Nr.DataDenumire
104/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012 Deschide
204/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL Deschide
304/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVĂ DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL A DEFICITULUI SECŢIUNII DE DEZVOLTARE Deschide
404/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR.164/2012 ŞI MENŢINEREA HCL NR.109/2012 DE CUMPĂRARE DE CĂTRE MUNICIPIUL TG-JIU A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 57 MP,SITUAT ÎN VASILE ALECSANDRI,NR.41 Deschide
504/01/2013HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI WEBER MIHAI,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
604/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA COMISIE DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
704/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOMNULUI TAURU ION EMILIAN,SUPLEANT PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
804/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL 6/2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TG-JIU Deschide
928/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
1028/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
1128/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTULUI DE POZIŢIE AVÂND CA OBIECT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE INTERES COMUN "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GORJ",FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU Deschide
1228/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI Deschide
1328/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL 2013 Deschide
1428/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2013 Deschide
1528/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA DIPLOMEI DE FIDELITATE ŞI PREMIEREA CUPLURILOR DIN MUNICIPIUL TG-JIU,CARE SĂRBĂTORESC 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ Deschide
1628/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012 ŞI APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2012 Deschide
1728/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR ŞCOLARE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARE DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012 - 2013 Deschide
1828/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REŢELEI ŞCOLARE A MUNICIPIULUI TG-JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013 - 2014 Deschide
1928/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.4 DIN HCL NR.174 DIN 23.11.2012 PRIVIND APROBAREA ACHIZIŢIONĂRII DE CĂTRE CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI A UNOR LUCRĂRI DE ARTĂ APARŢINÂND ASOCIAŢIEI GORJ A ARTIŞTILOR PLASTICI ÎN DOMENIUL ARTELOR VIZUALE DIN ROMÂNIA Deschide
2028/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ CONSTANTIN BRÂNCUŞI A OPERELOR DE ARTĂ PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ Deschide
2128/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIMBĂRII DENUMIRII LICEULUI DE MUZICĂŞI ARTE PLASTICE CONSTANTIN BRĂILOIU ÎN LICEUL DE ARTĂ CONSTANTIN BRĂILOIU Deschide
2228/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE DOMNUL BREHUI ION A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.40,PARTER Deschide
2328/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII CĂTRE SC APAREGIO GORJ SA Deschide
2428/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP Deschide
2528/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PE ANUL 2013 Deschide
2628/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODALITĂŢII DE ACORDARE A GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI CUANTUMUL ACESTEIA PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.448/2006 PRIVINDPROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP,REPUBLICATĂ,DIN MUNICIPIUL TG-JIU,PAENTU ANUL 2013 Deschide
2728/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ,CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
2828/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA PARCĂRILE DE REŞEDINŢĂ DIN ZONA UNIRII,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
2928/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. GENERAL GRIGORE CARTIANU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3028/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "EXTINDERE REŢEA JOASĂ TENSIUNE,PRELUNGIREA FRĂSINET,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3128/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "EXTINDERE REŢEA JOASĂ TENSIUNE STR. VIITORULUI,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3228/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ BLOC LOCUINŢE STR. 23 AUGUST NR.74 A,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3328/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RACORDURI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3428/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE HELIPORT INSULA RÂULUI JIU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3528/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "CANALIZARE MENAJERĂ ZONELE PERIURBANE ROMANEŞTI ŞI IEZURENI,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
3628/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI BODINI TAMARA ŞI STĂICULESCU GHEORGHE A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. N. TITULESCU,FN,JUD. GORJ Deschide
3728/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 25 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. OLARI,LÂNGĂ BLOCUL 10,SC.6,PARTER,DOMNULUI IOVA MARIUS VASILE Deschide
3828/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989 ,LÂNGĂ BLOCUL 30,PARTER,DOMNULUI OLTEANU DUMITRU Deschide
3928/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9,94 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.35,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC COUNT BUSINESS GROUP SRL Deschide
4028/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ELVIRA GODEANU,NR.3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ISCRU CLAUDIA Deschide
4128/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 100 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. I. L. CARAGIALE,NR.8A,CĂTRE SC PEDMEDICA SRL Deschide
4228/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂLICITAŢIE PUBLICĂ A DOUĂ TERENURI,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP FIECARE,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. AVIATORILOR,NR.21 ŞI STR. A. TĂTĂRĂSCU,NR.6,DOMNULUI FLOREA IANC FLORINEL Deschide
4328/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 45 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,PIAŢA CENTRALĂ - PAVILION NOU,CĂTRE SC ACTFARM SRL Deschide
4428/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2,2 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,BL.3,PARTER,DE CĂTRE DOMNUL TAŞCĂU VASILE DĂNUŢ,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CĂI DE ACCES Deschide
4528/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,6 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUŞI,DE CĂTRE SC RENTOFFICE SRL,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE DE ACCES Deschide
4628/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CU 1 AN A CONTRCATULUI DE ÎNCHIRIERE NR.46881/29.11.2007 ÎNCHEIAT CU DOAMNA MAZILU MARIA PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 122 MP,CU DESTINAŢIA DE ALEE DE ACCES ÎNTRE CARTIERUL VICTORIA II ŞI STR. 14 OCTOMBRIE Deschide
4728/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,BL.6 Deschide
4828/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂŢII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
4928/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA DE NOI DENUMIRI DE STRĂZI PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI MODIFICAREA DENUMIRII ALEEA CIMITIRULUI Deschide
5028/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. MERILOR,BENEFICIAR SC SIRTRANSAUTO SRL Deschide
5128/01/2013HOTĂRÂREPRIVIND MODIFICAREA HCL NR.173/2012 DE STABILIREA A PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DE CĂTRE MUNICIPIUL TG-JIU A TERENULUI NECESAR PENTRU REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ Deschide
5228/01/2013HOTĂRÂRE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI VULPE MIHAI CRISTIAN,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
5328/01/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA ECHIVALENTULUI ÎN LEI A SUMEI DE 1200 EURO PENTRU ASIGURAREA TRANSPORTULUI DELEGAŢIEI CARE VA PARTICIPA LA FESTIVALUL TRADIŢIONAL KUKERLANDIA DIN YAMBOL,BULGARIA Deschide
5425/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUARII PE ANUL 2012 A MANAGEMENTULUI LA TEATRUL DRAMATIC ELVIRA GODEANU Deschide
5525/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT IN VALOARE DE MAXIMUM 6306925 LEI Deschide
5625/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE FUNCTIONARE AL PIETELOR DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
5725/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII COMPONENTEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA LA NIVELUL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
5825/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
5925/02/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 9,60 MP,SITUAT IN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,BL.2,SC.1,DOMNULUI PAPU VICTOR,IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BALCON Deschide
6025/02/2013HOTARARE PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TEREN IN VEDEREA SCHIMBARII LOCATIEI TARGULUI DE COMERCIALIZARE HAINE SECOND HAND Deschide
6125/02/2013HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VANZAREA CATRE SC COMAL SA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 22 MP,REPREZENTAND COTA INDIVIZA AFERENTA SPATIULUI COMERCIAL SITUAT IN TG-JIU,PAVILION IN INCINTA PIATEI CENTRALE Deschide
6225/02/2013HOTĂRÂRE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AL IMOBILELOR (CLADIRI SI TEREN AFERENT) IN CARE AU FUNCTIONAT CENTRALE TERMICE DE CARTIER: CT GRIVITA II SITUATA IN STR. G-RAL CRISTIAN TELL,NR.17,CT 9 MAI I SITUATA IN STR.MINERILOR,CT 9 MAI 4 SITUATA IN STR. 23 AUGUST SI CT CUZA I SITUATA IN STR. I. L. CARAGIALE SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE PORNIRE AL LICITATIE PUBLICE Deschide
6325/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MAJORARII CUANTUMULUI PLAFONULUI MINIM DE INCASARE PENTRU CASIERII DIN CADRUL SERVICIULUI PARCARI - TARG HAINE Deschide
6425/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR.18 DIN 28.01.2013 PENTRU APROBAREA RETELEI SCOLARE A MUNICIPIULUI TG-JIU PENTRU ANUL SCOLAR 2013 - 2014 SI MENTINEREA PERSONALITATII JURIDICE A GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 Deschide
6525/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,INSUSIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
6625/02/2013HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6000 LEI LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV TG-JIU CU PRILEJUL ORGANIZARII IN PERIOADA 22.02.2013 - 08.03.2013 A EDITIEI A VI-A A CUPEI MARTISORULUI LA FOTBAL IN SALA BAIETI,LICEE SI A PRIMEI EDITII A CUPEI MARTISORULUI LA BASCHET FETE,LICEE SI COLEGII Deschide
6725/02/2013HOTARARE PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 5 MP,SITUAT IN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU,IN VEDEREA AMPLASARII UNUI MAGAZIN ALIMENTAR Deschide
6825/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A ACTIVITATII DE RIDICARE,TRANSPORT,DEPOZITARE SI ELIBERARE A AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
6925/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITATI PENTRU OBTINEREA UNEI LOCUINTE CONSTRUITE PRIN AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE Deschide
7025/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII "AMENAJARE SPATIU VERDE INSULITA RAULUI JIU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
7125/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSTUIRE GRADINITA NR.13,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
7225/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE A MUNICIPIULUI TG-JIU PRIN CONCESIUNE - ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI NR.34602/11.09.2007 INCHEIAT CU SC POLARIS M HOLDING SRL Deschide
7325/02/2013HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE GRATIE PREVAZUT LA ART.5 ALIN.2 DIN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.48/44276/16.12.2009 INCHEIAT CU SC CRESCENDO SRL Deschide
7425/02/2013HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA CONTESTATIEI NR.1322/10.01.2013 FORMULATA DE DOMNUL SARBU DUMITRU IMPOTRIVA HCL NR.92/24.09.2012 Deschide
7525/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR,171 DIN 23.11.2012 DE INSUSIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DOMNULUI LAPADAT MARIA,A TERENULUI SITUAT IN TG-JIU,STR.CORNELIU COPOSU,FN,JUD. GORJ Deschide
7625/02/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3 MO,SITUAT IN TG-JIU,STR. SLT. ION FOTA,LANGA BL.1,SC.1,AP.2,PARTER,DOAMNEI HUICA ANDREEA TEODORA Deschide
7725/02/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1,71 MP,SITUAT IN TG-JIU,STR. PICTOR N. GRIGORESCU,LANGA BL.2,SC.3,AP.3,PARTER,DOMNULUI CONDOIU CONSTANTIN Deschide
7825/02/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 5,1 MP SITUAT IN TG-JIU,STR. N. TITULESCU,LANAGA BL.21,SC.1,AP.2,PARTER. DOMNULUI GRAMNEA CLAUDIU ALIN Deschide
7925/02/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA FARA LICITATIE PUBLICA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 13,71 MP,SITUAT IN TG-JIU,ALEEA TEILOR,LANGA BL.13,SC.4,AP.3,CĂTRE SC ADITIAL SRL,PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA DANESCU ION Deschide
8025/02/2013HOTARARE PRIVIND EFECTUAREA EVALUARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 250 MP,SITUAT IN TG-JIU,STR. LALELELOR,NR.2F,IN VEDEREA VANZARII PRIN ENGOCIERE DIRECTA CĂTRE DOMNUL ZAMFIRESCU ADRIAN Deschide
8125/02/2013HOTARRARE PRIVIND EFECTUAREA EVALUARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 43 MP,SIITUAT IN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,NR.67,IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA DOMNULUI DEACONESCU BEBE Deschide
8225/02/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,CONSTRUIRE HOTEL IN B-DUL REPUBLICII,NR.19 Deschide
8325/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA FORMEI NOMENCLATORULUI STRADAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU SI ATRIBUIRE DE DENUMIRI ARTERELOR PRINCIPALE DIN LOCALITATILE COMPONENTE Deschide
8425/02/2013HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA Deschide
8525/02/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.383/2010 DE ATRIBUIRE IN FOLOSINTA GRATUITA STATULUI ROMAN A TERENURILOR AFERENTE BLOCURILOR ANL DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
8625/02/2013HOTARARE PRIVIND EFECTUAREA EVALUARII UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 11 MP,COTA INDIVIZA,SITUAT IN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.7,IN VEDEREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA CATRE SC HAR COM SRL Deschide
8725/02/2013HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU,IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI SDMINISTRAREA ADMINISTRATIEI NATIONALE APELE ROMANE,PRIN ADMINISTRATIA BAZINALA DE APE JIU,A AMENAJARILOR PROVIZORII CU ROL DE PROTECTIE A RAULUI JIU SI A TERENULUI AFERENT IN ZONA OVIECTIVELOR COMPONENTE ALE FOSTEI CET TG-JIU Deschide
8825/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
8925/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
9025/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
9125/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ALE DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
9225/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
9325/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII,NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE ALE DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TG-JIU Deschide
9425/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
9525/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.50 DIN 26.02.2010 DE APROBARE A ASOCIERII CU SC WHITE POINT SRL PENTRU MONTAREA UNUI PANOU PUBLICITAR PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
9625/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA,CU OCAZIA SĂBĂTORILOR DE PAŞTE ŞI CRĂCIUN,DE TICHETE SOCIALE POPULAŢIEI MUNICIPIULUI TG-JIU,CU VENITURI SUB 200 LEI NET/MEMBRU DE FAMILIE Deschide
9725/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUIBUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
9825/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 1 AN A PERIOADEI CONTRCATULUI DE ADMINISTRARE ÎNCHEIAT CU CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PENTRU SPAŢIUL SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,BL.27,PARTER Deschide
9925/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 5 ANI A PERIOADEI CONTRACTULUI DE COMODAT ÎNCHEIAT CU ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA,FILIALA TG-JIU,PENTRU SPAŢIUL SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL REPUBLICII,BL.26,SC.2,PARTER Deschide
10025/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2500 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" PENTRU CHELTUIELI MATERIALE EFECTUATE CU OCAZIA ORGANIZĂRII OLIMPIADEI NAŢIONALE DE GEOGRAFIE,EDIŢIA A XXXIII ŞI A SUMEI DE 1000 LEI PENTRU ACORDAREA A DOUĂ PREMII SPECIALE Deschide
10125/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂLICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5,2 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BL.10,SC.1,AP.4,DE CĂTRE DOMNUL POPESCU DRAGOŞ - NICOLAE,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ALEI ŞI RAMPE DE ACCES Deschide
10225/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI NR.2 DIN HCL NR.317 DIN 25.10.2010,DE ACTUALIZARE A PREŢURILOR DE CONCESIONARE ŞI ÎNCHIRIERE A TERENURILOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
