOIEVOD LITOVOI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
14524/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
14624/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
14724/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 125 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. VICTOR DAIMACA,NR. 14,JUDEȚUL GORJ Deschide
14824/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 248 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,FN,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMERELE CADASTRALE 46719 ȘI 53617 Deschide
14924/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU UN AN A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 2051/08.06.2012 ÎNCHEIAT CU AGENTIA NAŢIONALĂ ANTIDROG Deschide
15024/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII UNEI SUPRAFEȚE DE 7,90 MP. UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA TÂRGU JIU,DIN SPAȚIUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 166 MP. ADMINISTRAT DE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
15124/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 12835/29.05.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. SALON IL S.R.L. Deschide
15224/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/14825/02.05.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. AFFICHAGE ROMÂNIA S.R.L. Deschide
15324/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 17102/24.04.2007 ÎNCHEIAT CU UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ GORJ Deschide
15424/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 12831/16.05.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. MON FARM S.R.L. Deschide
15524/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETREȘTI,NR. 2B,JUDEȚUL GORJ ÎN COTĂ DE 34/208,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
15624/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU ODOBESCU,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 503 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
15724/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 600 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
15824/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,NR. 29,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 156 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
15924/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 23 B,JUDEȚUL GORJ Deschide
16024/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 90 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 14 OCTOMBRIE,NR. 94,JUDEȚUL GORJ Deschide
16124/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL COMPUS DIN TEREN ȘI CONSTRUCȚII,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,”DEALUL BÂRSEȘTI”,JUDEȚUL GORJ Deschide
16224/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU IMOBILUL COMPUS DIN TEREN ȘI CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ANA IPĂTESCU,NR. 35,JUDEȚUL GORJ ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
16324/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REEVALUĂRII IMOBILULUI CENTRALĂ TERMICĂ DEZAFECTATĂ ȘI TEREN AFERENT,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,FN,ZONA CINEMATOGRAF „SERGIU NICOLAESCU”,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII ,UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
16424/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REPARTIZAREA APARTAMENTELOR NR. 1 ȘI NR. 2 DIN BLOCUL NR. 2,SCARA NR. 3,STRADA LOTRULUI,TÂRGU JIU,CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL MEDICAL DE SPECIALITATE AFLAT ÎN RELAȚII CONTRACTUALE CU SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU Deschide
16524/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 157 MP.,PROPRIETATEA DOMNULUI PÂRCĂLABU MIHAI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ISLAZ,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „RELOCARE TRASEU CABLURI DE ALIMENTARE SR1 – STR. IZLAZ” Deschide
16624/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 290.665,01 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU DECONTAREA COTEI DE PARTICIPARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI PENTRU LUCRĂRILE DE REABILITARE TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE NR. 6,12,14,16 ȘI 18 DIN STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
16724/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 120.000 LEI PENTRU DOTĂRI ȘI AMENAJĂRI SPAȚII LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU Deschide
16824/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI PAROHIEI SFÂNTA TREIME DIN MUNCIPIUL TÂRGU JIU Deschide
16924/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA SUMEI ALOCATE COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADEI NAȚIONALE DE FIZICĂ PENTRU CLASELE VI- XII PRIN H.C.L. 128/27.03.2017 Deschide
17024/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCȚIUNE/CASAREA A DOUA FÂNARE METALICE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ DRĂGOENI. Deschide
17124/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA MODELULUI CONTRACTULUI DE FOLOSINȚĂ A CAPACITĂȚILOR ENERGETICE,RESPECTIV A REȚELELOR DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE Deschide
17224/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND INSTITUIREA UNOR REGULI PENTRU PROTEJAREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR”,PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17324/04/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
17424/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 100/26.09.2016,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 35/30.01.2017 Deschide
17527/04/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
17627/04/2017 ,HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI NECESARE REORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
17716/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,DOMNULUI VIOREL DAVID Deschide
17816/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,DOMNIȘOAREI DENISA TÎLVESCU Deschide
17916/05/2017 HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE OLIMPIADELOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Deschide
18029/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
18129/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
18229/05/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
18329/05/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
18429/05/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
18529/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCȚIA DE MANAGER ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI,DE MANAGEMENT NR. 31349/29.07.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (REPREZENTAT PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) ȘI DOMNUL MARIAN NEGRESCU,MANAGERUL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
18629/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMIREA UNUI MANAGER INTERIMAR LA TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,CA URMARE A ÎNCETĂRII ÎNAINTE DE TERMEN A CONTRACTULUI DE MANAGEMENT NR. 31349/29.07.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (REPREZENTAT PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU) ȘI DOMNUL MARIAN NEGRESCU Deschide
18729/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,„REABILITARE BARACA 9-10,STRADA BICAZ – CARTIER BICAZ” Deschide
18829/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A CONDUCTEI DE GOLIRE DIN STAŢIA DE TRATARE IEZURENI,ŞI TRANSMITEREA UNOR ACTIVE CORPORALE CA BUNURI DE RETUR CĂTRE,S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
18929/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
19029/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII „ SISTEM DE IRIGAŢII AUTOMATIZAT PENTRU SPAŢII VERZI COLOANA INFINITULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ŞI „CENTRALĂ TERMICĂ MODULUL NR.6,LOCUINȚE IEZURENI” PRECUM ŞI MODIFICAREA POZIŢIILOR NR.642 ŞI NR.1204 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
19129/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR.389/26.09.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR REŢELE DE JOASĂ TENSIUNE ŞI INCHEIEREA CONTRACTELOR DE COMODAT CU S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.,PENTRU OBIECTIVELE RESPECTIVE Deschide
19229/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU A SPAŢIILOR ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CREŞELE NR. 2,NR. 4 ŞI NR. 8 TÂRGU JIU Deschide
19329/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎNTREGIRE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ TRONSON STR. ȘIȘEȘTI – STR. HIDROCENTRALEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
19429/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII INVESTIȚIEI ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COFINANȚARE PENTRU „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE STR. ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
19529/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU STRADA VICTORIEI CU STRADA 1 DECEMBRIE 1918,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
19629/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM SEMAFORIZARE STRADA ECATERINA TEODOROIU – ZONA INTERSECȚIE STRADA GAROFIȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
19729/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM SEMAFORIZARE STRADA UNIRII – ZONA COMPLEX COMERCIAL GÂRDU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
19829/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REPARAȚII FAȚADE ȘI ACOPERIȘ LA LICEUL DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
19929/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ ALEEA TEILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
20029/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU STRADA VICTORIEI CU STRADA 30 DECEMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
20129/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI FOSTĂ CENTRALĂ TERMICĂ „1 MAI VEST”,SITUAT ÎN TĂRGU JIU,ALEEA BRÂNDUŞEI,NR.7,JUDEŢUL GORJ Deschide
20229/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ILUMINAT PUBLIC-STRADA MĂRGĂRITARULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20329/05/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN CADRUL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A TÂRGU JIU Deschide
20429/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN,NR. 13,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE DOMNUL ALEXANDROIU GHEORGHE Deschide
20529/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI GHIȚĂ MARIUS,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 93 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PANDURI,NR. 134 (FOSTĂ PRELUNGIREA PANDURI,FN.),JUDEȚUL GORJ Deschide
20629/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BLEJAN ROMULUS,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 138 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PANDURI,NR. 134 (FOSTĂ PRELUNGIREA PANDURI,FN.),JUDEȚUL GORJ Deschide
20729/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI SPRÎNCENATU LIVIU-IONUȚ,PENTRU TERENUL,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI NR.64G,BL.64G,JUDEŢUL GORJ Deschide
20829/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI GHELBERE VALERIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.11,JUDEŢUL GORJ Deschide
20929/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI ANINIȘI MARIUS PETRE,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,09 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,JUDEŢUL GORJ Deschide
21029/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE DOMNUL VLĂDOIU GHEORGHE ȘI DOAMNA VLĂDOIU MARIETA-GABRIELA,PENTRU TERENUL,ÎN SUPRAFAȚĂ DE ,5 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA IOAN SLAVICI,LÂNGĂ BL. 3,SC. 1,AP. 1,JUDEŢUL GORJ Deschide
21129/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 20,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHIRĂ LIVIU-CĂTĂLIN Deschide
21229/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 103A,BL. 103A,PARTER,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO EUROPA” Deschide
21329/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,ASUPRA IMOBILULUI ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER CT 9 MAI I,SITUAT ÎN STRADA MINERILOR NR. 5 Deschide
21429/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA VALORII ESTIMATIVE A LUCRĂRILOR NECESARE AMENAJĂRII ȘI A DOTĂRII CABINETULUI MEDICAL STOMATOLOGIC DIN INCINTA COLEGIULUI NAȚIONAL „ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU Deschide
21529/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU ELEVII DIN CICLURILE GIMNAZIAL,LICEAL ȘI PROFESIONAL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21629/05/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A PROGRAMELOR SPORTIVE Deschide
21729/05/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3.500 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
21826/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2017 Deschide
21926/06/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
22026/06/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
22126/06/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE,”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
22226/06/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STRUCTURII COMISIEI DE CONCURS,LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT CE URMEAZĂ A FI ORGANIZATE ÎN ANUL 2017 PENTRU TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
22326/06/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE OBIECTIVE ȘI NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT ÎN ANUL 2017 ,PENTRU CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
22426/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII FINALE A MANAGEMENTULUI,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE,”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
22526/06/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ȘI APROBAREA ,CAIETULUI DE OBIECTIVE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI DE PROIECTE DE ,MANAGEMENT ÎN ANUL 2017,PENTRU TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
22626/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A TERENULUI AFERENT STRĂZII TUDOR ARGHEZI ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIŢIA NR. 1615 Deschide
22726/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI „BAZIN ÎNOT DESCOPERIT ŞI ANEXE CU TERENUL AFERENT”,PRECUM ŞI MODIFICAREA POZIŢIEI NR.620 DIN INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
22826/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
22926/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. REPUBLICII,BL. 4 (ZONA GĂRII) TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
23026/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA REDEVENȚEI ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII IMOBILULUI CONSTRUCȚIE (CENTRALĂ TERMICĂ DEZAFECTATĂ) ÎN SUPRAFAȚĂ DE 195 MP. ȘI TERENUL AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SIRETULUI,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
23126/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,43 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,BL.35,SC.4,AP.1,PARTER,CĂTRE DOAMNA ŞOMÎCESCU VERONICA,AFERENT ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES CĂTRE SPAŢIUL COMMERCIAL Deschide
23226/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,BL.6,PARTER,JUDEŢUL GORJ,CĂTRE DOMNUL TOMESCU EMIL,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNEI ALEI DE ACCES,SCĂRI ŞI RAMPE Deschide
23326/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ELVIRA GODEANU,NR. 18C,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL CÎRȚAN IONUȚ Deschide
23426/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ELVIRA GODEANU,NR. 77,JUDEȚUL GORJ ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA POPESCU ANA-LILIANA Deschide
23526/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN BUMBEȘTI JIU,TARLA 396,PARCELA 53,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 60 MP,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII ,PRIN NEGOCIERE DIRECT Deschide
23626/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „AMPLASARE SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE PARC MUNICIPAL,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
23726/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „AMPLASARE SISTEM VIDEO DE SUPRAVEGHERE PARC COLOANĂ FĂRĂ SFÂRȘIT,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
23826/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE LA DATA DE 01.08.2017 Deschide
23926/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE,FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6,30 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL. 11,SC. 1,CU DESTINAȚIE DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,CĂTRE S.C. FORBIG S.R.L. Deschide
24026/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 128 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ȘTEFAN BOBANCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GROZA AURELIAN Deschide
24126/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 ȘI ART.3 DIN H.C.L. NR. 212/29.05.2017 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 103A,BL. 103A,PARTER,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO EUROPA” Deschide
24226/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BICHERU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 127 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TUDOR VLADIMIRESCU,FN.,JUDEŢUL GORJ Deschide
24326/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚI DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2017 ȘI CONSTITUIREA COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL SESIUNILOR Deschide
24426/06/2017HOTĂRÂRE,PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A EŞALONĂRILOR LA PLATĂ A IMPOZITELOR,TAXELOR ŞI A ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL Deschide
24526/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2017 Deschide
24626/06/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT-COMUNA BENGEȘTI-CIOCADIA ȘI UAT – COMUNA STOINA LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
24726/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI COMPANIA EURO JOBS S.R.L. Deschide
24826/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI NECESARE PREMIERII CÂȘTIGĂTORILOR TURNEULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ORGANIZAT ÎN CADRUL CIRCUITULUI INTERNAȚIONAL AL ROMÂNIEI – F.R.T. PRO CIRCUIT 2017 Deschide
24926/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BL.5,SC. 1,AP.49,JUDEŢUL GORJ Deschide
25026/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE FUNCȚIONARE A AGENȚILOR ECONOMICI,PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
25126/06/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10.222 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,„ZONA CALEA BUCUREȘTI”,FN.,JUDEȚUL GORJ PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE „PIAȚĂ DE GROS” Deschide
25231/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI VULPE DANIELA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25331/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI,URBANISM,PROTECȚIA MEDIULUI,TURISM A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25431/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI (INP),MUNICIPIUL TÂRGU JIU (MTJ) ȘI INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN OPTOELECTRONICĂ (INOE) Deschide
25531/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 30.06.2017 Deschide
25631/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII Deschide
25731/07/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL,SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE”,NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE,CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25831/07/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ,APROBAT PENTRU ANUL 2017 Deschide
25931/07/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
26031/07/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ,DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
26131/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – INSTALAȚIE UTILIZARE GAZE NATURALE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26231/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ALE STADIONULUI MUNICIPAL – BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26331/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE ȘI PARCATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26431/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI PUBLIC DE RIDICARE,TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAȚIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CĂTRE S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
26531/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE CALCUL A CHIRIILOR PENTRU LOCUINȚELE DE TIP ANL Deschide
26631/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CU TITLU GRATUIT,ADMINISTRAȚIEI BAZINALE DE APĂ JIU – SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GORJ,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8582 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TINERETULUI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
Deschide
26731/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 329 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
26831/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ANDRIEȘ LAURA CLAUDIA ȘI DOMNULUI VITEJEANU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN ,TÂRGU JIU,STR. BRÂNDUȘEI,LÂNGĂ BL.5,SC.3AP.43,JUDEŢUL GORJ Deschide
26931/07/2017H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI MAREȘI ILINCA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10,40 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.12,SC. 1,AP.72,JUDEŢUL GORJ Deschide
27031/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BĂDAN FLORIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC. 1,AP. 52,JUDEŢUL GORJ Deschide
27131/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VRANCUȚI LILIANA-ADRIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,LÂNGĂ BL. 1,SC. 2,AP. 7,JUDEŢUL GORJ Deschide
27231/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 11/24590/16.07.2007 ÎNCHEIAT CU S.C. EDYMADCOM S.R.L. Deschide
27331/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIATE CU S.C. GIURMA S.R.L. Deschide
27431/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA TAXEI DE UTILIZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 63 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BL. 56,JUDEȚUL GORJ Deschide
27531/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 224 ȘI NR. 225 DIN DATA DE 27.06.2017,PENTRU TERENURILE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C. MOTORFULL S.R.L.,ÎN VEDEREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
Deschide
27631/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 52 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 5,BL. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
27731/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 10,JUDEȚUL GORJ Deschide
27831/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 215 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOC. COMPONENTĂ ROMANEȘTI,NR. 96,JUDEȚUL GORJ,PROPRIETATEA DOMNULUI DRĂGUȚ MIRCEA Deschide
27931/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” TÂRGU JIU Deschide
28031/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU Deschide
28131/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
28231/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT - ORAȘUL ROVINARI LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
28331/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
28431/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PARTENERIAT ÎNTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ȘI SOCIETATEA GETICA OOH S.R.L. ÎN SCOPUL PROMOVĂRII PATRIMONIULUI NAȚIONAL Deschide
28531/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REDUCEREA A DOUĂ POSTURI DE PAZĂ,INSTITUITE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR.151 DIN 31.10.2016 Deschide
28631/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI ȘI ÎNSOȚITORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2017 Deschide
28731/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU – „PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE”,STRADA ANA IPĂTESCU,NR. 73,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
28831/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU – „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE A TERENULUI DIN PERDELE DE PROTECȚIE,PLANTAȚII DE ALINIAMENT ÎN SERVICII ÎN VEDEREA CONSTRUIRII”,STR. TERMOCENTRALEI,FN Deschide
28931/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - „CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET CU CARMANGERIE,ACCESE AUTO ȘI PIETONALE,TROTUARE,SISTEMATIZARE VERTICALĂ,RECLAME PE FAȚADE ȘI ÎN PARCARE,STÂLP PUBLICITAR,ÎMPREJMUIRE,BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”,STR. NICOLAE TITULESCU,NR. 9D,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L. Deschide
29031/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DEMISIA DOMNULUI ROMANESCU MARCEL-LAURENȚIU DIN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
29131/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 ȘI 2 DIN H.C.L. NR. 63/29.08.2016 Deschide
29231/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DESEMNAREA UNUI CONSILIER LOCAL SĂ REPREZINTE AUTORITATEA PUBLICĂ ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
29331/07/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND SUSPENDAREA APLICĂRII PREVEDERILOR H.C.L. NR. 209/22.12.2016 PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNOR ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTUL NR. 43474/2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR,RESPECTIV LA CONTRACTUL NR. 34602/2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI,PÂNĂ LA DATA DE 01.01.2019 Deschide
29431/07/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA PENTRU 2 LUNI (RESPECTIV IULIE-AUGUST) A NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU ÎN SUMA DE 215.000 LEI ȘI RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
29518/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29618/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 469/23.11.2015 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29718/08/2017HOTĂRÂRE,DE INFORMARE PRIVIND ÎNDEPLINIREA MĂSURILOR DISPUSE PRIN PROCESUL VERBAL DE INSPECȚIE NR. CRR-AIF- 3223/10.11.2016 ÎNTOCMIT DE DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE CRAIOVA ȘI DECIZIA NR. 7/C/17.07.2017 EMISĂ DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE – SERVICIUL DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR PREALABILE ȘI A CONTESTAȚIILOR Deschide
29818/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
29928/08/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
30028/08/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
30128/08/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE ,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU JIU,A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ŞI A DURATEI ACESTUIA,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI STRÎMBULESCU DORU ÎN FUNCŢIA DE MANAGER Deschide
30228/08/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ȘI ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII ,H.C.L. NR. 222/28.06.2017 LA CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT CE URMEAZĂ A FI RELUAT,PENTRU TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
30328/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA LISTEI ACTELOR ADMINISTRATIVE FISCALE,A ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ ŞI A ALTOR ACTE EMISE DE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU CE POT FI COMUNICATE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANȚĂ (FAX ŞI E-MAIL) SAU TIPĂRITE PRIN INTERMEDIUL UNUI CENTRU DE IMPRIMARE MASIVĂ,VALABILE FĂRĂ SEMNĂTURA PERSOANELOR ÎMPUTERNICITE ŞI ŞTAMPILA ORGANULUI FISCAL,PRECUM ŞI A PROCEDURII DE COMUNICARE A ACESTOR ACTE PRIN FAX ŞI E-MAIL (CĂSUŢĂ DE POŞTĂ ELECTRONICĂ) Deschide
30428/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
30528/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
30628/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
30728/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP D GRUP ȘCOLAR BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
30828/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ETAJARE ȘCOALA SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
30928/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
31028/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUŞI,TÂRGU JIU”,COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIŢIA NR.1616 ŞI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA SA Deschide
31128/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
31228/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BARDAN ROMEO,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 9 MP.,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 10,AP. 62,JUDEȚUL GORJ Deschide
31328/08/2017H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI OLARU CAMELIA MĂDĂLINA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC. 1,AP.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
31428/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR GORJ (DSVSA),A IMOBILULUI – TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3891 MP,SITUAT IN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 519,JUD. GORJ Deschide
31528/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE Deschide
31628/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.73 DIN 26.02.2016 ŞI EFECTUAREA UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA STABILIRII CATEGORIILOR DE ACTIVITĂȚI CE SE POT DESFĂȘURA,PRECUM ȘI A PREȚULUI DE PORNIRE A LICITAȚIEI PENTRU CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT Deschide
31728/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA,FĂRĂ PLATĂ,CĂTRE ENTITĂȚILE PUBLICE SOLICITANTE,A UNOR SCAUNE DIN PLASTIC,REZULTATE DIN LUCRĂRILE DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE A COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
31828/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 140.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA ZILEI DE 1 OCTOMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE Deschide
31928/08/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A DOUĂ LOCURI DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
32028/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2017 Deschide
32128/08/2017 H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L NR. 285 DIN 31.07.2017 PRIVIND REDUCEREA A DOUA POSTURI DE PAZĂ,INSTITUITE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR.151 DIN 31.10.2016 Deschide
32228/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR,LA DEPOZITELE DE DEȘEURI SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32328/08/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
32410/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXULUI DE SERVICII ALTERNATIVE LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU Deschide
32510/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RESTITUIREA SUMEI DE 659.225,95 LEI CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE,ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE Deschide
32610/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DESFIINȚAREA TÂRGULUI DE HAINE VECHI,REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU S.C. COMB GORJ S.A. TÂRGU JIU ȘI PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA LICITAȚIA PUBLICĂ ORGANIZATĂ ÎN DATA DE 19.09.2017 Deschide
32725/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
32825/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI ENERGETIC TÂRGU JIU Deschide
32925/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” TÂRGU JIU Deschide
33025/09/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE AU ÎN STRUCTURĂ FUNCŢII PUBLICE,PENTRU ANUL 2018 Deschide
33125/09/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
33225/09/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL TEATRULUI DRAMATIC ,ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
33325/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMIREA UNUI MANAGER INTERIMAR LA TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2017,PE O PERIOADĂ DE CEL MULT 120 ZILE CALENDARISTICE Deschide
33425/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
33525/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
33625/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
33725/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
33825/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE MAGHERU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
33925/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L NR. 414 DIN 31.10.2011 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
34025/09/2017 H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA A H.C.L NR. 433 DIN 31.10.2011 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
34125/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L NR. 446 DIN 28.11.2011 PRIVIND INCLUDEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ŞI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
34225/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI ÎNLOCUIREA ANEXEI LA H.C.L NR. 480 DIN 19.12.2011 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
34325/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A BUNURILOR DE RETUR REZULTATE ÎN URMA EXECUTĂRII CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU NR. 38721/31.10.2006 ÎNCHEIAT CU S.C. ROMLUX LIGHTING COMPANY S.A.,PRECUM ŞI MODIFICAREA POZIŢIILOR 72,74,117,125,131,135,141,143,154,162,190,215,233,247,256,260,265,267,272 ŞI 988 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34425/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA PROTOCOLULUI ŞI A PROCESULUI VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A IMOBILULUI 341 TÂRGU JIU,PARŢIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR.131,JUDEŢUL GORJ,PRECUM ŞI INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34525/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
34625/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI”,„CENTRALĂ TERMICĂ CU TIRAJ FORŢAT GRĂDINIŢA NR.13 TÂRGU JIU”,„REABILITARE INSTALAŢII TERMICE LA COLEGIUL NAŢIONAL ˂˂TUDOR VLADIMIRESCU˃˃ TÂRGU JIU” ŞI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA ACESTOR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT Deschide
34725/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND SCOATEREA DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE Deschide
34825/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND CONTINUAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 157 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ISLAZ,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „RELOCARE TRASEU CABLURI DE ALIMENTARE SR1 – STR. IZLAZ” Deschide
34925/09/2017H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MOCIOI ADRIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC. 1,AP.41,JUDEŢUL GORJ Deschide
35025/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI PETRESCU LAURENȚIU VIOREL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 28 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
35125/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI STÎNGACIU VICTORIA ȘI DOMNULUI STÎNGACIU ION,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 49 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LUNCILOR,NR. 79,JUDEŢUL GORJ Deschide
35225/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE S.C. IMPEX SUPER 2000 S.R.L.,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 44 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,BL. 16,PARTER,JUDEŢUL GORJ Deschide
35325/09/2017H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERE DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI POPECI IULIA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,04 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC. 1,AP.14,JUDEŢUL GORJ Deschide
35425/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 10,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL UDROIU CĂTĂLIN DUMITRU Deschide
35525/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 323/28.08.2017,ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
35625/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND UTILIZAREA BAZELOR SPORTIVE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35725/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ORGANIZAREA ÎN LUNA OCTOMBRIE 2018 A UNUI CONGRES INTERNAȚIONAL PRILEJUIT DE ANIVERSAREA A 80 DE ANI DE LA REALIZAREA ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR” Deschide
35825/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII PROIECTELOR DEPUSE DE ORGANIZAȚIILE DE TINERET ÎN CADRUL SESIUNII A DOUA,CONFORM REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂȚI DE TINERET DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 243 DIN 26.06.2017 Deschide
35925/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016 Deschide
36025/09/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L.,ÎNREGISTRATĂ LA REGISTRATURA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SUB NR. 34345/18.09.2017 Deschide
36125/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 45087/19.11.2007 DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ- MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI APAREGIO GORJ S.A.,PRIN CARE SE PRELUNGEȘTE DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI PÎNĂ ÎN DATA DE 01.04.2018 Deschide
36225/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. 324/10.09.2017 PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXULUI DE SERVICII ALTERNATIVE LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU Deschide
36325/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ANULUI 2017 CU SUPLIMENTAREA SUBVENȚIEI ACORDATE S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU CU SUMA DE 220 MII LEI Deschide
36425/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2017 Deschide
36525/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16.163 MP.,CU DESTINAȚIA DE CĂI ACCES,SITUAT ÎN INCINTA S.C. ROSTRAMO S.A.,PRIN COMPENSARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CONSULTING COMPANY IPURL,LICHIDATORUL SOCIETĂȚII Deschide
Deschide
36625/09/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC,PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC Deschide
36705/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII,PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE SI APROBAREA REDISTRIBUIRII,UNOR SUME DIN TVA REPARTIZATE IN BAZA STANDARDELOR DE COST INTRE UNITĂȚILE,ȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
36805/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU UN AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747/27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
36918/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR”,ETAPA 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
37018/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU” . Deschide
37118/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU” Deschide
37218/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1,TÂRGU JIU ” Deschide
37318/10/2017HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONĂ PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL „CALEA EROILOR”,ETAPA 1,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
37418/10/2017HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU” Deschide
37518/10/2017HOTARARE PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU” Deschide
37618/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPAL,CE REVIN ÎN SARCINA UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CONFORM DOCUMENTELOR TRANSMISE DE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII S.A Deschide
37718/10/2017HOTARARE PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. Deschide
37818/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CU ERATA 2 ȘI CU ANEXA „DETALIEREA INFRASTRUCTURII PENTRU MIJLOACE ALTERNATIVE DE MOBILITATE ȘI ÎNLOCUIREA ANEXEI „EVALUAREA STRATEGICĂ A IMPACTULUI PROIECTELOR PROPUSE SPRE FINANȚARE DIN PRIORITATEA DE INVESTIȚII 4.1. A POR 2014-2020,DIN PUNCT DE VEDERE AL MOBILITĂȚII ȘI AL ÎNCADRĂRII ÎN OBIECTIVUL SPECIFIC” Deschide
37918/10/2017HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI DOTĂRILOR CU ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI A VALORII ESTIMATIVE A ACESTORA,ÎN VEDEREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII ÎN PERIOADA 2017-2020 DIN BUGETUL DE STAT PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ Deschide
38018/10/2017HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 324/10.09.2017 PRIVIND ACORDAREA A 104 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXUL DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU Deschide
38130/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2017 Deschide
38230/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
38330/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ,ALEXANDRU ȘTEFULESCU ” ÎN SUMĂ DE 29.800 LEI Deschide
38430/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND PARTICIPAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA COFINANȚAREA PROIECTULUI ,FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ ” Deschide
38530/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 28.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
38630/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.120 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO „TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU Deschide
38730/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU Deschide
38830/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 77.778,40 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU Deschide
38930/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Deschide
39030/10/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
39130/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU CONSTRUCȚIA BISERICII PAROHIEI „SFÂNTUL NIFON” DIN TÂRGU JIU,CARTIER PLOPILOR Deschide
39230/10/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
39330/10/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE,”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
39430/10/2017HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ŞI A DURATEI ACESTUIA,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI BREHUȚĂ CIOBĂNUC COSMIN ÎN FUNCŢIA DE MANAGER Deschide
39530/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
39630/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA FAZA PROIECT TEHNIC AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39730/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI LA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ˂REFACERE INSTALAȚIE ELECTRICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃ Deschide
39830/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,„REALIZARE ȘANȚ DALAT,STRADA PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
39930/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 165/24.04.2017,H.C.L. NR. 348/25.09.2017 ȘI H.C.L. NR. 327/25.09.2017 Deschide
40030/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 304/31.07.2015 PRIVIND COFINANȚAREA PROIECTULUI „ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ,ÎN PERIOADA 2014-2020” Deschide
40130/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 63/29.08.2016,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 359/25.09.2017 Deschide
40230/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
40330/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI TROCAN NICOLAE ALIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.29,SC. 4,AP. 1,JUDEŢUL GORJ Deschide
40430/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SURCEL ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.8,SC. 3,AP. 1,JUDEŢUL GORJ Deschide
40530/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIILOR NR. 939 ȘI NR. 1613 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
40630/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REZERVAREA A DOUĂ LOCURI DE PARCARE,CU TITLU GRATUIT,ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ TÂRGU JIU Deschide
40730/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CONTINUĂRII PRESTĂRII SERVICIILOR SOCIALE ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI „CHRISTIAN”,PRESTAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN BAZA UNUI CONTRACT ÎNCHEIAT CU UN FURNIZOR ACREDITAT ȘI ALOCAREA SUMEI NECESARE FUNCȚIONĂRII PRIN BUGETUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ,ÎNCEPÂND CU ANUL 2018 Deschide
40830/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 451 DIN 28.11.2011 Deschide
40930/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI- CLĂDIRE ȘI TEREN,ÎN CARE A FUNCȚIONAT CENTRALA TERMICĂ DE CARTIER DIN STR. COMUNA DIN PARIS Deschide
41030/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 142 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
41130/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
41130/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
41230/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 3A,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES,CĂTRE DOMNUL DRĂGHICI MARIN Deschide
41330/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DRĂGAN ION,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,04 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.6,JUDEŢUL GORJ Deschide
41430/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” – GORJ Deschide
41530/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT ARCANI,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
41630/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 01.12.2017-31.12.2017 Deschide
41730/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPOARTELOR DE EVALUARE PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP ȘI 20 MP,SITUATE ÎN STR. VICTORIEI BL. 196 ,JUDEȚUL GORJ Deschide
41830/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 487 MP.,RESPECTIV,436 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,FN.,(PRELUNGIRE ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI),JUDEȚUL GORJ Deschide
41930/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DIRECT DE CĂTRE UN POST DE TELEVIZIUNE LOCAL Deschide
42030/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 48579 DIN 08.12.2016 ȘI APROBAREA PLANULUI CALENDARISTIC PENTRU SEZONUL DE IARNĂ 2017-2018 AL PATINOARULUI DE PE INSULIȚA RÂULUI JIU Deschide
42130/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 458 DIN 23.10.2015 PRIVIND ABROGAREA ARTICOLELOR 2,3,4 ȘI 5 DIN H.C.L. NR. 67/2012,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 154/2012 ȘI TRANSMITEREA IMOBILULUI 1059,COMPUS DIN CONSTRUCȚII ȘI TEREN AFERENT,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE Deschide
42230/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 365 DIN 25.09.2017 PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 16.163 MP.,CU DESTINAȚIA DE CĂI ACCES,SITUAT ÎN INCINTA S.C. ROSTRAMO S.A.,PRIN COMPENSARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CONSULTING COMPANY IPURL,LICHIDATORUL SOCIETĂȚII Deschide
42330/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – STRADA VASILE ALECSANDRI – STRADA BICAZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
42430/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CU TITLU GRATUIT,CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI – CURTEA DE CONTURI GORJ PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 203/816 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 47,BL. 47,JUDEȚUL GORJ Deschide
42530/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,38 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA UNIRII,NR.36,JUDEŢUL GORJ,CĂTRE S.C. CERULEX S.R.L.,ÎN VEDEREA EXTINDERII SPAȚIULUI CU DESTINAȚIA DE FARMACIE Deschide
42630/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ,STRADA JIEȚE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
42730/10/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII CARE SĂ IDENTIFICE UN SPAȚIU ȘI SĂ NEGOCIEZE PREȚUL CHIRIEI,PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN CONDIȚII DE EFICIENȚĂ A UNUI TÂRG DE COMERCIALIZARE PRODUSE SECOND HAND Deschide
42830/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII ANSAMBLULUI ARTISTIC PROFESIONIST „DOINA GORJULUI” PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI PENTRU FESTIVALUL CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MARIA LĂTĂREȚU” Deschide
42930/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNFIINȚAREA COMISIEI DE ELABORARE ȘI IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE ”CENTENARULUI MARII UNIRI”,PRECUM ȘI PROPUNEREA BUGETULUI AFERENT ACESTOR MANIFESTĂRI Deschide
43030/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND PUNEREA ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ”CALEA EROILOR” ȘI DE TRANSFORMARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNTR-O DESTINAȚIE CULTURALĂ ȘI TURISTICĂ DE EXCEPȚIE Deschide
43130/10/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII UNEI SOCIETAȚI DE DREPT PUBLIC ȘI DE INTERES LOCAL AVÂND CA ASOCIAT UNIC MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43206/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
43306/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ANGAJAREA UNUI AVOCAT SĂ REPREZINTE INTERESELE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARUL NR. 1384/54/2017,AFLAT PE ROLUL CURȚII DE APEL CRAIOVA – SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL Deschide
43406/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII S.C. POLARIS MEDIU S.R.L.,DE EMITERE A ACORDULUI ÎN VEDEREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE IPOTECĂ ASUPRA IMOBILULUI CU NUMĂRUL CADASTRAL 45739-C10 (CELULA NR. 2 A DEPOZITULUI CONFORM DE DEȘEURI TÂRGU JIU) Deschide
43506/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPROTUNITATE ÎN SCOPUL CONSTRUIRII,UNEI PARCĂRI ETAJATE PE TERENUL AFERENT ACTUALEI PARCĂRI ,DIN ZONA PIAȚA CENTRALĂ Deschide
43627/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 SI SUSPENDAREA ACORDARII NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLITIEI LOCALE PE ANUL 2017 Deschide
43727/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE ,APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2018 Deschide
43827/11/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
43927/11/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
44027/11/2017HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
44127/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU PERIOADA 2017-2025” Deschide
44227/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
44327/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
44427/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2017-2018 Deschide
44527/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE PRECUM ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
44627/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII A CINCI AUTORIZAȚII DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI DESTINATE TRANSPORTULUI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
44727/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
44827/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA PREȚULUI DIN RAPORTUL DE EVALUARE NR. 207/21.04.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 37601 MUNICIPIUL TÂRGU JIU,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
44927/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 63/23.10.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 333 MP.,ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 49981 MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45027/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 67/07.11.2017 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ),ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 35759 ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. REPUBLICII,BL. 30,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LĂBĂU GEORGE Deschide
45127/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VÎLCEANU IRINA – LOREDANA ȘI DOAMNEI VÎLCEANU MARIA-MIHAELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL.39,JUD. GORJ Deschide
45227/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 6558/14.11.2017 ȘI ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI (CONSTRUCȚIE ȘI TEREN) CORP B – PIAȚA CENTRALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45327/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE CU NR. 33/27039 DIN 16.08.2010 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 DIN 02.09.2011 Deschide
45427/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L. Deschide
45527/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L. Deschide
45627/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA MOȘOIU MARIANA Deschide
45727/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ANALIZĂRII VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL LUDA SERGIU Deschide
45827/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ANALIZAREA OPORTUNITĂȚII ACHIZIȚIONĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCȚIE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 61 MP. ȘI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 254 MP.,APARȚINÂND DOMNULUI MANU ION Deschide
45927/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN TREI LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,PRELUNGIRE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU – VIITORULUI,JUDEȚUL GORJ Deschide
46027/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND VIRAREA DE CREDITE BUGETARE ÎN SUMĂ DE 25.000 LEI,DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI Deschide
46127/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE MANIFESTĂRI CULTURALE ȘI SOCIALE DEDICATE „CENTENARULUI MARII UNIRI” Deschide
46227/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND FOLOSINȚA UNOR SĂLI DE SPORT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46327/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIE LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ Deschide
46427/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU,AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA Deschide
46527/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L. 324/10.09.2017 CU 5 LEGITIMAȚII PENTRU DEPLASAREA GRATUITĂ CU MIJLOCE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE DURATA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018 ELEVILOR CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ ÎN CADRUL COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE PENTRU COPILUL ÎN DIFICULTATE TÂRGU JIU ȘI COMPLEXULUI DE SERVICII ALTERNATIV LA PROTECȚIA REZIDENȚIALĂ TÂRGU JIU Deschide
46627/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 AL H.C.L. NR. 208/27.06.2014,ÎN SENSUL DIMINUĂRII SUPRAFEȚEI UTILIZATE DIN INCINTA IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CLUBUL VÂRSTEI A III A SITUAT ÎN STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,AFLAT ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ,DE LA 101 MP. LA 46,96 MP.,CONFORM SUPRAFEȚEI UTILIZATE EFECTIV Deschide
46727/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL,CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
46827/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 125/2008 ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE CAPTURARE,ADĂPOSTIRE ȘI VALORIFICARE A ANIMALELOR (CAI,VACI,MAGARI,ETC.) DE PE DOMENIUL PUBLIC Deschide
46927/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA FRĂSINETULUI,FN.,ÎN VEDEREA LOTIZĂRII ȘI CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
47027/11/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
47127/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,DECEMBRIE 2017,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2018 Deschide
47227/11/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 493/23.11.2015 PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI „EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STRADA DUMITRU BUTULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ÎN SENSUL ACTUALIZĂRII VALORII INVESTIȚIEI ȘI A COTEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
47305/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
47405/12/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT LA INVESTIȚIA „ETAJARE ȘCOALA GENERALĂ SFÂNTUL NICOLAE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
47505/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CA MEMBRU AFILIAT LA ,BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI Deschide
47618/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
47718/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „INSTALAȚIE INTERIOARĂ DE GAZE NATURALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ DRĂGOENI”- ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU ȘTEFULESCU ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII Deschide
47818/12/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART.1. DIN H.C.L. NR. 379/18.10.2017 Deschide
47918/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 Deschide
48018/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 4518/06.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN DIRECȚIA TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PENTRU PERIOADA 01 IANUARIE – 31 DECEMBRIE 2018 Deschide
48118/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2018 Deschide
48218/12/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE POLARIS MEDIU S.R.L. ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 377/18.10.2017 Deschide
48318/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE,CONSTANTIN SĂVOIU” Deschide
48418/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2017,COLEGIULUI NAȚIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
48518/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT COMUNA DĂNCIULEȘTI ȘI UAT COMUNA SCHELA,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
48618/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.000 LEI DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE ,CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
48718/12/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNEI CONVENȚII CADRU CU S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAȘ PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE UZ ȘI DE SERVITUTE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.175 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,TARLAUA 115 Deschide
48821/12/2017H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ DIN 21.12.2017 Deschide
48921/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 Deschide
49021/12/2017HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICA DE PROTECTIE SOCIALĂ TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MIORIȚEI,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA „CENTRUL DE ZI CHRISTIAN” Deschide
49127/12/2017HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017 Deschide
49227/12/2017HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREAPLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE CĂTRE DOMNUL BANTA VICTOR,PRIN CARE SOLICITĂ ANULAREA HCL NR. 430/30.10.2017 Deschide