Nr.DataDenumire
125/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015 Deschide
225/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
325/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE,”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
425/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
525/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
625/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
725/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
825/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI ,PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
925/01/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ,EVALUĂRII MANAGEMENTULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ SUBORDONATE,CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1025/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 462/06.11.2015 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2016 Deschide
1125/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ANULĂRII UNEI COTE DE 73,3 % DIN MAJORĂRILE DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR FISCALE PRINCIPALE,CONSTÂND ÎN CREANŢE DE NATURĂ FISCALĂ DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE CONTRIBUABILII,PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE,DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 44/2015 PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂŢI FISCALE Deschide
1225/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 7273/09.02.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. MINERVA S.R.L. Deschide
1325/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 107 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
1425/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 378 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,NR. 26,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
1525/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 128 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ȘTEFAN BOBANCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
1625/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA SUPRAFEŢEI DE 122 MP SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR.AVIATORILOR,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 51768,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT ,AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1725/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 500 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SALCÂMULUI,NR. 29,JUDEȚUL GORJ Deschide
1825/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 42 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SOLIDARITĂȚII,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
1925/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 877 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ANA IPĂTESCU,NR. 81G,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE S.C. ECONOMIC S.R.L. Deschide
2025/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,CU NR. CADASTRAL 38248,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,NR. 6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA POPESCU ELENA LUCIANA Deschide
2125/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 740 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 7,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA CURELARU CLAUDIA IONELA Deschide
2225/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA COMPENSĂRII OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE DE S.C. GAP INTERNAȚIONAL CONSULTING S.R.L. ȘI ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ CU PRIVIRE LA SUPRAFAȚA DE TEREN DE 3050 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,NR. 1,ZONA DEPOZITE,JUDEȚUL GORJ Deschide
2325/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BL. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA IORGOIU DOMNICA Deschide
2425/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI DICU FLOAREA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 21 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CARTIER BÂRSEȘTI,BL. 1N,AP. 11,JUDEŢUL GORJ Deschide
2525/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ,LOCUINŢE INDIVIDUALE( LOTIZĂRI ) ZONA NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ” PRECUM ŞI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE SC APAREGIO GORJ SA,PRIN COMPLETAREA ANEXEI 2 A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
2625/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,A LUCRĂRII DE ARTĂ „TROIŢA EROILOR NEAMULUI”,LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA. Deschide
2725/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016-2017 Deschide
2825/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
2925/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE,PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
3025/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI STAȚIE TERMOFICARE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,INCINTA C.E.T.,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3125/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
3225/01/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND REPUBLICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
3325/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODALITĂŢII DE ACORDARE A GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,REPUBLICATĂ,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2016 Deschide
3425/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV Deschide
3525/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI ,NUNTA DE AUR” PENTRU CUPLURILE CARE SĂRBĂTORESC 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ Deschide
3625/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
3725/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
3825/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA ȘCOALA GENERALĂ „CONSTANTIN SĂVOIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
3925/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM DE IRIGAȚII AUTOMATIZAT PENTRU SPAȚII VERZI „COLOANA INFINITULUI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4025/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCĂRILOR DE INVESTIȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ACOPERIȘ LA SALA DE SPORT COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4125/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI LUCRĂRII „REFACERE CAROSABIL,TROTUARE ȘI ÎNLOCUIRE BORDURI STRADA CERNĂDIA” Deschide
4225/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PLANUL DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT,ACTUALIZATĂ Deschide
4325/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A DEPOZITULUI DE DEȘEURI ȘI/SAU A INSTALAȚIILOR DE ELIMINARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE Deschide
4425/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COLECTARE SEPARATĂ ȘI TRANSPORT SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE PROVENIND DIN INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII,INCLUSIV FRACȚII COLECTATE SEPARAT,FĂRĂ A ADUCE ATINGERE FLUXULUI DE DEȘEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE,BATERII ȘI ACUMULATORI,COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR PROVENITE DIN LOCUINȚE,GENERATE DE ACTIVITĂȚI DE REAMENAJARE ȘI REABILITARE INTERIOARĂ ȘI/SAU EXTERIOARĂ A ACESTORA Deschide
4525/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI LUCRĂRII „MODERNIZARE TROTUARE STRADA VICTORIA (TRONSON STR. SIRETULUI – STR. GHEORGHE DOJA)” Deschide
4625/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA PANDURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4725/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE STRAT UZURĂ STRADA VASILE ALECSANDRI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4825/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE STRAT UZURĂ BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4925/01/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ – CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5001/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ȘI A PROGRAMULUI DE LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PENTRU ANUL 2016 Deschide
5101/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PROGRAMUL DE ACTIVITĂȚI CULTURALE DESFĂȘURAT PRIN DIRECȚIA DE TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,PE ANUL 2016 Deschide
5201/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2016 ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
5301/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016 AL TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” PE PROGRAME DE ACTIVITĂŢI CULTURALE Deschide
5426/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
5526/02/2016 HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
5626/02/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
5726/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANTINĂ ȘI CĂMIN LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5826/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ˂˂ EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ˃˃ Deschide