10325/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA PREŢULUI DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PENTRU VÂNZAREA UNOR STRUCTURI DIN BETON SITUATE ÎN INCINTA CET TG-JIU Deschide
10425/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII STADIONULUI MUNICIPAL DIN TG-JIU DE CĂTRE CLUBUL SPORTIV TURNU SEVERIN,ÎN VEDEREA SUSŢINERII MECIURILOR OFICIALE DE FOTBAL ÎN SEZONUL COMPETIŢIONAL 2013 - 2014 LIGA I Deschide
10525/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND TAXELE DE PĂŞUNAT PENTRU ANUL 2013 Deschide
10625/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREACONTRCATULUI DE ÎNCHIRIERE NR.27/13307/01.04.2003 ÎNCHEIAT CU SC ASIT SERVICES SRL Deschide
10725/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂLICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. I. L. CARAGIALE,NR.8 A,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 MP,DE CĂTRE SC MEDOLY SRL,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ALEI ŞI RAMPE DE ACCES Deschide
10825/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,48 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA IOAN SLAVICI,LÂNGĂ BL.3,SC.2,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI VIJULAN CLAUDIU IONEL Deschide
10925/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3,6 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,LÂNGĂ BL.14,SC.2,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI VULPOIU DAN MARIUS Deschide
11025/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU EXTINDERE PADOC EXISTENT PENTRU CÂINI,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TERMOCENTRALEI,NR.27A,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
11125/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ CONSUMATORI,STR. BICAZ,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
11225/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "RACORDURI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. ELVIRA GODEANU,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
11325/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO -ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA VIITORULUI,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
11425/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI REACTUALIZAŢI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
11525/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR.80 DIN 25.02.2013 DE EFECTUARE A EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 250 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. LALELELOR,NR. 2 F,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ZAMFIRESCU ADRIAN Deschide
11625/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.1 DIN HCL NR.92 DIN 24.09.2012 DE CONCESIONARE,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 110 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA SEVERINULUI,NR.184 A,JUD. GORJ Deschide
11725/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 20 MP COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC RATIPEST PROD SRL Deschide
11825/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII SUPRAFEŢELOR DE TEREN DE 48 MP TEREN COTĂ EXCLUSIVĂ ŞI 7,38 MP COTĂ INDIVIZĂ,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.221,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC ROMTAD SRL Deschide
11925/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA VEALUĂRII TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ DE 63 MP,89 MP ŞI RESPECTIV 101 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. TINERETULUI,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNII FILIP CORNEL PETRE,DUIU EUGEN ŞI BIRĂU MIHAI Deschide
12025/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI ISCRU CLAUDIA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. ELVIRA GODEANU,NR.3,JUD. GORJ Deschide
12125/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC COUNT BUSINESS GROUP SRL,A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.35,PARTER,JUD. GORJ Deschide
12225/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI DEACONESCU BEBE,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR.1 DECEMBRIE 1918,NR.67,JUD. GORJ Deschide
12325/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TG-JIU,STR. MERILOR Deschide
12425/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU PE TRIMESTRUL II 2013 Deschide
12525/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI CENTRULUI DE PREVENIRE,EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG GORJ Deschide
12625/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3000 LEI SOCIETĂŢII ROMÂNE PENTRU CULTURĂ ŞI ŞTIINŢĂ "TINERI PENTRU VIITOR" PENTRU ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "LUNA MONDIALĂ A ASTRONOMIEI" Deschide
12725/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHINCO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AMENAJARE GRUP SANITAR INTERNAT COLEGIUL NAŢIONAL ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
12825/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.3,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
12925/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.4,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
13025/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.6,ALEEA ENERGETICIENILOR,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
13125/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.3,STR. UNIRII,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
13225/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.8,STR. POPA ŞAPCĂ,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
13325/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.6,STR. POPA ŞAPCĂ,MUNICIPIUL TG-JIU" Deschide
13425/03/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE ŞI APROBAREA CONTRIBUŢIEI PROPRII PENTRU PROIECTUL "CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINŢE DIN MUNICIPIUL TG-JIU - LOT 1" Deschide
13512/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ŞI CONSTRUCŢII DEZAFECTATE ŞI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
13612/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUAREA IMOBILULUI 3121,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA VĂDENI – TURCINEŞTI DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE,ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
13712/04/2013HOTĂRÂREPRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ UNITĂŢII MILITARE 1541 TÂRGU JIU ,A DOUĂ CENTRALE TERMICE Deschide
13812/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9530 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI,FN,JUD. GORJ Deschide
13912/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEPLASĂRII ŞI SUPORTAREA DIN BUGETUL LOCAL A CHELTUIELILOR CU DEPLASAREA ŞI CAZAREA DOMNULUI VICEPRIMAR POPESCU AUREL ÎN MACAO,CHINA LA FORUMUL INTERNAŢIONAL DE INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ ŞI CONSTRUCŢII Deschide
14029/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI,CA URMARE A PROMOVĂRII ÎN GRAD PROFESIONAL Deschide
14129/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL ,POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
14229/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” Deschide
14329/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2013 Deschide
14429/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
14529/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA DOMNULUI MARIUS IONESCU,CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA GORJ” Deschide
14629/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 60.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA CELEI DE-A XIII-A EDIŢII A MANIFESTĂRII „ZILELE MUNICIPIULUI TG-JIU” ÎN PERIOADA 20 – 26 MAI 2013 Deschide
14729/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII ,„TÂRGU – JIU. CASE. OAMENI. DESTINE – STRADA UNIRII”,VOL. V,AUTOR ION DUGULEANU Deschide
14829/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2300 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL „SPIRU HARET” PENTRU DEPLASAREA LA STRASBOURG A ELEVELOR PĂTRAŞCU SIMINA ŞI FÎCEA CARMEN Deschide
14929/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.000 LEI COLEGIULUI NAŢIONAL „ECATERINA TEODOROIU” PENTRU ORGANIZAREA CONCURSULUI INTERJUDEŢEAN DE INFORMATICĂ ROTOPCODER- EDIŢIA A III-A Deschide
15029/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1.500 LEI COLEGIULUI TEHNIC NR.2 PENTRU PARTICIPAREA LA PROIECTUL EDUCAŢIONAL – PE URMELE TIMPULUI ÎN NORDUL OLTENIEI Deschide
15129/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002,A UNOR TERENURI AFERENTE BALCOANELOR Deschide
15229/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,2 M.P.,REPREZENTÂND COTĂ EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,BL.11,PARTER,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC MOTORFULL SRL Deschide
15329/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CU 5 ANI A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ,NR. 2217/2007 ÎNCHEIAT CU S.C. COMBGORJ S.A. Deschide
15429/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 2214/09.05.2008,ÎNCHEIAT CU ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ARMONIA” Deschide
15529/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 12 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL. 27,SC.2,AP.3,PARTER,DE CĂTRE SC ANALMED SRL,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI RAMPE DE ACCES Deschide
15629/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND INTRODUCEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ŞI DAREA ÎN ADMINISTRARE,CĂTRE CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ “CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,A OPEREI DE ARTĂ „ANA LUI MANOLE” Deschide
15729/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE PROTECŢIE SOCIALĂ A IMOBILELOR ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ CASA IRIS ŞI CENTRUL MAGNOLIA,ÎMPREUNĂ CU BUNURILE ANEXE Deschide
15829/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI CONCESIONAREA UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 20 MP,REPREZENTÂND COTĂ EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL.221,PARTER,CĂTRE SC ACROPOLE IMPEX SRL Deschide
15929/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENURILOR ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 4,41 MP ŞI 5,75 MP,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BL.65,SC.2,JUD. GORJ,DOMNULUI PECINGINĂ GHEORGHE ŞI DOAMNEI PECINGINĂ IULIA Deschide
16029/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 4,29 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,LÂNGĂ BL.9,SC.1,JUD. GORJ,DOAMNEI BĂRBULESCU MARIA-MAGDALENA Deschide
16129/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 5,28 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SLT. GHEORGHE BĂRBOI,LÂNGĂ BL.1,SC. 3,PARTER,JUD. GORJ,DOMNULUI CHILOM NICOLAE Deschide
16229/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 01/14825/02.05.2007 ÎNCHEIAT CU SC AFFICHAGE ROMÂNIA SRL Deschide
16329/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.57 DIN 27.08.2012 DE ÎNSUŞIRE A RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI TOMA IONELA,A IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCŢIE ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23,08 MP ŞI TEREN AFERENT ÎN SUPRAFAŢĂ DE 32 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.46,JUD. GORJ Deschide
16429/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 113 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MĂGURA,NR.44,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOMNULUI PREDICĂ IONUŢ ADRIAN Deschide
16529/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 34 MP TEREN COTĂ EXCLUSIVĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. G-RAL MAGHERU,LÂNGĂ BL.2,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE B.E.J. ASOCIAŢI OLARU CONSTANTIN ŞI OLARU DANA Deschide
16629/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 148 MP SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA CINEMA DACIA,DOAMNEI DEDIU ANA Deschide
16729/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 253 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BICAZ,FN,CĂTRE SC FRIGOTEHNICA SRL Deschide
16829/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII CĂTRE SC TÂRGU JIU DEVELOPMENT SRL,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9530 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TERMOCENTRALEI,FN,JUD. GORJ Deschide
16929/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE IONAŞCU GABRIELA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CORNELIU COPOSU,BL.1,SC.1,PARTER,JUD. GORJ Deschide
17029/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. DRĂGOENI,NR. 17E Deschide
17129/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII GRATUITE A UNUI LOC DE VECI DIN ,CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU-JIU Deschide
17229/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU SC WHITE POINT SRL Deschide
17329/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI TG-JIU LA PROGRAMUL NAŢIONAL DE ÎNNOIRE A PARCULUI AUTO,ÎN VEDEREA ACHIZITIONARII A 5 AUTOTURISME NOI DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
17429/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194 DIN 29.07.2002 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
17529/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC RATIPEST SRL,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,FN,JUD. GORJ Deschide
17629/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 142 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SIRETULUI,NR.13,JUD. GORJ,CĂTRE ATE BANK ROMÂNIA Deschide
17729/04/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ÎNTOCMIT PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 204 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ URSAŢI,JUD. GORJ ŞI DE STABILIRE A PREŢULUI MAXIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII Deschide
17829/04/2013HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI BIRĂU RAMONA – IRINA,SUPLEANTĂ PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17929/04/2013HOTĂRÂREPRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
18021/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „IMPLEMENTARE SOLUŢII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEŢULUI GORJ,ZONA EST,PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂŢENI”,A CHELTUIELILOR LEGATE DE IMPLEMENTAREA ACESTUIA ŞI A ACORDULUI DE PARTENERIAT Deschide
18127/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
18227/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
18327/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DEDICAT ZILEI DE 1 IUNIE,ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI ŞI ALOCAREA SUMELOR NECESARE REALIZĂRII ACESTUIA Deschide
18427/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5.000 LEI ASOCIAŢIEI „O NOUĂ ŞANSĂ PENTRU TOŢI GORJENII” PENTRU PROIECTUL „O SARCINĂ CORECTĂ,UN COPIL SĂNĂTOS!” Deschide
18527/05/2013HOTĂRÂRE PENTRU COMPLETAREA ANEXEI NR.1 DIN HCL NR.14/2013 PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE,ÎNCEPÂND CU 1 FEBRUARIE 2013 Deschide
18627/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 08/19674/26.06.2006 ÎNCHEIAT CU SC PETIFIN COM SRL Deschide
18727/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 5,65 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. NICOLAE GRIGORESCU,LÂNGĂ BL.1,SC.3,JUD. GORJ,DOAMNEI MILCU SIMONA ŞI DOMNULUI MILCU DENIS ADRIAN Deschide
18827/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „AMENAJARE SEDIU DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI ALTE SERVICII PUBLICE,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
18927/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI PREDICĂ IONUŢ ADRIAN,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MĂGURA,NR.44,JUD. GORJ Deschide
19027/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNILOR FILIP CORNEL PETRE,DUIU EUGEN ŞI BIRĂU MIHAI,A TERENURILOR SITUATE ÎN TG-JIU,STR. TINERETULUI,JUD. GORJ Deschide
19127/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 14.800 LEI BISERICII SFINŢII ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA Deschide
19227/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
19327/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 5460 LEI PENTRU ORGANIZAREA UNEI EXCURSII CU DOUĂ AUTOCARE PENTRU PESIONARII DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
19427/05/2013HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 DIN HCL NR.135 DIN 12.04.2013 PRIVIND PRELUAREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ŞI CONSTRUCŢII DEZAFECTATE ŞI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
19527/05/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA COTEI DE PARTICIPARE A MUNICIPIULUI TG-JIU LA CAPITALUL SOCIAL AL SC APAREGIO GORJ SA ŞI APROBAREA SOLICITĂRII ORAŞULUI TURCENI DE A DEVENI ACŢIONAR AL SC APAREGIO GORJ SA Deschide
19619/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
19719/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
19819/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII ALPOLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
19919/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA ADAOSULUI COMERCIAL DE LA 20% LA 40% PENTRU PRODUSELE DE PROMOVARE VÂNDUTE LA PUNCTUL DE INFORMARE TURISTICĂ DIN PARCUL CENTRAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
20019/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
20119/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL CĂRĂMIZARU MARIAN A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 3 M.P.,REPREZENTÂND ALEE ŞI RAMPĂ DE ACCES SPRE SPAŢIUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MĂRGĂRITARULUI,BL. F1,SC.1,AP.1,PARTER Deschide
20219/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4.000 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII „ARS POETICA TRANSVERSALIA” – CU DOUĂSPREZECE ÎNTOARCERI ACASĂ ALE LUI CONSTANTIN BRÂNCUŞI,AUTOR ION POPESCU - BRĂDICENI Deschide
20319/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SOLICITĂRII DOMNILOR HÂRS GHEORGHE,HORTOPAN GHEORGHE ŞI CIOBESCU COSMIN Deschide
20419/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REPARAŢII ACOPERIŞ SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TG-JIU” Deschide
20519/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA CĂTRE SC TRANSLOC SA TG-JIU A BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC NECESARE PRESTĂRII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC Deschide
20619/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL Deschide
20719/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU AMPLASAMENTELE OCUPATE CU CONSTRUCŢII PROVIZORII Deschide
20819/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 300 MP SITUAT ÎN TG-JIU,PREAJBA MARE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.29,JUD. GORJ,DOMNULUI CREŢU ION – MARIAN ŞI DOAMNEI CARP GABRIELA Deschide
20919/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 4 MP SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA PIEŢII,LÂNGĂ BL.5,SC.2,JUD. GORJ,DOMNULUI CUŢITOIU GHEORGHE Deschide
21019/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.62/2013 Deschide
21119/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE SC HAR COM SRL,A TERENULUI COTĂ INDIVIZĂ,ÎN SUPRAFAŢĂ DE 11 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL.7,JUD. GORJ Deschide
21219/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. ANA IPĂTESCU,FN Deschide
21319/06/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL,AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL III 2013 (IULIE – SEPTEMBRIE 2013) Deschide
21425/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL DE TIP MALL,STR. TERMOCENTRALEI,FN,MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
21529/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
21629/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI TG-JIU Deschide
21729/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TG-JIU,CA URMARE A PROMOVĂRII FUNCŢIONARILOR PUBLICI ÎN GRAD PROFESIONAL Deschide
21829/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TG-JIU Deschide
21929/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
22029/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ TG-JIU Deschide
22129/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,POLIŢIEI LOCALE TG-JIU Deschide
22229/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,TEATRULUI DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” TG-JIU Deschide
22329/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE ,CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG-JIU Deschide
22429/07/2013HOTARARE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 IUNIE 2013 Deschide
22529/07/2013HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
22629/07/2013HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAŢIUNE NR. 18487/05.05.2010 ÎNCHEIAT CU SC WHITE POINT SRL Deschide
22729/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
22829/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 18 DIN 28.01.2013 PRIN INCLUDEREA ÎN REŢEAUA ŞCOLARĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 A ,ŞCOLII SANITARE POSTLICEALE „HIPOCRATE” Deschide
22929/07/2013HOTARARE PRIVIND ÎNCHIRIEREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 20 MP,REPREZENTÂND COTĂ EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI,BL.221,PARTER,CĂTRE SC ACROPOLE IMPEX SRL Deschide
23029/07/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VÂNZAREA CĂTRE SC MOTORFULL SRL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6,20 MP,REPREZENTÂND COTA EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SIRETULUI,BL.11 Deschide
23129/07/2013HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI PENTRU ORGANIZAREA ,FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR Deschide
23229/07/2013HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 10.000 LEI ŞCOLII POPULARE DE ARTĂ DIN TG-JIU ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI NAŢIONAL DE MUZICĂ FOLK ŞI BALADĂ „POARTA SĂRUTULUI” Deschide
23329/07/2013HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.800 LEI PENTRU ORGANIZAREA ,FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL AL ARTELOR VIZUALE „GORJFEST 2013” Deschide
23429/07/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 8 MP SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,LÂNGĂ BL.44,SC.1 JUD. GORJ,DOAMNEI TRĂILONIU ANIŞOARA ŞI DOMNULUI MIŞCA AUREL Deschide
23529/07/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 4,60 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.30,SC.4,JUD. GORJ,DOMNULUI ŞERBANA ION Deschide
23629/07/2013PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 2,33 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. DACIA (ZONA ABATOR),LÂNGĂ BL.6 (94),SC.2,JUD. GORJ,DOMNULUI SANDU NELU Deschide
23729/07/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 4,86 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,LÂNGĂ BL.36,SC.1,JUD. GORJ,DOMNULUI STROE NICU - CRISTIAN Deschide
23829/07/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 5 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MINERILOR,LÂNGĂ BL.6,SC.1,JUD. GORJ,DOMNULUI OPRIŢOIU ION ŞI DOAMNEI OPRIŢOIU ANA Deschide
23929/07/2013HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI NR.13857/01.09.1998 ÎNCHEIAT ,CU SC ANIC PROD COM SRL Deschide
24029/07/2013HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE LA CARE EXPIRĂ TERMENUL DE ÎNCHIRIERE LA DATA DE 01.08.2013 Deschide
24129/07/2013HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII TITULARULUI ŞI PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.32570/01.08.2011 Deschide
24229/07/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TG-JIU ŞI NOMINALIZAREA A TREI CONSILIERI LOCALI CA MEMBRI AI COMISIEI CONSULTATIVE DE EVALUARE A PROIECTELOR ORGANIZAŢIILOR DE TINERET DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
24329/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „POST DE TRANSFORMARE ŞI RACORD ELECTRIC PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ZONA INSULIŢA JIU,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
24429/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „AMENAJARE PAVIMENT TROTUAR STR. UNIRII ŞI PRELUNGIREA BRÂNCUŞI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
24529/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE CĂMIN PRIN AMENAJARE GRUPURI SANITARE INDIVIDUALE LA COLEGIUL NAŢIONAL TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
24629/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. MESTEACĂNULUI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
24729/07/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI ÎNTRE PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI PROPRIETATEA DOMNULUI CREŢU NICOLAIE Deschide
24829/07/2013HOTARARE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 403 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.505,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOAMNEI CALOTĂ ELENA MIHAELA Deschide
24929/07/2013PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE POLIŢIA LOCALĂ TG-JIU A IMOBILULUI ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TG-JIU,ZONA 9 MAI,STR. MINERILOR Deschide
25029/07/2013HOTARARE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI ,A IMOBILELOR ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA Deschide
25129/07/2013PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” A BUNURILOR PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ Deschide
25226/08/2013HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
25326/08/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 5 DIN H.C.L. NR. 173/29.04.2013 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI TG-JIU LA PROGRAMUL NAŢIONAL DE ÎNNOIRE A PARCULUI AUTO,ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONARII A 5 AUTOTURISME NOI DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
25426/08/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII COMPONENŢEI CONSILIULUI DEADMINISTRAŢIE LA SC TRANSLOC SA Deschide
25526/08/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN H.C.L.NR. 148/23.11.2012 PRIVIND IMPLEMENTAREA GUVERNANŢEI CORPORATIVE LA SOCIETĂŢILE COMERCIALE EDILITARA PUBLIC S.A. ŞI TRANSLOC S.A.,LA CARE MUNICIPIUL TG-JIU ESTE ACŢIONAR MAJORITAR Deschide
25626/08/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2013 DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TG-JIU,APROBAT PRIN H.C.L.NR 70/24.09.2012 Deschide
25726/08/2013HOTARARE PIVIND TRANSFERAREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMULUI MARCA CIELO AVÂND NR. DE ÎNMATRICULARE GJ-04-TGJ DIN PATRIMONIUL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU A CONSILIULUI LOCAL TG-JIU CĂTRE POLIŢIA LOCALĂ TG-JIU Deschide
25826/08/2013HOTARARE PIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PRELUNGIRII CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE ÎNCHEIAT CU JIUL SCM TÂRGU-JIU Deschide
25926/08/2013HOTARARE PIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEŢEANĂ GORJ A SPAŢIULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 63,24 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. CONSTANTIN STANCIOVICI BRĂNIŞTEANU,NR.1 Deschide
26026/08/2013HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN CADRUL PROIECTULUI COMENIUS REGIO „HEALTHY SCHOOL” REALIZAT DE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU” Deschide
26126/08/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 194/29.07.2002 Deschide
26226/08/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L. NR. 133/30.07.1999 Deschide
26326/08/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 7 MP. SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,BL.32,SC.E,AP. 2,JUD. GORJ,DOMNULUI BRĂDICEANU ŞTEFAN Deschide
26426/08/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN ÎNCREDINŢARE DIRECTĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 52 MP,COTĂ INDIVIZĂ,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VICTORIEI,BL.5-7,JUD. GORJ CĂTRE VLC SPRL – LICHIDATOR JUDICIAR AL SC ILZOR SRL Deschide
26526/08/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 10.410 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,INCINTA CET,CĂTRE REGISTRUL AUTO ROMÂN Deschide
26626/08/2013HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ŞI MODIFICAREA ART.2 DIN H.C.L. NR. 427/31.10.2011 PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 23 AUGUST,FN,JUD. GORJ,CĂTRE SC CLC SRL Deschide
26726/08/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE B.E.J. ASOCIAŢII OLARU CONSTANTIN ŞI OLARU DANA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 34 MP,REPREZENTÂND COTA EXCLUSIVĂ AFERENTĂ SPAŢIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENERAL MAGHERU,LÂNGĂ BLOCUL NR. 2,PARTER,JUD. GORJ Deschide
26826/08/2013HOTARARE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A CLĂDIRII CENTRULUI DE SERVICII SOCIALE INTEGRAT – CENTRU ÎNGRIJIRE COPII ŞI TRANSFERUL UNOR BUNURI CĂTRE ,ASOCIAŢIA „COPIII NOŞTRI DE PRETUTINDENI” Deschide
26926/08/2013HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII NR. 11/28.01.2013 PENTRU APROBAREA DOCUMENTULUI DE POZIŢIE AVÂND CA OBIECT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE INTERES COMUN „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL GORJ”,FINANŢAT PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU Deschide
27026/08/2013HOTARARE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TG-JIU ŞI APROBAREA ,PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI ÎNLĂTURARE ,A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
27126/08/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE CLUB VÂRSTA A TREIA,STR. MIORIŢEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27226/08/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAŢI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ INSULA RÂULUI JIU,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27326/08/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „RACORDURI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. AVIATORILOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27426/08/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE ACOPERIŞ CĂMIN COLEGIUL TEHNIC AUTO „TRAIAN VUIA”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
27526/08/2013HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ Deschide
27626/08/2013HOTARARE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI BLEJAN CONSTANTIN,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
27727/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SC APAREGIO GORJ SA PENTRU DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ Deschide
27827/09/2013HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT ÎN COMISIA PENTRU SELECŢIA,EVALUAREA ŞI PROPUNEREA DE CANDIDAŢI PENTRU FUNCŢIILE DE MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC APAREGIO GORJ SA Deschide
27927/09/2013HOTĂRÂRE PENTRU ACORDAREA UNEI REMUNERAŢII PENTRU MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR LA SC EDILITARA PUBLIC SA Deschide
28027/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
28127/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII ,AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
28227/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI Deschide
28327/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA MAJORĂRILOR/PENALITĂŢILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAŢIILOR BUGETARE CONSTÂND ÎN IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE,REDEVENŢE,CHIRII ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CĂTRE PERSOANELE FIZICE,PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE,ÎNTREPRINDERILE INDIVIDUALE ŞI ASOCIAŢIILE FAMILIALE DE PE RAZA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
28427/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
28527/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DEDICAT ZILEI DE 1 OCTOMBRIE „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VÂRSTNICILOR” INAUGURĂRII CLUBULUI VÂRSTEI A 3-A ŞI,ALOCAREA SUMELOR NECESARE Deschide
28627/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE DE LEMNE PENTRU FOC,REZULTATE ÎN URMA TĂIERILOR DE CORECŢIE,UNOR CATEGORII DE PERSOANE DEFAVORIZATE Deschide
28727/09/2013PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TG-JIU Deschide
28827/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
28927/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCŢII ŞI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
29027/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE TIP ANL,DESTINATE ÎNCHIRIERII,SITUATE ÎN TG-JIU,ZONA NARCISELOR,CĂTRE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU,ÎN VEDEREA ADMINISTRĂRII,EXPLOATĂRII ŞI ASIGURĂRII PAZEI ACESTORA Deschide
29127/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
29227/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN HCL NR.194/29.07.2002 Deschide
29327/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2014 DIN CADRUL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
29427/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
29527/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
29627/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
29727/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 1.400 LEI PENTRU TIPĂRIREA LUCRĂRII „DEMIURGUL”,AUTORI DUMITRU DĂNĂU ŞI AURELIA GĂVĂNESCU Deschide
29827/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA FINANŢĂRII PROIECTELOR DEPUSE DE ORGANIZAŢIILE DE TINERET Deschide
29927/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.34040/01.10.2010 ŞI DIMINUAREA SUPRAFEŢEI DIN CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.3881/26.05.1993 ÎNCHEIATE CU SC OMV PETROM SA Deschide
30027/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 3,04 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,LÂNGĂ BL.15,SC.3,AP.4,JUD. GORJ,DOMNULUI FRUMUŞANU VICTOR Deschide
30127/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 5,50 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. GHEORGHE BĂRBOI,LÂNGĂ BL.1,SC.3,AP.45,JUD. GORJ,DOAMNEI TANASIEV MARIA Deschide
30227/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ ,DE 3,03 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. SĂVINEŞTI,LÂNGĂ BL.4,SC.2,AP.2,JUD. GORJ,DOAMNEI IONESCU MARIA Deschide
30327/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 32 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,ÎN INCINTA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.7,DE CĂTRE SC RUXIMON CONSTRUCT SRL Deschide
30427/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.41 DIN 28.01.2013 DE CONCESIONARE,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. I. L. CARAGIALE,NR.8A,CĂTRE SC PEDMEDICA SRL Deschide
30527/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA DIN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU,ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ŞI ÎN ADMINISTRAREA SERVICIULUI ROMÂN DE INFORMAŢII,A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 528,54 MP SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TRAIAN,NR.2 Deschide
30627/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 102 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,FN,JUD. GORJ,DOAMNEI CORLAN TATIANA MIHAELA Deschide
30727/09/2013HOTĂRRÂE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 57 DIN 27.08.2012 ŞI CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 90 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.46 DOAMNEI BOBAN BERCI MIRUNA ANDREEA Deschide
30827/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 28 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 14 OCTOMBRIE,NR.104,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOAMNEI STOINESCU ZIZI Deschide
30927/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BARAJELOR,NR.2,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
31027/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 36 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. BARAJELOR,NR.2,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
31127/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE INSTALAŢIE DE ÎNCĂLZIRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TG-JIU” Deschide
31227/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI TG-JIU,PRIN ASOCIERE,CA MEMBRU FONDATOR LA CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI CLUBUL SPORTIV ENERGIA TG-JIU Deschide
31327/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU,MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. INDEPENDENŢEI Deschide
31427/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL IV 2013 Deschide
31527/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMENDAMENTULUI LA REGULAMENTUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂŢILE DE TINERET DIN MUNICIPIUL TG-JIU ÎN VEDEREA APROBĂRII UNEI SESIUNI EXTRAORDINARE DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU TINERET ÎN ANUL 2013 Deschide
31627/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU OBŢINEREA UNEI LOCUINŢE Deschide
31727/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.62 DIN 25.02.2013 ŞI STABILIREA PREŢULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ AL CENTRALEI TERMICE GRIVIŢA II Deschide
31827/09/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.5 PRIVIND PLANUL DE MĂSURI PENTRU APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR ŞI FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE DIN IARNA 2013 – 2014,APROBATĂ PRIN HCL NR.270 DIN 26.08.2013 Deschide
31928/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA COTEI DE CARBURANŢI PENTRU VEHICULELE DIN DOTAREA PARCULUI AUTO AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU Deschide
32028/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
32128/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
32228/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ UNIVERSITĂŢII „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”,A UNOR SPAŢII SITUATE ÎN INCINTA COLEGIULUI TEHNIC „ION MINCU” Deschide
32328/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE A LOCUINŢELOR SOCIALE,SITUATE ÎN TG-JIU,ZONA CIOCÂRLĂU,CĂTRE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU Deschide
32428/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Deschide
32528/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN FOLOSINŢĂ,CU TITLU GRATUIT,MUZEULUI JUDEŢEAN GORJ „ALEXANDRU ŞTEFULESCU”,A OPERELOR DE ARTĂ REALIZATE ÎN CADRUL SIMPOZIONULUI DE SCULPTURĂ „BRÂNCUŞIANA 2013” Deschide
32628/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI,AFERENT SPAŢIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VICTORIEI BL. 5-7,PARTER,DOMNULUI PACEARESCU NICOLAE Deschide
32728/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2013 Deschide
32828/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
32928/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 130.000 LEI PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ Deschide
33028/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 2.800 LEI PENTRU ACORDAREA UNOR PREMII ÎN CADRUL FESTIVALULUI CÂNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MARIA LĂTĂREŢU” Deschide
33128/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A UNUI SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE ,13,38 MP,CU DESTINAŢIA DE LABORATOR STOMATOLOGIC SITUAT ÎN DISPENSARUL STOMATOLOGIC DIN STR. 22 DECEMBRIE 1989,DOMNULUI HULEA MARIAN Deschide
33228/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4589/06.10.2010 ÎNCHEIAT CU PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN,FILIALA GORJ Deschide
33328/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE SENS GIRATORIU ÎN INTERSECŢIA STRADA 16 FEBRUARIE CU STRADA DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
33428/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „RACORDURI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ,STR. TINERETULUI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
33528/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII IMOBILULUI COMPUS DIN CONSTRUCŢIE ŞI TEREN AFERENT,SITUAT ÎN TG-JIU,CALEA SEVERINULUI,NR.11,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
33628/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 92 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA SOLIDARITĂŢII,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOMNULUI POPESCU ADRIAN Deschide
33728/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 863 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MARIN PREDA,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
33828/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR SUPRAFEŢE DE TEREN,PROPRIETATEA MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI PROPRIETATEA DOAMNEI SANDU NICOLIŢA,ÎN VEDEREA STUDIERII OPORTUNITĂŢII EFECTUĂRII UNUI SCHIMB DE PROPRIETĂŢI Deschide
33928/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EVALUĂRII UNOR TERENURI,SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,FN,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
34028/10/2013HOTĂRÂREPRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 145 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. VASILE ALECSANDRI,NR.40B,JUD. GORJ,DOMNULUI RĂDULESCU ION Deschide
34128/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA TERENURILOR AFERENTE CONSTRUCŢIILOR DIN INCINTA CET TG-JIU Deschide
34228/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREŢULUI DE VÂNZARE AL IMOBILULUI CONSTRUCŢIE ÎN SUPRAFAŢĂ DE 47,07 MP,SITUAT ÎN STR. PANDURI,NR.8,JUD. GORJ,DOMNULUI HOLT DUMITRU Deschide
34328/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 40 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. UNIRII,NR.2A,JUD. GORJ,CĂTRE ASCOM GORJ Deschide
34428/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CAIETULUI DE SARCINI DE ACHIZIŢIE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN Deschide
34528/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.25,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
34628/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.27,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
34728/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE TERMICĂ BLOC NR.29,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
34828/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI BUSTULUI SERGIU NICOLAESCU ŞI ALOCAREA SUMEI NECESARE PENTRU REALIZAREA SOCLULUI Deschide
34928/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.145/29.04.2013 ŞI ÎMPUTERNICIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU ÎN CADRUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ADIA GORJ” Deschide
35028/10/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. NARCISELOR Deschide
35125/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Deschide
35225/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECTIEI PUBLICE DE VENITURI Deschide
35325/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE VENITURI Deschide
35425/11/2013HOTARARE PRIVIND SUPLIMENTAREA BUGETULUI ALOCAT PENTRU ORGANIZAREA PROGRAMULUI „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A VÂRSTNICILOR” DIN 1 OCTOMBRIE 2013 Deschide
35525/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 96/25.03.2013 DE ACORDARE,CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAŞTE ŞI CRĂCIUN,DE TICHETE SOCIALE POPULAŢIEI DEFAVORIZATE A MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
35625/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2013 – 2014 Deschide
35725/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
35825/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI PUBLICE DE PROTECŢIE SOCIALĂ Deschide
35925/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR PRACTICATE DE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU PENTRU DESZĂPEZIRE ÎN SEZONUL RECE 2013 - 2014 Deschide
36025/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII GRATUITE A UNUI LOC DE VECI DIN ,CIMITIRUL ORTODOX MUNICIPAL TÂRGU-JIU Deschide
36125/11/2013HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA FĂRĂ PLATĂ A UNUI AUTOTURISM DE LA POLIŢIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TG-JIU LA SECŢIA DE DRUMURI NAŢIONALE TG-JIU Deschide
36225/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.85/26.03.2012 DE COMPLETARE A HCL NR.16 DIN 30.01.2012 PRIN CARE AU FOST ACORDATE CĂLĂTORII GRATUITE PENSIONARILOR CU PENSII DE PÂNĂ LA 850 LEI Deschide
36325/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.133 DIN 30.07.1999 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
36425/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNSUŞIT PRIN H.C.L NR.194/29.07.2002 Deschide
36525/11/2013HOTARARE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU A BLOCURILOR DE LOCUINŢE COLECTIVE TIP ANL,SITUATE ÎN STR. AGRICULTURII ŞI ,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
36625/11/2013HOTARARE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE SC EDILITARA PUBLIC SA TG-JIU A IMOBILELOR COMPUSE DIN 6 BARĂCI DE LEMN,SITUATE ÎN TG-JIU,STR. BICAZ Deschide
36725/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODICFIC[RII STATULUI DE FUNC'II AL DIREC'IEI PUBLICE DE PATRIMONIU Deschide
36825/11/2013HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
36925/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA FINANTARII PROIECTELOR DEPUSE DE ORGANIZATIILE DE TINERET Deschide
37025/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE CU CENTRUL NAŢIONAL „ROMÂNIA DIGITALĂ” PENTRU REALIZAREA PUNCTULUI DE CONTACT UNIC ELECTRONIC LA NIVELUL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
37125/11/2013HOTARARE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE ,NR.80/20054 DIN 15.12.1998 Deschide
37225/11/2013PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.265 DIN 26.08.2013 DE CONCESIONARE,FĂRĂ LICITAŢIE PUBLICĂ,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,INCINTA CET,CĂTRE REGISTRUL AUTO ROMÂN Deschide
37325/11/2013HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA CU 1 AN A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.46881/29.11.2007 ÎNCHEIAT CU DOAMNA MAZILU MARIA Deschide
37425/11/2013HOTARARE PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 190 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,ZONA NARCISELOR,TARLAUA 184,JUD. GORJ,DOMNULUI BOBEI PANTELIMON- CLAUDIU ŞI DOAMNEI BOBEI ALINA - GEORGIANA Deschide
37525/11/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI JERCA MIRCEA,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,STR. MARIN PREDA,FN,JUD. GORJ Deschide
37625/11/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI POPESCU ADRIAN,A TERENULUI SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA SOLIDARITĂŢII,FN,JUD. GORJ Deschide
37725/11/2013HOTARARE PRIVIND ÎNSUŞIREA RAPORTELOR DE EVALUARE ALE TERENURILOR SITUATE ÎN TG-JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,NR.504,JUD. GORJ ŞI STABILIREA PREŢULUI MINIM DE PORNIRE AL LICITAŢIEI PUBLICE Deschide
37825/11/2013HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.40492/14.10.2013,FORMULATĂ DE CMI ŞERBAN MARIA,ÎMPOTRIVA HCL NR.304/27.09.2013 ŞI HCL NR.41/28.01.2013 Deschide
37925/11/2013HOTARARE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.40054/10.10.2013,FORMULATĂ DE SC RIAMAMED SRL,ÎMPOTRIVA HCL NR.304/27.09.2013 ŞI HCL NR.41/28.01.2013 Deschide
38025/11/2013HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA PARŢIALĂ A DESTINAŢIEI IMOBILULUI FOST CENTRALĂ TERMICĂ 1 MAI VEST,SITUAT ÎN TG-JIU,ALEEA BRÂNDUŞEI,NR.7,JUD. GORJ Deschide
38125/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „INSTALAŢIE TERMICĂ CORPUL B AL COLEGIULUI NAŢIONL „SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38225/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „REPARAŢII ACOPERIŞ SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TG-JIU” Deschide
38325/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „RACORDURI REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ STR. PREAJBA,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38425/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38525/11/2013HOTARARE HOTĂRÂRE,PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „AMENAJARE CENTRU ACTIVITĂŢI CULTURAL –DIDACTICE,BÂRSEŞTI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38625/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM NORMAL CU 2 SĂLI DE GRUPĂ (ZONA ANL NARCISELOR),MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
38725/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,ZONA STR. NARCISELOR Deschide
38825/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU-JIU,STR. PANDURI Deschide
38925/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.135/29.10.2013 DE REPARTIZARE A CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE PE RAZA MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
39025/11/2013HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA Deschide
39125/11/2013HOTARARE PRIN CARE SE IA ACT DE ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI PICUI ALEXANDRU,ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A ACESTUIA Deschide
39225/11/2013HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DOAMNEI POPESCU MARIA,SUPLEANTĂ PE LISTA DE CANDIDAŢI PENTRU CONSILIERI LA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
39325/11/2013HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.6 DIN 22.06.2012 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TÂRGU JIU Deschide
39425/11/2013HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII PERCEPERII CHIRIEI LOCATARILOR DIN LOCUINŢELE DE TIP ANL DIN ZONA NARCISELOR ŞI LOCUINŢELOR SOCIALE DIN ZONA CIOCÂRLĂU Deschide
39525/11/2013HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 6.000 LEI ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ONCOLOGIE „SFÂNTA ANA” Deschide
39616/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2014 Deschide
39716/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ŞI A PROGRAMULUI DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 Deschide
39816/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND DIMINUAREA TAXELOR PREVĂZUTE DE HCL NR.249 DIN 31.08.2010,HCL NR.31 DIN 31.01.2011 ŞI HCL NR.254 DIN 28.06.2011,PRACTICATE DE SC EDILITARA PUBLIC SA TÂRGU-JIU,PENTRU PERIOADA IANUARIE ŞI FEBRUARIE 2014 Deschide
39916/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII LA,TEATRUL DRAMATIC „ELVIRA GODEANU” Deschide
40016/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE PACHETE CU PRODUSE ALIMENTARE PERSOANELOR FARA VENITURI SAU CU VENITURI REDUSE DIN MUNICIPIUL TG-JIU Deschide
40116/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII UNOR STRUCTURI DIN BETON SITUATE ÎN INCINTAC.E.T. TG-JIU,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ Deschide
40216/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MENŢINEREA REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU-JIU PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015 Deschide
40316/12/2013HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 DIN HCL NR.135 DIN 12.04.2013 PRIVIND PRELUAREA UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL CAZARMA 341,COMPUS DIN TERENUL LIBER ŞI CONSTRUCŢII DEZAFECTATE ŞI NEUTILIZATE,DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI DIN ADMINISTRAREA MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TG-JIU ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU Deschide
40416/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ,MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE,A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 44.000 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ PREAJBA,JUD. GORJ Deschide
40516/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA HCL NR.187/2012 ŞI ANEXEI LA HCL NR.341/2013 PRIVIND IMOBILELE DIN INCINTA CET TG-JIU Deschide
40616/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNILOR STĂNCIOI ILIE,BĂLAN IONUŢ ALIN,NICOLAE GHEORGHE,MĂRCUŢ CRISTIAN VASILE ŞI CIOCIOI TUDOR PENTRU 5 LOTURI DE TEREN,SITUATE ÎN TG-JIU,STR.AVIATORILOR,NR.1 – 9,JUD. GORJ Deschide
40716/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SC ONORVAL IMPEX SRL,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 8 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.VICTORIEI,LÂNGĂ BL.29 Deschide
40816/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU FLORINA AURELIA,PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 359 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR.MESTEACĂNULUI,NR.55A Deschide
40916/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 80 MP,SITUAT ÎN TG-JIU,STR. 1 DECEMBRIE 1918,INTERSECŢIA CU STR. 23 AUGUST,JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE SC ESCHER IMPEX SRL Deschide
41016/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND EFECTUAREA EVALUĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 300 MP,SITUAT ÎN TG-JIU STR. PALTINULUI NR.19 JUD. GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,DOMNULUI VOICHIŢA ION Deschide
41116/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL,MUNICIPIULUI TÂRGU-JIU PE TRIMESTRUL I 2014 Deschide
41216/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONFECŢIONAT ŞI MONTAT GARD METALIC LA COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
41316/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „EXTINDERE PARCARE SALA SPORTURILOR,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
41416/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAŢIE EPURARE,STR.MĂRGĂRITARULUI,MUNICIPIUL TG-JIU” Deschide
41516/12/2013HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII PERIOADEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2504/22.06.2007 PENTRU IMOBILUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA GRĂDINIŢA NR. 26 “TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide