Nr.DataDenumire
44729/12/2014HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.171/31.03.2008 DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNUI TEREN SITUAT ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA,FUNDAŢIEI INTERNAŢIONALE UMANITATEA Deschide
109/01/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
209/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
309/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 74 DIN 31.03.2014 ȘI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SPECIALIZAT PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 195/27.05.2013 ȘI APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SC APAREGIO GORJ SA Deschide
526/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014 ŞI ,APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2014 Deschide
626/01/2015HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EVALUĂRII MANAGEMENTULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE DE CULTURĂ SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
726/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IANUARIE 2015 Deschide
826/01/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
926/01/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
1026/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂŢII DE ACORDARE A GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,REPUBLICATĂ,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2015 Deschide
1126/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP Deschide
1226/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI ȘI ÎNSOȚITORI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2015 Deschide
1326/01/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.305 DIN 12.09.2014,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.125/2014 ŞI PREDAREA AMPLASAMENTELOR SĂLII SPORTURILOR ŞI STADIONUL MUNICIPAL,PE PERIOADA REALIZĂRII INVESTIŢIEI,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I” S.A. Deschide
1426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR,A MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016 Deschide
1526/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
1626/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
1726/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL GEANĂ NICOLAE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,5 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ŞI A SCĂRII DE ACCES SPRE CABINETUL MEDICAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,BL. 90,SC.1,AP.3,PARTER,09 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.LOTRULUI,BL.9,SC.1,AP.11,JUD.GORJ Deschide
1826/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI IORGA DOINA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7,09 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.LOTRULUI,BL.9,SC.1,AP.11,JUD.GORJ Deschide
1926/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CENTRUL NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ – CONSTANTIN BRÂNCUŞI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
2026/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND DECLANŞAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ,CARE CONSTITUIE OBIECTUL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEŢUL GORJ - OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,AFERENTE FORAJELOR DE APĂ SITUATE PE RAZA LOCALITĂȚILOR TÂRGU JIU ȘI BUMBEȘTI JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
2126/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PENCEA ADRIAN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,LÂNGĂ BL.21 Deschide
2226/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PETCU ADRIANA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 160 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,FN,JUD. GORJ Deschide
2326/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CERNĂTOIU MARCELA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,FN,JUD. GORJ Deschide
2426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ANGHELESCU LUCICA ȘI DOMNULUI ANGHELESCU MARIAN,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BL.98,JUD. GORJ Deschide
2526/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VASILE IOAN VIOREL,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 21 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,FN Deschide
2626/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.322/29.09.2014 DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 333 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,FN,JUD.GORJ,CĂTRE SC NIVRONA IMPEX SRL Deschide
2726/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR.338/29.09.2014 DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI ZAMFIRESCU ADRIAN ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LALELELOR,NR.2 Deschide
2826/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 450 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR.16,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI TRUȘCĂ TEODOR ALIN Deschide
2926/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 496 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC RATIPEST PROD SRL Deschide
3026/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19 MP,24 MP,RESPECTIV 19 MP,COTE INDIVIZE AFERENTE SPAȚIILOR COMERCIALE SITUATE ÎN TÂRGU JIU,PIAȚA CENTRALĂ,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE,SC BELMAD IMPEX SRL,SC ACILEX SRL ȘI SC NAMAF SRL Deschide
3126/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
3226/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU AMENAJARE ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ PLATFORMĂ INSULĂ BICAZ (PARȚIAL),MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3326/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU SISTEMATIZAREA INTERSECȚIEI STR. TRAIAN CU B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI (SENS GIRATORIU ȘI AMPLASARE CEAS),MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ȘI RECTIFICAREA DENUMIRII DIN „AMENAJARE PLATFORMĂ STADION URSAȚI” ÎN „AMENJARE TEREN SPORT – CARTIER URSAȚI” Deschide
3526/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU CONFECȚIONAT ȘI MONTAT RAMPĂ HANDICAP,BLOC ANL,STR. LOTRULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
3626/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REFACERE CAROSABIL STR. 14 OCTOMBRIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
3726/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU LUCRARILE DE INVESTIȚII: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER GRIVIȚEI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER DEBARCADER,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER CUZA 2,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE TRATARE LA STAȚIILE DE APĂ DIN LOCALITĂȚILE COMPONENTE PREAJBA ȘI POLATA,MUNICIPIUL TG-JIU”,„SISTEME DE DEZODORIZARE (ÎNDEPĂRTAREA MIROSURILOR) ÎN INCINTA SEAU TG-JIU ȘI „SISTEM MECANIC AUTOMATIZAT DE ELIMINARE A FRUNZELOR DIN APĂ PROVENITĂ DE LA CAPTAREA ȘUȘIȚA”,DIN CADRUL PROIECTULUI „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE,MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ ȘI A SEAU TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
3826/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VALORILOR INVESTITIEI AFERENTE MUNICIPULUI TARGU JIU SI A PARTICIPARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PENTRU COFINANTAREA LUCRARILOR DE INVESTIȚII: „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER GRIVIȚEI,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER DEBARCADER,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ,CARTIER CUZA 2,MUNICIPIUL TG-JIU,JUD. GORJ”,„ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI DE TRATARE LA STAȚIILE DE APĂ DIN LOCALITĂȚILE COMPONENTE PREAJBA ȘI POLATA,MUNICIPIUL TG-JIU”,„SISTEME DE DEZODORIZARE (ÎNDEPĂRTAREA MIROSURILOR) ÎN INCINTA SEAU TG-JIU ȘI „SISTEM MECANIC AUTOMATIZAT DE ELIMINARE A FRUNZELOR DIN APĂ PROVENITĂ DE LA CAPTAREA ȘUȘIȚA”,DIN CADRUL PROIECTULUI „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE,MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ ȘI A SEAU TG-JIU,JUD. GORJ” Deschide
3926/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CANTINA ȘI CĂMIN LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4026/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.1,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4126/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.5,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4226/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.6,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4326/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.12,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.14,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4526/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.16,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4626/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.18,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4726/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.6,STR. TRAIAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4826/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.7,STR. TRAIAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
4926/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.9,STR. TRAIAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5026/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.43,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5126/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.45,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5226/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.47,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
5326/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2015 Deschide
5426/01/2015HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL SC APAREGIO GORJ SA Deschide
5509/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI,A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII ŞI A PROGRAMULUI ACŢIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREŞTI PE ANUL 2015 Deschide
5609/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR.2/09.01.2015 DE UTILIZARE A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
5709/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A UNOR ACTIVE CORPORALE SITUATE ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC BÂRSEȘTI,ÎN VEDEREA DEMOLĂRII,PRECUM ȘI MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
5809/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA GORJ” Deschide
5909/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 439/15.12.2014 DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ A IMOBILULUI – TEREN,APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA CIOCÂRLĂU,JUD. GORJ Deschide
6023/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
6123/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
6223/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 AL,S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
6323/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR LA S.C EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
6423/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.354/27.10.2014 DE DARE ÎN CONCESIUNE CĂTRE S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU A UNOR BUNURI CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
6523/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI DIN CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU-JIU Deschide
6623/02/2015HOTARÂRE PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI “NUNTA DE AUR”,PENTRU CUPLURILE CARE SĂRBĂTORESC 50 ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ Deschide
6723/02/2015HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI PENTRU EFECTUAREA UNOR ACTIVITĂȚI GOSPODĂREȘTI DE CĂTRE PERSOANELE BENEFICIARE DE SERVICIILE CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL Deschide
6823/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU INVESTIȚIILE REALIZATE PE TERENURILE CONCESIONATE DE SC COMPLEX ARENA R10 SRL ŞI DE APROBARE A VALORII INVESTIȚIILOR ÎN VEDEREA RĂSCUMPĂRĂRII PENTRU CAUZĂ DE INTERES PUBLIC Deschide
6923/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU Î. I. ROȘU RĂZVAN DUMITRU Deschide
7023/02/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
7123/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND INIŢIEREA DEMERSURILOR LEGALE ÎN VEDEREA PRELUĂRII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI,ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4192 MP,SITUAT ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
7223/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,CU PRILEJUL ORGANIZĂRII CUPEI MĂRŢIŞORULUI,EDIȚIA A VIII-A LA FOTBAL ÎN SALĂ BĂIEŢI,COLEGII ȘI LICEE ŞI A EDIȚIEI A III-A LA BASCHET BĂIEȚI GIMNAZIU Deschide
7323/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2015 Deschide
7423/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN SUMĂ DE 150.000 LEI DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU FINALIZAREA BISERICII PAROHIEI SFÂNTULUI NIFON DIN CARTIERUL PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
7523/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA,CU TITLU GRATUIT,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3,8 HA,SITUAT ÎN LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA,PE TOATĂ DURATA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE TERASAMENTE ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE PE DC 1,KM 0+800 – 1+200 - MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
7623/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ASIGURAREA COFINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU,STR. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR.6,MUNICIPUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
7723/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 431 DIN 15.12.2014 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 01 IANUARIE 2015 Deschide
7823/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ÎN VEDEREA RECUPERĂRII CONTRAVALORII GENERATE DE TIPĂRIREA ATESTATELOR DE PRODUCĂTOR ȘI A CARNETELOR DE COMERCIALIZARE DIN SECTORUL AGRICOL Deschide
7923/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE CIRCULAȚIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STABILITĂ PRIN HCL NR.47/27.08.2012 Deschide
8023/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI APARŢINÂND SC ROMÂNIA HIDRO SERVICE SRL ŞI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB Deschide
8123/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR.21,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI FLOREA IANC FLORINEL Deschide
8223/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 204 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. I. L. CARAGIALE,NR.1,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII CUMPĂRĂRII SAU EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE TERENURI Deschide
8323/02/2015HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI PĂTRĂȘCOIU TRAIAN,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
8423/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA PE CHELTUIELI A SUMEI DE 15.270,94 LEI REPREZENTÂND CONTRAVALOARE ENERGIE ELECTRICĂ Deschide
8523/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI,REACTUALIZAȚI DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ,LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE PIAȚA CENTRALĂ – CORP B,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
8623/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
8723/02/2015HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR.7/26.01.2015 DE ACORDARE A NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 IANUARIE 2015 Deschide
8813/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A CONTRACTULUI CU CEC BANK Deschide
8913/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2015 Deschide
9013/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA DISPOZIȚIEI PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 590/06.03.2015 DE EXPROPRIERE PENTRU UTILITATE PUBLICĂ A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ AFLATE PE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL GORJ – OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,SITUATE PE RAZA LOCALITĂȚII LELEȘTI DIN JUDEȚUL GORJ ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.133 DIN 30.07.1999,CU IMOBILELE EXPROPRIATE Deschide
9113/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI TEREN ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE TERASAMENTE ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE PE DC 1,KM 0+800 – 1+200 - MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
9213/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 142 MP,COTĂ INDIVIZĂ AFERENT IMOBILULUI CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA DE BANCĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,NR.13,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE,ROȘCA LUIZA MARIA GEORGIANA Deschide
9313/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ Deschide
9413/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ACTULUI,CONSTITUTIV ȘI STATUTULUI ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI,CANALIZARE “ADIA “ GORJ Deschide
9513/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
9613/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA LUNCILOR”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
9713/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RACORDĂRII REȚELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI TURCINEȘTI LA REȚEAUA DE CANALIZARE MENAJERĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9813/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA PANDURI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
9913/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA VASILE ALECSANDRI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
10030/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
10130/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2015 ,AL SC TRANSLOC SA TÂRGU JIU Deschide
10230/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII NOMINALE A TICHETELOR SOCIALE ACORDATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE ŞI CRĂCIUN,POPULAŢIEI DEFAVORIZATE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10330/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMELOR,STATELOR DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,PRECUM ȘI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE ÎNFIINȚATE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2015 Deschide
10430/03/2015HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2014 Deschide
10530/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BULUGEAN NICU,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 11 IUNIE 1848,LÂNGĂ BL.102,SC.1 Deschide
10630/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PÎȘCU IONELA GEORGIANA,ASUPRA TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.ELVIRA GODEANU,NR.23 Deschide
10730/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CIUCĂ CLAUDIU LEONID,ASUPRA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,27 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ZAMBILELOR,LÂNGĂ BL.5,SC.3 Deschide
10830/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
10930/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
11030/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL „SPIRU HARET” PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADEI NAŢIONALE DE PEDAGOGIE – PSIHOLOGIE,(LICEE PEDAGOGICE) Deschide
11130/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIERE CĂTRE DOAMNA ȚUCU VASILICA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,41 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.31,PARTER,JUD. GORJ Deschide
11230/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA UNOR ECHIPAMENTE AFERENTE,STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
11330/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 293 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN,NR.8,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI VÎLCU ELENA – EMILIA ȘI DOMNULUI VÎLCU SERGIU – GHEORGHE Deschide
11430/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 293 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN,NR.3,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI VÎLCU SERGIU – GHEORGHE ȘI DOAMNEI VÎLCU ELENA – EMILIA Deschide
11530/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE NR. 1294/02.04.2012 ÎNCHEIAT CU CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,AVÂND CA OBIECT SPAȚIUL DIN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,BL. 27,PARTER Deschide
11630/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 342/28.10.2013 DE APROBARE A PREŢULUI DE VÂNZARE AL IMOBILULUI CONSTRUCŢIE ÎN SUPRAFAŢĂ DE 47,07 MP,SITUAT ÎN STR. PANDURI,NR.8,JUD. GORJ,DOMNULUI HOLT DUMITRU Deschide
11730/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ MINISTERULUI PUBLIC PRIN PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GORJ,A UNUI TEREN,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI NOU SEDIU PENTRU PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA TÂRGU JIU Deschide
11830/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TAXELE DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2015 PENTRU PĂŞUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11930/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMNULUI GAGIU I. VASILE ŞI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII ,EFECTUĂRII UNUI SCHIMB Deschide
12030/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMNULUI POPESCU AUREL ŞI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB Deschide
12130/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR PENTRU SCHIMBAREA DESTINAŢIEI IMOBILULUI (TEREN ȘI CLĂDIRI) DIN STR. TINERETULUI,NR.3,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL ȘI ALTOR INVESTIȚII PUBLICE Deschide
12230/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI NR. 30990/153/30.08.2006 DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CONFORM LEGII NR. 15/2003 A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP CĂTRE DUDAȘ COLOMAN ALBERTO Deschide
12330/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI TRUȘCĂ TEODOR ALIN,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA BICAZ,NR.16,JUD. GORJ Deschide
12430/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMNULUI SILIAN VASILE ŞI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB Deschide
12530/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE CU DOAMNA MAZILU MARIA,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 122 MP,CU DESTINAȚIA DE ALEE DE ACCES ÎNTRE CARTIERUL VICTORIA II (REVOLUŢIEI) ŞI STR. 14 OCTOMBRIE Deschide
12630/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.4307/27.01.2015,FORMULATĂ DE AUTOMOBIL CLUBUL ROMÂN,ÎMPOTRIVA HCL NR.356 DIN 27.10.2014 Deschide
12730/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA PANDURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12830/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA LUNCILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
12930/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA GENEVA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13030/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA 16 FEBRUARIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13130/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13230/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA MĂRĂȘEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13330/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA NICOLAE GRIGORESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13430/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA 11 IUNIE 1848,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13530/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA VASILE ALECSANDRI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13630/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE STRADA LT. COL. DUMITRU PETRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13730/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REPARAȚII FAȚADE CLĂDIRE PRIMĂRIA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13830/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
13930/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII HCL NR. 386/27.10.2014 DE APROBARE A DEPUNERII CERERII DE FINANŢARE ŞI A ALOCĂRII SUMELOR NECESARE COFINANȚĂRII PROIECTULUI „CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEȘTI ȘI IEZURENI,JUD. GORJ” Deschide
14030/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. PANDURI,JUD. GORJ Deschide
14130/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2914 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.32-34,DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI TRANSMITEREA LUI ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,CĂTRE COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.” S.A.,ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE SEDIU TRIBUNALUL GORJ” Deschide
14230/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 11988/2015,ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SUB NR. 13765/26.03.2015,FORMULATĂ ȘI COMUNICATĂ PRIN FAX DE SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI ȚUCA,ZBÂRCEA & ASOCIAȚII,ÎN NUMELE COMPLEX ARENA R10 S.R.L.,ÎMPOTRIVA HCL NR. 68/23.02.2015 Deschide
14330/03/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RETRANSMITEREA UNEI PĂRȚI DIN IMOBILUL CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ȘI CONSTRUCȚII DEZAFECTATE ȘI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ȘI REVOCAREA HCL NR.206/30.05.2014 Deschide
14429/04/2015HOTARARE PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LA DATA DE 31 MARTIE 2015 Deschide
14529/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA LINIEI DE CREDIT CU CEC BANK ȘI PRELUNGIREA DURATEI DE RAMBURSARE CU 12 LUNI Deschide
14629/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIN RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 Deschide
14729/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
14829/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA DOAMNEI GRECU MARIA CAMELIA,DIRECTOR EXECUTIV AL DIRECȚIEI RESURSE UMANE PENTRU A PARTICIPA ȘI A ÎNDEPLINIATRIBUȚIILE CE DERIVĂ DIN CALITATEA DE MEMBRU AL COMISIE DE SELECȚIE,EVALUARE ȘI PROPUNERE DE CANDIDAȚI PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC APAREGIO SA Deschide
14929/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
15029/04/2015HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ACORDĂRII NORMEI DE HRANĂ PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2015 Deschide
15129/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ PRESTATE DE CĂTRE PERSONALUL POILIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
15229/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE ÎN FAVOAREA TRIBUNALULUI GORJ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2914 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,STR. T. VLADIMIRESCU,NR. 32-34,JUDEȚUL GORJ. Deschide
15329/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR LEGALE PRIVIND TRANSMITEREA UNEI PĂRȚI DINTR-UN IMOBIL,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
15429/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 67/07.09.2012 DE PRELUARE A IMOBILULUI CAZARMĂ 1059 DIN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE,ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,MODIFICATĂ DE HCL NR. 154/23.12.2012 ȘI INIȚIEREA DEMERSURILOR LEGALE DE PRELUNGIRE A TERMENELOR PREVĂZUTE DE ART. 6 ALIN. 2 ȘI ART. 7 DIN HG NR. 948/2012 Deschide
15529/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA ART. 2 DIN HCL NR. 125/2014 REFERITOEARE LA TRECEREA UNOR BUNURI DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA LOR CĂTRE COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”CNI SA” ÎN VEDEREA EXECUTĂRII UNOR LUCRĂRI DE EXTINDERE ȘI MODERNIZARE Deschide
15629/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 117/30.03.2015 Deschide
15729/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC BELMAD IMPEX SRL,SC NAMAF SRL ȘI SC ACILEXT SRL,A TERENURILOR COTE INDIVIZE AFERENTE SPAȚIILOR COMERCIALE,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,PIAȚA CENTRALĂ,JUDEȚUL GORJ Deschide
15829/04/2015HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA CATRE SC ENDOMED SRL,A IMOBILULUI CONSTRUCTIE SI TEREN AFERENT,SITUAT IN TARGU JIU,STR. UNIRII,BL. 2,SC. 1,PARTER Deschide
15929/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE ȘI TEREN AFERENT,SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. UNIRII,NR. 110,JUD. GORJ . Deschide
16029/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE FLOREA IANC FLORINEL,A TERENULUI,SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR.21,JUD. GORJ. Deschide
16129/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII DE CĂTRE MUNICIPIUL TARGU JIU A TERENULUI SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. I.L. CARAGIALE,NR.1. JUD. GORJ. Deschide
16229/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1238 MP SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. NARCISELOR,FN,JUD. GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII. Deschide
16329/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP,COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BL.5,JUD. GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII. Deschide
16429/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI GROZA AURELIAN PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 128 MP,SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. ȘTEFAN BOBANCU,NR. 10,JUD. GORJ. Deschide
16529/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” PENTRU ORGANIZAREA FESTIVITĂȚILOR DE SĂRBĂTORIRE A 125 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE. Deschide
16629/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,ÎNSUȘIT PRIN HCL NR. 194/29.07.2002. Deschide
16729/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU,ÎNSUȘIT PRIN HCL NR. 133/30.07.1999,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
16829/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 2214/09.05.2008 ÎNCHEIAT CU ASOCIAȚIA CULTURALĂ ”ARMONIA”. Deschide
16929/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ASOCIAȚIEI CULTURALE ”ARMONIA” PENTRU ASIGURAREA ȚINUTEI MEMBRILOR FANFAREI Deschide
17029/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 2504/2007 ÎN SENSUL INTRODUCERII CLAUZEI DE INDEXARE A CHIRIEI CU RATA INFLAȚIEI ȘI INCLUDEREA CLAUZEI PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI PRIN NOTIFICARE PREALABILĂ. Deschide
17129/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 792 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TARGU JIU APROBAT PRIN HCL NR. 109/30.03.2015. Deschide
17229/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/14825/02.05.2007 ÎNCHEIAT CU SC AFFICHAGE ROMÂNIA SRL. Deschide
17329/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18690/06.05.2010 ÎNCHEIAT CU ZANFIRA MARIA ANUNZIATA. Deschide
17329/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18690/06.05.2010 ÎNCHEIAT CU ZANFIRA MARIA ANUNZIATA. Deschide
17429/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 259/171/15.01.1993 Deschide
17529/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL ȘI A NOMENCLATORULUI CU IMOBILELE DE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TARGU JIU. Deschide
Deschide
17629/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. PANDURI,JUD. GORJ. Deschide
17729/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. MERILOR,JUD. GORJ . Deschide
17829/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 67.000 LEI PENTRU REPARAȚII LA BISERICA SFÂNTUL NICOLAE ȘI BISERICA PREAJBA,TARGU JIU. Deschide
17929/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”CONSTRUIRE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL AMARADIA,MUNICIPIUL TARGU JIU – JUD. GORJ”. Deschide
18029/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN LISTA DE INVESTIȚII ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ”CONSTRUIRE CANAL DRENAJ,STR. AVIATORILOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUD. GORJ”. Deschide
18129/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”COMPLEX ARTISTIC LA LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU”,MUNICIPIUL TARGU JIU (FOSTUL LICEU DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU”)”. Deschide
18229/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,JUD. GORJ,MUNICIPIUL TARGU JIU,ZONA NARCISELOR 3,ETAPA I,ALEEA NICOLAE LABIȘ,BL.2 ȘI BL.4” – SOLUȚIA1. Deschide
18329/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”DESFIINȚARE TRIBUNE ȘI INSTALAȚIE NOCTURNĂ STADION,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
18429/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE BULEVARDUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
18529/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DALI ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE STR. ALEXANDRU IOAN CUZA,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
18629/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU PE TRIMESTRUL II 2015. Deschide
18729/04/2015HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE COMPLETARE A COMISIEI JURIDICE ȘI DE DISCIPLINĂ A CONSILIULUI LOCAL TARGU JIU . Deschide
18829/04/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND SUPLIMENTAREA DEVIZULUI DE CHELTUIELI CU SUMA DE 4000 LEI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA FAZEI NATIONALE DE HANDBAL BAIETI – LICEU DIN CADRUL OLIMPIADEI NATIONALE A SPORTULUI SCOLAR Deschide
18929/04/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE SC BIROTELCOM EXPERT SRL ASUPRA TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TARGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUD. GORJ Deschide
19021/05/2015HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TARGU JIU”,GIMNASTEI MUNTEANU ANDREEA - EUGENIA Deschide
19125/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
19225/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND EŞALONAREA LA PLATĂ A IMPOZITELOR,TAXELOR ŞI A ALTOR OBLIGAŢII LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU ŞI EŞALONĂRI LA PLATA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DE ORICE FEL,CU EXCEPŢIA MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE DATORATE PE PERIOADA DE EŞALONARE Deschide
19325/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2000 LEI COLEGIULUI TEHNIC ” HENRI COANDĂ” PENTRU PREMIEREA CELOR MAI BUNE LUCRĂRI DIN CADRUL CONCURSULUI TEHNIC REGIONAL “ CUNOAŞTERE ŞI CREATIVITATE TEHNICĂ” Deschide
19425/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA ALOCATIEI DE HRANA PENTRU COPIII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE DIN UNITATILE SCOLARE DIN INVATAMANTUL PRESCOLAR PRIVAT SI CONFESIONAL Deschide
19525/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA LISTEI BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,TRANSMISE PRIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE CĂTRE S.C. APAREGIO S.A. Deschide
19625/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA POSTULUI TRANSFORMARE SITUAT IN INCINTA C.E.T. TÂRGU-JIU CĂTRE S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. Deschide
19725/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
19825/05/2015HOTĂRĂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
19925/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CĂTRE MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE A DOCUMENTAȚIEI NECESARE OBȚINERII „AVIZULUI CONFORM” IN VEDEREA SCHIMBĂRII DESTINAȚIEI CLĂDIRILOR SI TERENULUI AFERENT FOSTULUI ,GRUP ȘCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGU-JIU Deschide
20025/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI RĂDESCU ADRIAN CONSTANTIN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,SC.1,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
20125/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL CĂLINOIU IONEL - CĂTĂLIN A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,75 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL. 32,SC.1,AP.1,PARTER Deschide
20225/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.112 DIN 30.03.2015 Deschide
20325/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI BĂLOI ION,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU-JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,SC.1,AP.16,JUDEȚUL GORJ Deschide
20425/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MANOLE FLORIN,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9 MP,SITUAT ÎN TÂRGU-JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC.1,AP.58,JUDEȚUL GORJ Deschide
20525/05/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE SC NEXT STAR SRL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,76 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN ,TÂRGU-JIU,STR.22 DECEMBRIE 1989,BL.32,SC.4,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
20625/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR. 11 DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA LA S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
20725/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
20825/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE ,AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2015 Deschide
20925/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA UNOR MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI CORESPUNZĂTOR FUNCȚIEI CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER JURIDIC,GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT,DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21025/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” Deschide
21125/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 145 MP ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
21225/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 02/49882/19.01.2009 PENTRU SUPRAFAȚA DE TEREN DE 1500 MP SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
21325/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PENTRU TERENURILE ÎN SUPRAFAȚĂ DE 100 MP ȘI RESPECTIV 38 MP,AFERENTE SPAȚIILOR COMERCIALE,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,PIAȚA CENTRALĂ,JUDEȚUL GORJ Deschide
21425/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE VÂNZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 160 MP SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,FN,JUDEȚUL GORJ Deschide
21525/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142 MP,COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIE DE BANCĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,NR. 13,JUDEȚUL GORJ Deschide
21625/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”SISTEM DE IRIGAȚII AUTOMATIZAT PENTRU SPAȚII VERZI ZONA CENTRALĂ„ ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21725/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INCLUDERII ÎN LISTA DE INVESTIȚII A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „MODERNIZARE STR. LIVEZI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21825/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII SUPRAETAJARE CORP B ȘI REPARAȚII TEATRUL DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU„ ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21925/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI NR. 30990/129 DIN 30.08.2006 DE ATRIBUIRE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CONFORM LEGII NR. 15/2003 A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP CĂTRE MARIAȘ MARIUS SERGIU Deschide
22025/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMELOR NECESARE EFECTUĂRII CHELTUIELILOR PENTRU VIZITA DELEGAȚIEI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN LOCALITATEA FORBACH - FRANȚA Deschide
22125/05/2015HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ART. 8 (1) LIT. E) DIN HCL NR. 212/30.05.2011 PRIVIND APROBAREA ”REGULAMENTULUI PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA PERMISELOR DE LIBERĂ TRECERE PENTRU CIRCULAŢIA PE STRĂZILE DIN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU”. Deschide
22225/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE IUNIE,IULIE ȘI AUGUST 2015 Deschide
22325/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE STRAT UZURĂ STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22425/05/2015OTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE STRAT UZURĂ B- DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22525/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REFACERE STRAT UZURĂ STRADA VASILE ALECSANDRI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
22625/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 91/13.03.2015 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ”C.N.I.”S.A.,A AMPLASAMENTULUI TEREN ȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CONSOLIDARE TERASAMENTE ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE PE DC 1,KM 0+800-1+200 – MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
22725/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI PENTRU RECOMPENSAREA ELEVILOR OLIMPICI PREMIAŢI LA ETAPELE INTERNAŢIONALE ALE OLIMPIADELOR ŞCOLARE ÎN PERIOADA 2012-2015 Deschide
22825/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI CONSILIER MERGEA NICOLAIE ÎN CALITATE DE REPREZENTANT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN CADRUL S.C. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
22925/05/2015HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 469 ȘI NR. 470 DIN 22.05.2015,ÎNTOCMITE DE CONSULTING COMPANY TÂRGU JIU Deschide
23022/06/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI ȘI PROIECTUL TEHNIC REVIZUIT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CAMPUS ȘCOLAR GRUP ȘCOLAR AGRICOL BÎRSEȘTI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
23122/06/2015HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE OBIECTIVUL DE INVESTIȚII “CAMPUS ŞCOLAR,GRUP ŞCOLAR AGRICOL BÂRSEŞTI,MUNICIPIUL TÂRGU-JIU” Deschide
23222/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA SUMEI DE 10.000 LEI REPREZENTÂND VALOAREA MAXIMĂ A CHELTUIELILOR PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI DE SOLUȚII ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR-MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
23322/06/2015H O T Ă R Â R E PRIVIND APROBAREA INIȚIERII DEMERSURILOR PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE A SE EXECUTA PE TERENUL AFERENT IMOBILULUI CAZĂRMII 1059 SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR,JUDEȚUL GORJ Deschide
23422/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ”MODERNIZARE STRADA – ALEEA DIGULUI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
23529/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
23629/06/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
23729/06/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU Deschide
23829/06/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
23929/06/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
24029/06/2015HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
24129/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DEPLASAREA PENSIONARILOR,MEMBRI AI CLUBURILOR VÂRSTEI A III-A,ÎN STAŢIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ SĂCELU Deschide
24229/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII „C.N.I.” S.A.,A AMPLASAMENTULUI ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “SALĂ SPORT” COLEGIUL COMERCIAL VIRGIL MADGEARU DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ. Deschide
24329/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER TINERET PREAJBA” ȘI „PRELUARE APE PLUVIALE ÎN CARTIERUL PREAJBA MARE ȘI DEBUȘAREA ACESTORA SPRE EMISARUL HOLDUN” PRECUM ȘI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CĂTRE SC APAREGIO GORJ SA,PRIN COMPLETAREA ANEXEI 2 A CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
24429/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI DRĂGOESCU ADRIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.7B,SC.1,AP.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
24529/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SPÎNU ALINA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 13 MP,NR. CADASTRU 50538,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.32,JUDEȚUL GORJ Deschide
24629/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI STĂNILOIU SIMONA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,NR. CADASTRU 51259,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. G-RAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BL.19,JUDEȚUL GORJ Deschide
24729/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI SĂULESCU RAMONA - NICOLETA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP,NR. CADASTRU 50909,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
24829/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI RENTEA GHEORGHE -PAULIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1.95 MP,NR. CADASTRU 51273,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PLEVNEI,LÂNGĂ BL.10,SC.2,AP.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
24929/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SC YUMCO PROD SRL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 7 MP,NR. CADASTRU 51230,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. UNIRII,LÂNGĂ BL.6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA EXTINDERII SPAŢIULUI COMERCIAL EXISTENT Deschide
25029/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VÂNZAREA CĂTRE DOAMNA VÎLCU ELENA – EMILIA ŞI DOMNUL VÎLCU SERGIU – GHEORGHE,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 293 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN NR.8,JUD. GORJ,NR. CADASTRU 38316,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25129/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VÂNZAREA CĂTRE DOAMNA VÎLCU ELENA – EMILIA ŞI DOMNUL VÎLCU SERGIU – GHEORGHE,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 293 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. EMIL CIORAN NR.3 JUD. GORJ,NR. CADASTRU 38320,AFLAT ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
25229/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL „SPIRU HARET” PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI NATIONAL DE FIZICA-CHIMIE „IMPULS PERPETUUM” Deschide
25329/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,A OPERELOR DE ARTĂ PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ Deschide
25429/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
25529/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
25629/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII A 2 (DOUĂ) FÂNARE METALICE,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,CARTIER DRĂGOIENI,AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
25729/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PREDAREA ÎN ADMINISTRARE A IMOBILULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ SEDIUL DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR ȘI SERVICIUL AGRICOL-CADASTRU DIN STR. IOSIF KEBER,ÎN SUPRAFAȚĂ CONSTRUITA DE 782,64 MP. CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR ȘI SERVICIUL AGRICOL-CADASTRU Deschide
25829/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. NICOLAE IORGA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
25929/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. TUDOR MUȘATESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26029/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. PETRE ȚUȚEA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26129/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. GEORGE CĂLINESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26229/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. EUGEN LOVINESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
26329/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 100 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLOBOZIA,NR. 184 A,TARLAUA NR. 117,PARCELA NR. 204,JUDEȚUL GORJ Deschide
26529/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 20,54 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIȘTEANU,FN,JUD. GORJ Deschide
26629/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 MP,COTĂ INDIVIZĂ,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BL. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
26729/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 30637 DIN 04.08.2010 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HÎRȘOVESCU CRISTIAN Deschide
26829/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AL CĂROR TERMEN EXPIRĂ LA DATA DE 01.08.2015 Deschide
26929/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. MARIN PREDA,JUDEȚUL GORJ Deschide
27029/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”REABILITARE STRADA 11 IUNIE 1848 – ETAPA REFACERE CAROSABIL ȘI TROTUARE”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27129/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN INTERSECȚIA STR. VICTORIEI-STR. MĂRGĂRITARULUI-ALEEA VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27229/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL,AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2015 (IULIE – SEPTEMBRIE 2015) Deschide
27329/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. EMIL CIORAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
27429/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 54/19.06.2015 ȘI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ”EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL GORJ – OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
27529/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII TEMPORARE,CA LOCUINȚE SOCIALE,A CAMERELOR SITUATE LA ETAJUL 3 AL CĂMINULUI DIN CADRUL LICEULUI TRAIAN VUIA DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27629/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. PRELUNGIREA PANDURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
27729/06/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STR. TITU LIVIU MAIORESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
27829/06/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI ÎN FAZA SF ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII,JUDEȚUL GORJ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ZONA NARCISELOR 3,ETAPA I,ALEEA NICOLAE LABIȘ,BLOC 2 ȘI BLOC 4”,SOLUȚIA 2 Deschide
26402/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA DOAMNEI SANDU NICOLIȚA Deschide
27931/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 30 IUNIE 2015 Deschide
28031/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
28131/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PARTICIPAREA LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
28231/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REÎNNOIREA PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI A LINIEI DE CREDIT DESCHISĂ DE S.C. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU LA B.R.D. – G.S.G. – SUCURSALA TÂRGU JIU Deschide
28331/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL SC TRANSLOC SA TG-JIU PE ANUL 2014 ȘI A MACHETEI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Deschide
28431/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV Deschide
28531/07/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCŢII ,ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
28631/07/2015HOTĂRÂRE ,PRIVIND NUMIREA DOAMNEI DIACONESCU LOREDANA ÎN FUNCȚIA DE CONSILIER JURIDIC DEBUTANT DIN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL ,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
28731/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE ,DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI INSTITUŢIILE ,PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE AU ÎN,STRUCTURĂ FUNCŢII PUBLICE,PENTRU SEMESTRUL II 2015 Deschide
28831/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ELVIRA GODEANU,NR. 73,JUDEȚUL GORJ Deschide
28931/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 100 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,FN,NUMĂR CADASTRAL 46637,JUDEȚUL GORJ Deschide
29031/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE SC NEW LINK SRL Deschide
29131/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU Deschide
29231/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 215/25.05.2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 142 MP COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAȚIULUI CU DESTINAȚIE DE BANCĂ SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,NR. 13,JUDEȚUL GORJ Deschide
29331/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE DOAMNA ROȘCA GHEORGHIȚA,CURATOR AL MINORULUI ROȘCA LUIZA GEORGIANA,ÎMPOTRIVA HCL NR. 215/25.05.2015 Deschide
29431/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND CONCESIONAREA CĂTRE SC TRANSLOC SA TG-JIU A IMOBILULUI – TEREN ȘI CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ZAMBILELOR,NR.12 Deschide
29531/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR. 47,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
29631/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ȘCOLII POPULARE DE ARTĂ DIN TÂRGU JIU ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI NAȚIONAL DE MUZICĂ FOLK ȘI BALADĂ ”POARTA SĂRUTULUI” Deschide
29731/07/2015LOCAL HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
29831/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ”MODERNIZARE STRADA PERLEI – CARTIER DRĂGOIENI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29931/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ” REALIZARE ȘANȚ DALAT – STRADA PAJIȘTEI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30031/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30131/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART. 3 AL HCL NR. 386/27.10.2014,MODIFICAT PRIN ART. 1 AL HCL 139/30.03.2015 Deschide
30231/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PROIECTUL ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEȘTI ȘI IEZURENI,JUDEȚUL GORJ” Deschide
30331/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MAJORAREA COTIZAȚIEI DE MEMBRU A UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI ”ACASĂ LA BRÂNCUȘI” GORJ Deschide
30431/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND COFINANȚAREA PROIECTULUI ”ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL GORJ,ÎN PERIOADA 2014-2020” Deschide
30531/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI PAVEL GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
30631/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI NEAGOE DUMITRU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,NR. CADASTRU 51455,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ZAMBILELOR,LÂNGĂ BL.1,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
30731/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA A 2 (DOUĂ) FÂNARE METALICE,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,CARTIER DRĂGOIENI,AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
30831/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MISCHIE ION - CĂTĂLIN,ASUPRA A 2(DOUĂ) TERENURI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP FIECARE,AVÂND NR. CADASTRU 51266,RESPECTIV 51364,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA IOAN SLAVICI,LÂNGĂ BL.2,SC.1,AP.1 JUDEȚUL GORJ,ÎN SCOPUL EDIFICĂRII A 2(DOUĂ) BALCOANE Deschide
30931/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,A SPAŢIULUI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ CREŞA NR.10,DIN INCINTA GRĂDINIŢEI NR.3 DIN STR. 11 IUNIE 1848,NR.69 TÂRGU JIU Deschide
31031/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
31131/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI D.A.L.I. ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
31231/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 150.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
31331/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA APĂ ȘI CANALIZARE - STR. REVOLUȚIEI”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
31431/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”ÎNLOCUIREA REȚELEI DE APĂ POTABILĂ DE INCINTĂ LA COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
31531/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE ZONA CIOCÂRLĂU – MODERNIZARE CAROSABIL ȘI EXECUȚIE CANALIZARE PLUVIALĂ ETAPA I” Deschide
31631/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE ZONA CIOCÂRLĂU –REȚEA ALIMENTARE CU APĂ” Deschide
31731/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” UTILITĂȚI TEHNICO-EDILITARE ZONA CIOCÂRLĂU –CANALIZARE MENAJERĂ” Deschide
31831/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL SC EDILITARA PUBLIC SA PE ANUL 2014 ȘI A MACHETEI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI Deschide
31931/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 148/23.11.2012 PRIVIND IMPLEMENTAREA GUVERNANȚEI CORPORATIVE LA SOCIETĂȚILE COMERCIALE EDILITARA PUBLIC SA ȘI TRANSLOC SA LA CARE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ESTE ACȚIONAR MAJORITAR Deschide
32031/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE A MANDATELOR,CONSILIERILOR LOCALI ȘI VICEPRIMARILOR Deschide
32131/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCETAREA,PRIN DEMISIE,A MANDATULUI DE VICEPRIMAR,AL DOAMNEI VÎNĂ-DUMITRAȘCU IULIA-DIANA Deschide
32231/07/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL,TUDOR-DRĂGHICI ADRIAN-MARCEL ÎN FUNCȚIA DE,VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32331/07/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI CU DENUMIREA „SALĂ SPORT” DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „LITOVOI VOIEVOD”,CALEA SEVERINULUI,NR. 86 ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE ASOCIAȚIA „CLUB SPORTIV ENERGIA” TÂRGU JIU Deschide
32413/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
32513/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND FINALIZAREA PROCEDURII DE PRELUARE DE LA O.M.V PETROM A IMOBILULUI CONSTRUCȚIEI ,SEDIU FOST DEPOZIT PETROLIERE TȂRGU JIUʼʼ,SITUAT ȊN TȂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,NR. 504,JUDEȚUL GORJ Deschide
32631/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI MITELEA ILEANA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32731/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI BĂLTĂREȚU DINICĂ ELENA,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32831/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI GHERGHE MIHAI - ALEXANDRU ,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAȚI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
32931/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
33031/08/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU Deschide
33131/08/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL ,DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU Deschide
33231/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UNEI CREȘTERI SALARIALE ÎN PROCENT DE 12%,PENTRU PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
33331/08/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII CUANTUMULUI NORMEI DE HRANĂ ACORDATĂ PERSONALULUI ,POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.09.2015 Deschide
33431/08/2015HOTĂRÂRE ,PRIVIND APROBAREA COMPONENȚEI NOMINALE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL,CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
33531/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REÎNNOIREA CREDITULUI PE TERMEN SCURT (PLAFON GLOBAL DE FINANȚARE),ÎN SUMĂ DE 1.155.000 LEI ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE (DOBÂNZI,COMISIOANE,IPOTECĂ,ETC.) PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI (DE LA DATA DE 16.10.2015 PÂNĂ LA DATA DE 15.10.2016),CU DIMINUAREA LUNARĂ A ACESTUIA CU SUMA DE 35.000 LEI,ACORDAT DE BRD-GSG SUCURSALA TÂRGU JIU ÎN BAZA CONTRACTULUI DE CREDIT NR. 790/02.10.2012 ȘI ACTELOR ADIȚIONALE ULTERIOARE Deschide
33631/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MAJORAREA TARIFULUI PENTRU SERVICIILE DE ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ PRESTATE DE CĂTRE PERSONALUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
33731/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CRUCERIU MARIA ROZALIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 143 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
33931/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MITITELU MĂDĂLIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 138 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
34031/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI BĂLUȚĂ MARIA - CRISTINA ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 120 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
34131/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI FÎCEA ADRIAN NICOLAE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 138 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
34231/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI FRUNZARU COSMIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 140 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
34331/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI PĂTROI MARINELA - IONELA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,95 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.24,SC.1,AP.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
34431/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ŞOMOLDOC ILEANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,LÂNGĂ BL.5,SC.1,AP.2,JUD.GORJ Deschide
34531/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI VASILE NICOLAE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,2 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. I. L. CARAGIALE,LÂNGĂ BL.3,SC.1,AP.1,JUD.GORJ Deschide
34631/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI AFERENT BALCOANELOR REALIZATE ÎN AFARA PROIECŢIEI BALCOANELOR SUPERIOARE Deschide
34731/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI ULARIU DUMITRU - CRISTIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CASTANILOR,LÂNGĂ BL.6,SC.2,AP.22,JUD.GORJ Deschide
34831/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI VAROAGEA ELENA - VIVIANA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BL.94,SC.1,AP.3,JUD.GORJ Deschide
34931/08/2015HOTĂRÂRE,PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR.112 DIN 30.03.2015 PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA UNOR ECHIPAMENTE AFERENTE STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
35031/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 271 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CRIZANTEMELOR,NR. 32,JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
35131/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GEORGE CĂLINESCU,NR. 1,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
35231/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND VÂNZAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 320 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ELVIRA GODEANU,NR. 10B,JUDEȚUL GORJ ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
35331/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE TERENURI,PROPRIETATEA SILIAN VASILE ȘI PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
35431/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 155/18.08.2015,NR. 156/18.08.2015 ȘI NR. 157/18.08.2015,ÎNTOCMITE DE S.C EVALCONSULT GROUP S.R.L,ÎN VEDEREA REALIZĂRII UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI DOMNUL POPESCU AUREL Deschide
35531/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI PROPRIETATEA S.C MOTORFULL S.R.L,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂȚII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂȚI Deschide
35631/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPOARTELOR DE EVALUARE NR. 153/18.08.2015 ȘI NR. 154/18.08.2015,ÎNTOCMITE DE S.C EVALCONSULT GROUP S.R.L ŞI STABILIREA PREŢULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU IMOBILELE TERENURI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
35731/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 93/3747/27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ,CU JIUL SCM TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ Deschide
35831/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA POSTULUI DE TRANSFORMARE ENERGIE ELECTRICĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MARIN PREDA,ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE COMODAT,PE O PERIOADĂ DE 10 ANI,CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
35931/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRANSMITEREA POSTULUI DE TRANSFORMARE ENERGIE ELECTRICĂ,SITUAT ÎN INCINTA,COLEGIULUI TEHNIC „HENRI COANDĂ”,ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE COMODAT,PE O PERIOADĂ DE 10 ANI,CĂTRE,SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
36031/08/2015HOTĂRÂRE ,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
36131/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1238 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA NARCISELOR,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
36231/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 37/26.01.2015 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU PROIECTUL ,EXTINDEREA SI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE,MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ ȘI A SEAU TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJʼʼ Deschide
36331/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 38/26.01.2015 PENTRU APROBAREA VALORILOR INVESTIȚIEI AFERENTE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A PARTICIPĂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU COFINANȚAREA PROIECTULUI ,EXTINDEREA SI REABILITAREA REȚELELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE,MODERNIZAREA STAȚIILOR DE TRATARE APĂ ȘI A SEAU TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJʼʼ Deschide
36431/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
36531/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A LUCRĂRII DE ARTĂ ʼʼPEŞTIŞORʼʼ,PRECUM ŞI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ŞI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” A ACESTEIA Deschide
36631/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 42.000 LEI PENTRU COFINANȚAREA UNOR LUCRĂRI DE REPARAȚII LA COLEGIUL ECONOMIC ,VIRGIL MADGEARUʼʼ TÂRGU JIU Deschide
36731/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI NR. 31362/10.08.2010 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36831/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,REAMENAJARE GRĂDINIȚĂ PREAJBA,TÂRGU JIU – MODIFICĂRI INTERIOARE ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CA ȘI GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGITʼʼ Deschide
36931/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,ÎNLOCUIRE INSTALAȚIE TERMICĂ INTERIOARĂ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,TÂRGU JIUʼʼ Deschide
37031/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI,TÂRGU JIUʼʼ Deschide
37131/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ECATERINA TEODOROIU,TÂRGU JIUʼʼ Deschide
37231/08/2015HOTARÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA UNUI LOC DE PARCARE IN FOLOSINŢĂ EXCLUSIVĂ,CĂTRE SC SUCCES NIC COM SRL Deschide
37331/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU O SUPRAFAȚĂ DE TEREN DE 6000 MP ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE SPAȚII DE AGREMENT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA NARCISELOR – LOTURI TINERI Deschide
37431/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,PENTRU O SUPRAFAȚĂ DE TEREN DE 500 MP ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE SPAȚII COMERCIALE Deschide
37531/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 353/27.10.2014,PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
37631/08/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2015 Deschide
37731/08/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL Deschide
37831/08/2015H O T Ă R Â R E,CU PROPUNERI DE INTRODUCERE ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A INVESTIŢIEI „CONSTRUIRE TERENURI DE TENIS ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.6,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEŢUL GORJ” Deschide
37904/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 Deschide
38004/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND FINALIZAREA PROCEDURII DE PRELUARE DE LA O.M.V PETROM A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE ,SEDIU FOST DEPOZIT PETROLIERE TȂRGU JIUʼʼ,SITUAT ȊN TȂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEODOROIU,NR. 504,JUDEȚUL GORJ,CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 49093,AFLAT IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI TARGU-JIU,PRECUM ȘI ÎNSTRĂINAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ECATERINA TEODOROIU,NR.504,JUD. GORJ,IN SUPRAFATA DE 2.435 MP,INSCRIS IN CF 43821 TARGU-JIU,AVAND NR. CAD. 43821 Deschide
38104/09/2015HOTARARE PRIVIND REORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL Deschide
33807/09/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI POPESCU CRISTIAN ALIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 138 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
38214/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE IMOBILE ÎNTRE STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI – CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
38314/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNEI PĂRȚI DINTR-UN IMOBIL DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI PRIN CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
38414/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI - CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU,ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
38514/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR.226 DIN 25.05.2015 PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR.91 DIN 13.03.2015 PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”S.A.,A AMPLASAMENTULUI TEREN ŞI ASIGURAREA CONDIŢIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “CONSOLIDARE TERASAMENTE ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE PE DC 1,KM 0 + 800 – 1 + 200 MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
38614/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 375/31.08.2015,PRIVIND REPARTIZAREA CONSILIERILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR ȘCOLARE DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
38714/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI ,CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU Deschide
38828/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
38928/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU S.C. WHITE POINT S.R.L Deschide
39028/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. GAP INTERNAȚIONAL CONSULTING S.R.L.,SECTOR 1,BUCUREȘTI Deschide
39128/09/2015H O T Ă R Â R E,PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 305 DIN 31.07.2015 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI PAVEL GHEORGHE,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE ,10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
39228/09/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
39328/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 3 ANI A CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT CU,ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ TÂRGU JIU PENTRU SPAŢIUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 28,5 MP,SITUAT,ÎN INCINTA TEATRULUI DE VARĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
39428/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU NR. 504 A,JUDEȚUL GORJ ȘI,TRANSMITEREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
39528/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
39628/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DESTINAŢIEI IMOBILELOR – TEREN ȘI CLĂDIRI ÎN CARE A FUNCȚIONAT FOSTUL GRUP ŞCOLAR TRANSPORTURI AUTO,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TINERETULUI NR. 3 ȘI NR. 3A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRII Deschide
39728/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA FINANTARII CHELTUIELILOR CURENTE ȘI DE CAPITAL ALE POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
39828/09/2015HOTĂRÂRE ,PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ,ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2015 Deschide
39928/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CARE AU ÎN STRUCTURĂ FUNCŢII PUBLICE,PENTRU ANUL 2016 Deschide
40028/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ZONA NARCISELOR”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
40128/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI TERMOIZOLAȚIE BARACA 14 DIN STRADA BICAZ–CARTIER BICAZ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
40228/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,REALIZARE ȘANȚ DALAT STR. PAJIȘTEIʼʼ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
40328/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT NOVACI,UAT PEȘTIȘANI,UAT SCOARȚA ȘI UAT TURCENI ,LA ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA”– GORJ Deschide
40428/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE CU,OMV PETROM ÎN BAZA H.C.L. NR. 33/09.01.2014,NR. 229/25.05.2015,NR. 325/13.08.2015 ȘI NR. 380/04.09.2015 Deschide
40528/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI APROBAREA PROTOCOLULUI NR. 38603/16.09.2015,ÎNCHEIAT ÎNTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI PRIN CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ Deschide
40628/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND SOLUȚIONAREA PLÂNGERII FORMULATĂ DE CĂTRE PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL – GORJ,PRIN CARE SOLICITĂ ANULAREA H.C.L. NR. 327/31.08.2015 Deschide
40728/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2015 Deschide
40828/09/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MONUMENTELOR ISTORICE,„MASĂ ROTUNDĂ” ȘI „MESE DE PIATRĂ” REALIZATE DE SCULPTORUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,PRECUM ȘI TRANSMITEREA ACESTORA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
40928/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU LA VIZITA DE STUDIU DIN MALTA,LA VALLETTA Deschide
41028/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DISPONIBILIZAREA SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
41128/09/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE CĂTRE S.C. STRELITZIA S.R.L.,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BLOC 7,JUDEȚUL GORJ Deschide
41228/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU AMENAJAREA A 4 SĂLI LA DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET GORJ Deschide
41328/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 910.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ CARTIER CUZA II,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
41428/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA DENUMIRII UNEI LUCRĂRI ÎN LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
41528/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA REȚELEI ȘCOLARE PRIN ARONDAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „NARCISELOR” ȘI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „PREAJBA” LA CENTRUL FINANCIAR GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” Deschide
41628/09/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA REȚELEI ȘCOLARE PRIN ARONDAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „NARCISELOR” ȘI GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT „PREAJBA” LA CENTRUL FINANCIAR GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „VIS DE COPIL” Deschide
41728/09/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PROCEDURII PREVĂZUTE DE ART.7,ALIN.1,LIT.E DIN NORMELE TEHNICE DE COMPLETARE A REGISTRULUI,AGRICOL PENTRU PERIOADA 2015 – 2019 Deschide
41812/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR.1 ȘI NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 382 DIN 14.09.2015 PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE IMOBILE ÎNTRE STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI – CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
41912/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 383 DIN 14.09.2015 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNEI PĂRȚI DINTR-UN IMOBIL DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI PRIN CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
42012/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR. 384 DIN 14.09.2015 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII UNUI IMOBIL DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ȘI SPORTULUI - CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
42123/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2015 Deschide
42223/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
42323/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA UNEI CREȘTERI SALARIALE DE 12%,PENTRU PERSONALUL ANGAJAT ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.11.2015 Deschide
42423/10/2015HOTĂRÂRE,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII,AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
42523/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ PENTRU OBLIGATIILE FISCALE RESTANTE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. PRELMET S.A. TÂRGU JIU Deschide
42623/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE ,9.708 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA PRIMĂVERII,FN,JUDEȚUL GORJ Deschide
42723/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 193 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIAȚA CENTRALĂ,NR. 1 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
42823/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATE DE DL. PIȚU MIHAIL – MARIUS ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 356/31.08.2015 Deschide
42923/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 128 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ȘTEFAN BOBANCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
43023/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI DL. POPESCU LAURENȚIU MĂDĂLIN Deschide
43123/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,JUDEȚUL GORJ Deschide
43223/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE S.C. APRILIA S.R.L.,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP,CU NR. CADASTRU 51379,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,NR. 12 B,JUDEŢUL GORJ Deschide
43323/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI DRAGOTA NICOLETA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,15 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,LÂNGĂ BL. 5,SC. 2,AP. 21,JUDEŢUL GORJ Deschide
43423/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CĂRBUNESCU ELENA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,CU NR. CADASTRAL 52060,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TEILOR,LÂNGĂ BL. 7,SC. 1,JUDEŢUL GORJ Deschide
43523/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI CAZAN MARIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MIORIŢEI,LÂNGĂ BL. 17,SC. 2,AP. 23,JUDEŢUL GORJ Deschide
43623/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNUL CUŢITARU NELU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP,CU NR. CADASTRAL 52043,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR,LÂNGĂ BL. 3,SC. 6,JUDEŢUL GORJ Deschide
43723/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI VLASE NICOLAE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA A.I. CUZA,LÂNGĂ BL. 21,SC. 2,JUDEȚUL GORJ Deschide
43823/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI NEGOMIREANU CARMEN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL. 24,SC. 2,AP. 22,JUDEŢUL GORJ Deschide
43923/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI CIUGUDEANU ELEONORA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,CU NR. CADASTRAL 51838,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AGRICULTURII,LÂNGĂ BL. 12,SC. 3,JUDEŢUL GORJ Deschide
44023/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999,CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
44123/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR ACTIVE CORPORALE SITUATE ÎN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL,PRECUM ŞI MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARELOR BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
44323/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 4589/06.10.2010 ÎNCHEIAT CU PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT CREȘTIN,FILIALA GORJ Deschide
44423/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 42539/01.11.2013 ÎNCHEIAT CU DOMNUL HULEA MARIAN Deschide
44523/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:,„EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:,„EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
44623/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:,„EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE JOASĂ TENSIUNE STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
44723/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „MODERNIZARE TROTUARE STRADA VASILE ALECSANDRI” Deschide
44823/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VASILE MILITARU,FN (FOSTĂ CENTRALĂ TERMICĂ 9 MAI 4),CU NR. CADASTRAL 39128,PENTRU REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC ÎN CADRUL PROIECTULUI „CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE,ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ÎN SPAȚIUL PUBLIC ȘI REALIZARE DISPECERAT INTEGRAT” Deschide
44923/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „SISTEM SEMAFORIZARE BD. ECATERINA TEODOROIU – ȘCOALA GENERALĂ „ECATERINA TEODOROIU” ȘI STRADA VICTORIA – COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
45023/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR - AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45123/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: „DALARE CANAL DE PRELUARE APE PLUVIALE,STRADA PAJIȘTEI,NUMĂRUL 33,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
45223/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 34602 DIN 11.09.2007,DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PRIN CONCESIUNE – ACTIVITATEA DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI Deschide
45323/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 8.831 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU REPARAȚII SEDIU ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA,FILIALA TÂRGU JIU Deschide
45423/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 17.852 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU REPARAȚII SEDIU ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA,FILIALA TÂRGU JIU Deschide
45523/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „SISTEM DE ÎNCĂLZIRE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ VOIEVOD LITOVOI,TÂRGU JIU” Deschide
45623/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA COMPONENȚEI COMISIILOR DE SPECIALITATE DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45723/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. TÂRGU JIU A UNUI SPAȚIU SITUAT ÎN STRADA LOTRULUI,BL. 2,SC. 2 DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
45823/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ABROGAREA ARTICOLELOR 2,3,4 ȘI 5 DIN H.C.L. NR. 67/2012,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 154/2012 ȘI A H.C.L. NR. 154/2015 ȘI TRANSMITEREA IMOBILULUI 1059,COMPUS DIN CONSTRUCȚII ȘI TEREN AFERENT,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NARCISELOR,DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE Deschide
45923/10/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PRELUĂRII IMOBILULUI 1059 TÂRGU JIU,DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ȘI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE,ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRG JIU Deschide
46023/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.274 DIN 29.06.2015 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/19.06.2015 ȘI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ”EXTINDEREA ȘI REABILITAREA SISTEMELOR DE APĂ ȘI CANALIZARE DIN JUDEȚUL GORJ – OBIECTIVUL DE INVESTIȚII PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
Deschide
46123/10/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT BĂLĂNEȘTI,UAT BUMBEȘTI PIȚIC,ȘI UAT FĂRCĂȘEȘTI LA ADIA – GORJ Deschide
46206/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ,ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE ,APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2016 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
44223/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
46323/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
46423/11/2015HOTĂRÂRE,PENTRU MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŢII AL,TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” Deschide
46523/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CALEA SEVERINULUI,NR. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
46623/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. MERILOR,JUDEȚUL GORJ Deschide
46723/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE S.C. EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2015-2016 Deschide
46823/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DIMINUAREA TAXELOR PREVĂZUTE DE H.C.L. NR.249/31.08.2010,H.C.L. NR. 31/31.01.2011 ȘI H.C.L. NR. 254/28.06.2011,PRACTICATE DE EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,PENTRU PERIOADA IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2016 Deschide
46923/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
47023/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA AGENDEI CULTURALE PENTRU ANUL 2016 Deschide
47123/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI MERFU GABRIEL,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8,1 MP,AFERENT BALCONULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SLT. GRIGORE - CĂTĂLIN HAIDĂU,LÂNGĂ BL.5,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
47223/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI COCOLEA NICOLIŢA,ASUPRA TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.11,SC.1,JUDEŢUL GORJ Deschide
47323/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOMNULUI NANU MIHAI,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. A. I. CUZA,LÂNGĂ BL.25,SC.4,JUDEŢUL GORJ Deschide
47423/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,CĂTRE S.C. OMNIASIG S.A. BUCUREŞTI,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2,6 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. REPUBLICII,LÂNGĂ BL.3,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
47523/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SC NEXT STAR SRL TÂRGU JIU,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ŞI SCĂRII DE ACCES SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL. 32,SC.4,AP.1,PARTER,JUDEŢUL GORJ Deschide
47623/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE,DOAMNEI ARDEREANU SAVINA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,55 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. AGRICULTURII,LÂNGĂ BL.5,SC.2,JUDEŢUL GORJ Deschide
47723/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
47823/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REEVALUĂRII CONSTRUCŢIEI STAŢIE TERMOFICARE,SITUATĂ ÎN INCINTA C.E.T. TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
47923/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI HOTĂRÂRII DE CONSILIU NR 195/25.05.2015 ŞI ANEXEI HOTĂRÂRII DE CONSILIU NR 243/29.06.2015 ÎN SENSUL ELIMINĂRII ACTIVELOR CORPORALE CE NU FAC OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
48023/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE COMODAT NR. 326/14.01.2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE ,ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ” TÂRGU JIU ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎN SENSUL MODIFICĂRII OBIECTULUI CONTRACTULUI PRIVIND SUPRAFAŢA CONSTRUITĂ ŞI A MENŢIONĂRII ALTOR NUMERE DE INVENTAR Deschide
48123/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE SPAŢII DINTRE COLEGIUL NAŢIONAL ,TUDOR VLADIMIRESCU” ŞI FACULTATEA DE INGINERIE DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII ,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
48223/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 1707/13.11.2015,ÎNTOCMIT DE S.C. SIOMAX S.R.L. ŞI STABILIREA PREŢULUI DE VÂNZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 193 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA PIAȚA CENTRALĂ,NR. 1 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN Deschide
48323/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 185/14.08.2015,ÎNTOCMIT DE S.C. EVALCONSULT GROUP S.R.L. ŞI STABILIREA PREŢULUI DE CUMPĂRARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 124 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SĂVINEȘTI,FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
48423/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 194/18.09.2015,ÎNTOCMIT DE S.C. EVALCONSULT GROUP S.R.L. ŞI STABILIREA PREŢULUI DE VÂNZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 81,60 MP (60,10 MP – COTĂ EXCLUSIVĂ ȘI 21,50 MP – COTĂ INDIVIZĂ),SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,BL. 41,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL ȘCHIOPOIU ION Deschide
48523/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 196/22.09.2015,ÎNTOCMIT DE S.C. EVALCONSULT GROUP S.R.L. ŞI STABILIREA PREŢULUI DE VÂNZARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 100 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLOBOZIA,NR. 184 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL SÂRBU DUMITRU Deschide
48623/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. JIULUI,NR. 2 B,JUDEȚUL GORJ Deschide
48723/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 192 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,NR. 1 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
48823/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 312 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ZONA CIOCÂRLĂU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
48923/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA EFECTUĂRII EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 236 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 4 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
49023/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1760 MP,SITUAT ÎN STRADA 22 DECEMBRIE 1989,NR. 28,MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII PRIN DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ ȘI CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ TÂRGU JIU Deschide
49123/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DISPONIBILIZAREA SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT Deschide
49223/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
49323/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA LUCRĂRII ȘI ASUMAREA INVESTIȚIEI ”EXTINDERE CONDUCTĂ GAZE NATURALE STRADA ,DUMITRU BUTULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
49423/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND INCLUDEREA ÎN LISTA DE INVESTIȚII ȘI APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA „REFACERE CAROSABIL,TROTUARE ȘI ÎNLOCUIRE BORDURI CALEA EROILOR” Deschide
49523/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 48755/13.12.2010 ÎNCHEIAT CU DOAMNA CERNĂIANU ANDREEA – IOANA Deschide
49623/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53256/12.01.2012 ÎNCHEIAT CU S.C. STRELITZIA S.R.L. Deschide
49723/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/53396/28.12.2011 ÎNCHEIAT CU S.C. DAVIO S.R.L. Deschide
49823/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 72 DIN 25.02.2013 Deschide
49923/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE,DECEMBRIE 2015,IANUARIE ȘI FEBRUARIE 2016 Deschide
50023/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016 Deschide
50123/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12.070 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,NR. 1,ZONA DEPOZITE Deschide
50223/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND TRANSMITEREA,CU TITLU GRATUIT,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A JUDEȚULUI GORJ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2516 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,NR. 24,JUDEȚUL GORJ Deschide
50323/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ALE S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ALE S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE ȘI CASĂRII UNOR MIJLOACE FIXE COMPLET AMORTIZATE ALE S.C. TRANSLOC S.A. TG-JIU Deschide
50423/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CARE SĂ FACĂ PARTE DIN COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN CADRUL LICEULUI DE ARTE „CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016 Deschide
50523/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND STABILIREA PREȚUL MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA,NR. 2,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,CU NR. CADASTRAL 38337 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI DETCĂU VASILE Deschide
50623/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5.375 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,NR. 5,JUDEȚUL GORJ Deschide
50723/11/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
50823/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.3 DIN H.C.L. NR. 24 DIN 26.01.2015 PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI ANGHELESCU LUCICA ȘI DOMNULUI ANGHELESCU MARIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BLOCUL 98,JUDEȚUL GORJ Deschide
50923/11/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 449/23.11.2015 ȘI ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: „SISTEM SEMAFORIZARE B-DUL ECATERINA TEODOROIU – ȘCOALA GENERALĂ „ECATERINA TEODOROIU” ȘI STRADA VICTORIA – COLEGIUL TEHNIC NR. 2,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
51018/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
51118/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 A H.C.L. NR. 48/28.01.2013 Deschide
51218/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND DISPONIBILIZAREA SUMEI DE 5.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL PENTRU REPARAȚII CLOPOTNIȚĂ BISERICA PREAJBA Deschide
51318/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA ,ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE ȘI TERMOIZOLAȚIE BARACA 14 CARTIER BICAZʼʼ Deschide
51418/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ELIBERARE A ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
51518/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL I 2016 Deschide
51618/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A IMOBILULUI CONSTRUCŢIE ŞI TEREN AFERENT,CU DESTINAŢIA GRĂDINIŢĂ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 11 IUNIE 1848,JUDEŢUL GORJ Deschide
51718/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI „ TEREN AMENAJAT (4 TERENURI DE TENIS BITUM),CU NUMĂRUL CADASTRAL 52070,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 6 E ” TRANSMIS DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI-CLUBUL SPORTIV „ PANDURII ” TÂRGU JIU PRECUM ŞI COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
51818/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND INTRODUCEREA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILELOR „SPAŢII ANEXĂ AMPLASATE SUB TRIBUNĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 625,37 MP,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 6 A ŞI MAGAZIE ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 6 B ” TRANSMISE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI-CLUBUL SPORTIV „ PANDURII ” TÂRGU JIU PRECUM ŞI COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR. 133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
51918/12/2015H O T Ă R Â R E,PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR. 13 DIN 26.01.2015 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR. 305 DIN 12.09.2014,PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA H.C.L. NR.125/2014 ŞI PREDAREA AMPLASAMENTELOR SĂLII SPORTURILOR ŞI STADIONUL MUNICIPAL,PE PERIOADA REALIZĂRII INVESTIŢIEI,CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE,PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII "C.N.I" S.A. Deschide
52018/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA SUPRAFEŢEI DE 2143 MP.,REPREZENTÂND „AMENAJARE TERENURI TENIS,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI,NR. 6E” DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
52118/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND TRECEREA IMOBILELOR „SPAŢII ANEXĂ AMPLASATE SUB TRIBUNĂ ÎN SUPRAFAŢĂ DE 625,37 MP,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 6 A ŞI MAGAZIE ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23 MP,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR. 6 B” DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
52228/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII PE ANUL 2015 Deschide
52328/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 506/23.11.2015 Deschide
52428/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 34/23.07.2012,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 232/17.07.2014 EMISĂ PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL „CENTRUL NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ ˂˂CONSTANTIN BRÂNCUȘI˃˃” Deschide
52528/12/2015H O T Ă R Â R E,PRIVIND APROBAREA REZILIERII CONTRACTULUI DE FINANȚARE A PROIECTULUI „CAMPUS ȘCOLAR,GRUP ȘCOLAR AGRICOL BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
52628/12/2015HOTĂRÂRE,PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A CONTRAVALORII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 450 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 16,JUDEȚUL GORJ Deschide