5926/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „AMENAJARE TEREN SPORT – CARTIER URSAȚI” Deschide
6026/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER IEZURENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
6126/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 46 DIN 25.01.2016 PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA PANDURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6226/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 48 DIN 25.01.2016 PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE STRAT UZURĂ BD. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6326/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 47 DIN 25.01.2016 PRIVIND REACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE STRAT UZURĂ STRADA VASILE ALECSANDRI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6426/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „ILUMINAT ARHITECTURAL CLĂDIREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU” Deschide
6526/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ” AMENAJARE ATELIERE GRUP ȘCOLAR TRAIAN VUIA”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
6626/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA DATA DE 01.01.2016 AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:,„REPARAȚII FAȚADE CLĂDIRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,RECONSTRUIRE ȘARPANTE CU ÎNVELITOARE DE ȚIGLĂ PESTE COPERTINELE EXISTENTE,ÎNLOCUIRE COȘ FUM LA CENTRALA TERMICĂ,RESTAURARE SCĂRI,REFACERE SOCLU,REVIZUIRE RACORDURI TROTUARE” Deschide
6726/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ˂˂EXTINDERE ȘCOALA GENERALĂ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU˃˃ Deschide
6826/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A UNOR CATEGORII DE CHELTUIELI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „CANTINĂ ȘI CĂMIN LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
6926/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ ȘI A PREȚURILOR ȘI TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE PENTRU ÎNTREAGA ARIE DE OPERARE,DE CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
7026/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR,SOLUŢIONAREA SITUAŢIILOR IDENTIFICATE ŞI ACORDAREA STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL,SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ,ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
7126/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
7226/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI TARIFELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE ÎN PIEȚELE ȘI TÂRGURILE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL Deschide
7326/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCREDINŢAREA DIRECTĂ PRIN CONCESIUNE CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A.,A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ,MODERNIZARE PIAŢA CENTRALĂ – CONSTRUIRE CORP B” SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
7426/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA „STRATEGIEI LOCALE PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI FUNCȚIONAREA PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2015-2025” Deschide
7526/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU A LUCRĂRILOR DE SCULPTURĂ ŞI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI INTERNAŢIONAL DE ARTE VIZUALE „BRÂNCUŞIANA”,EDIŢIA A XII A ŞI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
7626/02/2016H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERI DE TRECERE A UNUI ACTIV CORPORAL DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
7726/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
7826/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
7926/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.500 LEI LICEULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
8026/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,CU PRILEJUL ORGANIZĂRII „CUPEI MARŢIŞORULUI”,EDIŢIA A IX-A LA FOTBAL ÎN SALĂ BĂIEŢI - COLEGII ŞI LICEE,ŞI A EDIŢIEI A IV-A LA BASCHET BĂIEŢI – GIMNAZIU,ÎN PERIOADA FEBRUARIE – MARTIE 2016 Deschide
8126/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT TÂRGU JIU I.F.N. Deschide
8226/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU CAR UNIREA GORJ IFN Deschide
8326/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU C.A.R. F.R.E. TÂRGU JIU I.F.N. Deschide
8426/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU UNIUNEA TERITORIALĂ JUDEŢEANĂ C.A.R. GORJ Deschide
8526/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIAŢILOR DIRECŢIEI SANITARE GORJ - IFN Deschide
8626/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU CASA DE AJUTOR RECIPROC ENERGIA ROVINARI IFN Deschide
8726/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚUL MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CRIZANTEMELOR,NR. 32,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 271 MP.,CU NR. CADASTRAL 51114,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI VLADUȚ ION Deschide
8826/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 496 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,FN.,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
8926/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3047 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA „TÂRG EN-GROSS”(FOST POLIGON AUTO),JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
9026/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA AVIATORILOR,NR. 65,JUDEȚUL GORJ Deschide
9126/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA AVIATORILOR,NR. 67,JUDEȚUL GORJ Deschide
9226/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA AVIATORILOR,NR. 41,JUDEȚUL GORJ Deschide
9326/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ELVIRA GODEANU,NR. 24,TARLA 113,PARCELA 20/1,JUDEȚUL GORJ Deschide
9426/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 227/13446/05.05.2005 Deschide
9526/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/13721/15.04.2013 ÎNCHEIAT CU S.C. VENMATOD S.R.L. Deschide
9626/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 17422/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. BELLADONNA S.R.L. Deschide
9726/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 19301/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR SIMONA-ILEANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
9826/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 13875/01.03.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. COSMARICOM S.R.L. Deschide
9926/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18526/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU DOAMNA APOSTOL SIMONA Deschide
10026/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DOBROTĂ PAVEL,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.12,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
10126/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CHILIBAN CRISTINA - LOREDANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. OLARI,LÂNGĂ BL.10,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
10226/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI NEGREA LUMINIȚA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL.110,SC.4,JUDEŢUL GORJ Deschide
10326/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI GÎDOIU CRISTINEL,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,JUDEŢUL GORJ Deschide
10426/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI GAVRILESCU ANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.20,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
10526/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI RUSU MARIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,LÂNGĂ BL.3,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
10626/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 10 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 4556/09.11.2006 ÎNCHEIAT CU CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII GORJ Deschide
10726/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 202 DIN 26.07.2010 ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FENICI DANIEL PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 145 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,FN Deschide
10826/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ȘĂRĂMĂT TOMA ȘI DOAMNEI ȘĂRĂMĂT IULIANA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 585 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,IEZURENI Deschide
10926/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI GHEORGHIȘOARĂ COSMIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,3 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL.219,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
11026/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GHEORGHIȘOARĂ COSMIN A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,84 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL. 219,SC.1,AP.3,PARTER Deschide
11126/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,ASUPRA TERENURILOR DIN ZONELE PREAJBA ȘI NARCISELOR,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE Deschide
11226/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PE O PERIOADĂ LIMITATĂ PENTRU SUPRAFEȚELE DE TEREN SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIEȚEI CENTRALE,OCUPATE DE CONSTRUCȚII PROVIZORII Deschide
11326/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2016 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11426/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LAC PISCICOL ,ZONA ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ Deschide
11526/02/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,MARTIE,APRILIE ȘI MAI 2016 Deschide
11626/02/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASOCIERII U.A.T. TÂRGU JIU CU U.A.T. BUMBEȘTI-JIU ÎN VEDEREA PRESTĂRII TRANSPORTULUI PUBLIC DE CĂLĂTORI ÎNTRE CELE DOUĂ LOCALITĂȚI Deschide
11728/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
11828/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI INCLUDEREA ÎN LISTA DE INVESTIȚII PENTRU LUCRAREA „AMENAJARE PARCARE BL. 20 A-CARTIER PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
11928/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND INCLUDEREA ÎN LISTA DE INVESTIȚII ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT PRELUARE APE PLUVIALE,STR. FĂGETULUI – CARTIER PREAJBA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12028/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „CANAL TUBAT STRADA PRIMĂVERII,ETAPA I,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
12128/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI TERMOIZOLAȚIE BARACA 15,STRADA BICAZ - CARTIER BICAZ” Deschide
12228/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND INCLUDEREA ÎN LISTA DE INVESTIȚII ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT,STR. PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12328/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DESFIINȚĂRII A 2(DOUĂ) FÂNARE METALICE,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,CARTIER DRĂGOENI,AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
12428/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 632 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA A. I. CUZA,NR. 22,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
12528/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 148 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA „CINEMATOGRAF DACIA”,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
12628/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA JIULUI ,NR. 2 B,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
12728/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 160 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 115,JUDEȚUL GORJ Deschide
12828/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 439/15.12.2014 ȘI A H.C.L. NR. 59/09.02.2015 ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII DE CONTRACTE DE SUPERFICIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40000 MP. ȘI RESPECTIV 13090 MP.,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ZONA CIOCÂRLĂU Deschide
12928/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
13028/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 372 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
13128/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DĂNĂU ION,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.12,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
13228/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 229 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. ELCA S.R.L. Deschide
13328/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLĂȚII ÎN RATE A PREȚULUI DE VÂNZARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 271 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CRIZANTEMELOR,NR. 32,JUDEȚUL GORJ Deschide
13428/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,NR. 1 A JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 192 MP.,IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 49197 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. CUALISERV S.R.L. Deschide
13528/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATEA PUZDREA GHEORGHE,PUZDREA GEORGETA ȘI PUZDREA ELENA,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA DIGULUI,FN.,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „MODERNIZARE STRADA – ALEEA DIGULUI” Deschide
13628/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND CESIUNEA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 18487/05.05.2010 DE LA,S.C. WHITE POINT S.R.L. CĂTRE S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L. Deschide
13728/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 10 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1566/08.04.2011 ÎNCHEIAT CU TEATRUL DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
13828/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 5 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1568/08.04.2011 ÎNCHEIAT CU UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA TÂRGU JIU ( FOSTĂ ASOCIAŢIA GORJ A UNIUNII ARTIŞTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA) Deschide
13928/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU C.A.R. “UNIREA” GORJ - IFN Deschide
14028/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ,PENTRU C.A.R. E.M. ROVINARI- IFN Deschide
14128/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
14228/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
14328/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII PRIVIND ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE AFLATE ÎN DOTAREA POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14428/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMELOR NECESARE STINGERII CREANȚELOR STABILITE PRIN TITLURI EXECUTORII ÎN SARCINA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14528/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ȘI TEREN,PENTRU FUNDATIA ,S.O.S COPIII GORJULUI" Deschide
14628/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN CAZUL PRESTAȚIILOR DE CARE BENEFICIAZĂ UTILIZATORII FĂRĂ CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI APROBAREA „REGULAMENTULUI DE STABILIRE ȘI APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE” Deschide
14728/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII CLĂDIRILOR DIN DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE FAC OBIECTUL ACTUALIZĂRII PRIN EVALUARE CONFORM LEGII NR. 227/2015 Deschide
14828/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMIREA COMISIEI ÎN PROCEDURA DE STINGERE A OBLIGAŢIILOR FISCALE ALE,S.C. GAP INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. PRIN DARE ÎN PLATĂ Deschide
14928/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PLAFONULUI OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE CE URMEAZĂ A FI PUBLICATE CONFORM PREVEDERILOR ART. 162 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ Deschide
15028/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI PENTRU ELABORAREA CERERII DE FINANȚARE A PROIECTULUI CARE VA FI DEPUS LA FINANȚARE PE AXA 4.1. A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Deschide
15128/03/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU DESEMNAREA DOMNULUI TUDOR-DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL,VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI,TÂRGU JIU,PENTRU A PARTICIPA ÎN CALITATE DE PREŞEDINTE AL COMISIEI DE EVALUARE A MANAGEMENTULUI AFERENT ANULUI 2014,PENTRU TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
15228/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1,LIT. A DIN H.C.L. NR. 89/28.02.2011 Deschide
15328/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI MUZEUL JUDEȚEAN GORJ „ALEXANDRU ȘTEFULESCU” PENTRU ORGANIZAREA EXPOZIȚIEI „SABIA LUI TUDOR VLADIMIRESCU – ACASĂ DUPĂ 195 DE ANI” Deschide
15428/03/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – FILIALA „TUDOR VLADIMIRESCU” GORJ Deschide
15528/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2016 Deschide
15628/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU UN AN A CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 1294/02.04.2012 ÎNCHEIAT CU CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” (FOST CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”) AVÂND CA OBIECT SPAŢIUL DIN STR. TRAIAN,BL.27,PARTER,TÂRGU JIU,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 166 MP Deschide
15728/03/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 462/06.11.2015,REFERITOR LA PROROGAREA UNOR TERMENE Deschide
15819/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 Deschide
15919/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2500 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎN PERIOADA 22.04.2016 – 23.04.2016 A ETAPEI NAŢIONALE LA DISCIPLINA ATLETISM-CROSS,FETE ŞI BAIEŢI,ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL Deschide
16019/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.940 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „SPIRU HARET” Deschide
16128/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
16228/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2015 Deschide
16328/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA UNOR NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
16428/04/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,PENTRU ANUL 2015 Deschide
16528/04/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ,DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI INSTITUŢIILE ,PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE AU ÎN,STRUCTURĂ FUNCŢII PUBLICE,PENTRU ANUL 2016 Deschide
16628/04/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMELOR,STATELOR DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRECUM ȘI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE ÎNFIINȚATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.05.2016 Deschide
16728/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
16828/04/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
16928/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
17028/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STABILITĂ PRIN H.C.L. NR. 79/23.02.2015 Deschide
17128/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 22475/23.06.2006 Deschide
17228/04/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNUI SPAȚIU COMERCIAL PROVIZORIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BD. ECATERINA TEODOROIU,ÎN STAȚIA DE AUTOBUZ DIN ZONA CAM,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
17328/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 2214/09.05.2008 ÎNCHEIAT CU ASOCIATIA CULTURALĂ „ARMONIA” Deschide
17428/04/2016 HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU S.C. OLTENIA ADV MEDIA S.R.L. Deschide
17528/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 18/36147/15.10.2004 Deschide
17628/04/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE S.C. HORTOMED S.R.L.,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 26 MP,AFERENT SPAȚIULUI MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR.64G,BL.64G,JUDEŢUL GORJ Deschide
17728/04/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 42 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SOLIDARITĂȚII,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
17828/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. JIULUI,NR. 2 B,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. ELSIMIDA COM S.R.L. Deschide
17928/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 490/23.11.2015 Deschide
18028/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
18128/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE ÎN FOLOSINŢĂ EXCLUSIVĂ,CĂTRE S.C. BLUEART S.R.L. Deschide
18228/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE ÎN FOLOSINŢĂ EXCLUSIVĂ,CĂTRE S.C. VIAGIO SERV S.R.L. Deschide
18328/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 107 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
18428/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI UNGUREANU CONSTANTIN IONUȚ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. OLARI,LÂNGĂ BL.8,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
18528/04/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE PARTENERIAT ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI PALATUL COPIILOR TÂRGU JIU PENTRU SUSȚINEREA FESTIVALULUI NAȚIONAL DE FOLCLOR ȘI MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE „PE FIR DE BALADĂ”,EDIȚIA A XXXX-A Deschide
18628/04/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA HOTĂRÂRII NR. 4/19.04.2016 A ”ADIA” GORJ ȘI APROBAREA PROCEDURII OPERAȚIONALE DE PRELUARE ÎN FACTURARE INDIVIDUALĂ A PROPRIETARILOR DIN CADRUL CONDOMINIILOR CU DESTINAȚIE DE LOCUINȚĂ ÎN ARIA DE DELEGARE A OPERATORULUI S.C. APAREGIO GORJ S.A. PE RAZA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
18730/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
18830/05/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI,TEATRULUI DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2014 Deschide
18930/05/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII FINALE A MANAGEMENTULUI,TEATRULUI DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
19030/05/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PROPRII PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ,CONCURSULUI DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE DE CULTURĂ ,SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
19130/05/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
19230/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM SEMAFORIZARE BD. ECATERINA TEODOROIU – ȘCOALA NR. 2 ȘI STRADA VICTORIA – LICEUL NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
19330/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ÎN URMA ACHIZIȚIEI DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
19430/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
19530/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
19630/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
19730/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI LUPU VICTOR,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,AFERENT BALCONULUI,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.28,SC.2,AP.22,JUDEŢUL GORJ Deschide
19830/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VIZU SIMONA,ASUPRA A ,2 (DOUĂ) TERENURI AFERENTE BALCOANELOR,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,71 MP,RESPECTIV 6 MP,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL.73,SC.1,AP.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
19930/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 358 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LALELELOR,2K,JUDEŢUL GORJ Deschide
20030/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL MITICĂ CONSTANTIN A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL. 3,SC.B,AP.3,PARTER Deschide
20130/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHIRIEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33,71 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 7,TÂRGU JIU Deschide
20230/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ANA IPĂTESCU,NR. 81 G,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 877 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE S.C. ECONOMIC S.R.L. Deschide
20330/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MARIN PREDA,NR. 6,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA POPESCU ELENA LUCIANA Deschide
20430/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,NR. 26,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 378 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
20530/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA CIOCÂRLĂU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 312 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL MIHALCEA IONUȚ Deschide
20630/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA „TÂRG EN-GROSS” (FOST POLIGON AUTO),JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3047 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
20730/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3828 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
20830/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. A.I. CUZA,NR. 22,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 632 MP.,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
20930/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 35 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU – ZONA PIAȚA C.A.M.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
21030/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR. 59/24.05.2014 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE A LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. Deschide
21130/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI PENTRU ELABORAREA CERERII DE FINANȚARE A PROIECTULUI CARE VA FI DEPUS LA FINANȚARE PE AXA 4.1. A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Deschide
21230/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 12.000 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI NATIONAL DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PE TEME DE BIOLOGIE PENTRU ELEVII DE LICEU Deschide
21330/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 176 DIN 28.04.2016 Deschide
21430/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU ACTUALIZARE P.U.Z. – ZONA NARCISELOR,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 96/2008 Deschide
21530/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,NR. 179-191,JUDEȚUL GORJ Deschide
21630/05/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 462/06.11.2015,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE,APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2016 Deschide
21730/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 ȘI A ANEXEI DIN H.C.L. NR. 111/26.02.2016 Deschide
21830/05/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 138 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REVOLUȚIEI,FN.,JUDEŢUL GORJ Deschide
122/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR DE CONSILIERI ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
222/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA A MANDATELOR CONSILIERILOR ALEȘI Deschide
322/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DECLARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CA LEGAL CONSTITUIT Deschide
422/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ Deschide
522/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALEGEREA VICEPRIMARILOR MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
622/06/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
725/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 30 IUNIE 2016 Deschide
825/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
925/07/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1025/07/2016 HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
1125/07/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
1225/07/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ,DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,AL DIRECȚIEI ,PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU ȘI AL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
1325/07/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ,ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
1425/07/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL PROCEDURII DE ANALIZĂ ȘI NOTARE A PROIECTULUI DE MANAGEMENT AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PRECUM ȘI A DURATEI ACESTUIA,ÎN VEDEREA NUMIRII DOMNULUI NEGRESCU MARIAN ÎN FUNCȚIA DE MANAGER Deschide
1525/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1625/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
1725/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEŞTI ŞI IEZURENI” PRECUM ŞI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A.,PRIN COMPLETAREA ANEXEI 2 A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
1825/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CĂTRE SOCIETATEA S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
1925/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI ALBĂ GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.13,SC.2,AP.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
2025/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BRÎNDUȘOIU ELENA - CLAUDIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL.110,SC.4,AP.3,JUDEŢUL GORJ,ÎN VEDEREA EDIFICĂRII UNUI BALCON Deschide
2125/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI PANOU PUBLICITAR Deschide
2225/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHIRIEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,SITUAT ÎN BD. ECATERINA TEODOROIU,BL. 6,PARTER,SC. 2,3,TÂRGU JIU Deschide
2325/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 AL HCL NR. 128/28.03.2016 Deschide
2425/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 218 DIN 30.05.2016 Deschide
2525/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 AL H.C.L. NR. 111/26.02.2016 Deschide
2625/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 96 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEȘTI,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
2725/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII IMOBILULUI CONSTRUCȚIE ȘI TEREN,AVÂND NR. CADASTRAL 52826,SITUAT ÎN STR. ANA IPĂTESCU NR. 35,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
2825/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE GARNIZOANA TÂRGU JIU ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
2925/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 50.000,00 LEI BISERICII ”SFÂNTUL NIFON” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3025/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 40.000,00 LEI PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3125/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII DE LA BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 50.000,00 LEI PENTRU COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3225/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND MODALITATEA DE CALCUL A CHIRIILOR PENTRU LOCUINȚE DE TIP ANL Deschide
3325/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP PE SEMESTRUL I - 2016 Deschide
3425/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI ȘI ÎNSOȚITORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV,PENTRU ANUL 2016 Deschide
3525/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PENTRU STRUCTURILE SPORTIVE DE DREPT PRIVAT Deschide
3625/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN CADRUL S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU ȘI S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
3725/07/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
3825/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STABILITĂ PRIN H.C.L. NR. 170/28.04.2016 Deschide
3925/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII VALORII CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII CULTURALE ÎNCHEIAT CU ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARMONIA” ŞI APROBAREA PRELUĂRII DE CĂTRE DIRECŢIA TURISM ŞI EVENIMENTE CULTURALE A PARTENERIATULUI CU ACEASTĂ ASOCIAŢIE ÎN VEDEREA IDENTIFICĂRII ȘI STABILIRII UNUI PROGRAM CULTURAL ÎN CONFORMITATE CU PRIORITĂŢILE ŞI NECESITĂŢILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
4025/07/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PUD MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. PLEVNEI,JUDEȚUL GORJ Deschide
4125/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE GARNIZOANA TÂRGU JIU ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
4225/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
4325/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR. 74 DIN 31.03.2014 Deschide
4425/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT RUNCU,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
4525/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA CONSILIULUI ADMINISTRATIV AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
4625/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU LUNILE AUGUST ȘI SEPTEMBRIE Deschide
4725/07/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A ÎNLOCUIRII ,DOMNULUI BULETEANU CONSTANTIN DIN COMISIILE DE NEGOCIERE Deschide
4829/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 PRECUM SI REDISTRIBUIREA UNOR SUME DIN TVA REPARTIZATE IN BAZA STANDARDELOR DE COST INTRE UNITĂȚILE ȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
4929/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANŢĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE 10.000.000 LEI Deschide
5029/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REÎNNOIREA CREDITULUI PE TERMEN SCURT (PLAFON GLOBAL DE FINANȚARE),PENTRU SUMA DE 735.000 LEI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (DOBÂNZI,COMISIOANE,IPOTECĂ,ETC.) PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI (DE LA DATA DE 15.10.2016 PÂNĂ LA DATA DE 14.10.2017),CU DIMINUAREA LUNARĂ A ACESTUIA CU SUMA DE 35.000 LEI,ACORDAT DE BRD-GSG SUCURSALA TÂRGU JIU ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 790/02.10.2012 ȘI ACTELOR ADIȚIONALE ULTERIOARE Deschide
5129/08/2016HOTĂRÂRE,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
5229/08/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR HIDRANŢI PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5329/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZARE A DOSARELOR PENTRU ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE PENTRU TINERI CU VÂRSTA CUPRINSĂ PÂNĂ ÎN 38 ANI,CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE,PRECUM ȘI PENTRU ANALIZAREA DOSARELOR PRIVIND ATRIBUIREA UNEI LOCUINȚE SOCIALE Deschide
5429/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,ACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
5529/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU TINERET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5629/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII ȘI SIGURANȚEI DEPLASĂRILOR PIETONALE ADIACENTE CORIDORULUI STRĂZII UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5729/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REALIZARE ȘANȚ DALAT,STRADA PAJIȘTEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5829/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „ȘANȚ DALAT PRELUARE APE PLUVIALE,STRADA FĂGETULUI – CARTIER PREAJBA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5929/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 145 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,NR. F.N.,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 50643,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL FENICI DANIEL Deschide
6029/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 501/33098/15.09.2014 ÎNCHEIAT CU S.C. VEROMAR COM S.R.L. Deschide
6129/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 207/30.05.2016 Deschide
6229/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI DE 140.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA ZILEI DE 1 OCTOMBRIE-ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE Deschide
6329/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
6429/08/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUIT ÎN FAVOAREA S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.,ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN STR. COL. DUMITRU PETRESCU,NR.29,ÎN VEDEREA RACORDĂRII LA REŢEAUA ELECTRICĂ A IMOBILULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINTĂ PROPRIETATE A DOMNULUI BABESCA VIRGIL Deschide
6529/08/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII REEVALUĂRII UNOR IMOBILE ÎN CARE AU FUNCŢIONAT CENTRALE TERMICE DE CARTIER,ÎN VEDEREA VĂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
6629/08/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2016 Deschide
6729/08/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR. 459/2015 ȘI APROBAREA TRANSMITERII IMOBILULUI 1059 TÂRGU JIU,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNOR INVESTIȚII CU CARACTER SOCIAL Deschide
6829/08/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 48 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. JIULUI,NR. 8.,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 53308,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA OLARU MARIA Deschide
6902/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 Deschide
7002/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CONTINUTULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE FINANȚARE SI CUANTUMUL COTIZATIEI CE VA FI ALOCATA IN ANUL 2016 CĂTRE ASOCIAȚIA „CLUBUL SPORTIV PANDURII-LIGNITUL TÂRGU JIU” Deschide
7102/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „DEZVOLTARE INTEGRATĂ ÎN BENEFICIUL MEMBRILOR COMUNITĂȚII VULNERABILE DIN CARTIERUL OBREJA” Deschide
7202/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CONSOLIDAREA COOPERĂRII PENTRU PROGRES SOCIAL” Deschide
7302/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DEMISIA DOMNULUI CONSILIER LOCAL LUPULESCU OCTAVIAN Deschide
7302/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DEMISIA DOMNULUI CONSILIER LOCAL LUPULESCU OCTAVIAN Deschide
7402/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 4061/12.08.2015 INCHEIAT CU ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV ENERGIA” TÂRGU JIU ŞI APROBAT PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 323/31.07.2015 Deschide
7502/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMELOR NECESARE REALIZĂRII ÎN REGIM DE URGENȚĂ A UNOR LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A MALURILOR RÂULUI JIU Deschide
7626/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI PARASCHIV MIHAI,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
7726/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI JURIDICE ȘI DE DISCIPLINĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
7826/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 PRECUM SI PRIVIND REDISTRIBUIREA UNOR SUME DIN TVA REPARTIZATE IN BAZA STANDARDELOR DE COST INTRE UNITĂȚILE ȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
7926/09/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8026/09/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE AU ÎN STRUCTURĂ FUNCŢII PUBLICE,PENTRU ANUL 2017 Deschide
8126/09/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ,PENTRU ANUL 2016 Deschide
8226/09/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ,ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
8326/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RACORDURI CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
8426/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RECOMPARTIMENTARE INTERIOARĂ A CENTRULUI DE URGENȚE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST ˂˂CASA IRIS˃˃,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
8526/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
8626/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
8726/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
8826/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
8926/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 706 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOAMNA FILIP ELENA RODICA Deschide
9026/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE IORGA,NR. 5,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZANFIR TONI-ADRIAN Deschide
9126/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,FN.,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE ENGIE ROMÂNIA S.A. ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ – SPC Deschide
9226/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ,DOMNULUI DINCĂ TEODOR DANIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,LÂNGĂ BL. 1,SC. 3,AP. 2,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 52430 Deschide
9326/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI TOAIE MARIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REVOLUȚIEI,LÂNGĂ BL.8,SC.2,AP.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
9426/09/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI ȘERCĂU MARIUS - FLORIAN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12,44 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.12,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
9526/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 4 LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE CU NR. 48/44276/16.12.2009 Deschide
9626/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747/27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ,CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ Deschide
9726/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII NORMEI DE HRANĂ ÎN PROCENT DE 50% POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PÂNĂ LA FINELE ANULUI 2016 Deschide
9826/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 3.000 LEI DIN BUGETUL DIRECȚIEI DE TURISM ȘI EVENIMENTE CULTURALE,DIN CAPITOLUL „ANIVERSAREA CENTENARULUI PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL” PENTRU PREMIEREA DOMNULUI AVRAM IANCU Deschide
9926/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RESTITUIREA SUMEI DE 30.444,20 LEI CĂTRE S.C. ARGO IMPEX S.R.L. Deschide
10026/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1 ȘI 2 ALE H.C.L. NR. 63/29.08.2016 Deschide
10126/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STABILITĂ PRIN H.C.L. NR. 38/25.07.2016 Deschide
10226/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA UNEI DENUMIRI DE ALEE Deschide
10326/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
10426/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN CADRUL S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
10526/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT LELEȘTI ȘI UAT CRUȘEȚ,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
10626/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 212/19.06.2013 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ANA IPĂTESCU,FN Deschide
10726/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TRIMESTRUL IV - 2016 Deschide
10826/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE ȘCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU A SĂLII DE SPORT ȘI ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CLUBULUI SPORTIV UNIVERSITAR „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DIN TÂRGU JIU Deschide
10926/09/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ȘI A FUNCȚIONARILOR PUBLICI ÎN CALITATE DE MEMBRI AI COMISIILOR DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE ȘCOLARE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Deschide
11005/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE LUCRĂRI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2016 ȘI APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REFACERE ÎMPREJMUIRE IMOBIL 341,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
11105/10/2016HOTĂRÂRE ,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 3840/10.10.2006,ÎNCHEIAT CU S.C. EUROMEDIA GROUP S.R.L. Deschide
11205/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ANEXEI LA H.C.L. NR. 384 DIN 14.09.2015,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 420 DIN 12.10.2015,PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI - CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
11305/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 LA PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE PRIN GARNIZOANA TÂRGU JIU ȘI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11431/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2016 Deschide
11531/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
11631/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016 AL S. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
11731/10/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11831/10/2016HOTĂRÂRE,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ALE,TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
11931/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „SISTEM ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU” ŞI TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA ŞCOLII GIMNAZIALE „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU Deschide
12031/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
12131/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”EXTINDERE REŢEA APĂ ŞI CANALIZARE STRADA REVOLUŢIEI,TÂRGU JIU” PRECUM ŞI TRANSMITEREA REŢELELOR CA BUNURI DE RETUR CĂTRE,S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
12231/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR PREVĂZUTE ÎN ANEXA LA H.C.L. NR.88 DIN 26.09.2016 ŞI TRANSMISE CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
12331/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI TERMOIZOLAȚIE BARACA 15 - CARTIER BICAZ” Deschide
12431/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU AVIZAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.) ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURAREA GRĂDINII PUBLICE DIN CADRUL ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL ˂˂CALEA EROILOR˃˃ MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12531/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA MARIN PREDA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
12631/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDUL PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA „PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ,INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE” CU PROIECTUL: „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA „VIS DE COPIL” ȘI CREȘA NR. 5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12731/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA „VIS DE COPIL” ȘI CREȘA NR. 5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12831/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FONDURILOR DE LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA „VIS DE COPIL” ȘI CREȘA NR. 5,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12931/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDUL PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA „PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ,INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE” CU PROIECTUL: „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA NR. 1 ȘI CREȘA NR. 4,TÂRGU JIU” Deschide
13031/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA NR. 1 ȘI CREȘA NR. 4,TÂRGU JIU” Deschide
13131/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FONDURILOR DE LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA GRĂDINIȚA NR. 1 ȘI CREȘA NR. 4” Deschide
13231/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDUL PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA „PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ,INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE” CU PROIECTUL: „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” TÂRGU JIU” Deschide
13331/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FONDURILOR DE LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” TÂRGU JIU” Deschide
13431/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA COLEGIUL TEHNIC „ION MINCU” TÂRGU JIU” Deschide
13531/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDUL PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA „PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ,INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE” CU PROIECTUL: „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU” Deschide
13631/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA ȘCOALA GENERALĂ „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU” Deschide
13731/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FONDURILOR DE LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI „COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIA SOLARĂ LA ȘCOALA GENERALĂ „VOIEVOD LITOVOI” TÂRGU JIU” Deschide
13831/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDUL PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA „PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE ÎNCĂLZIRE CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE REGENERABILĂ,INCLUSIV ÎNLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE ÎNCĂLZIRE” CU PROIECTUL: „PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC NECESAR ÎNCĂLZIRII FOLOSIND CENTRALA TERMICĂ PE BIOMASĂ ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
13931/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC NECESAR ÎNCĂLZIRII FOLOSIND CENTRALA TERMICĂ PE BIOMASĂ ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
14031/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ASIGURĂRII FONDURILOR DE LA BUGETUL LOCAL REPREZENTÂND CONTRIBUȚIA PROPRIE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI „PRODUCEREA AGENTULUI TERMIC NECESAR ÎNCĂLZIRII FOLOSIND CENTRALA TERMICĂ PE BIOMASĂ ȘI COMPLETAREA SISTEMULUI CLASIC DE PRODUCERE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SISTEME CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE SOLARĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
14131/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MECHIE NICOLAE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,LÂNGĂ BL.110,JUDEŢUL GORJ Deschide
14231/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PRICA IULIANA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,04 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
14331/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI SULTAN MARIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.12,JUDEŢUL GORJ Deschide
14431/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU COTELE INDIVIZE DE TEREN AFERENTE CONSTRUCȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. 16 FEBRUARIE,NR. 9,JUDEȚUL GORJ Deschide
14531/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,FĂRĂ LICITAȚIE,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA AVIATORILOR,NR. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
14631/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE ALE CĂROR TERMENE DE VALABILITATE EXPIRĂ LA DATA DE 09.11.2016 Deschide
14731/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
14831/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4589/06.10.2010 ÎNCHEIAT CU PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT CREȘTIN,FILIALA GORJ Deschide
14931/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND COMPLETAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256 DIN 12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L. Deschide
15031/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 2 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 792/2010 ÎNCHEIAT CU SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TÂRGU JIU Deschide
15131/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA UNOR POSTURI DE PAZĂ LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,CA URMARE A DERULĂRII PROGRAMULUI DE INVESTIȚII „EXTINDERE ȘI MODERNIZARE COMPLEX SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU” Deschide
15231/10/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PROPRII PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EVALUĂRII CANDIDAȚILOR LA REÎNNOIREA MANDATULUI DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. ȘI SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
15331/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 60 MP.,SITUAT ÎN BUMBEȘTI JIU,TARLA 396,PARCELA 53,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
15431/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REEVALUAREA IMOBILULUI( CT REVOLUȚIEI) SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REVOLUȚIEI,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 50386,COMPUS DIN CLĂDIRE ȘI TEREN,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
15531/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STABILITĂ PRIN H.C.L. NR. 38/25.07.2016 ȘI MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 101/26.09.2016 Deschide
15631/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI TEHNICE PE PROBLEME DE CIRCULAȚIE ȘI TRANSPORT RUTIER ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
15731/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSFERUL SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU FINANȚARE PARȚIALĂ ÎN BUGETUL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Deschide
15831/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
15931/10/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ASIGURAREA UNOR MĂSURI DE ÎNCURAJARE A SPORTULUI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
16031/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,„REAMPLASARE STAȚIE DE MIXTURI ASFALTICE”,STR. IEZURENI (D.N.66),NR. 93C Deschide
16131/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PUZ MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,FN,JUDEȚUL GORJ Deschide
16231/10/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN CUSTODIE CĂTRE UM 01541 BUDIENI – CIMITIRUL MILITAR A BUSTULUI GENERALULUI IOAN CULCER Deschide
16303/11/2016 HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA CUANTUMURILOR STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE DE LA BUGETUL LOCAL ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE COMPETIȚIILOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Deschide
16403/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI NOU CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOMNUL BUŞE GHEORGHE A IMOBILULUI - CONSTRUCŢIE ŞI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 11 IUNIE 1848,NR. 87,JUDEŢUL GORJ,CU DESTINAȚIE GRADINIŢĂ Deschide
16503/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA DELEGĂRII DOMNULUI TUDOR –DRĂGHICI ADRIAN –MARCEL ȘI A DOAMNEI GRUESCU ANA-MARIA PENTRU A PARTICIPA ÎN PERIOADA 9-12 NOIEMBRIE 2016 LA INVITAȚIA PRIMARULUI DIN ORAȘUL FORBACH,PRECUM ȘI PARTICIPAREA ÎN PERIOADA 12-17 NOIEMBRIE 2016 A DOMNULUI VICEPRIMAR TUDOR –DRĂGHICI ADRIAN –MARCEL LA INVITAȚIA AMBASADEI ROMÂNIEI LA MINSK LA EVENIMENTELE OCAZIONATE CU PRILEJUL ORGANIZĂRII EXPOZIȚIEI „OMAGIU LUI BRÂNCUȘI” Deschide
16603/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 Deschide
16721/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 PRECUM SI REDISTRIBUIREA UNOR SUME DIN TVA REPARTIZATE IN BAZA STANDARDELOR DE COST INTRE UNITĂȚILE ȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
16821/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL,POTRIVIT H.C.L. NR.163/03.11.2016,ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE COMPETIȚIILOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Deschide
16928/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
17028/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE ,APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2017 Deschide
17128/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „PARCARE SUPRAETAJATĂ PIAȚA CENTRALĂ - MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
17228/11/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLITIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
17328/11/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL,A LISTEI CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS” ȘI EMITEREA,CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,A PROPUNERII DE REÎNNOIRE A MANDATULUI DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
17428/11/2016HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL,A LISTEI CANDIDAȚILOR DECLARAȚI ”ADMIS” ȘI EMITEREA,CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,A PROPUNERII DE REÎNNOIRE A MANDATULUI DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
17528/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII ”EXTINDERE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ,LOCUINŢE ZONA NARCISELOR,TÂRGU JIU” ŞI „ CANALIZARE PLUVIALĂ STR.PANDURI” PRECUM ŞI TRANSMITEREA REŢELELOR CA BUNURI DE RETUR CĂTRE,S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
17628/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
17728/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
17828/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE A BUNURILOR IMOBILE COMPUSE DIN CLĂDIRI ŞI TERENURI AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI DATE ÎN FOLOSINŢA UNITĂŢILOR ŞCOLARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT Deschide
17928/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND PRESCHIMBAREA CONTRACTELOR CU TITLU GRATUIT ÎNCHEIATE ÎN BAZA LEGII NR. 15/2003 CU CONTRACTE DE SUPERFICIE CU TITLU GRATUITY Deschide
18028/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15,24 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR. 66,BL. 24,JUDEȚUL GORJ Deschide
18128/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4,26 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CORNELIU BORDEI,BL. 2,SC. 2,AP. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide
18228/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,ZONA CAM,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 706 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
18328/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTRUCTORILOR,BL. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP.,COTĂ INDIVIZĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. STRELITZIA S.R.L. Deschide
18428/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 20.,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 37611,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL GHIRĂ LIVIU-CĂTĂLIN Deschide
18528/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT DĂNEȘTI,UAT GODINEȘTI ȘI UAT TISMANA,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
18628/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BÂRSEȘTI,NR. 1 K,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 96 MP.,COTĂ EXCLUSIVĂ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
18728/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 350/28.10.2013 Deschide
18828/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR. 97/26.09.2016 PRIVIND ALOCAREA NORMEI DE HRANĂ POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
18928/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LISTEI PROIECTELOR PENTRU REDUCEREA EMISIILOR DE CO2 PENTRU PERIOADA 2017-2018 Deschide
19028/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNFIINȚĂRII UNUI „PARC DE IARNĂ” PE INSULIȚA DE PE RÂUL JIU,ÎN PERIOADA 15 DECEMBRIE – 15 FEBRUARIE,PRECUM ȘI STABILIREA TAXELOR PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A TERENULUI Deschide
19128/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4150 LEI (CU TVA) DIN BUGETUL LOCAL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT PENTRU PARTICIPAREA UNOR MEMBRI AI ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR DIN UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” LA EVENIMENTELE CE SE VOR DESFĂȘURA LA ALBA IULIA CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI Deschide
19228/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU - „CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE,BIROURI,ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”,STR. MERILOR Deschide
19328/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PUD MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,NR. 9,JUDEȚUL GORJ Deschide
19428/11/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,DECEMBRIE 2016,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2017 Deschide
19528/11/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILULUI TEREN PROPRIETATEA ILINCA ILIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA DIGULUI,FN.,PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „MODERNIZARE STRADA – ALEEA DIGULUI” Deschide
19608/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
19708/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE INSTALAȚII GAZE – SALA SPORTURILOR ȘI CLUB PANDURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE SALA SPORTURILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
19808/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ASIGURAREA COFINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE SALA SPORTURILOR,STRADA CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR. 6,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
19908/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE MAL JIU – MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
20008/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2016-2017 Deschide
20108/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ACORDATE DIN BUGETUL LOCAL,POTRIVIT H.C.L. NR.163/03.11.2016,ELEVILOR CARE AU OBȚINUT DISTINCȚII LA ETAPELE JUDEȚENE ALE COMPETIȚIILOR ȘCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016 Deschide
20222/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2016 PRECUM SI PRIVIND REDISTRIBUIREA UNOR SUME DIN TVA INTRE UNITĂȚILE ȘCOLARE CU PERSONALITATE JURIDICA DIN CADRUL U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
20322/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:,„REABILITARE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CAMERA CENTRALEI TERMICE A COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
20422/12/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR CE URMEAZĂ A FI PRACTICATE ÎN CADRUL PIEȚELOR,TÂRGURILOR ȘI CIMITIRULUI ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU JIU ÎN ANUL 2017 Deschide
20522/12/2016H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ŞI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU” ŞI TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A. Deschide
20622/12/2016H O T Ă R Â R E,PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 15 DIN REGULAMENTUL PENTRU STABILIREA NORMATIVELOR PROPRII PRIVIND ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE AFLATE ÎN DOTAREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 143 DIN 28.03.2016 Deschide
20722/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA” GORJ Deschide
20822/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BRADULUI NR. 9,CĂTRE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ȘI ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – FILIALA „TUDOR VLADIMIRESCU” GORJ Deschide
20922/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNOR ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTUL NR. 43474/2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR,RESPECTIV LA CONTRACTUL NR. 34602/2007 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE – ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI Deschide
21022/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2017 Deschide
21122/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE ȘI TEREN,PENTRU FUNDAȚIA ,S.O.S COPIII GORJULUI” Deschide
21222/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURILOR LEGALE PENTRU MODIFICAREA STRUCTURII ACȚIONARIATULUI SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
21328/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016 Deschide
21428/12/2016HOTĂRÂRE,PRIVIND DESEMNAREA VICEPRIMARULUI CARE VA EXERCITA ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide